close

Enter

Log in using OpenID

33397-33400

embedDownload
T.C. ANKARA 28. İCRA DAİRESİ’NDEN İPOTEKLİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/11828 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özell ikleri: Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Fatih (Pursaklar) mah.si Serkan
sokak üzerindeki Karageyik İnşaata ait Sitenin bulunduğu yere rastlayan,
imarın 95544 ada, 1 parseli teşkil eden, 9.741,00 m2 arsa üzerine inşa
edilmiş 50/7550 arsa paylı, D Blok 1 Kat 8 nolu Bağımsız Bölüm olup 2 oda,
salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc ve 3 balkondan bulunmaktadır.
Doğalgaz Saati, kombi ve petekleri takılmamış olup dairenin fiziki olarak
henüz %90'lık kısmı tamamlanmıştır. Keşif tarihinde boş olduğu tespit
edilmiş, iki cepheli ve güneş görür şeklindedir. 3,9 m2 depo eklentisi vardır.
Taşınmazın net alanı 87,00 M2 olup konut vasıflıdır.
Adresi: Fatih (Pursaklar) Mah.si Serkan Sok, Karageyik İnşaat Sitesi D Blok
No: 8 Pursaklar/Ankara
Kıymeti: 55.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: 1-15.04.2003 tarih ve 2944 yevmiye sayı ile Başkent
Elektrik Dağıtım A.Ş lehine Trafo yeri için 99 Yıllığına Kira Şerhi
2- Ankara 14 İdare Mahkemesinin 2012/378 sayılı kararına göre Pursaklar
2. Etap 2. Bölge 9007 nolu Parselasyon Planını Yürütülmesi Durdurulmuştur
(Başlama tarihi 14.03.2013, Bitiş tarih 14.03.2013)
1. Satış Günü: 23/07/2014 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü: 27/08/2014 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ (3) NOLU MEZAT SALONU 2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özell ikleri: Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Fatih (Pursaklar) mah.si Serkan
sokak üzerindeki Karageyik İnşaata ait Sitenin bulunduğu yere rastlayan,
imarın 95544 ada, 1 parseli teşkil eden, 9.741,00 m2 arsa üzerine inşa
edilmiş 50/7550 arsa paylı, D Blok 2 Kat 15 nolu Bağımsız Bölüm olup, 3 oda,
salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc ve 3 balkon bulunmaktadır. Henüz
Doğalgaz saati, kombi ve petekleri takılmamış olup dairenin fiziki olarak
%90'lık kısmı tamamlanmıştır. Keşif tarihinde boş olduğu tespit edilmiş, 2
cepheli ve güneş görür şeklindedir. 3,9 m2 depo eklentisi vardır. Net alanı
106,00 m2 olup konut vasıflıdır.
Adresi: Fatih (Pursaklar) Mah.si Serkan Sok, Karageyik İnşaat Sitesi D Blok
No: 15 Pursaklar/Ankara
Kıymeti: 70.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: 1- 15.04.2003 tarih ve 2944 yevmiye sayıl ile Başkent
Elektrik Dağıtım A.Ş lehine Trafo yeri için 99 Yıllığına Kira Şerhi
2- Ankara 14 İdare Mahkemesinin 2012/378 sayılı kararına göre Pursaklar
2. Etap 2. Bölge 9007 nolu Parselasyon Planını Yürütülmesi Durdurulmuştur
(Başlama tarihi 14.03.2013, Bitiş tarih 14.03.2013)
3- Kat karşılığı inşaat hakkı şerhi vardır. 19.09.1994 tarihli.
1. Satış Günü: 23/07/2014 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü: 27/08/2014 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ (3) NOLU MEZAT SALONU 3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özell ikleri: Ankara İli Pursaklar İlçesi, Fatih (Pursaklar) mah.si Serkan
sokak üzerindeki Karageyik inşaata ait Sitenin bulunduğu yere rastlayan,
imarın 95544 ada, 1 parseli teşkil eden, 9.741,00 m2 arsa üzerine inşa
edilmiş 50/7550 arsa paylı, D Blok 4 Kat 22 nolu Bağımsız Bölüm, 3 oda,
salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc ve 3 balkondan müteşekkil olup henüz
doğalgaz saati, kombi ve petekleri takılmamıştır. Dairenin henüz %90’lık kısmı
tamamlanmıştır. Keşif tarihinde boş olduğu tespit edilmiş, 2 cepheli ve güneş
görür şeklindedir. 106 m2 kullanım alanlı ve 3,9 m2’lik depo eklentisi vardır.
Konut vasıflıdır.
Adresi: Fatih (Pursaklar) Mah.si Serkan Sok, Karageyik İnşaat Sitesi D Blok
No: 22 Pursaklar/Ankara
