close

Enter

Log in using OpenID

29 MAYIS-YÖS 2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
2014
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
(29 MAYIS-YÖS 2014)
1
2014
ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY
ENTRANCE EXAMINATION
FOR INTERNATIONAL STUDENTS
(29 MAYIS-YOS 2014)
KILAVUZ/ GUIDE
İÇİNDEKİLER
BAŞVURU TAKVİMİ
BAŞVURU SÜRECİ AKIŞ
DİYAGRAMI
Sayfa
(Page)
3
4/5
TABLE OF CONTENS
APLICATION CALENDAR
LOWCHART OF APPLICATION
PROCESS
1. GENEL BİLGİLER,
TEMEL İLKE VE
KURALLAR
6
1. GENERAL INFORMATION,
BASIC PRINCIPLES AND
RULES
2. BAŞVURU
KOŞULLARI
8
2. APPLICATION
REQUIREMENTS
3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
9
3. APPLICATION PROCEDURES
12
4. THE EXAMINATION
5. SINAV SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
13
5. EVALUATION OF THE
EXAMINATION RESULTS
6. SINAV SONUÇLARININ
DUYURULMASI
13
6. ANNOUNCEMENT OF THE
EXAMINATION RESULST
13
7. QUOTAS FOR 29YOS
PROGRAMS
20
8. PREFERENCES PROCEDURES
20
9. ORAL INTERVIEW
EXAMINATION
20
10. PLACEMENT PROCEDURES
20
11. PLACEMENT
RESULTS
21
12. REGISTRATION
13. TÜRKÇE
YETERLİLİK
22
13. TURKISH LANGUAGE
PROFICIENCY
14. KISALTMALAR
22
14. ABBREVIATIONS
4. SINAV
7. İSTANBUL 29 MAYIS
ÜNİVERSİTESİ PROGRAM
KONTENJANLARI
8. TERCİH İŞLEMLERİ
9. MULAKAT
SINAVI
10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
11. YERLEŞTİRME
SONUÇLARI
12. KAYIT
2
2 / 22
29 MAYIS-YÖS 2014 BAŞVURU VE
YERLEŞTİRME TAKVİMİ
29 MAYIS-YÖS 2014 APPLICATION AND
PLACEMENT CALENDAR
Başvuru Tarihi
Application Date
11 Mart - 11 Nisan 2014
11 March - 11 April2014
MÜYÖS Sınav Tarihi
MÜYÖS Examination Date
10 Mayıs 2014
10 May 2014
MÜYÖS SınavSonuçları
MÜYÖS Examination Results
28 Mayıs 2014
28 May 2014
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tercih İşlemleri
29 Mayıs University Preference Procedures
02 Haziran – 18 Temmuz 2014
02 June – 18 July 2014
Mülakat Sınavı Tarihi
Oral Interview Examination Date
5 Ağustos 2014
5 August 2014
Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Tarihi
Placement Results and Registration Date
Yerleştirme sonuçları ve kayıt tarihi Mülakat Sınavı’ndan sonra
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi web sitesinde (www.29mayis.edu.tr)
ilan edilecektir.
Placement results and registration date will be announced on 29
Mayıs University website (www.29mayis.edu.tr) after oral
interview examination.
Sınav/Başvuru Ücreti
Application Fee
100 USD (Yüz ABD Doları)
100 USD (One hundred United States Dollars)
80 Euro (Seksen Avro)
80 Euro (Eighty Euros)
200 TL (ikiyüz Türk Lirasi)
200 TL (Two Hundred Turkish Liras)
Banka Adı
Bank
Denizbank, Fikirtepe şubesi
Denizbank, Branch: Fikirtepe
SWIFT Kodu
SWIFT Code
DENITRIS
DENITRIS
Hesap/IBAN No
Account/IBAN No
USD - TR37 0013 4000 0050 9400 6000 04
USD - TR37 0013 4000 0050 9400 6000 04
EUR - TR10 0013 4000 0050 9400 6000 05
EUR - TR10 0013 4000 0050 9400 6000 05
TL - TR80 0013 4000 0050 9400 6000 06
TL - TR80 0013 4000 0050 9400 6000 06
Alıcıİsmi
Account Name
3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Contact Informatiın
İletişim
Phone: +90 216 414 05 45 (ext. 1308)
Tel: +90 216 414 05 45 (dahili 1580-1581-1147-1308)
Fax: (+90) 216 349 56 45
E-posta: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web: http://www.marmara.edu.tr
Web: http://www.marmara.edu.tr
Adres
Address
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
Marmara Universitesi Rektorlugu
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Ogrenci Isleri Daire Baskanligi
Göztepe Kampusu 34722 İstanbul / TÜRKİYE
Goztepe Kampusu34722 Istanbul / TURKEY
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs University
İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No: 40 34662 Bağlarbaşı / Üsküdar
Icadiye Baglarbasi Cad. No: 40 34662 Baglarbasi / Uskudar
İSTANBUL/ TÜRKİYE
ISTANBUL / TURKEY
Tel (+90216) 474 08 60 Faks (+90216) 474 08 74
Cell (+90216) 474 08 60 Fax (+90216) 474 08 74
3 / 22
4
2014-2015 Akademik yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi sadece MÜYÖS 2014 sınav sonuçlarını kabul etmektedir.
4 / 22
5
İstanbul 29 Mayıs University accepts only 2014 MÜYÖS results for 2014-2015 academic year.
5 / 22
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE
VE KURALLAR
2. GENERAL INFORMATION, BASIC
PRINCIPLES AND RULES
1.1. Bu kılavuz, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için
1.1. This guide contains the regulations and procedures
which must be followed by the students who apply to
study at İstanbul 29 Mayıs University for 2014 – 2015
academic year and will take “Marmara University
Entrance Examination” (MÜYÖS 2014) and Oral
Interview Examination that will be conducted by İstanbul
29 Mayıs University.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim görme
amacıyla başvuruda bulunup “Marmara Üniversitesi
Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı” (MÜYÖS
2014) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından
yapılacak Mülakat Sınavı’na katılacak yurt dışından
adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsar.
1.2. “İstanbul 29 Mayıs University Entrance
Examination for International Students 2014” (29
MAYIS-YÖS 2014) is divided in two stages:
1.2. “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından
Öğrenci Seçme Sınavı 2014” (29 MAYIS-YÖS 2014)
iki aşamadan oluşmaktadır:
a) “Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci
Seçme Sınavı” (MÜYÖS 2014),
a) “Marmara
b)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından yapılacak Mülakat Sınavı.
b) Oral Interview Examination that will be conducted by
İkinci aşamadaki Mülakat Sınavı’na girebilmek için
birinci aşamadaki sınavdan en az 50 puan almak
şarttır. Birinci aşamadaki sınavda Temel Öğrenme
Becerileri Testi uygulanır. Ayrıca aynı oturumda
adayların Türkçe seviyelerini ölçen Türkçe Testi
yapılır.
