close

Enter

Log in using OpenID

25062014 prg - İşletme Fakültesi

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 19/06/2014-97128
*BENUEM77*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı :53891476-304.03Konu :Mesleki ve Teknik Eğitim Yapan
Programlar
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi
:28/05/2014 tarihli 74347 sayılı yazımız.
İlgi yazımız eki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21/05/2014 tarih 19607 sayılı
yazısı ile tek bir listede toplandığı bildirilen programlara ek olarak "Taşınır Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım", "Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım", Restorasyon ve Konservasyon",
"Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu" programlarının da mesleki ve teknik eğitim
yapan programlar listesine alındığı hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan
05/06/2014 tarihli 75850160-304.03-3821-33607 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
Yazı örneği (1 sayfa)
DAĞITIM
Gereği:
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bilgi:
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BENUEM77
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Dilek ÇIKIKÇI Dahili : 10161
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel : 0212 440 00 00 Fax : 0212 440 00 48
Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BENUEM77*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Müdürlüğü
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BENUEM77
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Dilek ÇIKIKÇI Dahili : 10161
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel : 0212 440 00 00 Fax : 0212 440 00 48
Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2014-26371
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content