close

Enter

Log in using OpenID

mgo esaslı yapı levhası

embedDownload
YANMAZ (A1 s›n›f›,
EKONOM‹KT‹R
TSEN 13501 / ASTM E 119)
YÜKSEK ISI VE SES
YALITIMI SA⁄LAR
SU VE NEMDEN
ETK‹LENMEZ (TSEN 520)
54 Desibel ve üzeri, 0.025
W/M.K (TSEN ISO 8990)
ÇEVRE DOSTUDUR
%100 do¤al, Ekolojiktir
(ISO 14025)
BÖCEK VE BAKTER‹
BARINDIRMAZ
(ASTM 621)
DARBEYE
DAYANIKLIDIR
(ASTM D 5628)
FIRTINA VE KASIRGAYA
SON DERECE
DAYANIKLIDIR
HAF‹FT‹R
MGO ESASLI YAPI LEVHASI
DRAGONBOARD ® markasıyla nano teknolojiyle üretilen ABD patentli levha; do¤al hammaddeler
olan magnezyum oksit ve magnezyum klorür bileşeninin cam elyaf ile güçlendirilmesiyle üretilen
yapı levhasıdır.
Yapı levhalarınının amacı; yapı alanlarının birim m2 'sine düşen kullanım alanını arttırmak, yapım
hızını arttırmak, maliyeti düşürmek, hafif olmalarından dolayı bina yükünü azaltmaktır.
Levhalar bu avantajları sunarken, bazı temel özelliklere de sahip olmaları gerekir.
• Yanmaz olmaları
• Su ve nemden etkilenmemeleri
• Isı ve ses yalıtımı yapmaları
• İnsan sa¤lı¤ına ve çevreye zararlı maddeler içermemeleri
• Zehirli gaz Çıkışı oluşturmamaları
• Bakteri oluşumuna olanak vermemeleri
Bu özelliklerin tamamını aynı anda bünyesinde barındıran, ABD patentli ilk ve tek yapı levhası
DRAGONBOARD ® olup; bu üstün özelliklerini, ABD, İngiltere, Japonya, Çin ve Türkiye'de yapılan
test raporları ve sertifikaları ile kanıtlamıştır.
1
2
DRAGONBOARD®
LEVHALARIN
ÜSTÜN
ÖZELLİKLERİ
ASLA YANMAZ; Muhtemel bir yang›n esnas›nda,
insan sa¤l›¤›na ve çevreye zararl› herhangi bir gaz
ve duman ç›k›fl› oluflturmaz.
SUDAN ETK‹LENMEZ; Su emme oran› betonarme
yap›lar ve di¤er levhalara oranla yok denecek kadar
azd›r. Nemli iklimlerde güvenle kullan›labilir. Suda
hacimsel de¤iflim göstermez.
ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE
ISI YALITIM ÖZELL‹⁄‹NE SAH‹PT‹R
ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE
SES YALITIM ÖZELL‹⁄‹NE SAH‹PT‹R
ANT‹BAKTER‹YELD‹R.
BAKTER‹ VE BÖCEK ÜRETMEZ
3
DRAGONBOARD®
LEVHALARIN
ÜSTÜN
ÖZELLİKLERİ
• Çarpma ve darbelere dayanıklıdır.
• Hafiftir kolayca taşınabilir. Binanızın yükünü hafifletir. (8 mm levhanın a¤ırlı¤ı 8 kg/m 2 )
• Tamamen doğal maddelerden üretilmekte olup çevre ve doğa dostudur. İçerisinde Asbest,
Toksik madde ve Ağır metal gibi insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulunmaz.
• Ultraviyole Işınlarından etkilenmez.
• Özel bakım gerektirmez.
• Dış etkenlere karşı son derece dayanıklıdır.
• Hiçbir haşereden etkilenmez ve haşere barındırmaz.
• Yapısı itibari ile her türlü boya ile boyanabilir.
• Sudan ve yangından etkilenmemesi sebebi ile her türlü mobilya imalat ve dekorasyonunda
kullanılabilir.
• Gemi ve yat sanayiinde, yangına ve deniz suyunun etkilerine karşı koruyucu olarak
kompozit levhadır.