In order to be able to take the exam in the second stage,
the candidates have to take minimum 50 from the
examination in the first stage. In this examination, Basic
Learning Skills Test is applied. In the same session, the
candidates are also given a test to assess their Turkish
level.
Buna göre 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi programlarının yurtdışı
kontenjanlarını tercih etmek isteyen aday öğrenciler
önce Marmara Üniversitesi (MÜ) tarafından yapılan
“Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı”na (MÜYÖS
2014) başvurmalıdır. Bu sınav 10 Mayıs 2014
tarihinde yapılacaktır. Bu sınavda 50 ve üzeri puan
alan bütün adaylar İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Mülakat Sınavı’na başvurabilir.
According to this, the candidates who
6 would like to prefer
international student quotas of İstanbul 29 Mayıs
University programs for 2014 – 2015 academic year have
to apply for “Marmara University (MÜ) Entrance
Examination for International Students” (MÜYÖS 2014)
in the first place. This examination will be held on 10 May
2014. All of the candidates who score 50 or more in this
exam can apply for İstanbul 29 Mayıs University Oral
Interview Examination: the candidate does not have to
declare this preference of his/hers during MÜYÖS 2014
application process.
University
(MÜYÖS 2014),
Entrance
Examination”
İstanbul 29 Mayıs University.
1.3. MÜYÖS 2014 sonuçları İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi bakımından sadece 2014-2015 eğitimöğretim yılı için geçerlidir.
1.3. With regard to İstanbul 29 Mayıs University,
1.4. Sınava başvurular 11 Mart - 11 Nisan 2014
1.4. Applications for the examination will be submitted
tarihleri arasında internet
Üniversitesi’ne yapılacaktır.
üzerinden
MÜYÖS 2014 results are valid only for 2014 – 2015
academic year.
Marmara
via the internet to Marmara University between March 11April 11, 2014.
1.5. Gerek Marmara Üniversitesi gerekse İstanbul
1.5. Language used for communication between the
29 Mayıs Üniversitesi ile adaylar arasındaki
haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce
kullanılır.
students and Marmara University or İstanbul 29 Mayıs
University is Turkish with Latin letters or English.
1.6. The results of MUYOS are applicable only for the
1.6. MÜYÖS 2014 sonuçları İstanbul 29 Mayıs
students who wish to be enrolled in an undergraduate
program at İstanbul 29 Mayıs University and MUYOS
results cannot be used for transfers and/or graduate
programs.
Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim görmek
isteyen öğrenciler için kullanılacak olup transfer
ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.
6 / 22
1.7. “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından
Öğrenci Seçme Sınavı 2014” (29 MAYIS-YÖS 2014)
sonuçlarına göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanacak
burs, yurt, genel sağlık sigortası (GSS) vb. imkânlar
ile öğrenim ücretleri ve özel koşullar “İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi Lisans Programlarının Yurtdışı
Öğrenci Kontenjanları, Sağlanacak İmkânlar ve Özel
Koşullar” başlığını taşıyan “Tablo 1”de açıklanmıştır.
Ancak İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, öğrencilerin
geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi meseleleriyle
ilgilenmez.
1.7. According to the results of “İstanbul 29 Mayıs
University Entrance Examination for International
Students 2014” (29 MAYIS – YÖS 2014), the
opportunities such as scholarship, accommodation, general
health insurance etc. and tuition and special conditions for
the students who are placed to İstanbul 29 Mayıs
University programs are explained in ‘Table 1’, under the
heading “İstanbul 29 Mayıs University Undergraduate
Programs’ quotas for International Students and Provided
Opportunities”. However, İstanbul 29 Mayıs University do
not deal with students’ subsistence and the issues
concerning their residence permit.
1.8. Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek
1.8. The application fee may not be credited toward
yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde
başvurmaktan
vazgeçen,
başvurusu
kurallara
uymadığı için geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan,
sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret
yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Başvuru
ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.
future examination dates. A person who pays the fee, but
decides not to apply, or one whose application is
considered invalid, or one who does not or cannot take the
exam, or one who is not allowed to sit the exam or who is
expelled from the exam hall, or who fails the exam, or
whose exam paper is invalid for any reason, or who pays
for any procedure that does not require payment cannot
claim any right to a refund of the fees paid. Applications
of those who have not paid the application fee will not be
accepted.
1.9. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın
tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu,
MÜ Üniversite Yönetim Kurulu ve MÜ Senatosu
kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu
durumda izlenecek yol, MÜ tarafından saptanır. Bu
kılavuzda belirtilmeyen durumlar için MÜ Senatosu
tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ni ilgilendiren
hususlarda ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
1.9. Upon the publication of this Guide, MU reserves the
right to make any such changes in the regulations of the
examination that may be deemed necessary, following the
7
rulings of executive, legislative, and/or
judicial bodies,
and/or of the Higher Education Council (YOK), MU
Executive Board or the MU Senate. Any such changes will
be put into effect by MU. Furthermore, any contingency
not specifically covered in this Guide will likewise be
dealt with by MU Senate. Regarding the issues that
concern İstanbul 29 Mayıs University, İstanbul 29 Mayıs
University Senate and Administrative Body of the
University are authorized.
1.10. 29MAYIS-YÖS 2014kılavuzunun basımı ve
dağıtımı yapılmayacaktır.
1.10. 29MAYIS-YÖS 2014 Guide will not be published
or distributed in paper form.
2. BAŞVURU KOŞULLARI
2.APPLICATION REQUIREMENTS
2.1. Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul
edilmez:
2.1. Applications for the following individuals will not be
accepted. The applicants who;
a) T.C.
uyruklu
olanlar
(ortaöğreniminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar hariç),
a) Has Turkish citizenship (except the ones who
have completed their secondary education in a foreign
country except KKTC),
b) Has KKTC citizenship (except the ones who have
completed their secondary education in KKTC having
GCE AL examination results, and the ones who have/will
have GCE AL examination results after registering and
receiving education in a college or high school in other
countries between 2005-2010),
b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin
tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna
sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar hariç),
7 / 22
c) Doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç),
c) Has dual citizenship with a birthright Turkish
citizenship (except the ones who have completed
his/her secondary education in a foreign country including Turkish Schools in that country- except
KKTC),
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular
(ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010
tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
d) Has dual citizenship, one of which is KKTC
citizenship (except the ones who completed his/her
secondary education in KKTC having GCE AL
examination results and the ones who have/will have
GCE AL examination results after registering and
receiving education in a college or high school in other
countries between 2005-2010),
e) Has Turkish citizenship and has attended foreign
high schools or foreign embassy schools in Turkey,
e) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C. uyruklular,
f) Türkiye'deki bir Yükseköğretim kurumundan
disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla,
önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya MÜ
tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları
saptananlar,
f) Has been dismissed from a higher educational
institution in Turkey due to a disciplinary action or
identified as cheater in an examination accomplished
by OSYM or MU in previous years,
g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette
bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım
olarak çıkarılmış bulunan kişiler.
g) Has acted physically or ideologically against T.R.
or lost his/her Turkish citizenship as a punishment.
