close

Enter

Log in using OpenID

13/02/2015 Tarihli II.Dönem başı Öğretmenler Kurulu Gündem

embedDownload
T.C.
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
Güzeloluk Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Sayı :61738333.200/
Konu:2. Dönem Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı.
06/02/2015
GÜZELOLUK ANADOLU LİSESİ
ÖĞRETMENLERİNE
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı 13/02/2015
Cuma günü saat 15.15’de aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. Söz konusu
toplantıya katılım zorunlu olup, hazırlıklı olarak katılmanız hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Uzm.Öğr.Cengiz BÜYÜKGEBİZ
Güzeloluk Anadolu Lisesi Müdürü
(İmza)
GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması.
3. Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek yeni maddelerin eklenmesi.
4. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı senebaşı Öğretmenler Kurulunda alınan kararların gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
5. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 1. Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin durumları
ile ilgili genel değerlendirme yapılması,
a) 1. Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi 1.Dönem sonu sınıfların genel
başarı oranları hakkında öğretmen görüşleri.
b) Öğrenci devam-devamsızlık durumlarının değerlendirilmesi.(Müdür Yardımcıları )
c) Disiplin durumunun genel değerlendirilmesi.(Müdür Başyardımcısı Ahmet TOKER)
- Onur Belgesi alan öğrenci sayıları, Takdir ve Teşekkür Belgesi alan öğrenci sayıları. (Müdür)
ç) Onur Kurulu Çalışmalarının değerlendirilmesi.(Onur Kurulu Başkanı)
d) Okullarda şiddeti önleme planı kapsamında yapılan çalışmalar.(Rehberlik Servisi).
e) Sportif faaliyetlerin değerlendirilmesi.(Abdullah KOÇYİĞİT-Güniz KARGI)
6. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemlerin
görüşülmesi.
7. Öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için alınacak önlemlerin görüşülmesi.
8. Önemli gün ve haftaların kutlanması ile ilgili 2. Dönem yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler.
9. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi.
a)Bayrak Törenlerinin itina ile yapılması. (Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi, 5
ve -6. maddeler) (Müdür)
b) Derslere zamanında giriş çıkış yapılması(Günlük vakit çizelgesine uyum); ders defterlerinin
usulüne uygun olarak yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibi işlenmesi)
c) Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler.(Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme
ve Sınav Yönetmeliği Madde 39)
10. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 1. Döneminde yapılan Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Faaliyetleri ve Rehberlik Servisinin 1. Dönem faaliyet raporunun okunması, 2. Dönem yapılması
planlanan Rehberlik ve Psikolojik danışma faaliyetleri. (Rehber Öğretmenler)
T.C.
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
Güzeloluk Anadolu Lisesi Müdürlüğü
11. Öğretmen-Öğrenci ilişkileri
12. Sınıf Rehber Öğretmenlerinin 1. Dönem Faaliyetlerinin görüşülmesi.(Sınıf Rehber Öğretmenleri
tarafından)
13. Eğitsel Kulüpler tarafından 2014-2015 Eğitim öğretim yılı 1. Döneminde yapılan ve 2. Dönem
yapılması planlanan faaliyetler ile toplum hizmeti çalışmaları hakkında bilgi verilmesi.
14. Kurum-çevre ilişkilerinin iyileştirilmesi için yapılacak etkinliklerin görüşülmesi.
15. Yurt içinde düzenlenecek bilimsel, sosyal ,kültürel ,sanatsal ve sportif etkinlikler ile yarışmalara
katılım durumu.(Gelen yazılar şahsa yazılacak)
16. Okulu tanıtım ve Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetlerinin görüşülmesi.
17. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Veli Toplantısının değerlendirilmesi ve 2. Dönem Veli
Toplantısı tarihinin belirlenmesi.
18. Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı tarihlerinin belirlenmesi.(O.K.Yön. 35 maddesi)
19. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantı tarihinin belirlenmesi
.(RPDHY madde 46. 16-20 Şubat 2015)
20. Nöbet uygulamalarının görüşülmesi. Nöbet Hizmetleri, görülen aksaklıklar ve öneriler. (Öğrenci
ve Öğretmen)
a) Öğretmen okul nöbetleri (O.K. Yönetmeliği madde 80)
b) Öğrenci okul nöbetleri. (MEB O. Kurumları Yönetmeliği 31. Madde)
21. Zümre Toplantıları görüşülmesi ve tutanakların teslim tarihlerinin belirlenmesi.
(O.K.Yön. madde 36)
a) Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 16 Şubat 2015
b) Okul Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı 18 Şubat 2015
c) Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı 19-20 Şubat 2015 (İlçe MEM
bildirilecek)
22.Öğretmenlerin rapor, sevk ve izin işlemleri.
23.Üniversite tanıtım gezilerinin planlanması.
24.Sömestre tatilinde gelen resmi yazıların okunması ve imzalanması.
25.Yılsonu Mezuniyet Gecesi için yapılması gereken çalışmalar.
26.Antalya İl Eğitim Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Toplantı Tutanağının okunması.
27.Mal Bildiriminde bulunmayanların uyarılması.
28.Dilek ve Temenniler.
29. Kapanış.
24/03/2014 ERASMUS ÖĞRETMEN HAREKETLİLİĞİ
T.C.
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
Güzeloluk Anadolu Lisesi Müdürlüğü
S.NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
ADI SOYADI
Cengiz BÜYÜKGEBİZ
Ahmet TOKER
Zakir BABAGİL
Mustafa AK
Metin BAŞÇI
Emel BULUT
Özgür AKIN
Erol ERDOĞAN
Nermin İŞYAR
Mehmet Murat RÜZGAR
Gülser TARAKÇI
Mehmet İÇÖZ
Özlem AKDAŞ
Ahmet BOZKURT
Hakan ENGİNSEL
Selma KAYA
Şehnaz CANLI TETİK
Nail ÖZER
Fatma Nur APULKAYA
Özlem DEMİR ACAR
Ahu Derya TÜRK
Gamze KOÇ
Yusuf SERT
Ramazan DEMİREL
Melek Meriç TOSUN
Savaş BADEMCİ
Songül BUKE
Süheyla GÜROL
Filiz KILIÇ
Nefise TÜLÜ
Özlem BÜYÜKTOSUN
H. Sami YAĞANOĞLU
Ş. Abdullah KOÇYİĞİT
Güniz KARGI
Yahya SEMERCİ
İsmail YARBAŞ
Ömer DAĞDELEN
Ümmügülsüm KODAL MİŞ
Muhammet ULUTAŞ
Ali AKAY
Feride ÖZKAN DEMİR
Fethi Erbay BÜYÜK
BRANŞI
Okul Müdürü
Okul Müdür Başyardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (Görevlendirme)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Biyoloji (Görevlendirme)
Tarih
Tarih
Tarih
Coğrafya
Coğrafya
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Almanca
Beden Eğitimi
Beden Eğitimi
Müzik
Din Kültürü ve Ahlak Bil.(Raporlu)
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
Din Kültürü ve Ahlak Bil (Görevlendirme)
Görsel Sanatlar
Felsefe
Felsefe (Görevlendirme)
Fizik (Görevlendirme)
İMZASI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content