close

Enter

Log in using OpenID

Kazananlar Listesi / List Of Winners

embedDownload
Adı/Name
Adil
Yehya
Sevara
AHMADOV
F?zli
Saodat
Minever
Muhammed
ZAKIR
Islam
ZAFAR
Zarifa
Ermomin
Mergen
Sümeyye
Mikayil
Azam
Nadira
murad
feride
ŞİRVANOV
TAYYR
Celal
Batyr
Umirkul
ABDURHMANOV
m ashraf
BEGENCH
cemil
ZAFAR
Mıralım
ATAMYRAT
ZAID
SERVER
Coşgun
Reza
Abdullah
asmaeel
Tahirov
salican
NAZİR
MUKADDES
MUSTAFA
abdullah
MUHAMMADALI
Tawfiq Ahmad
Yeliz
ANAR
azamat
MICHAELLA
Abbas
Khalit
muhamed furkan
SİNAN
MERGEN
RAMAZAN
ARTUR
AMANGELDI
FARZIDIN
sarvınoz
MYRAT
tashpolat
Nigora
Lala
mohamed
Orxan
kave
Tariq
ASKAR
dıloram
KYZLARAY
ALISHER
mavlyuda
Pardahal
GULGINA
NULİFAR
BEKMURAT
batyr
RUSTAM
MAVLIDA
RUSLAN
Soyadı/Surname
Ebilov
Farruhu
Allaberdiyeva
RAHIM
F?zliyev
Subanova
Menliyeva
Burakov
BATYROV
Rejapov
HALIEV
Jurayeva
Rejapov
Atayev
Çiftçi
Israfilov
Kulsahatov
Hasanova
resulov
haydar
KENAN
SAPAROV
Aliyev
Jumtyyev
İshmuradov
AKRAM
shams aldeen
SHİRHANOV
calalov
SHARAPOV
Sattarov
HAYYDOV
AL-QAZZAZ
Ulfanov
Geribov
SADEGHI
QAYOOMI
kaeed
Adil
muxlisli
NAZİROV
DURDYYEVA
IRSHAID
bonni
ABDYYEV
Zurmati
Budak
ALİYEV
ishmuradov
ITEKA BRENDA
Aladinov
Usmanov
pakiş
YIKILMAZ
HUDAYKULOV
CHARIYEV
CHARSHIYEV
GALKANOV
TAJIYEV
batyrova
CHARYYEV
ıbatov
Mamadaminova
Mammadova
badawi
Tahirov
safamanesh
Durrani
ABDIKAIMOV
begimkulova
RAIMKULOVA
RAHMEDOV
hasanova
Begimkulova
BURIYEVA
ISHNAZAROVA
TOHTAYEV
hudayberdıyev
MAMEDOV
IRGASHOVA
DOVRANOV
Başvuru ID / Application ID
3
5
9
18
22
24
26
34
58
61
70
71
73
78
91
97
98
110
118
122
125
126
140
141
161
165
175
177
182
184
221
227
229
230
239
212
240
245
247
249
193
258
270
280
284
299
304
309
320
329
348
349
144
355
393
395
396
398
400
401
402
403
404
405
409
425
427
181
453
454
457
458
466
468
472
473
476
479
482
483
486
Fakütlte/Faculty
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Kars Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Kars Meslek Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Kars Meslek Yüksekokulu
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kars Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Kars Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Bölüm/Program
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Makine Mühendisliği İ.Ö.
Makine Mühendisliği İ.Ö.
Maliye (İÖ)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İşletme Yönetimi
Türkçe Öğretmenliği
İlahiyat
Laborant ve Veteriner Sağlık İ.Ö.
Kimya
İlahiyat
Radyo ve Televizyon Programcılığı
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kimya
Biyoloji
Matematik
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Kimya
Bankacılık ve Sigortacılık
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İlahiyat İ.Ö.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Biyomühendislik
Laborant ve Veteriner Sağlık İ.Ö.
Veterinerlik
Biyomühendislik
Makine Mühendisliği
Maliye (İÖ)
Veterinerlik
İlahiyat
Makine Mühendisliği İ.Ö.
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Biyomühendislik
Bankacılık ve Sigortacılık
Biyomühendislik
Makine Mühendisliği
İlahiyat
İlahiyat
Sınıf Öğretmenliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Makine Mühendisliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bankacılık ve Sigortacılık
Veterinerlik
Veterinerlik
İşletme Yönetimi
Tarih
Makine Mühendisliği İ.Ö.
Makine Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Gıda Teknolojisi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik
Biyomühendislik
Bankacılık ve Sigortacılık
Veterinerlik
Makine Mühendisliği
Laborant ve Veteriner Sağlık İ.Ö.
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Veterinerlik
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İşletme Yönetimi
Sınıf Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Maliye
muhammadı
BAHRAM
LAYLO
mekan
LAYLO
ramazan
ramazan
dunyagozel
tashpolat
mukaddam