Even if these individuals take the examination, the
scores they obtain will be invalid.
Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar
kendilerine bir hak sağlamayacaktır.
2.2. All applications will be accepted
8 and evaluated on
condition that the applicant is either in the final year of
his/her secondary education or has completed it;
2.2. Ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da
mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;
1) For the full scholarship quotas the candidates who
were born on 01.01.1992 or after this date and the ones
who are the citizens (Afghanistan, Albania,
1) Tam burslu kontenjanlara 01.01.1992 tarihi ve
sonrasında doğmuş olan Afganistan, Arnavutluk,
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gürcistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Kırım (Ukrayna), Kosova,
Makedonya, Özbekistan,
Romanya, Tacikistan,
Tataristan (Rusya), Türkmenistan, Yunanistan
vatandaşı adaylar başvurabilir.
Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
Georgia,
Kazakhstan,
Kyrgyzstan,
Crimea
(Ukraine), Kosovo, Macedonia, Uzbekistan,
Romania,
Tadjikistan,
Tatarstan
(Russia),
Turkmenistan, Greece can apply.
2) %50 burslu kontenjanlara ise, aşağıda belirtilen
adaylar başvurabilir:
2) Following individuals can apply for 50 %
scholarship quotas:
a) Yabancı uyruklu olanlar,
a) Foreign students,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri
Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma
belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Uyarınca Tanınan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye
içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan
evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır."
hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul
kontenjanlarına
başvuracak
adayların
Türk
Vatandaşlığı
Kanunu
incelemelerinde
yarar
bulunmaktadır.),
b) Became Turkish citizen by birth and who
expatriate him/herself from Turkish citizenship with
the permission of Ministry of Internal Affairs and their
underage children registered on these people's
citizenship expatriation document, providing evidence
of ownership of the document for the usage of the
rights given by the law with number 5901,
8 / 22
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan
vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu
durumdaki çift uyruklular,
c) has a birthright foreign citizenship but has
later acquired Turkish citizenship,
d) Has Turkish citizenship and completed his/her
secondary education in a foreign country except
KKTC (including Turkish Schools in a foreign country
except KKTC),
d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını
KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
e) Is a KKTC citizen living in KKTC and
completed his/her secondary education in KKTC
having GCE AL examination results, or has/will have
GCE AL examination results after registering and
receiving education in a college or high school in other
countries between 2005-2010
e) KKTC uyruklu olup, KKTC'de ikamet eden
ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olan veya sahip olacaklar.
3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
3. APPLICATION PROCEDURES
3.1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular
3.1. All the applications to the examination should
be
done
through
Application
System,
http://basvuru.marmara.edu.tr/. Applications are
accepted only within the application period.
Başvuru Sistemi (http://basvuru.marmara.edu.tr/)
üzerinden yapılacaktır. Başvuru süresi dışında
başvurular kabul edilmeyecektir.
Creating a new user account and having a
username
Kullanıcı kaydı oluşturulması ve Kullanıcı Adı
Edinilmesi
3.2. All applicants should carefully fill in the
3.2. Adaylar başvuru süresi içinde Başvuru Sistemi
üzerinden yeni kullanıcı kaydı oluşturarak Kullanıcı
Adı ve şifre edinmelidirler.
Application Form online and obtain9 their Applicant ID
online from the MU website within the application
period.
3.3. Yeni kayıt oluşturulması sırasında girilen
bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların
bütün sorumluluğu adaylara aittir. Kimlik ile ilgili
bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik
bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan
girilmelidir.
3.3. Applicants are fully responsible for any
negative results that occur due to the errors made
while creating their user account. Identification
information fields should be filled in with the
information on the applicant’s passport without any
changes.
3.4.Sistemde ilgili alana adayın elektronik ortama
aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu
fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi,
kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer
alacağından,
adayın
kolaylıkla
tanınmasını
sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş
olmalıdır.
3.4. Applicants should also upload their passport
style photograph electronically. Since this
photograph will be used on the Exam Entrance
Card, on the Examination Result Card, as well as for
registration and on the Student Identity Card, it must
be taken within last three months by the application
date, and must be easily recognizable.
3.5.Yeni kayıt işlemini tamamlayan adaya sistem
3.5. Those applicants who have successfully
completed the registration process will be sent an
activation e-mail including their username.
Applicants should activate their account using the
activation link in the e-mail.
tarafından Kullanıcı Adı e-posta yoluyla gönderilir.
Aday e-postadaki aktivasyon linkini kullanarak
kullanıcı hesabını aktifleştirmelidir.
9 / 22
3.6.Adayın Kullanıcı Adı ve şifre bilgileri hem bu
sınavın bütün aşamalarında hem de adayın MÜ ile
elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde
gerekli olacağından, aday tarafından özenle
saklanmalıdır.
3.6. As the username and password is necessary for
all stages of the examination and for all future
transactions with MU, applicants should record
them in a safe and easily accessible place.
Başvuru Ücretinin Yatırılması
Paying the Application Fee
3.7.Adayın, Kullanıcı Adı ve şifresini kullanarak
3.7. Applicants should pay the application fee by
using his/her User ID and password in order to
apply for the exam:
Başvuru Sistemi üzerinden sınava başvurabilmesi
için öncelikle başvuru ücretinin aşağıdaki bilgilerle
ödenmesi gerekir:
a) Account/IBAN No:
USD – TR37 0013 4000 0050 9400 6000 04
EURO-TR10 0013 4000 0050 9400 6000 05
TL - TR80 0013 4000 0050 9400 6000 06
b) Account name (Beneficiary): MARMARA
UNIVERSITESI
c) Amount:
100 USD (One hundred United States
Dollars)
80 Euro (Eighty Euros)
200 TL (Two hundred Turkish Liras)
d) Explanation: Applicant ID-First NameSurname
Example: YU120137-ALBERT-EINSTEIN
10 with this
Do not forget to provide the bank
information when making the payment!
e) Extra information for payments outside Turkey:
a) Hesap/IBAN No:
Dolar Hesabı: TR37 0013 4000 0050 9400 6000 04
Avro Hesabı: TR10 0013 4000 0050 9400 6000 05
TL Hesabı: TR80 0013 4000 0050 9400 6000 06
b) Alıcı: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
c) Tutar: 100 USD (Yüz ABD Doları)
80 Euro (Seksen Avro)
200 TL (İkiyüz Türk Lirası)
d) Açıklama: Kullanıcı Adı-Adı-Soyadı
Örnek: 12345678910-ALBERT-EINSTEIN
Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi
unutmayınız!
e) Türkiye dışından ödemeler için ek bilgi;
SWIFT Kodu: DENITRIS
f) Türkiye içinden ödemeler için ek bilgi;
Banka: Denizbank
SWIFT Code: DENITRIS
f) Extra information for payments inside Turkey:
Bank: Denizbank
3.8. Adaylar, başvuru ücretini Türkiye
içindenherhangi bir banka şubesinden yatırabilirler.
