close

Enter

Log in using OpenID

(Kurum Kodu:281597) Sayı : 68022456/050- 09/02/2

embedDownload
T.C.
YENİCE KAYMAMLIĞI
Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
(Kurum Kodu:281597)
Sayı : 68022456/050Konu : 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı,
2. Kanaat Dönemi Dönem Başı
Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
09/02/2015
OKULUMUZ İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİNE
2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı, “2. Kanaat Dönemi Dönem Başı Öğretmenler
Kurulu Toplantısı” 11 Şubat 2015 Çarşamba Günü saat:15:00’da Konferans Salonunda
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Söz konusu toplantıya tüm öğretmenlerin mazeret bildirmeden ve hazırlıklı bir
şekilde katılmasını önemle rica ederim.
Mahir Emre DOĞUŞ
Okul Müdürü
EK1:GÜNDEM MADDELERİ
EK2:DUYURULACAK PERSONEL LİSTESİ
Gündem Maddeleri
1) Açılış ve yoklama, Yazman Seçimi (2 üye)
2) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğretmenler Kurulu başlıklı 109.Maddesinin
okunması açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
a) Gündeme İlave edilecek konuların tespiti.
b) Bir önceki öğretmenler kurulundan alınan kararları değerlendirilmesi ve Okul
hakkında bilgi verilmesi(neredeyiz nereye gidiyoruz)
3) 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 1.Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin
durumları ile ilgili genel değerlendirme yapılması: (M. YEŞİLYURT, E. DUMLU)
a) 1.Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi. 1.dönem sonu sınıfların genel başarı
oranları hakkında öğretmen görüşleri
b) Öğrenci devam devamsızlık durumları hakkında kurula bilgi verilmesi
c) Öğrenci disiplin durumunun genel değerlendirilmesi. Okul Ödül ve Disiplin Kurulu
başkanının kurula bilgi vermesi.
d) Onur Kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi. Onur Kurulu başkanı tarafından kurula bilgi
verilmesi.
e) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi
f) Sınıf rehber öğretmenlerinin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi(SINIF REHBER
ÖĞRETMENLERİ)
g) Sosyal kulüplerin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi
h) 1. Dönemde yapılan TKY, OGYE ve Stratejik Plan çalışmalarının değerlendirilmesi
i) Okulumuzda derslere göre yapılan ortak sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve 2.Dönemde
yapılacak ortak sınavlar konusunda karar alma
j) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler
k) 2.Dönem izlenecek yol ve başarıyı artırıcı önlemler
l) Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
a – Kurs açılacak sınıflar ve dersler,
b – Kurslarda görev alacak öğretmenler ve program,
4) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Geç Gelme Başlıklı" 35. maddesinin okunması
açıklanması.
5) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi" Üst başlıklı
43´den 63´e kadar maddelerin okunması ve açıklanması ( A. SOYGÜR BATUK)
6) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev
ve sorumlulukları” " başlıklı 85. maddesinin okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR
BATUK)
7) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları " başlıklı
86. maddesinin okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
8) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin mesleki çalışmaları" başlıklı
87.Maddesinin okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
9) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin " Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi " başlıklı
88.Maddesinin okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
10) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin " Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
" başlıklı 89.Maddesinin okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
11) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları"
başlıklı 91. maddesinin okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
12) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sınıf ve şube öğretmenler kurulu" başlıklı 110.
maddesinin okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
13) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Zümre öğretmenler kurulu" başlıklı 111. maddesinin
okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
14) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Okul zümre başkanları kurulu" başlıklı 112.
maddesinin okunması ve açıklanması. ( A. SOYGÜR BATUK)
15) Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin okunup açıklanması ( A. SOYGÜR BATUK)
16) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi (M. YEŞİLYURT, E. DUMLU)
a) Bayrak törenlerinin itina ile yapılması (Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi,
Madde:5, 6 )
b) Derslere zamanında giriş çıkış yapılması (Günlük vakit çizelgesine uyum); ders defterlerin
usulüne uygun olarak yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibi işlenmesi
c) Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler
d) Kütüphanenin aktif olarak kullanılması
e) E – Okul Bilgi Giriş İşlemleri (Sınav Tarihleri – Sınav Notları – Öğrenci Özel ve Genel
Bilgileri – İletişim Bilgileri v.b.)
f) Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde,
