close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı pedagojġk formasyon bütünleme sınav sonuçları

embedDownload
2014 YILI PEDAGOJĠK FORMASYON BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠNE GĠRĠġ
Adı Soyadı
Bölümü
BarıĢ ARSLAN
Sanat Tarihi
Buğra USLU
Teknoloji ve Tasarım
BüĢra GEDĠK
Türk Dili ve Edebiyatı
Damla Nur ÖZCAN
Sağlık
Fatma KAY
Coğrafya
Fatma ÜNAL
Sanat Tarihi
Haluk ÖZEL
Coğrafya
Ġlknur KURALAY
Türk Dili ve Edebiyatı
Jufan ÖLKER
Türk Dili ve Edebiyatı
Leyla BABALĠ
Sanat Tarihi
Mehmet Ali ERYÜKSEL Matematik Bölümü
Meryem DĠLEKCAN
BiliĢim Teknolojileri
Mücahit ATICI
Matematik Bölümü
Nur DARAK
Sanat Tarihi
Veysel UNSAL
Sağlık
BÜT
84
70
82
80
76
78
74
83
90
90
81
82
75
77
80
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PROGRAM GELĠġTĠRME
Adı Soyadı
Bölümü
BarıĢ ARSLAN
Sanat Tarihi
Damla Nur ÖZCAN
Sağlık
Emine PAZARLIOĞLU Matematik Bölümü
Esengül ÖZBUDAK
Sanat Tarihi
Fatma ÜNAL
Sanat Tarihi
Hanife AYDIN
Sanat Tarihi
Hasan ZORBA
Coğrafya
Hülya ġENTÜRK
Türk Dili ve Edebiyatı
Ġlknur KURALAY
Türk Dili ve Edebiyatı
Meryem DĠLEKCAN
BiliĢim Teknolojileri
Mesut TÜRKSOY
Sanat Tarihi
Murat BALCI
Coğrafya
BÜT
88
88
86
88
88
86
GĠRMEDĠ
90
78
88
88
82
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ VE MATERYAL TASARIMI
BÜT
Adı Soyadı
Bölümü
Ahmet ĠNCE
Tarih Bölümü
100
Burak DALGIÇ
Tarih Bölümü
75
CoĢkun GÜNAYDIN
66
Matematik Bölümü
Dilek CESUR
Tarih Bölümü
70
Edip AYTEMUR
Tarih Bölümü
70
Emre TOPAL
Tarih Bölümü
75
Ġlknur KURALAY
Türk Dili ve Edebiyatı
70
Ufuk ARSLAN
Tarih Bölümü
70
NOT: Notları kırmızı renk ile gösterilen kişiler belirtilen dersleri tekrar edeceklerdir.
Sıra No Adı Soyadı
1
Ġlknur KURALAY
2
Tamer AKDENĠZ
SINIF YÖNETĠMĠ
Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik Bölümü
BÜT
80
GĠRMEDĠ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAġIMLARI
BÜT
Adı Soyadı
Bölümü
Ahmet HASDEMĠR
71
Din Kült. ve Ahlak Bilg.
Ahmet OKTAR
60
Din Kült. ve Ahlak Bilg.
Ayça ÇAMLIBEL
81
Sanat Tarihi
Halil Ġbrahim AYDOĞAN Din Kült. ve Ahlak Bilg.
90
Ġlknur KURALAY
Türk Dili ve Edebiyatı
45
Leyla BABALĠ
60
Sanat Tarihi
Mehmet KARABUĞAġ
70
Sanat Tarihi
Nebahat KIRAN
GĠRMEDĠ
Sanat Tarihi
Selim ĠÇ
55
Din Kült. ve Ahlak Bilg.
ġule KANBUR
66
Sanat Tarihi
Yıldız HANÇERLĠ
78
Sağlık
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ
Adı Soyadı
Bölümü
Aysun TURAN
Türk Dili ve Edebiyatı
AyĢegül GÜNGÖR
Sanat Tarihi
Ahmet ÇALIġKAN
Coğrafya
Burak DALGIÇ
Tarih Bölümü
CoĢkun GÜNAYDIN
Matematik Bölümü
DerviĢ ÇETĠNKAYA
Din Kült. ve Ahlak Bilg.
Durali AVKIRAN
Din Kült. ve Ahlak Bilg.
Emine PAZARLIOĞLU
Matematik Bölümü
Esengül ÖZBUDAK
Sanat Tarihi
Fatih ATEġ
Coğrafya
Ġlknur KURALAY
Türk Dili ve Edebiyatı
Mücahit ATICI
Matematik Bölümü
Selim ĠÇ
Din Kült. ve Ahlak Bilg.
ġule KANBUR
Sanat Tarihi
Tuğba SARGIN
Din Kült. ve Ahlak Bilg.
Ufuk ARSLAN
Tarih Bölümü
BÜT
82
84
78
70
80
70
60
70
74
65
54
60
62
75
90
68
ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ
Sıra No Adı Soyadı
Bölümü
1
Ġlknur KURALAY
Türk Dili ve Edebiyatı
2
Merve BEDENLĠ
Din Kült. ve Ahlak Bilg.
BÜT
45
80
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content