close

Enter

Log in using OpenID

Sunu1_11.87 MB

embedDownload
05.03.2014
MEH535 Örüntü Tanıma
1. Örüntü Tanımaya Giriş
Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
web: http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/kemalg/
E-posta: [email protected]
Değerlendirme
2
1
05.03.2014
İçerik
1. Giriş (Introduction) (Classification and Regression Basics, Review of Probability and Random
Variables, Linear Algebra)
2. Denetimli Öğrenme (Supervised Learning) (VC Dimension, Noise, Multiple Class Learning, Regression,
Model Selection and Generalization, Dimensions)
3. Karar Teorisi (Decision Theory) (Likelihood Ratio Test, Error Probability, Bayes Risk, Bayes, Maximum
a Posteriori and Maximum Likelihood Criterions, Minimum Error Rule, Discriminant Functions)
4. Parametrik Yöntemler (Parametric Methods) (Maximum Likelihood Estimation, Estimator's Bias and
Variance, Bayes' Estimator, Parametric Classification and Regression, Tuning Model Complexity, Model
Selection Procedures)
5. Çok Değişkenli Yöntemler (Multivariate Methods) (Multivariate Data, Parameter Estimation,
Multivariate Normal Distribution, Multivariate Classification, Multivariate Regression)
6. Boyut Azaltımı (Dimensionality Reduction) (Subset Selection, Principal Component Analysis, Linear
Discriminant Analysis)
7. Kümeleme (Clustering) (Mixture Densities, k-Means Clustering, Expectation Maximization Algorithm,
Hierarchical Clustering)
8. Parametrik Olmayan Yöntemler (Non-Parametric Methods) (Non-Parametric Density Estimation:
Histogram Estimator, Kernel Estimator, KNN Algorithm, Non-Parametric Regression)
9. Doğrusal Ayrımsama (Linear Discrimination) (Linear Model and Geometry of Linear Discriminant,
Support Vector Machines, Kernel Functions)
10. Karar Ağaçları (Decision Trees) (Univariate Trees, Pruning, Rule Extraction from Trees, Multivariate
Trees)
3
Kaynaklar
• Ethem Alpaydın, "Introduction to Machine Learning, Second
Edition", The MIT Press, ISBN: 978-0-262-01243-0, 2010.
• Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, "Pattern
Classification, 2nd Edition", Wiley Interscience, ISBN: 9780471056690, 2000.
• S. Theodoridis, K. Koutroumbas, “Pattern Recognition, 4th
Edition”, Academic Press, ISBN: 9781597492720, 2008.
• Keinosuke Fukanaga, “Introduction to Statistical Pattern
Recognition, 2nd edition”, Academic Press, ISBN:
9780122698514, 1990.
4
2
05.03.2014
Makine Öğrenme Nedir?
• Örnek veri ya da geçmiş deneyimlerden bir
başarım ölçütünü en iyileme
• Verilerden bilgisayarların veya her türlü yapay
zeka makinelerin öğrenmesi için gerekli
algoritmaları, yöntemleri, geliştirme süreçlerini
inceleyen bilim
• Denetimli öğrenme (supervised learning)
– Sınıflandırma (classification)
– Bağlanım (regression)
• Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning)
• Destekli öğrenme (reinforcement learning)
5
Örüntü Tanıma Nedir?
• Fiziksel nesne ya da olayı, önceden belirlenmiş
kategorilere atama (Duda & Hart).
• Yüksek boyutlu uzayda yoğunluk fonksiyonlarını
kestirme ve uzayı kategori ya da sınıf bölgelerine bölme
(Fukunaga).
• Karmaşık işaretlere verilen belli örnekler ve bunlara ait
doğru kararları kullanarak, gelecek yeni örnek dizileri
için otomatik karar verme (Ripley).
• Ölçümlerin sınıflandırılması ya da tanımlanması ile
ilgilenen bilim (Schalkoff).
• x gözlemlerine ω ismi verme süreci (Schürmann).
• Örüntü Tanıma, “Bu nedir?” sorusuna yanıt verme ile
ilgilenir (Mors).
6
3
05.03.2014
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uyarlamalı işaret işleme
Makine Öğrenme
Yapay sinir ağları
Robotik ve görü
Bilişsel bilimler
Matematiksel istatistik
Doğrusal olmayan
optimizasyon
Araştırmacı veri analizi
Bulanık ve genetik sistemler
Algılama ve kestirim teorisi
Biçimsel diller
Yapısal modelleme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İmge işleme/bölütleme
Bilgisayar görü
Konuşma tanıma
Otomatik hedef tespiti
Optik karakter tanıma
Sismik analiz
İnsan ve makine tanılama
Biyometrik tanıma
Endüstriyel denetleme
Finansal tahmin
Tıbbi tanı
Biyomedikal işaret analizi
Uzaktan algılama
7
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
• Elyazısı okuma
8
4
05.03.2014
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
• Parmak izi tanıma
9
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
• Otonom araçlar
10
5
05.03.2014
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
• Bitki örtüsü sınıflandırma:
11
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
• Bina tespiti:
12
6
05.03.2014
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
• Bina tespiti:
13
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
• Plaka tanıma:
14
7
05.03.2014
İlgili Alanlar ve Uygulamalar
• İris tanıma:
15
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
1 913 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content