3.8. Applicants in Turkey can deposit the required
fee from any branch of the bank.
3.9.
Yurt
dışından
sınava
başvuracak
adaylar,başvuru ücretini muhabir bir banka veya
uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile
yatırabilirler.
3.9. Applicants outside Turkey can deposit the
required fee from a correspondent bank or any other
internationally active bank.
3.10. Applicants, inside or outside Turkey, should
3.10. Yurt içinden ve yurt dışından başvuru ücreti
be careful about the following points:
a) Applicants are considered to have paid the
application fee only after the funds have been
transferred and accredited to MU’s account.
Personal checks, money orders, travelers’ checks,
postal orders, bank notes or any other form of
money transfer are not acceptable; bank checks,
postal orders or money enclosed in an envelope
should not be sent by post.
b) The processing fee that will charged by the
bank for the service of depositing the application fee
is not included in the application fee.
yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar:
a) Adayların gönderdikleri paralar transfer
edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış
sayılır. Başvuru ve başvuru ücreti için özel çek, zarf
içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle
gönderilmemelidir.
b) Bankanın masraf olarak alacağı para
başvuru ücretinin dışında hesaplanmalıdır.
10 / 22
c) Başvuru ücreti yatırılmadan başvuru geçerli
sayılmaz.
d) Başvuru ücretini yatıran adayların banka
şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen
banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde
yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık
varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri
gerekmektedir.
c) The application will be invalid unless the
application fee has been paid.
d) Applicants should check the information on
the confirmation slip to make sure it is accurate
before leaving the bank. Any mistakes should be
corrected immediately.
3.11. Başvuru ücreti ödendikten sonra Başvuru
Sistemi üzerinden MÜYÖS başvurusu yapılmalı ve
ilgili alana başvuru ücreti dekontu yüklenmelidir.
3.11. Applicants who have paid their application
fee should apply for MUYOS through the
Application System. They will be required to upload
their confirmation slip for the application.
3.12. Başvurusu onaylanan adayların başvuru
işlemi tamamlanmıştır. Başvurunun onaylanmaması
durumunda aday e-posta ile bilgilendirilir. Başvuru
sürecinde adayın e-posta kutusunu takip etmesi
önemlidir.
3.12. Application is completed once it is approved.
An applicant whose application is not approved will
be informed by e-mail. It is important to check the
inbox during the application process.
3.13. Başvurusu onaylanan ve sınava girmeye hak
kazanan adaylar sınava girecekleri sınav salonları
02 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Başvuru Sistemi
üzerindenöğrenebilirler. Bu tarihten itibaren
adayların Başvuru Sistemi üzerinden Sınava Giriş
Belgesi çıktısı almaları gerekmektedir. Sınava Giriş
Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
3.13. Applicants whose applications are approved
can learn their exam halls from the Application
System as from 02 May 2014. Following this date,
applicants should print their Exam Entrance Card
from the system. Applicants who do not have the
Exam Entrance Card will not be admitted to take the
exam.
11
11 / 22
4. SINAV
4. THE EXAMINATION
4.1. MÜYÖS 2014 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü
saat 10.00'da yapılacaktır.
4.1. The 2014 - MUYOS examination will be held on
Saturday, May 10 , 2014 (Saturday) at 10:00 a.m.
4.2. Sınava girerken adayların pasaportlarını, Sınav
Giriş Belgesini ve başvuru ücretini yatırdıklarına dair
banka
dekontunu
yanlarında
bulundurmaları
zorunludur.
4.2. Applicants should bring their passports, Exam
Entrance Cards and bank receipts showing their payment
for the exam to the examination hall.
4.3. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak
uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve kol
saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç
bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile
sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep
telefonu ile gelmemeleri önemle rica olunur.
4.3. Applicants must not bring any devices or
equipments to the exam hall except soft lead pencils,
eraser, pencil sharpener and wristwatch. They must not
bring cellular phones into the examination hall.
4.4. Adaylar, sınav günü, saat 09.30'dan itibaren
kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna
alınacaklardır. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve tek
oturum şeklinde tamamlanacaktır. Adayların en az
bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde
bulunmaları,
sınav
salonlarına
zamanında
alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
4.4. Following identification check starting at 9.30
a.m., applicants will be admitted to the examination
halls. The exam will start at 10.00 a.m. and will be held
in 1 session. Applicants should be ready in front of the
building of their exam hall, at least 1 hour before the
exam starts.
4.5. MÜYÖS 2014'te Temel Öğrenme Becerileri
Testindeki sorular Türkçe, İngilizce, Arapça ve
Rusça’da hazırlanıp uygulanacaktır. Bu 80 soruluk bir
test olup, Genel Yetenek (45 soru), Matematik (30
soru) ve Geometri (5 soru) sorularından oluşmaktadır.
Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya
alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. Diğer test
toplam 60 sorudan oluşan Türkçe testidir. Bu testin
amacı, adayların Türkçe düzeylerini ölçmek ve
belirlemektir.
4.5. MUYOS consists of two parts. The first is the
"Basic Learning Skills Test," which will be prepared and
given in four languages including Turkish, English,
Arabic and Russian. This test will be an 80- question test
including 45 abstract reasoning ability questions, 30
mathematics questions and 5 geometry
questions. This
12
test does not consist of questions from the fields of
physics, chemistry, biology, history or geography. The
second part is the "Turkish Language Proficiency Test,"
a sixty-question test, which assesses the applicant's
comprehension of written Turkish.
4.6. MÜYÖS 2014'te uygulanacak iki teste ait
sorular, sınav sırasında iki ayrı kitapçık halinde
adaylara verilecektir.
4.6. Each part of MUYOS will be applied in different
booklets.
4.7. Soru Kitapçığındaki bütün sorular "çoktan
seçmeli" tipte sorulardır. Her soru için beş farklı
seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun
doğru cevabıdır. Cevap Kağıdında, bir soru için
birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek
için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için
verilen cevap yanlış sayılacaktır.
4.7. All of the questions in the booklets are multiplechoice, and the applicant is required to select the only
right answer from among five alternatives. The applicant
should mark the answer sheet carefully, filling in the
alternative of his/her choice. Answers will be counted as
incorrect if more than one choice is marked or if the
applicant's marks overflow the given space for the
answer.
4.8. Cevapların "Cevap Kağıdına" işaretlenmiş
olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçersiz sayılacaktır.
4.8. Answers marked on anywhere other than the
given answer sheet will not be considered valid.
Answers written on the booklet will be invalid.
4.9. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya
çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına
aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla
saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
4.9. It is against the rules for applicants to talk, cheat or
assist others during the examination. Applicants found
disobeying the rules will be disqualified.
4.10. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru
kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine
kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav
kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli
belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz
sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye
alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi
düzenlenmeyecektir.