MARJAN
merdan
ramazan
mekan
TEMUR
Esra
KHALIL
aslan
gozel
muzpoa
zafar
gulnaz
shuhrat
matlıuba
Nedim
shuhrat
ıhtyyar
ovlıyaguly
semra
aybek
NOURALHUDA
Selma
İlgar
UMMAT
LUQMAN
VEPA
arslan
Mine
serdar
hayryddyn
zarına
YASSER
Hashim
Mirkamil
tamerlan
mehriban
Mukalazi
Vüsal
IGRAR
ELGUN
HALYK
IBRAHIM
RUSLAN
RUSTAM
FAHRIDDIN
SERDAR
dadahan
AMANGOZEL
SERDAR
narsahat
HYDYR
FAHRİDDİN
SEYİTMYRAT
ERKİN
KURBANGUL
ıshborı
zafar
parvaz
NURİTDİN
SHOHRAT
MEYLIS
GULSHAT
DURDYMURAD
İLHAM
SERDOR
MURAT
şükran
ZALİNA
Nergiz
SHANAZAR
ZARİNA
RUSTAM
noser
ALIBAYEV
DUSTMUKHAMEDOVA
mamedov
DOSTMUKHAMEDOVA
sultanov
batashov
matkurbanova
ıbatov
hoshmuradova
İSHANKULOVA
hudaynazarov
haydarov
azizov
JANMURADOV
Akgül
IBRAHIMOV
ibrahimov
yangıbayeva
mammadova
haliyev
halmedova
satdarov
baımuradova
Eskikaya
narkabulov
yoldashov
yunusov
mutlu
fahrıddınov
ORFALLi
Dincsoy
Babayev
ASKAROV
MOHAMAD
GELDIYEV
Namazov
ASKAR
usanov
charyyev
allamova
DAA
Kachaliev
Kazimzade
aliyev
payanova
Arafat
Elizade
GURBANZADE
IBRAHIMLI
ALLABERDİYEV
ALSHAWAKH
RAKHIMOV
ALLANAZAROV
ISHKABULOV
SULTANOV
ABDULAYEV
ADAMOVA
CHARYYEV
kurbanıyazov
CHERRİYEV
BAZAROV
MEMİYEV
MURADOV
TULEGENOVA
hamrayev
dosbayev
mammadov
MURADOV
ASHYROV
MYRATLIYEV
İSLAMOVA
HYDYROV
SOYUNOV
DAVLETOV
JUMAKULİYEV
memmedov
TURAYEVA
Askerova
GULLİYEV
KENJAYEVA
HAZRATKULOV
23
492
507
509
513
514
519
525
527
528
529
532
536
538
541
127
555
557
559
567
570
583
586
592
600
603
605
606
254
611
619
620
621
625
630
634
639
642
643
644
646
647
651
356
655
663
669
674
675
676
677
686
688
692
697
705
707
710
711
712
715
719
728
733
737
736
739
740
741
742
747
748
749
751
753
758
774
777
778
781
783
786
Veteriner Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kars Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kars Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kars Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kars Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kars Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kars Meslek Yüksekokulu
Kars Meslek Yüksekokulu
Kars Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Veterinerlik
Türk Dili ve Edebiyatı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Dış Ticaret
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Tarih
Maliye
Maliye
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Biyomühendislik
Biyoloji
Okul Öncesi Öğretmenliği
Bankacılık ve Sigortacılık
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
İlahiyat İ.Ö.
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Makine Mühendisliği İ.Ö.
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Kimya
Biyomühendislik
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Tarih
Türkçe Öğretmenliği
Makine Mühendisliği İ.Ö.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Veterinerlik
Kimya
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Biyomühendislik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Makine Mühendisliği
Bankacılık ve Sigortacılık
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Makine Mühendisliği
Fizik
Bankacılık ve Sigortacılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Yönetimi
Gıda Teknolojisi
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Matematik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Gıda Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Biyomühendislik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İşletme Yönetimi (İÖ)
Dış Ticaret
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
ANVAR
SOİDAHAL
ROMAN
MAZYAT
BAHRAM
MURODDYLLA
NURİDDİN
KADYROV
HUDAYNAZAROVA
ABSAMATOV
EIBESH
KURBANOV
ADYLOV
ABDYKARİMOV
788
789
790
791
792
799
805
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bankacılık ve Sigortacılık
Maliye
Maliye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
43
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content