toplantılarda törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde
öğrencilerde kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi,
g) Öğrencilerin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve davranışları bakımından uymaları
gereken hususlar ile öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması için yapılacak
çalışmalar,
h) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması,
i) Kütüphanenin etkin kullanılması, kitap okuma etkinlikleri, sınıf kitaplığı oluşturulması vb.
gibi kitap okuma alışkanlığını arttırmaya yönelik çalışmaların görüşülmesi.
j) Konferans salonunun aktif olarak kullanılması ve kullanım hususlarının görüşülmesi
k) Okulda bulunan uygulama birimi, atölye, laboratuar, kütüphane, projeksiyon sınıfı,
konferans salonu gibi ortak birimlerin kullanım esaslarının belirlenmesi ve temizliği
l) Spor malzemelerinin, tuvaletlerin ve ortak alanların kullanımı
m) Destek sınıfı açılması ve BEP planları
n) Ortak sınavların görüşülmesi
o) Koordinatörlük iş ve işlemleri
p) Öğretmen öğrenci ilişkileri.
q) Değerler Eğitimi
r) Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği ile ilgili değerlendirmelerin yapılması
17) İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ,
a. Atölyelere ait iş güvenliği eğitimlerinin tamamlanması,
b. Atölye iş güvenliği kapsamında yapılacak tüm çalışmaların alanlar itibari ile tek tek
değerlendirilmesi
18) Nöbet uygulamalarının görüşülmesi, nöbet hizmetlerinde görülen aksaklıklar ve öneriler
(öğrenci ve öğretmen) ( İ. YILDIZ)
a) Öğretmen okul nöbetleri
b) Belletmen öğretmen nöbetleri
c) Öğrenci okul nöbetleri
d) Öğrenci pansiyon nöbetleri
e) Nöbet defterinin usulüne uygun olarak zamanında doldurulması
19) Okulun tanıtımı, istihdam, mesleki rehberlik ve danışma hizmetlerinin görüşülmesi (M.
YEŞİLYURT)
- 8.sınıf öğrencilerine yönelik Mesleki Tanıtım ve Yönlendirme çalışmalarının, ortaöğretim
kurumlarına yapılacak tanıtım gezilerinin planlanması, öğrencilerin takibi, yöneltme
işlemleri.
- Mesleki Tanıtım/ Alan tanıtım çalışmaları ile ilgili kararların alınması, 8. Sınıf
öğrencilerinin bilgilendirilmesi
- Okul-öğrenci-çevrenin durumu ve öğretmenlerin branşlarına göre gelecek yıl
okutulabilecek seçmeli derslerin tespitine yönelik görüşlerin alınması;
20) Sivil Savunma Kulübü çalışmaları güvenlik tedbirleri ve yapılacak tatbikatlar; ( 28 Şubat Sivil
Savunma Günü ve 01-07 Mart Deprem Haftası )
21) Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim çalışmaları
22) Kılık kıyafet ile ilgili hususların görüşülmesi (İ. YILDIZ)
a) Personel kılık kıyafet durumu
b) Öğrenci kılık kıyafet
23) II. Dönem yapılması planlanan sosyal ve kültürel faaliyetler, kulüp çalışmaları, önemli gün ve
haftalar ( E. DUMLU-A. SOYGÜR BATUK)
a) 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’U anma günü.
b) 18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Deniz
c) Kutlu Doğum Haftası
d) 19 Mayıs Gençlik Şöleni ve bahar şenliği
e) Sportif yarışmalar (Voleybol, Basketbol, Futbol, Masa Tenisi)
f) Yılsonu gecesi(tiyatro-şiir )
g) İl dışı öğretmen gezisi, il dışı öğrenci gezisi
h) AB Projeleri
i) Yerel, ulusal ve uluslararası yarışma ve projelerin gözden geçirilmesi, yapılan çalışmalar
hakkında kurula bilgi verilmesi.
j) Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti
24) Okul temizliği, sınıf ve öğrenci temizlik durumları(E. DUMLU)
25) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,
26) İşletmelerde meslek eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi (Beceri sınavları, işletme
belirleme, öğrenci tespiti vb.) ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı için yapılacak çalışmalar (B.
AYDIN)
27) İşletmelerde meslekî eğitim göreceklerin belirlenmesi komisyonu (koordinatör müdür
yardımcısının başkanlığında en az üç öğretmen üyeden oluşur) (B. AYDIN)
28) Tam gün Tam yıl eğitimi uygulanması(Mesleki Açık Lise) ve yetişkin eğitimi ile ilgili
konuların görüşülmesi (B. AYDIN)
29) Üyeliği boşalan Kurul ve Komisyonların yeniden belirlenmesi ve kurul-komisyonlara öğretmen
seçimi, (İ. YILDIZ)
30) 2.Dönem Zümre Toplantısı, Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı ve 2.Dönem Veli Toplantısı
tarihlerinin ve toplantı yerlerinin belirlenmesi.(E. DUMLU)
31) Okul Pansiyonu ve Yemekhanenin işleyişi. Belletici Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının
görüşülmesi. ( A. SOYGÜR BATUK)
32) Genel denetim ve öğretmen ders denetimi hakkında yapılacak çalışmalar, (İ. YILDIZ)
33) Duyuru dosyasına takılan yazıların ve toplantı tutanaklarının okunması ve imzalanması. (İ.
YILDIZ)
34) Mali Konuların görüşülmesi, (İ. YILDIZ)
- Okul Aile Birliği gelirleri ve harcamalar
- Genel bütçe ödeneği ve harcamalar
35) Okul dış kapı güvenliği ve okul dışına öğrencilerin izinsiz gönderilmemesinin görüşülmesi (İ.
YILDIZ)
36) Okul- Aile Birliği-Veli işbirliği ve ev ziyaretleri, ( E. DUMLU)
37) Okul sosyal medya çalışmaları ve teknolojinin kullanması ( E. DUMLU)
a) Personel facebook grubu
b) Öğretmen facebook grubu
c) Öğrenci facebook grubu
d) Whatsapp grupları
38) Dilek ve temenniler
39) Kapanış
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
230 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content