• Karayolu ve demiryolu tünellerinde yangına ve neme karşı koruyucu olarak
kullanılabilecek en uygun levhadır.
• Uygun el aletleri ile kolayca işlenebilir ve monte edilebilir.
• Boya, mantolama, yalıtım ve ince macun uygulamalarında %50-%60 oranında
malzeme sarfiyatı ve işçilikten tasarruf sağlar.
• Kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır.
• Nefes alan bir malzemedir.
• Muhtelif izolasyon malzemeleri ile çok iyi uyum sa¤lar
• Çeşitli amaçlara yönelik, sandviç panel olarak kullanılabilir.
• Benzersiz üstün özellikleri ile yapılara değer kazandırır.
4
DRAGONBOARD ®
UYGULAMA
ALANLARI
DRAGONBOARD ® levhalar her türlü yapıda iç ve dış mekanlarda yapıların hemen her detayında
rahatlıkla kullanılabilecek yapı, yalıtım ve dekorasyon panelleridir.
DRAGONBOARD ® levhalar istenilen ebatta şekillendirilerek veya fugalı olarak da uygulanır.
DRAGONBOARD® levhalar, muhtelif yalıtım malzemeleri ile birlikte farklı kullanım amaçları için yapı
elemanları oluşturabilmektedir. ESP, XPS, Taflyünü, Camyünü, Poliüretan Köpük gibi yalıtım
malzemeleri ile çok yüksek ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlayan bölme duvar ve sandviç paneller
yapılabilmektedir.
• Her tür yapıda iç ve dış cephe kaplaması olarak
• Dış cephede mantolama olarak ısı yalıtımında
• İç mekanlarda bölme duvar sistemlerinde (6, 8, 10, 12 mm)
• Yangın yalıtımı istenilen yerlerde (her kalınlık için)
• Su ve nemden etkilenmesi istenilmeyen yerlerde (her kalınlık için)
• Yüksek düzeyde ses yalıtımı istenilen yerlerde (8 mm ve üzeri kalınlıklar için)
• Asma tavan yapımında (6, 8, 10 mm)
• Yükseltilmiş döşeme yapımında (14 mm ve üzeri kalınlıklar için)
• Yeni yangın yönetmeliğine tamamen uygundur
• Çatı altı levhası olarak kullanılır (12, 14, 16 mm )
• Hafif çelik prefabrik yapıların iç duvar, dış duvar, zemin ve tavanlarının yapımında
• Ağır çelik yapıların yangına karşı korunmasında
• Okul, hastane, otel, konut, askeri yapılar, deprem ve savaş afet barınakları yapımında
• Şantiye ofisleri hangar, yemekhane, yatakhane gibi yerlerin iç ve dış duvarlarının,
zemin ve tavanlarının yapımında
• Soğuk hava depolarında
• Mobilya imalatında (Yanmaz kapı, tezgah, dolap vb.)
• Zemin betonu üzerine, döşeme alt destek malzemesi olarak kullanılabilir.
(şap uygulamasına gerek kalmaz)
5
DRAGONBOARD®
TEKNİK
ÖZELLİKLER
VE RAPORLAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜN İÇERİĞİ: Fiber-Glass (Cam elyaf) takviyeli, Magnezyum Oksit ve Magnezyum Klorür esaslı
kompozit levha.
LEVHA KALINLIĞI (mm):
3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25
LEVHA BOYUTLARI (mm):
1250 x 2800, 1250 x 3600.
YO⁄UNLUK:
1000 kg / m 3
1220 x 2440, 1220 x 2500, 1220 x 2800, 1220 x 3600, 1250 x 2500,
%3 Kg
ÇEVREYE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ: Asbest, silis, organik çözücüler, yağ, toksik madde,
ağır metal gibi çevreye ve insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermez. ISO 14025'e uygun olarak
üretilir. Ekolojiktir.
LEVHA KENAR DETAYLARI:
Düz, Fugalı ve Pahlı.
