close

Enter

Log in using OpenID

Adana-KKTC

embedDownload
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
MDM 240 Dinamik Dersi
2013-2014 Güz Yarıyılı
Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.)
K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No: 320
Tel: 377 2945
E-posta: [email protected]
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
1/11
Ders Tanıtımı – MDM 240
Dersi veren öğretim elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer Necati Cora
e-posta: [email protected] Tel: 377 2945 , Oda: Makine Müh. 320
İnternet Sayfası: omernecaticora.wordpress.com
(Dersle ilgili duyurular, ödevler , çözümler için)
Ders Saatleri:
Pazartesi: 13:00-15:00 @ D201 (I. ÖĞRETİM)
Pazartesi: 17:00-19:00 @ D201 (II. ÖĞRETİM)
Görüşme Saatleri:
Salı: 14:00-15:00 , Çarşamba: 15:00-16:00
Puanlama:
0.7 (Arasınav) + 0.3 (Ödevler Ortalaması) = Arasınav Notu
+ Final (%50)
Dönem boyunca her biri 3-5 sorudan oluşan 3-5 ödev verilecektir.
Ödevler internet sayfasında ilan edilecektir. Ödevler derse yazılan her
öğrenci için zorunludur !!!
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
2/11
Kaynaklar
1) Ders Kitabı:
Mühendislik Mekaniği – Dinamik (R.C. Hibbeler, S.C. Fan),
Çeviri: Ayşe Soyuçok, Özgün Soyuçok, Literatür Yayıncılık, 2004
Diğer Referanslar:
2) Mühendislik Mekaniği: Dinamik (J. L. Meriam, L. G. Kraige),
Çeviri: Prof. Dr. Paşa Yayla (Editör), Nobel Akademik Yayıncılık,
2012.
3- Mühendislik Mekaniği: Dinamik , Prof. Dr. Yaşar PALA
3. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012
İngilizce Kaynaklar:
-
HIBBELER, R.C.,“Engineering Mechanics DYNAMICS”,
12th Edition in SI units, Pearson-Prentice Hall, 2010.
BEER, F.P., JOHNSTON, E.R., “ Vector Mechanics for Engineers
Statics & Dynamics”, McGraw-Hill International Book Company.
MERIAM,J.L., KRAIGE, L.G., “ Engineering Mechanics, Volume 2
DYNAMICS”, John Wiley&Sons Inc.
SHAMES, I.H., “Engineering Mechanics: Dynamics, Prentice Hall.
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
3/11
Dersin İçeriği – MDM 240
Ders Kitabında 12,13,14,15. Bölümler
Bölüm 12 : Parçacık Kinematiği
Bölüm 13: Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme
Bölüm 14: Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji
Bölüm 15: Parçacık Kinetiği: İmpuls ve Momentum
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
4/11
Mekanik
Mekanik
Rijit Cisimler
Mekaniği
Rijit Olmayan
Cisimler Mekaniği
Statik
(Durgun Cisimler)
Akışkanlar
Mekaniği
İdeal akışkanlar
Elastisite
Mukavemet
Plastisite
Dinamik
(Hareketli Cisimler)
Viskoz akışkanlar
Sıkıştırılabilir
akışkanlar
Kinematik (Hareketin geometrisi ile ilgilenir)
Kinetik (Harekete neden olan kuvvetlerle ilgilenir)
Fiziğin dallarından biri olan Mekanik, durağan (statik) veya kuvvet etkisi altında cisimlerin durumuyla ilgilenir.
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
5/11
Dinamikte Temel Kavramlar
A(x1,y1,z1)
Yer: Her cismin uzayda işgal ettiği pozisyondur.
Zaman: Cismin hareket ettiği süredir.
Kütle: Bir cismin harekete gösterdiği direncin
ölçüsüdür.
S, t
B(x2,y2,z2)
Kuvvet: Bir cismin diğer bir cisim üzerindeki
etkisidir.
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
6/11
Dinamikte Yardımcı Kavramlar
Maddesel Nokta veya parçacık (particle): Kütlesi olan fakat ihmal
edilebilir boyutlara sahip cisimler
Rijit Cisim: Kuvvet etkisinde şekil değiştirmeyen cisimler
Skaler: Sayısal bir büyüklüktür.
Vektör: Yönü, şiddeti ve doğrultusu olan bir büyüklüktür.
P:75-78 cm,
R: 12,3 cm,
W: 600-650 gr
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
7/11
Newton Kanunları (Newton’s Law of Motion)

1. Kanun: Eylemsizlik Kanunu  F  0
Bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim
- başlangıçta duruyor ise durmaya devam eder
- şayet hareketli ise düzgün doğrusal hareket yapar.


2. Kanun: F  m. a
Uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı ise bu bileşke kuvvet o
cismin veya maddesel noktanın üzerinde kütlesiyle orantılı bir ivme
meydana getirir.
3. Kanun:
Bir cisim başka bir cisme etkide bulunursa diğer cisim tarafından aynı
doğrultuda zıt yönlü bir tepkiye maruz kalır.
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
8/11
SI Birim Sistemi
g: Yerçekimi sabiti : 9.81 m/s2
Faktörler:
Metreden büyük faktörler
Faktör
İsimlendirme
1012
tera
109
Metreden küçük faktörler
Faktör
İsimlendirme
T
10-1
desi
d
giga
G
10-2
senti
c
106
mega
M
10-3
mili
m
103
kilo
k
10-6
mikro
µ
102
hekto
h
10-9
nano
n
101
deka
da
10-12
piko
p
Sembol
Sembol
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
9/11
Alıştırmalar
1) Fotoğraftaki atlet dünya rekorunu kırarken saatte
44.72 km hıza ulaşmıştır. Atletin hızını m/sn
cinsinden hesaplayınız.
2) Dünyanın en ağır arabalarından biri olan Maybach 62 28 kN
ağırlığındadır. Bu aracın kütlesini kg cinsinden hesaplayınız.
V12, 5513 cc, 543 hp motor
6.2 m uzunluk
28 kN
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
10/11
Bölüm 12: Parçacık Kinematiği
12.2: Doğrusal Kinematik: Sürekli Hareket
12.3: Doğrusal Kinematik: Düzensiz Hareket
12.4: Genel Eğrisel Hareket:
12.5: Eğrisel Hareket: Dik Bileşenler
12.6: Bir merminin hareketi
12.7: Eğrisel Hareket: Normal ve Teğetsel Bileşenler
12.8: Eğrisel Hareket: Silindirik Bileşenler
12.9: İki Parçacığın Mutlak Bağımlı Hareket Analizi
12.10: İki Parçacığın Bağıl Hareketinin Ötelenen Eksenler İle Analizi
K.T.Ü Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü – Dinamik Ders Notları
11/11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
537 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content