close

Enter

Log in using OpenID

Ders tanıtım dökumanını görmek için buraya

embedDownload
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
MET 207 Statik ve Mukavemet
2014-2015
Güz Yarıyılı
Dersi veren Öğretim Elemanı: Ömer Necati Cora
(Assist. Prof. Dr.)
K.T.Ü Makine Müh. Bölümü No: 320
Tel: 377 2945
E-posta: oncora@ktu.edu.tr
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
1/11
Ders Tanıtımı
•
Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ömer Necati Cora
•
Oda No: 320 , Tel: 377 2945 , e-posta: oncora@ktu.edu.tr
•
Ders Saatleri:
Salı: 18-20 @ D102, Perşembe: 20-22 @ D102
Görüşme Saatleri:
Pazartesi: 11:00-12:00
Salı: 14:00-15:00
Perşembe: 19-20
Puanlama:
Arasınav+ Final
İnternet Sayfası: omernecaticora.wordpress.com
(Dersle ilgili duyurular, ödevler, sınav çözümleri için)
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
2/11
Kaynaklar/Referanslar
Ders Kitabı: HIBBELER, R.C., CHEONG, F.S.
“Statics and Mechanics of Materials”, 3rd edition in SI units,
Pearson-Prentice Hall, 2011.
Diğer Kaynaklar:
1- BEER, F.P.; JOHNSTON, E.R.; DEWOLF, J.T; MAZUREK, T.;
“Statics and Mechanics of Materials”, McGraw-Hill International
Book Company, 2010.
2- RILEY, W.F.; STURGES, L.D.; MORRIS, D.H.; “ Statics and
Mechanics of Materials: An Integrated Approach”, Second Edition,
2001,Wiley Inc.
3- BEDFORD, A.M; LIECHTI K.M.; FOWLER W.; “Statics and
Mechanics of Materials”, 1st Edition, 2002.
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
3/11
Kaynaklar/Referanslar
• Türkçe Kaynaklar
Dersin Statik kısmı için
1) Mühendislik Mekaniği: Statik
Çeviri: Ayşe Soyuçok, Özgün Soyuçok
Literatür Yayınları,2. Basım, 2010
2) Mühendislik Mekaniği - Statik
John L. MERIAM, L. Glenn KRAIGE
ISBN: 978-605-133-552-0
Baskı Yılı: Eylül, 2013 Baskı Sayısı: 7. Basımdan Çeviri
Nobel Yayınları
Dersin Mukavemet kısmı için
“Cisimlerin Mukavemeti”,
F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. Dewolf, D.F. Mazurek;
Çevirenler: Ayşe Soyuçok, Özgün Soyuçok , Literatür Yayıncılık, 2014.
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
4/11
Ders Takvimi
İşlenecek konular
Hafta
Tarihler
1
15-19/09/2014
Temel Kavramlar, Newton’un Kanunları, Birim sistemleri, Skaler ve Vektörel Büyüklükler, Vektörel
İşlemler,
2
22-26/09/2014
Kartezyen Vektörler, Yer Vektörleri, Kuvvet Vektörleri, Skaler Çarpım
3
29/09-03/10/2014
4
06-10/10/2014
Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Rijit Cisimlerin Dengesi,
5
13-17/10/2014
Düzlemde denge analizi: Mesnet Reaksiyonları
6
20-24/10 2014
Üç Boyutlu Analiz: Mesnet reaksiyonları,
7
27-31/10/2014
Çerçeve ve Makina Elemanları
8
03-07/11/2014
Ağırlık Merkezi, Yayılı Yük sistemleri
9
08-16/11/2014
ARASINAV HAFTASI 8-16 KASIM
10
17-21/11/2014
Atalet Momenti, Kuru Sürtünme
11
24-28/11/2014
12
01-05/12/2014
13
08-12/12/2014
Eksenel yükleme, Statikçe belirsiz sistemler, Isıl gerilmeler, Gerilme yığılması
14
15-19/12/2014
Burulma, Dairesel kesitli millerde deformasyonlar ve gerilmeler, Millerin tasarımı
15
22-27/12/2014
Maddesel Noktanın Dengesi, Serbest Cisim Diyagramı, Vektörel Çarpım, Bir Kuvvetin Momenti,
Kuvvet Çifti momenti, Kurban Bayramı Tatili
Şekil değiştirebilen cisimlerin dengesi, Kesit etkileri, Normal ve kayma gerilmeleri, Yataklama ve
yırtılma gerilmeleri, emniyet gerilmesi, 29 Ekim Çarşamba, Cumhuriyet Bayramı
Normal ve kayma birim şekildeğiştirmeleri, Malzemelerin mekanik özellikleri, Gerilme şekil
değiştirme diyagramları, Hooke kanunu, İkinci arasınav
Basit eğilme, Simetrik elemanlarda deformasyonlar ve gerilmeler
1 Ocak 2015 Perşembe Yeni yıl
FİNALLER : 29 ARALIK 2014 -10 OCAK 2015
BÜTÜNLEMELER: 19-23 OCAK 2015
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
5/11
Mekanik
Mekanik
Rijit Cisimler
Mekaniği
Rijit Olmayan
Cisimler Mekaniği
Akışkanlar
Mekaniği
Statik
(Durgun Cisimler)
İdeal akışkanlar
Elastisite
Mukavemet
Plastisite
Dinamik
(Hareketli Cisimler)
Viskoz akışkanlar
Sıkıştırılabilir
akışkanlar
Kinematik (Hareketin geometrisi ile ilgilenir)
Kinetik (Harekete neden olan kuvvetlerle ilgilenir)
Fiziğin dallarından biri olan Mekanik, durağan (statik) veya kuvvet etkisi altında cisimlerin durumuyla ilgilenir.
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
6/11
Dinamikte Temel Kavramlar
A(x1,y1,z1)
Yer: Her cismin uzayda işgal ettiği pozisyondur.
Zaman: Cismin hareket ettiği süredir.
Kütle: Bir cismin harekete gösterdiği direncin
ölçüsüdür.
S, t
B(x2,y2,z2)
Kuvvet: Bir cismin diğer bir cisim üzerindeki
etkisidir.
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
7/11
Dinamikte Yardımcı Kavramlar
Maddesel Nokta (particle): Kütlesi olan fakat ihmal edilebilir boyutlara
sahip cisimler
Rijit Cisim: Kuvvet etkisinde şekil değiştirmeyen cisimler
Skaler: Sayısal bir büyüklüktür.
Vektör: Yönü, şiddeti ve doğrultusu olan bir büyüklüktür.
P:75-78 cm,
R: 12,3 cm,
m: 600-650 g
Skaler büyüklükler
Basketbol topunun hareketi bir vektörle ifade edilebilir.
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
8/11
Newton Kanunları (Newton’s Law of Motion)