4.10. At the end of the examination, applicants will
hand in, as instructed, the question booklet with the
answer sheet to the person in charge of the examination
hall. The answer sheets of applicants whose examination
results have been declared invalid because they have
broken the rules of the examination or have not returned
the necessary documents at the end of the examination
will not be evaluated and an Examination Result Card
will not be issued.
12 / 22
DEĞERLENDİRİLMESİ
5. EVALUATION OF THE
EXAMINATION RESULTS
5.1. Adayların, MÜYÖS 2014'te uygulanacak iki
5.1. The totals of correct and incorrect answers in each
5. SINAV SONUÇLARININ
testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış
cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı
olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap
sayısının dörtte biri çıkarılarak (yani dört yanlış bir
doğruyu götürecektir) ham puanlar bulunur.
of these MUYOS tests will be counted separately. The
raw score of each test is obtained by subtracting 1/4 of
the number of incorrect answers from the number of
correct answers.
5.2. MÜYÖS 2014Temel Öğrenme Becerileri Testi
scale of 0-100.
5.2. MUYOS Basic Learning Skills Test is scored on a
100 puan üzerinden değerlendirilir.
5.3. The raw scores are converted to standard scores
5.3. Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10
with a mean of 50 and standard deviation of 10.
olan standart puanlara dönüştürülür.
6. ANNOUNCEMENT OF THE
EXAMINATION RESULTS
6. SINAV SONUÇLARININ
DUYURULMASI
6.1 Examination results will only be published on
http://basvuru.marmara.edu.tr/.
6.1. Sınav sonuçları Başvuru Sistemi,
http://basvuru.marmara.edu.tr/, üzerinden ilan
edilecektir.
6.2 Applicants will learn their examination results by
using their Applicant ID and password.
6.2. Adaylar, Aday Numarası ve şifre ile sınav
sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
6.3 Examination Result Cards will be issued for
applicants who have taken MUYOS provided that their
exam is valid. Any applicant who wants to receive an
Examination Result Card can get13
his/her card from the
"Students from Abroad Office" personally.
6.3. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday
adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. Adaylar
bu belgeyi Marmara Üniversitesi Yurtdışından
Öğrenci Ofisinden şahsen alacaklardır.
7. İSTANBUL 29 MAYIS
7. ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY
UNDERGRADUATE PROGRAMS’
QUOTAS FOR INTERNATIONAL
STUDENTS AND PROVIDED
OPORTUNITIES AND SPECIAL
REQUIREMENTS
ÜNİVERSİTESİ LİSANS
PROGRAMLARININ YURTDIŞI
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI,
SAĞLANACAK İMKANLAR VE
ÖZEL KOŞULLAR
7.1. Lisans programlarının yurtdışı öğrenci
kontenjanlarına ve sağlanacak imkânlara ilişkin
bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
7.1. Information related to the undergraduate programs’
7.2. Tablo 1’in devamında yer alan ve tablonun
ayrılmaz bir parçası olan “ÖZEL KOŞULLAR VE
SAĞLANACAK İMKANLAR İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALARdikkatle okunmalıdır.
7.2. Following Table 1, statements regarding
‘SPECIAL REQUIREMENTS AND PROVIDED
OPORTUNITIES’ are inseparable part of the table. It
must be read carefully.
international student quotas and provided opportunities is
given in Table 1.
13 / 22
Tablo 1: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARININ YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE SAĞLANACAK İMKANLAR
PROGRAM ADI
Süre
(Yıl)
Öğretim Dili
Kontenjan
Öğrenim
Ücreti
(KDV dahil)
Sağlanacak İmkanlar
Özel Koşullar
Edebiyat Fakültesi
Felsefe (Tam Burslu)
Felsefe (%50 Burslu)
4
4
En az %30 İngilizce
En az %30 İngilizce
4
2
-
3800 $
Tarih (Tam Burslu)
4
En az %30 İngilizce
4
-
Tarih (%50 Burslu)
4
En az %30 İngilizce
2
3800 $
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
4
En az %30 İngilizce
4
-
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
4
En az %30 İngilizce
2
3800 $
Psikoloji* (Tam Burslu)
4
En az %30
İngilizce
2
-
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
1, 3, 7
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
* Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
2, 4, 9, 11
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
1, 3, 7
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
2, 4, 9, 11
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
1, 3, 7
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
14 *Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
1, 3, 7
2, 4, 9, 11
2, 4, 9, 11
Psikoloji* (%50 Burslu)
4
En az %30 İngilizce
4
3800 $
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)*
(%50 Burslu)
4
En az %30 İngilizce
4
3800 $
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
14 / 22
2, 4, 9, 11
Mütercim Tercümanlık (Arapça)*
(%50 Burslu)
4
En az %30 Arapça
4
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
2, 4, 10, 11
-
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
1, 3, 8
3800 $
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
2, 4, 10, 11
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
1, 3, 5
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
2, 4, 6, 11
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
1, 3, 5
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
2, 4, 6, 11
*Ücretsiz yurt (yemek hariç)
*Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
1, 3, 5
*Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
2, 4, 6, 11
3800 $
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
İslam ve Din Bilimleri (Tam Burslu)
İslam ve Din Bilimleri (% 50 Burslu)
4
4
En az %30 Arapça
En az %30 Arapça
4
2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Tam Burslu)
4
İngilizce
2
-
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(% 50 Burslu)
4
İngilizce
4
4800 $
Ekonomi * (Tam Burslu)
Ekonomi * (% 50 Burslu)
4
4
İngilizce
İngilizce
1
2
4
-
4800 $
Sosyal Hizmet * (Tam Burslu)
4
Türkçe
2
-
Sosyal Hizmet * (% 50 Burslu)
4
Türkçe
4
4800 $
15
* YÖK tarafından program açma izni verilmesi halinde programa öğrenci alınacaktır.