Kıymeti: 70.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: 1- 15.04.2003 tarih ve 2944 yevmiye sayıl ile Başkent
Elektrik Dağıtım A.Ş lehine Trafo yeri için 99 Yıllığına Kira Şerhi
2- Ankara 14 İdare Mahkemesinin 2012/378 sayılı kararına göre Pursaklar
2. Etap 2. Bölge 9007 nolu Parselasyon Planını Yürütülmesi Durdurulmuştur
(Başlama tarihi 14.03.2013, Bitiş tarih 14.03.2013)
1. Satış Günü: 23/07/2014 günü 11:55 - 12:00 arası
2. Satış Günü: 27/08/2014 günü 11:55 - 12:00 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ (3) NOLU MEZAT SALONU
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özelli kl eri : Ankara ili, Pursaklar İlçesi, Fatih (Pursaklar) mah.si Serkan
sokak üzerindeki Karageyik İnşaat ait Sitenin bulunduğu yere rastlayan,
imarın 95544 ada, 1 parseli teşkil eden, 9.741,00 m2 arsa üzerine inşa
edilmiş 50/7550 arsa paylı, D Blok 6 Kat 31 nolu Bağımsız Bölüm olup, 3 oda,
salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc ve 3 balkondan müteşekkildir. Henüz
Doğalgaz saati, kombi ve petekleri takılmamıştır. Dairenin henüz %90'lık
kısmı tamamlanmıştır. Keşif tarihinde boş olduğu tespit edilmiş, 2 cepheli ve
güneş görür şeklindedir. 106 m2 kullanım alanlı ve 3,9 m2’lik depo eklentisi
vardır. Konut vasıflıdır.
Adresi: Fatih (Pursaklar) Mah.si Serkan Sok, Karageyik İnşaat Sitesi D Blok
No: 31 Pursaklar/Ankara
Kıymeti: 70.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: 1- 15.04.2003 tarih ve 2944 yevmiye sayıl ile Başkent
Elektrik Dağıtım A.Ş lehine Trafo yeri için 99 Yıllığına Kira Şerhi
2- Ankara 14 İdare Mahkemesinin 2012/378 sayılı kararına göre Pursaklar
2. Etap 2. Bölge 9007 nolu Parselasyon Planını Yürütülmesi Durdurulmuştur
(Başlama tarihi 14.03.2013, Bitiş tarih 14.03.2013)
3- Kat karşılığı inşaat hakkı şerhi vardır. 19.09.1994 tarihli.
1. Satış Günü: 23/07/2014 günü 12:05 - 12:10 arası
2. Satış Günü: 27/08/2014 günü 12:05 - 12:10 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ (3) NOLU MEZAT SALONU Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın
yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis. uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan
ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/11828 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/05/2014
(İIK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
(Bas›n: 33397 - www.bik.gov.tr)
karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2012/319
Davacı ZAFER TÜRKOĞLU tarafından davalılar TASARRUF
MEVDUATI SİGORTA FONU (İMAR BANKASI T.A.Ş.YE İZAFETEN,
KEMAL UZAN, MURAT HAKAN UZAN aleyhine açılan Alacak
davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Kemal Uzan (TC Kimlik No: 15020414928) ve Murat Hakan
Uzan (TC Kimlik No: 15008415374)'ın yapılan tahkikata rağmen
adreslerinin tespit edilemediği anlaşıldığından,
Bu kere davalı Kemal Uzan (TC Kimlik No: 15020414928) ve Murat
Hakan Uzan (TC Kimlik No: 15008415374)'a dava dilekçesinin ilanen
tebliğine karar verilmiş olduğundan, ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki
hafta içinde kendisini bir vekille temsil ettirerek yada bizzat kendisinin
davaya cevap verebileceği, aksi takdirde HMK'nun 147. maddesi
uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava
dilekçesi ve günlü davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
22/04/2014
(Bas›n: 33400 - www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. KARŞIYAKA 1. İCRA DAİRESİ’NDEN
DÜZELTME İLANI
2012/2638 ESAS
16/05/2014
Müdürlüğümüzün bu dosyasından gönderilen taşınmazın
satışına ilişkin ilan metninde H:36 m2’lik kısmında TEDAŞ
lehine Trafo İrtifak hakkı olduğu sehven yazılmamıştır.
Düzeltme ilanın bu şu şekilde yapılmasına karar verilmiş
olup, İlan Bu şekilde düzeltilmiştir. İlan olunur. 16.05.2014
(Bas›n: 33187 - www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
732 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content