RAPORLAR
YANGIN SINIFI - A1 (TSEN 13501)
TUTUŞMAZLIK TESTİ -
(TSEN ISO 1182)
DUMAN YAYILIMI, GAZ ÇIKIŞI
gelmez. (ASTM E 662)
; Duman yayılımı yoktur, yangın esnasında zehirli gaz çıkışı meydana
SU VE NEM TESTİ: Su ve nemden etkilenmez. (TSEN 520)
ISI İLETKENLİK KATSAYISI (LAMDA):
0,025W/MK (TSEN ISO 8990)
SES YALITIM DEĞERİ: 54 Desibel ve üzeri ses yalıtım sa¤lar. (8mm Dragonboard® ile bölme
duvarlarda) TSEN ISO 1403
BASINÇ DAYANIMI: 3000Psi-20,71 N/mm 2 basınç dayanımına sahiptir.
EĞİLME DAYANIMI: 10mm Boyuna=9,3N
Enine =7,5N (TSEN 12467)
UZAMA KISALMA KATSAYISI:
MSDS
CE
EKOLOJİK RAPOR - ISO 14025
6
1m2 ’de uzama kısalma katsayısı 0,3mm’dir.
DRAGONBOARD ® LEVHALARIN
KALINLIĞA GÖRE M 2 AĞIRLIKLARI
KALINLIK
AĞIRLIK
4 mm
5 kg/m 2
6 mm
7 kg/m 2
8 mm
8 kg/m 2
10 mm
10 kg/m2
12 mm
12 kg/m 2
14 mm
14 kg/m 2
16 mm
16 kg/m 2
18 mm
18 kg/m 2
20 mm
22 kg/m 2
25 mm
26 kg/m 2
DRAGONBOARD ® LEVHALARIN
KALINLIĞA GÖRE EĞİLME DAYANIMI
EĞİLME
MUKAVEMETİ
(N/mm2 )
BOYUNA
ENİNE
KALINLIK
22,5
18,6
4 mm
12,1
8,7
6 mm
11,2
8,4
8 mm
9,3
7,5
10 mm
7,6
5,3
12 mm
7
DRAGONBOARD®
LEVHA
KENAR
DETAYLARI
DRAGONBOARD ® Levhaların düz bitişli, pahlı bitişli
ve lamba-zıvana bitişli kenar alternatifleri mevcuttur.
DRAGONBOARD ® PAHLI KENAR DETAYI (10 mm için)
A-A KESİTİ
B-B KESİTİ
DRAGONBOARD ® LAMBA-ZIVANA KENAR DETAYI (14 mm ve üzeri için)
DragonBoard ® levhalar, lamba-zıvana kenarlı olarak uygulanacak ise, 14 mm ve üzeri
kalınlıkta levhalar kullanılmalıdır.
8
DRAGONBOARD®
UYGULAMA
KURALLARI
KESME
DRAGONBOARD® Levhalar , 10 mm kalınlığa kadar bir mastar yardımıyla, nitelikli bir maket bıçağı ile
rahatlıkla kesilebilir. Veya birden fazla plaka üst üste konularak seyyar motorlu el testeresi ile kesilebilir.
Kesici el aleti
Seyyar yatar
Seyyar el testeresi
KESİM ALETLERİNDE KULLANILICAK BIÇAKLAR
Elmas uçlu, sert beton bıçakları veya sert metal dişli bıçaklar kullanılmalıdır. Bıçak çap boyutu
kullanım yerine göre muhtelif çaplarda olabilir. DragonBoard ® levhalarda kesim için kullanılıcak
bıçakların kalınlıklarının ince olmasına dikkat edilmelidir. İnce bıçaklar ile yüksek devirde kesim
yapıldığı zaman çok az tozuma yapar.
PROF‹L
C, U profiller 0,80 mm - Kutu profiller - Ahşap profiller
9
DRAGONBOARD®
UYGULAMA
KURALLARI
DRAGONBOARD ® DERZ YAPIMLARI
DragonBoard ® levhalar ile yapılan duvar ve tavanların derzleri Dragon derz
bandı ve Dragon iç - dış macunu uygulamak sureti ile kolaylıkla bitirilir.
V‹DALAMA
DragonBoard ® levhaların montajında, galvanize edilmiş havşa başlı matkap
uçlu vidalar ile havşa başlı sivri uçlu vidalar kullanılmalıdır. Vidalar, panel
kenarından 1,5 ila 2 cm mesafe ile monte edilmelidir. Vida boyları 2,5 cm
ile 3,5 cm olmalıdır.