15 / 22
Instruction
Language
4
At least 30%
English
4
4
At least 30%
English
2
History (Full Scholarships)
4
At least 30%
English
History (% 50 Scholarships)
4
At least 30%
English
Turkish Language and Literature
(Full Scholarships)
4
At least 30%
English
Turkish Language and Literature
(% 50 Scholarships)
4
At least 30%
English
NAME OF THE PROGRAM
Quota
Duration
(Year)
Table 1: ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY UNDERGRADUATE PROGRAMS’ QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENTS AND PROVIDED OPORTUNITIES
Tuition Fee
(American
Dollars)
Including VAT
Provided Opportunities
Special
Conditions
Faculty of Arts
Philosophy (Full Scholarships)
Philosophy ((% 50 Scholarships)
-
*Free Accommodation (except meal)
*Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
1, 3, 7
3800 $
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 9, 11
4
-
*Free Accommodation (except meal)
* Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
1, 3, 7
2
3800 $
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 9, 11
4
-
*Free Accommodation (except meal)
*Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
1, 3, 7
2
3800 $
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 9, 11
*Free Accommodation (except meal)
*Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
1, 3, 7
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 9, 11
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 9, 11
16
Psychology* (Full Scholarships)
4
At least 30%
English
Psychology* (% 50 Scholarships)
4
At least 30%
English
4
Translation and Interpretation* (English)
(% 50 Scholarships)
4
At least 30%
English
4
2
3800 $
3800 $
16 / 22
Translation and Interpretation* (Arabic)
(% 50 Scholarships)
4
At least 30%
Arapça
Islamic and Religious Studies (Full
Scholarships)
4
At least 30%
Arapça
Islamic and Religious Studies (% 50
Scholarships)
4
At least 30%
Arapça
3800 $
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 10, 11
4
-
*Free Accommodation (except meal)
*Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
1, 3, 8
2
3800 $
*Free Accommodation (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 10, 11
1, 3, 5
4
International Faculty of Islamic and
Religious Studies
Faculty of Economics and
Administrative Sciences
Political Science and International
Relations (Full Scholarships)
4
English
2
-
*Free Accommodation (except meal)
*Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
Political Science and International
Relations (% 50 Scholarships)
4
English
4
4800 $
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 6, 11
-
*Free Accommodation (except meal)
*Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
1, 3, 5
4800 $
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
2, 4, 6, 11
1, 3, 5
2, 4, 6, 11
Economics* (Full Scholarships)
4
English
2
17
Economics* (% 50 Scholarships)
4
English
4
Social Work* (Full Scholarships)
4
Turkish
2
-
*Free Accommodation (except meal)
*Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
Social Work* (% 50 Scholarships)
4
Turkish
4
4800 $
*50% Discount in accommodation fee (except meal)
*General Health Insurance
*Free textbooks in preparatory classes
* The students will be accepted for these programs if Higher Education Council approves the opening of these programs.
17 / 22
EXPLANATIONS RELATED TO
SPECIAL CONDITIONS AND
PROVIDED OPPORTUNITIES
ÖZEL KOŞULLAR VE
SAĞLANACAK İMKANLAR İLE
İLGİLİ AÇIKLAMALAR
S.C.1.The students who meet the conditions under the 1.
heading of the item numbered 2.2, which is under the
heading of ‘2. APPLICATION CONDITIONS’ in the
guide, can apply for it.
Ö.K.1.Kılavuzun “2. BAŞVURU KOŞULLARI”
başlığı altında yer alan 2.2 numaralı maddenin 1. alt
başlığındaki şartları taşıyan öğrenci adayları
başvurabilir.
S.C.2. The students who meet the conditions under the 2.
heading of the item numbered 2.2, which is under the
heading of ‘2. APPLICATION CONDITIONS’ in the
guide, can apply for it.
Ö.K.2. Kılavuzun “2. BAŞVURU KOŞULLARI”
başlığı altında yer alan 2.2. numaralı maddenin 2. alt
başlığındaki şartları taşıyan öğrenci adayları
başvurabilir.
hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not
ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans
sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not
ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması
koşuluna bağlıdır.
S.C.3. The students who are placed to full scholarship
programs of our university are exempted from tuition fee
within the period as stated in the table and covering the
foreign language preparatory period as explained under
special conditions of items numbered 5,7,8 on condition
that he/she does not take any kind of disciplinary action as
stated in the scholarship guideline and meet the minimum
attendance requirement in the classes. Additionally, free
accommodation and Support Grant depend on the
condition that the student’s average score of the previous
track in the preparatory class has to be minimum 70 out of
100 and the student’s average score of the previous term in
the undergraduate programs has to be minimum 2.00 out
of 4.00.
Ö.K.4. Üniversitemizin %50 burslu kontenjanlarına
yerleştirilen öğrencilerin %50 yurt indiriminden
yararlanmaları, yurt kurallarına uyma koşuluna
bağlıdır.
S.C.4. The students who are 18
placed to 50 % scholarship
quotas of our university can benefit from 50 % discount in
accommodation on condition that he / she meets the
dormitory requirements.
Ö.K.5. Öğretim dili İngilizce olan bir programa
yerleştirilen tam burslu öğrenci yeterlik sınavını
geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu İngilizce
Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa
%50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder.
S.C.5. If a student with full scholarship is placed to a
program whose language of instruction is English; he/she
is given proficiency test. If the student fails in the test,
he/she studies in a one-year compulsory English
Preparatory class free of charge. If the student has to
repeat English Preparatory class, he/she pays the same fee
paid by a student with 50 % scholarship.
Ö.K.6. Öğretim dili İngilizce olan bir programa
yerleştirilen %50 burslu öğrenci yeterlik sınavını
geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek bir yıl
zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık
Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder.
S.C.6. If a student with 50% scholarship is placed to a
program whose language of instruction is English, he/she
is given proficiency test. If the student fails in the test,
he/she pays the fee stated in the table and studies in a oneyear compulsory English Preparatory class free of charge.
If the student has to repeat English Preparatory class,
he/she pays the same fee.
S.C.7. If a student with full scholarship is placed to a
program whose language of instruction is at least 30 %
English, he/she is given Turkish proficiency test. If the
student fails in the test, he / she studies in a one-year
compulsory Turkish Preparatory class. If he/she has to
repeat Turkish Preparatory class, he/she pays the same fee
paid by a student with 50 % scholarship. Then, if the
student fails in the English Proficiency test, he/she studies
in a one-year compulsory English Preparatory class free of
charge. If the student has to repeat English Preparatory
class, he/she pays the same fee paid by a student with 50
% scholarship. Some arrangements can be made for the
students who are able to speak one or two of those
languages at a certain level in order to enable them to
study both languages in one academic year.
Ö.K.3. Üniversitemizin tam burslu kontenjanlarına
yerleştirilen öğrenciler tabloda belirtilen öğrenim
süreleri ile 5, 7, 8 numaralı özel koşullarda açıklanan
yabancı dil hazırlık sürelerince, üniversitemiz burs
yönergesinde belirtilen türden disiplin cezası
alınmaması ve bütün derslerden asgari devam şartının
yerine getirilmesi koşuluyla öğrenim ücretinin
tamamından muaftır. Ayrıca ücretsiz yurt imkânından
yararlanılması ve Destek Bursu’nun devam etmesi,
Ö.K.7. Öğretim dili en az %30 İngilizce olan bir
programa yerleştirilen tam burslu öğrenci Türkçe
yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl
zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını
tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti
öder. Daha sonra İngilizce yeterlik sınavını
geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu İngilizce
Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa
%50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. İki dilden
birini veya ikisini belirli düzeyde bilen öğrencinin her
iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için
düzenlemeler yapılabilir.
18 / 22
Ö.K.8. Öğretim dili en az %30 Arapça olan bir
programa yerleştirilen tam burslu öğrenci Türkçe
yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl
zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını
tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti
öder. Daha sonra Arapça yeterlik sınavını geçemezse
ücretsiz olarak bir yıl zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı
okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu
öğrencinin ödediği ücreti öder. İki dilden birini veya
ikisini belirli düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir
öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler
yapılabilir.
