close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
08.30-09.15
09.25-10.10
I
II
13.55-14.40
Osmanlı Türkçesi I (B)
A. SEVGİ (TB1)
Türk Halk Edebiyatı I
S. GÖNEN (209)
Roman Tahlili I
S. KÜÇÜK (215)
Çağatayca ve Çağ. Ed. I
U.D. AŞÇI (212)
Eski Türk Ed. Giriş I
E. ÇÖM (209)
Türkiye Türkçesi Gr. I
O. YAVUZ (TB1)
Eski Türk Ed. Nazım I
S. TUNÇ (318)
Türk Halk Edebiyatı V
S. GÖNEN (212)
Osmanlı T. I (A) A. SEVGİ (215)
T.T. Gr. Gir. I (B) U.D.AŞÇI (212)
14.50-15.35
15.45-16.30
Osmanlı Türkçesi I (A)
A. SEVGİ (215)
Eski Anadolu Türkçesi I(A)
YAVUZ (TB1)
Mezuniyet Çalışması
Türk Halk Ed. Giriş
S. GÖNEN (209)
Eski Türk Edebiyatı I
SUCU (212)
Mezuniyet Çalışması
Türkçe Kompozisyon
UZKUÇ (TB1)
Osmanlı T. III (A)S.TUNC (318)/
(B) E.ÇÖM (TB1)
Mezuniyet Çalışması
Mezuniyet Çalışması
15.45-16.30
Türk Halk Ed. Giriş I
S. GÖNEN (209)
Orta Türkçe I (A)
M. TOKER (318)
Çağatayca ve Çağ. Ed. I
U.D. AŞÇI (212)
Osmanlı Türkçesi I (A)
A. SEVGİ (TB2)
Mezuniyet Çalışması
Batı Edebiyatı I
A. GÜR (215)
Eski Türk Ed. Giriş I
E. ÇÖM (209)
Eski Türk Edebiyatı Tar. I
N. SUCU (215)
Eski Türk Ed. Nazım I
S. TUNÇ (318)
Mezuniyet Çalışması
16.40-17.35
17.35-18.20
Osmanlı Türkçesi I (B)
A. SEVGİ (215)
Türk Halk Edebiyatı I
S. GÖNEN (209)
Çağdaş Türk Lehçeleri I
U.D. AŞÇI (212)
Cümle Bilgisi I
M. TOKER (318)
Eski Türk Ed. Giriş I
E. ÇÖM (209)
Türkiye Türkçesi Gr. I
O. YAVUZ (TB1)
Roman Tahlili I
A. GÜR (212)
Türk Halk Edebiyatı V
S. GÖNEN (318)
18.30-19.15
19.25-20.10
T. T. Gr. Gir. I (A)O. YAVUZ (209)
(B)U.D.AŞCI (212)
Orta Türkçe I (B)
M. TOKER (318)
Mezuniyet Çalışması
Osmanlı T. III (A) S.TUNÇ (318)/
(B) E.ÇÖM (TB 2)
Osmanlı T. III (A) S. TUNÇ (318)/
(B) E. ÇÖM (TB1)
Türk Halk Edebiyatı III
S. GÖNEN (209)
Metin Şerhi I
N. SUCU (TB1)
Türkçe Kompozisyon I
UZKUÇ (209)
Yeni Türk Ed. Tarihi I
A. GÜR (215)
Türk Tenkit Tar. I
A.GÜR (209)
Mezuniyet Çalışması
Mezuniyet Çalışması
Osmanlı T. I (A) A. SEVGİ (215) T.
T. Gr.Gir. I (B)U. D. AŞCI (212)
L
II
III
Mezuniyet Çalışması
IV
I
II
III
Mezuniyet Çalışması
Eski Türkçe I (A)
F.ERBAY (212)
Yeni Türk Edebiyatı I
M. ÖZCAN (209)
Cümle Bilgisi I
M. TOKER (TB1)
Türkçe Kompozisyon
UZKUÇ (209)
Yeni Türk Ed. Tarihi I
S. KÜÇÜK (215)
Ğ
T. T. Gr. Gir.I (A) O.YAVUZ (215)
Osmanlı T. I (B) A.SEVGİ (318)
I
IV
E
Mezuniyet Çalışması
14.50-15.35
Osmanlı T. III (A) S. TUNÇ (318)/
(B) E. ÇÖM (TB1)
III
IV
Perşembe
A
Mezuniyet Çalışması
IV
Çağdaş Türk Lehçeleri I
U.D. AŞÇI (212)
Metin Şerhi I
N. SUCU (215)
Eski Türk Ed. Giriş I
E. ÇÖM (209)
Eski Türk Edebiyatı Tar. I
N. SUCU (215)
R
III
A
II
S
I
I
Orta Türkçe I (B)
M. TOKER (318)
Batı Edebiyatı I
S. KÜÇÜK (215)
Atatürk İlkeleri ve İnk. T. B
ÜNAL (209)
Ö
Pazartesi
III
Mezuniyet Çalışması
Cuma
13.00-13.45
II
IV
Salı
11.15-12.00
T. T. Gr. Gir. I
(A)O. YAVUZ (TB1) (B)U.D.AŞCI (212)
I
Çarşamba
10.20-11.05
Yeni Türk Ed. Giriş I (A)
M. ÖZCAN (318)
Eski Anadolu Türkçesi I(B)
M. TOKER (TB1)
Türk Halk Edebiyatı III
S. GÖNEN (209)
Türk Dünyası Ed. I F.ERBAY(212)
Genel Dil Bil.I P.ÖLKER(215)
Atatürk İlkeleri ve İnk. T. B.
ÜNAL (209)
Eski Türkçe I (B)
F. ERBAY (212)
Türk Tenkit Tarihi I
KÜÇÜK (318)
Cumh. Devri Türk Ed. I
M. ÖZCAN (215)
Yeni Türk Ed. Giriş I (A)
M. ÖZCAN (318)
Eski Anadolu Türkçesi I(A)
YAVUZ (TB1)
Orta Türkçe I (A)
M. TOKER (215)
Eski Türk Edebiyatı III
N. SUCU (209)
Yeni Türk Ed. Giriş I (B)
M. ÖZCAN (TB1)
Diksiyon I
F. ERBAY (212)
Türk Dünyası Ed. I F.ERBAY(212)
Genel DilBil.I P. ÖLKER(TB2)
Türkçe Kompozisyon
UZKUÇ (209)
Mezuniyet Çalışması
T. T. Gr. Gir. I (A) O. YAVUZ (TB1)
Osmanlı T. I (B) A. SEVGİ (318)
Eski Türkçe I (A)
F. ERBAY (212)
Yeni Türk Edebiyatı I
M. ÖZCAN (209)
Eski Türk Edebiyatı III
N. SUCU (215)
Atatürk İlkeleri ve İnk. T.
ÜNAL (209)
Eski Türkçe I (B)
F. ERBAY (212)
Cumh. Devri Türk Ed. I
M. ÖZCAN (318)
Atatürk İlkeleri ve İnk. T.
ÜNAL (209)
Eski Anadolu Türkçesi I(B)
M. TOKER (318)
Eski Türk Edebiyatı I
SUCU (215)
Mezuniyet Çalışması
Yeni Türk Ed. Giriş I (B)
M. ÖZCAN (209)
Diksiyon I
F. ERBAY (212)
29.09.2014
Prof. Dr. Alim GÜR
Bölüm Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content