close

Enter

Log in using OpenID

79901-79849

embedDownload
T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/19207 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kain imarın 23142 ada, 1 Parselinde kayıtlı, 3.468,76 m2 yüzölçümlü
arsa ve kargir işyeri nitelikli ana taşınmazın 24/1154 arsa paylı, 4. normal kat, 7 bağımsız bölümünde bulunan mesken nitelikli taşınmaz
bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satışa çıkartılacaktır. Mesken fiili durumda, Antre, 4 oda, salon, mutfak, banyo, duş, Wc ve 3
balkondan oluşmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır)
Adresi: Zübeyde Hanım Mah. Turgut Özal Bulvarı Maslak İş Merkezi No: 20/7 Altındağ/ANKARA
Yüzölçümü: 160 m2
Arsa Payı: 24/1154
İmar Durumu:
Kıymeti: 230.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: - 5X5= 25 M2 Trafo Yeri olarak Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Lehine 99 Yıl müddetle Kira Şerhi. 01/10/1996 Yev: 4286
-"Bu bağımsız bölüm işleme konu olduğunda Z.Hanım A.K. 4/324 Sahifeden de İşlem Yap" beyan bulunmaktadır.
1. Satış Günü: 27/01/2015 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü: 24/02/2015 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU - SIHHIYE/ANKARA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kain imarın 23142 ada, 1 Parselinde kayıtlı, 3.468,76 m2 yüzölçümlü
arsa ve kargir işyeri nitelikli ana taşınmazın 24/1154 arsa paylı, 6. Normal kat, 11 bağımsız bölümünde bulunan mesken nitelikli taşınmaz
bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satışa çıkartılacaktır. Mesken fiili durumda, Antre, 3 oda, konferans salonu, depo, mutfak, banyo,
wc ve 3 balkondan oluşmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır)
Adresi: Zübeyde Hanım Mah. Turgut Özal Bulvarı Maslak İş Merkezi No: 20/11 Altındağ/ANKARA
Yüzölçümü: 160 m2
Arsa Payı: 24/1154
İmar Durumu:
Kıymeti: 240.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: - 5X5= 25 M2 Trafo Yeri olarak Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Lehine 99 Yıl müddetle Kira Şerhi. 01/10/1996 Yev: 4286
-"Bu bağımsız bölüm işleme konu olduğunda Z.Hanım A.K. 4/324 Sahifeden de İşlem Yap" beyan bulunmaktadır.
1. Satış Günü: 27/01/2015 günü 11:05 - 11:15 arası
2. Satış Günü: 24/02/2015 günü 11:05 - 11:15 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU - SIHHIYE/ANKARA
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kain imarın 23142 ada, 1 Parselinde kayıtlı, 3.468,76 m2 yüzölçümlü
arsa ve kargir işyeri nitelikli ana taşınmazın 24/1154 arsa paylı, 6. Normal kat, 12 bağımsız bölümünde bulunan mesken nitelikli taşınmaz
bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satışa çıkartılacaktır. Mesken fiili durumda, Antre, salon, 5 oda, mutfak, banyo, duş, wc ve 3
balkondan oluşmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır)
Adresi: Zübeyde Hanım Mah. Turgut Özal Bulvarı Maslak İş Merkezi No: 20/12 Altındağ/ANKARA
Yüzölçümü: 160 m2
Arsa Payı: 24/1154
İmar Durumu:
Kıymeti: 250.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: - 5X5= 25 M2 Trafo Yeri olarak Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Lehine 99 Yıl müddetle Kira Şerhi. 01/10/1996 Yev: 4286
-"Bu bağımsız bölüm işleme konu olduğunda Z.Hanım A.K. 4/324 Sahifeden de İşlem Yap" beyan bulunmaktadır.
1. Satış Günü: 27/01/2015 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü: 24/02/2015 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU - SIHHIYE/ANKARA
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar dosya numarası belirtilerek
kayıtsız, şartsız, kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/19207
Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/12/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 79901- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2014/430 Esas
Davacı ARSLAN ÇAGIL, MEHMET ÖZKARA, MESUT KARAKAYA tarafından davalı AHSEL İNŞAAT
TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. aleyhine açılan İflas (İflasın Açılması) davası nedeniyle;
Davalı şirketin iflası istenmiş olup, davanın yargılaması 17/12/2014 günü saat 10:10'a talik
edilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklıların davaya müdahale veya itiraz ederek iflası
gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek Mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri ilanen
(Bas›n: 79849- www.bik.gov.tr)
tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
718 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content