S.C.8. If a student with full scholarship is placed to
a program whose language of instruction is at least
30 % Arabic, he/she is given Turkish proficiency
test. If the student fails in the test, he / she studies in
a one-year compulsory Turkish Preparatory class. If
he/she has to repeat Turkish Preparatory class, he/she
pays the same fee paid by a student with 50 %
scholarship. Then, if the student fails in the Arabic
Proficiency test, he/she studies in a one-year
compulsory English Preparatory class free of charge.
If the student has to repeat Arabic Preparatory class,
he/she pays the same fee paid by a student with 50 %
scholarship. Some arrangements can be made for the
students who are able to speak one or two of those
languages at a certain level in order to enable them to
study both languages in one academic year.
Ö.K.9. Öğretim dili en az %30 İngilizce olan bir
programa yerleştirilen %50 burslu öğrenci Türkçe
yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti
ödeyerek bir yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur;
Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. Daha
sonra İngilizce yeterlik sınavını geçemezse tabloda
belirtilen ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu İngilizce
Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa
aynı ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli
düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir öğretim
yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir.
S.C.9. If a student with 50 % scholarship is placed to
a program whose language of instruction is at least
30 % English, he/she is given Turkish proficiency
test. If the student fails in the test, he / she studies in
a one-year compulsory Turkish Preparatory class. If
he/she has to repeat Turkish Preparatory class, he/she
pays the same fee. Then, if the student fails in the
English Proficiency test, he/she studies in a one-year
compulsory English Preparatory class free of charge.
If the student has to repeat English Preparatory class,
he/she pays the same fee paid. Some arrangements
can be made for the students who are able to speak
19
one or two of those languages at a certain level in
order to enable them to study both languages in one
academic year.
S.C.10.If a student with 50 % scholarship is placed to
a program whose language of instruction is at least
30 % Arabic, he/she is given Turkish proficiency
test. If the student fails in the test, he / she studies in
a one-year compulsory Turkish Preparatory class. If
he/she has to repeat Turkish Preparatory class, he/she
pays the same fee. Then, if the student fails in the
Arabic Proficiency test, he/she studies in a one-year
compulsory Arabic Preparatory class free of charge.
If the student has to repeat English Preparatory class,
he/she pays the same fee. Some arrangements can be
made for the students who are able to speak one or
two of those languages at a certain level in order to
enable them to study both languages in one academic
year.
Ö.K.10. Öğretim dili en az %30 Arapça olan bir
programa yerleştirilen %50 burslu öğrenci Türkçe
yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti
ödeyerek bir yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur;
Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. Daha
sonra Arapça yeterlik sınavını geçemezse tabloda
belirtilen ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu Arapça
Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa
aynı ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli
düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir öğretim
yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir.
S.C.11. The students who are placed to 50 %
scholarship quotas of our university pay their tuition
fee in two installments (at the beginning of each
semester during registration).
Ö.K.11. Üniversitemizin % 50 burslu kontenjanlarına
yerleştirilen öğrenciler öğrenim ücretlerini 2 taksit
halinde (yarıyıl başlarında ders kaydı yaptırırken)
öderler.
19 / 22
8. TERCİH İŞLEMLERİ
8. PREFERENCE PROCEDURES
8.1. MÜYÖS 2014 Temel Öğrenme Becerileri
8.1. The applicant who scores 50 from MÜYOS 2014
Testinden en az 50 puan alan aday Mülakat
Sınavı’na girmek üzere tercih yapabilir.
Basic Learning Skills Test can make preference to
enter Oral Interview Examination.
8.2. Adaylar tercihlerini MÜYÖS sistemi içinde
8.2. The applicants will make their preferences within
yapacaklardır.
8.3. Adaylar Tablo 1'de yer alan programlardan en
fazla 10 tercihte bulunabilirler.
9. MÜLAKAT SINAVI
MÜYÖS system.
8.3. The applicants can
make maximum
preferences from the programs in Table 1.
10
9. ORAL INTERVIEW EXAMINATION
9.1 Süresi içinde tercih işlemlerini tamamlayan
öğrenci adaylarından 2014 MÜYOS sınavındaki
başarısına göre ilk 200’e girenler, İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi Üsküdar Bağlarbaşı Kampüsü’nde
belirlenen tarihlerde Mülakat Sınavına alınırlar.
Adres: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
9.1 Among the applicants who complete their
preference procedure within the given period, the ones
who are ranking in top 200 (according to the results of
MÜYOS 2014 Basic Learning Skills Test) are taken to
Oral Interview Examination at İstanbul 29 Mayıs
University between the determined dates.
İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40 34662
Address: Istanbul 29 Mayıs Universitesi
Üsküdar / İstanbul - TÜRKİYE
Icadiye Baglarbasi Cad. No: 40 34662
Uskudar / Istanbul - TURKEY
10. PLACEMENT PROCEDURES
10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
20
10.1. Mülakat sınavına alınan öğrencilerin 2014
MÜYÖS Sınavında aldıkları puanın % 40’ı ile
mülakat sınavında aldıkları puanın % 60’ı toplanarak
başarı puanı belirlenir. Adaylar başarı puanı ve tercih
sıralamalarına göre bir programa yerleştirilir.
Mülakat sınavından 100 üzerinden 50 puanın altında
alanlar başarısız sayılır ve yerleştirmeye alınmaz.
10.2. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, kontenjanları
doldurup doldurmamakta serbesttir.
10.3. Başvuru
koşullarını
sağlamış
yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
10.1.
The success rate of the students’ who are
taken to oral interview exam is determined by
summing up 40% of their score obtained from 2014
MÜYÖS exam and 60% of their score obtained from
oral interview exam. The applicants are placed to a
program according to their success rate and
preferences. The applicants who get below 50 out of
100 in the oral interview exam are considered “fail”
and they are not placed to a program.
10.2. İstanbul 29 Mayıs University do not have to fill
all the quotas.
olmak
11. YERLEŞTİRME SONUÇLARI
11.1. Yerleştirme sonuçları ve yedek aday listesi
sadece İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi web sitesinde
(www.29mayis.edu.tr) ilan edilir.
11.2. Söz konusu ilanda kayıt tarihleri belirtilir.
10.3. Meeting the application conditions does not
require to be accepted for the placement.
11. PLACEMENT RESULTS
11.1. Placement results and substitute applicants’ list
will only be published on İstanbul 29 Mayıs University
website (www.29mayis.edu.tr)
11.2. Registration
announcement.
20 / 22
dates
are
specified
in
the
12. KAYIT
12. REGISTRATION
12.1 İstanbul
12.1 Each applicant accepted in a Istanbul 29 Mayıs
University program must, no matter his/her score in the
Turkish Language Proficiency Test, comply with the
regulations of Istanbul 29 Mayıs University and submit the
required documents within the stated registration dates for
the academic year 2014-2015.
29
Mayıs
Üniversitesi'nin
programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi
düzeyde olursa olsun, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı
başında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından
saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek
belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla
yükümlüdür.