Vidalar, panel kenarından 1,5 ile
2 cm mesafe ile monte edilmelidir.
Vidalar plakalara aşağıdaki doğru şekilde görüldüğü gibi uygulanmalıdır.
DOĞRU
YANLIŞ
BOYA UYGULAMASI
DragonBoard ® levhalara her tür boya uygulaması yapılabilir DragonBoard ® levhaların yüzeyleri
çok düzgün olduğundan sıva uygulamasına gerek kalmaz. Levhaların üzerine direk astar ve boya
uygulanabilmektedir.
10
DRAGONBOARD®
LEVHALARI İLE
BÖLME DUVAR
YAPIMI
C,U galvaniz veya kutu
profiller kullanılarak
konstrüksiyon hazırlanır.
Duvar niteliğine göre
taşyünü veya cam yünü
kullanılarak DragonBoard ®
levhalar her iki yüzeye
DragonBoard ® havşabaşlı
vida ile sabitlenir. Bölme
duvarlarda 8, 10, 12 mm
levhalar kullanılır.
7,5’luk C profiller ile yapılan
bölme duvarlara,
56 desibel ses yalıtımı,
%100 yangın yalıtımı (A1),
bölme duvarın yapıldığı
ortamda ısı yalıtımı, su ve
nemden etkilenmeme
özelliği kazandırır.
Boya, macun ve işçilik
giderlerinde %50-%60
oranında da tasarruf
yapma imkanı sunar.
Bölme duvarlarda
10 mm, 12 mm, 14 mm
DragonBoard ®
levhalar kullanılır.
11
DRAGONBOARD®
İLE SES
İZOLASYONLU
BÖLME DUVAR
YAPIMI
8 mm, 10 mm ve 12 mm için, kutu profiller ile oluşturulabilecek duvar detayı aşağıda gösterilmiş
olup, 75'lik ve 100'lük C, U veya M Galvaniz Profiller ile de aynı detay kullanılabilmektedir.
8 mm DragonBoard ®
panel metal dikme arası
taşyünü yalıtım
malzemesi (60 kg/m 3)
(PLAN)
Ses izolasyon bandı
8 mm DragonBoard® panel ses izolasyon bandı
metal dikme arası taşünü yalıtım malzemesi
C profil
Akustik macun
(KES‹T)
Kauçuk esasl› ses yal›t›m band›
DRAGONBOARD ® İLE ÇATI UYGULAMASI:
Çatılarda, ahşap esaslı plakaların yerine, 12 mm, 14 mm veya 16 mm, DragonBoard® kullanılır.
12
DRAGONBOARD ® İLE
ASMA TAVAN YAPIMI
C, U veya M Galvaniz profil veya demir profil
kullanılarak hazırlanan konstrüksiyona levhalar
sivri uçlu veya matkap uçlu vidalar yardımı ile
sabitlenir. Tavanlarda 6 mm, 8 mm veya 10 mm
DragonBoard ® levhalar kullanılır.
DRAGONBOARD ® İLE
ZEMİN UYGULAMASI
DragonBoard ®
üstün teknolojik ve
benzersiz özellikleri
ile Amerika’dan
sonra Avrupa ve
Türkiye’de.
DragonBoard ® levhalar, yükseltilmiş döşeme olarak kullanılacak ise; 14 mm ve üzeri kalınlıklarda
plakalar tercih edilmelidir. Yükseltilmiş döşeme demir profiller ile veya sabit ayaklı ve kuşaklı hazır
yükseltilmiş döşeme sistemleri ile kullanılır. Zemine yapıştırılma suretiyle kullanılacak DragonBoard ®
levhalar ise, istenilen boyutta kesilerek, zemine uygun yapıştırıcılar kullanılarak sabitlenir.
Bu yapıştırıcılar; seramik yapıştırma harcı, flexmortel, poliüretan köpük, akrilik mastik olabilir.
DRAGONBOARD ® İLE
CEPHE GİYDİRME UYGULAMASI
DragonBoard ® dış cephe duvar yapımında, saçak altlarında, binaların dış cephelerinin kaplanmasında
kullanılır. DragonBoard ® levhalar ile cephe kaplama uygulamaları son derece kolaydır. Levhaların
yüzeyi boyaya hazır olduğundan sıva ve file uygulamaları gerektirmez. Derzler DragonBoard ® derz
bandı ve DragonBoard ® dış cephe macunu ile kapatılır, astar ve boya uygulaması ile bitirilir.