1. Kanun: Eylemsizlik Kanunu  F  0
Bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim
- başlangıçta duruyor ise durmaya devam eder
- şayet hareketli ise düzgün doğrusal hareket yapar.


2. Kanun: F  m. a
Uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı ise bu bileşke kuvvet o
cismin veya maddesel noktanın üzerinde kütlesiyle orantılı bir ivme
meydana getirir.
3. Kanun:
Bir cisim başka bir cisme etkide bulunursa diğer cisim tarafından aynı
doğrultuda zıt yönlü bir tepkiye maruz kalır.
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
9/11
SI Birim Sistemi
g: Yerçekimi sabiti : 9.81 m/s2
Faktörler:
Metreden büyük faktörler
Faktör
İsimlendirme
1012
tera
109
Metreden küçük faktörler
Faktör
İsimlendirme
T
10-1
desi
d
giga
G
10-2
senti
c
106
mega
M
10-3
mili
m
103
kilo
k
10-6
mikro
µ
102
hekto
h
10-9
nano
n
101
deka
da
10-12
piko
p
Sembol
Sembol
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
10/11
Alıştırmalar
1) Fotoğraftaki atlet dünya rekorunu kırarken saatte
44.72 km hıza ulaşmıştır. Atletin hızını m/sn
cinsinden hesaplayınız.
2) Dünyanın en ağır arabalarından biri olan Maybach 62 28 kN
ağırlığındadır. Bu aracın kütlesini kg cinsinden hesaplayınız.
V12, 5513 cc, 543 hp motor
6.2 m uzunluk
28 kN
K.T.Ü Makine Mühendisliği Bölümü – Statik ve Mukavemet Ders Notları
11/11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
609 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content