close

Enter

Log in using OpenID

Çiftanadal Programı Başvuru Dilekçesi

embedDownload
Çift Anadal Programı Başvuru Form
ÖĞRENCİNİN
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
KİMLİK BİLGİLERİ (Tüm Bilgiler Doldurulacaktır.)
ADI SOYADI
ÖĞRENCİ NOSU
BÖLÜMÜ
SINIFI
T.C.KİMLİK NO
TELEFON
E POSTA
YAZIŞMA ADRESİ
Bingöl Üniversitesi ZiraatFakültesinin aşağıda tercih sırası ile belirttiğim bölümüne /bölümlerinden
birinde çift anadal yapmak istiyorum. Gerekli belgeler* ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Tarih:
İmza:
ÖĞRENCİNİN
BU BÖLÜM ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
ÖNCEKİ FAKÜLTE ve BÖLÜMÜ
FAKÜLTE NOSU
BİTİRDİĞİ SINIF
GENEL NOT ORALAMASI (AGNO)
OKUDUĞU DÖNEM SAYISI
(HAZIRLIK HARİÇ)
ÇİFT ANADAL BAŞVURUSU YAPMAK İSTEDİĞİ BÖLÜM TERCİHLERİ (Tercih sıranız önemlidir)
1.
2.
3.
4.
İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Çift Anadal Programına Başvuru Ve Kabul Koşulları
MADDE 5 d)Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü ve en geç
beşinci yarıyılının başında başvurabilir.
e)Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında tüm
dersleri almış, başarmış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması ve anadal
programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekir.
f)Kabul işlemi ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlanır. Kabul edilen öğrenciler kayıt dönemi
içerisinde her iki anadala birlikte kayıt yaptırırlar.
g)Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal diploma ile
yandal programına kayıt yapılabilir.
Başarı Ve Mezuniyet Koşulları
MADDE 8 a)Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70
olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin çift
anadal programından kaydı silinir. Ancak, öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden
65’e kadar düşebilir.
b ) Ç i ft an a dal l i san s pr ogr am ın a d eva m ed en öğr en ci ye m ez un i yet d i pl om a sı an ca k,
devam ettiği anadal diploma pr ogramından mezun olması halin de ver ilebilir .
*Eklenecek Belge/Belgeler:
1- Öğrenci belgesi
2- Başarı sıralamasına göre bulunduğu sınıfın üst % 20 sinde olduğunu gösterir belge
3- Not döküm belgesi (Transkript) (Onaylı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
202 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content