13
TÜM YALITIMLARI İÇİNDE BARINDIRAN
VE TAMAMEN EKOLOJİK YAPISIYLA
21. YÜZYILIN MANTOLAMA SİSTEMİ
14
DRAGONBOARD®
BSC
THERM
15
DRAGONBOARD®
BSCTHERM
PROFİL GİYDİRME
SİSTEMİNİN
UYGULANMASI
16
SIKÇA SORULAN SORULAR
DragonBoard ® nedir?
Magnezyum oksit ve magnezyum klorür kombinasyonunun cam elyaf ile güçlendirilmesiyle elde edilen %100
do¤al, Amerikan patentli, çevre dostu üstün nitelikli bir yapı, yalıtım ve dekorasyon panelidir.
DragonBoard ® plakaların ebatları nedir?
Standart ebatlar 1220 x 2440 mm olup; 3300 mm. Boya kadar özel ebatlarda üretim yapılabilmektedir.
DragonBoard ® özel bir uygulama tekniği gerektirir mi ?
DragonBoard ® bilinen standart panel uygulama yöntemleriyle kolaylıkla uygulanabilen bir malzemedir.
Plakalar›n kesimi zor mudur?
DragonBoard ® plakalar 10 mm'e kadar nitelikli bir maket bıçağıyla dahi kesilebilir olup; standart el testeresi
ile rahatlıkla kesilebilmektedir.
DragonBoard
®
hangi kalınlıklarda üretiliyor?
3 mm, 4mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, kalınlıklarda
üretilmektedir.
DragonBoard
®
nerelerde kullanılır?
İç ve dış mekanlarda, cephe kaplaması olarak çatılarda, zemin ve ara kat döşemelerinde, asma tavanlarda,
iç mekan bölmelerinde, dekoratif amaçlı olarak, binaların taşıyıcı sistemlerinin korunmasında, prefabrik
yapılarda, baca ve benzeri yangın riski taşıyan yerlerde ve di¤er tüm yangın, ısı, ses, su yalıtımı gerektiren
yerlerde kullanılabilmektedir. Ayrıca, gemi ve yat sanayinde, yang›na ve deniz suyunun etkilerine karşı
kullanılabilecek tek kompozit levhadır.
DragonBoard
®
panellerin birleşim yerleri uygulaması nasıldır?
DragonBoard ® Panellerin birleşiminde 2-3 mm boşluk bırakılır, boşluk poliüretan mastik uygulaması ile
doldurulur. Üzerine özel Dragon derz bandı uygulaması yapılarak akrilik esaslı macun ile sadece derz bandı
yüzeyi kapatılır.
DragonBoard
®
DragonBoard ®
'un üzerine saten alçı uygulaması yapılması gerekir mi?
yüzeyleri fileli ve macunlu boyaya hazır haldedir. Saten alçı uygulaması yapılmasına gerek
yoktur. DragonBoard
®
yüzeylerde düzeltme için gerekti¤inde saten alçı yerine akrilik esaslı macun tercih
edilmelidir.
Paneller üzerine duvar kağıdı uygulaması yapılabilir mi ?
DragonBoard ® yüzeylerinin düzgün olması ve tozumaması sayesinde duvar kağıdı uygulaması ikinci bir işleme
gerek kalmadan direkt uygulanmaktadır.
17
DRAGONBOARD®
DIŞ CEPHE
UYGULAMASI
18
DRAGONBOARD®
DIŞ CEPHE
UYGULAMASI
19
DRAGONBOARD®
ŞAFT
KAPAKLARI
20
DRAGONBOARD®
YANGIN
KAPILARI
1000 °C Dereceye 3,5 Saat Dayanıklıdır.
21
www.bscdragonboard.com
[email protected]
Küplüce Mah. Rençber Sokak No:29 34676 Beylerbeyi Üsküdar İstanbul Türkiye
Tel : 0 216 557 85 55 (pbx) Faks: 0 216 557 85 54
www.bsccelikyapi.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
2 765 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content