12.2 Applicants who have gained admission to a Istanbul
29 Mayıs University program must bring their passports
bearing a student visa to Istanbul 29 Mayıs University
during registration. This visa can be obtained from
embassies or consulates of the Republic of Turkey abroad.
The right to study in Turkey is also granted, without a
student visa requirement, to non- citizens, including the
holders of the Document for the Use of the Rights Granted
by the Law, No. 5901, who originally had Turkish
nationality at birth but, upon the Turkish Government's
approval, have given up their nationality and have been
admitted to the nationality of a foreign state, and have,
upon their qualification in MUYOS, been accepted into a
Istanbul 29 Mayıs University program.
12.2 Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi
alınmış pasaportla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne
kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından gelen
adaylar öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye'nin
dış temsilciliklerinden alırlar. Doğumla Türk
vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar
Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni
almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına
geçmiş olup İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde
okumaya hak kazanan yabancıların (5901 Sayılı
Kanunla Tanınan Haklarının Kullanılmasına ilişkin
Belge sahibi olanlar dahil), 'Öğrenim Meşruhatlı
Vize şartı' aranmaksızın, öğrenimlerine müsaade
edilmesi uygun görülmüştür.
12.3 DOCUMENTS FOR REGISTRATION
12.3 KAYIT EVRAKI
12.3.1. The original MÜYÖS Result Card,
12.3.1. MÜYÖS 2014 sonuç belgesi,
12.3.2. The original high school diploma with a notarized
Turkish translation from 21a Notary or Turkish
Embassy/Consulate abroad,
12.3.2. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden
onaylı örneği,
12.3.3. Diploma Equivalency Certificate given by the
Turkish Ministry of Education, or education consultancy in
Turkish Embassy/Consulate abroad
12.3.3. Milli
Eğitim
Bakanlığından
veya
Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki eğitim müşavirliklerinden alınan Diploma Denklik Belgesi,
12.3.4. Transcripts, showing the names of courses,
number of hours per week and grades received for the
courses, approved by the principle of the applicant's high
school with a notarized Turkish translation approved by a
Notary or Turkish Embassy/Consulate abroad,
12.3.4. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve
notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından
onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin
noter ya da Türkiye'nin dış temsilciliklerinden onaylı
örneği),
12.3.5. A notarized copy of the applicant's passport
12.3.5. Pasaportun noter tasdikli kopyası,
12.3.6. A copy of the Student Visa obtained from
embassies or consulates of the Republic of Turkey abroad,
12.3.6. Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim
Vizesinin kopyası,
12.3.7. A copy of the notarized Residence Permit
(foreign students must give this document to Istanbul 29
Mayıs University Student Affairs Department within 1
month following registration)
12.3.7. İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt
tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna
teslim edilmesi gerekmektedir),
12.3.8. % 50 burslu öğrencilerin öğrenim ücretini
veya birinci taksitini ödediklerini gösteren banka
dekontu,
12.3.8. Bank receipt which shows the tuition fee or its
first installment of the students with 50 % scholarship.
12.3.9. Fotoğraf (6 adet),
12.3.10. Foreign Language Proficiency Exam Result Card,
if any,
12.3.9. 6 photographs,
12.3.10. Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
12.3.11. Turkish Language Proficiency Exam Result Card,
if any (Certificates taken from MU School of Foreign
Languages and TOMER centers of Turkish universities are
valid),
12.3.11. Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (T.C.
üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi
TÖMER'den alınan belgeler geçerlidir),
12.3.12. T.C. uyruklu adayların T.C. kimlik No
beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
12.3.12. For Turkish citizens, declaration of T.R.
Identification Number or the copy of the Identity Card.
12.3.13. T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik
Durum Beyanı,
12.3.13. For male Turkish citizens, declaration of military
service.
12.3.14.
21 / 22
Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C.
vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı
Nüfus Kayıt Örneği.
12.3.14.
For those who have dual citizenship by
gaining a foreign citizenship by birth and later became
also a T.C. citizen, "Vukuatli Nufus Kayit Ornegi"
13. TÜRKÇE YETERLİK
13. TURKISH LANGUAGE
PROFICIENCY
13.1. Öğretim dili kısmen Türkçe olan programlara
13.1. The applicants who have been accepted in a
kabul edilen adayların, kaydolduktan sonra
öğrenimlerine başlama zamanları Türkçe Testinden
aldıkları sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan,
program where the medium of instruction is partially
Turkish, the date to begin undergraduate program will
be dependent upon the scores they obtain from the
Turkish Language Proficiency Test. Among these
applicants;
a) MÜYÖS 2014Türkçe Testinden 50 ve üzeri
ham puan alanlar (A Düzeyi), Türkçesi yeterli olarak
kabul edilir. Bu adaylar öğrenimlerine hemen
başlayabileceklerdir.
a) Those who take a raw score of 50 and above
(A-Level) from MUYOS 2014 Turkish Language
Proficiency Test may commence their studies at the
beginning of the academic year.
b) MÜYÖS 2014 Türkçe Testinden 50'den
düşük, 40 ve üzeri ham puan alanlar (B Düzeyi),
Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek
olarak kabul edilir. Bu adaylar öğrenimlerine devam
ederken,
Türkçelerini
ilerletmekle
yükümlü
tutulacaklardır.
b) A raw score between 50 and 40 (B-Level)
from MUYOS 2014 Turkish Language Proficiency
Test is considered such that the student can be
expected to attain proficiency within a short time.
These applicants commence their courses of study at
the beginning of the academic year, but at the same
time, they will be required to improve their Turkish.
c) MÜYÖS 2014 Türkçe Testinden 40 ham
puanın altında alanlar (C Düzeyi) Türkçesi yetersiz
olarak değerlendirilir. Bu adayların yerleştirildikleri
programlara kayıtları yapılarak, 2014-2015 eğitimöğretim yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfında 1 yıl
Türkçe eğitimi almaları gerekmektedir.
c) Turkish level of those who take a raw score
below 40 (C-Level) from MUYOS 2014 Turkish
Language Proficiency Test are considered to be
inadequate. They will be registered in their degree
programs, but will enroll in a one-year Turkish
Language Preparatory Program either in Istanbul 29
Mayıs University School of Foreign Languages for the
2014-2015 academic years.
14. KISALTMALAR
14. ABBREVIATIONS
29MAYIS-YÖS İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Yurt Dışından Öğrenci Seçme
Sınavı
29MAYIS-YOS Istanbul 29 Mayıs University
Entrance Examination for
International Students
IBAN
Uluslararası Banka Numarası
IBAN
International Bank Number
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KKTC
The Turkish Republic of Northern
Cyprus
MÜ
Marmara Üniversitesi
MU
Marmara University
MÜYÖS
Marmara Üniversitesi Yurt
Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
MÜYÖS
Marmara University Entrance
Examination for International
Students
Ö.K.
Özel Koşul
S.C.
Special Condition
T.C.
Türkiye Cumhuriyeti
T.R.
Republic of Turkey
22
22 / 22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
936 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content