close

Enter

Log in using OpenID

PDF formatı için tıklayınız

embedDownload
Ocak 2015 • Sayı: 7 • www.atonet.org.tr • ISSN: 25 2552 2554
/atobulten
/atobulten
“ATO 2015 İçin
Kolları Sıvadı”
“ATO Başkanı Bezci 2014
Yılını Değerlendirdi”
“Marka Ankara”da
Marka Festivali
Dünya Çölleşmeyi
ANKARA’DA ELE ALACAK
“Ankara’da ‘Uyuşturucuyla
Mücadele Çalıştayı”
Salih Bezci
Ankara Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
[email protected]
Ankara Ticaret Odası
bülten
Ankara’nın 2023 Yol Haritası
İmtiyaz Sahibi ATO Adına
Salih Bezci
Genel Yayın Yönetmeni
Nurten Deliktaş Önel
Haber Merkezi
Zeral Küçüköz Onuk
Hülya Güzel Atasoy
Ulviye Erdoğan
Editör
Bülent Öztürk
Görsel Yönetmen
Mustafa Cingöz
Fotoğraf
Yalçın Temel
Tunç Özceber
Reklam ve Halkla İlişkiler
Tuğba Köşebaş
[email protected]
MG Yapım
Kemer Sokak 10/A
Gaziosmanpaşa,
Çankaya/Ankara
0 312 446 85 65
[email protected]
Basım Yeri:
Semih Ofset Matbaacılık Sek.
Yay. Sağ. Hizm. İnş. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cad. No: 74
İskitler/Ankara
Tel : 0 312 341 40 75 (4 hat)
Faks: 0 312 341 98 98
Basım Tarihi:
nkara’nın kalkınmaya yönelik
yol haritasını belirleleyen ve eldeki kaynaklarla uzun vadeli ve
verimli hedeflere ulaşmayı amaçlayan
2023 bölge planı yayınlandı. Başkent’in
2023 hedefleri geniş kapsamlı olarak ileri teknoloji üretiminin arttığı, dış ticaret açığının azaldığı ve işletmeleri rekabetçi hale gelmiş bir şehir olmaktır. Bu
hedefe yönelik bir dizi de tedbir planlaması yapılıyor.
A
Bunlar; imalat sanayi üretim ve ihracatında yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılması, savunma, hava taşıtları, makine, tıbbi cihazlar, elektrikli
makine sektörleri başta olmak üzere, üretim süreçlerinde yerli ileri teknoloji payının artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması, KOBİ’lerin rekabetçi kapasitelerinin artırılmasına yönelik önlemler
alınması ve destekler sağlanması, başta
organize sanayi bölgeleri olmak üzere
imalat sanayine yönelik enerji arz ve altyapı kalitesinin artırılması, ulaşım lojistik imkanlarının geliştirilmesi, sektörel
ihtiyaçlara cevap verebilecek eğitim altyapısı geliştirilerek nitelikli ara eleman
ihtiyacının karşılanması, özellikle tarımın
ekonomideki payının ağırlıklı olduğu ilçelerde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi
ve tarımsal sanayinin geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir ve istihdam alanlarının belirlenmesi ve desteklenmesi, Ankara imalat sanayinde üretim potansiyeli
ve kapasitesi ile talebi etkin ve etkili bir
şekilde karşılamaya yönelik farklı ölçekteki işletmeler arasında sürdürülebilir bir bilgi ve iletişim ağı tesis edilmesi
olarak sıralanıyor.
Ankara’nın sahip olduğu beşeri sermaye ve teknolojik altyapı geliştirilerek
katma değeri yüksek, yenilikçi ve bilgi yoğun sektörlerinin ekonomideki payının artırılması 2023 hedefleri arasında
başı çekiyor. Üniversite sanayi-teknopark
işbirliği için mevcut merkezlerin etkinleştirilmesi ve işletmelere sektörlere özgü
çözümler üreten yeni ara yüzler geliştirilerek teknoloji odaklı projelerin desteklenmesi de bu çerçevede öncelikli yapılması gerekenler arasında yer alıyor.
Kümelerin dış ticaret ve teknoloji kullanımı gibi stratejik unsurların destekleneceği bu süreçte, yenilikçilik ve girişimcilik yaygınlaştırılacak ve bu alanlarda
bilgi ve işbirliği platformları geliştirilecek. Tarımda katma değeri yüksek ürün
çeşitliliği artırılırken, tarım dahil olmak üzere emek yoğun sektörler desteklenerek istihdam alanları korunacak.
Ankara turizmi dört mevsimde de gerçekleştirilebilir bir yapıya kavuşturulacak.
Ankara’nın 2023 hedeflerinin gerçekçi ve
rahatlıkla ulaşılabilir, sonuç alınabilir hedefler olduğuna inanıyorum.
Ankara’nın gelişim için yeterli potansiyeli vardır. Yapılması gereken domino taşlarından ilkini harekete geçirmektir.
ATO olarak kurduğumuz Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun 2015 yılı için
katkıda bulunduğu uluslararası nitelikteki kongrelerle kendi adımıza ilk domino taşını devirdik. Bu hareketin 2023
hedefleri için çıkılan yolda yapılan çalışmalara bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.
Ocak 2015, ATO Bülten
1
ATO BAŞKANI BEZCİ
2014 YILINI DEĞERLENDİRDİ
ATO Başkanı Bezci,
2014 yılı ekonomisini
değerlendirdi. Bezci,
küresel ve bölgesel
istikrarsızlıklara
rağmen Türkiye’nin
büyümesini
sürdürdüğüne dikkati
çekti.
ilginç sonuçlar doğuran hareketli bir
yıl olduğunu söyledi.
nkara Ticaret Odası (ATO)
Başkanı Salih Bezci, 2014 yılının hem Türkiye hem de
dünya için siyasi ve ekonomik açıdan
300 firma Irak’tan çekildi
Türkiye risklere rağmen büyüdü
Irak’ın, Türkiye’nin ikinci büyük ticari ortağı olduğunu hatırlatan Bezci,
Küresel ve bölgesel istikrarsızlıklara
rağmen Türkiye’nin büyümesini sür-
A
2
ATO Bülten, Ocak 2015
Bezci, ATO’nun aralık ayı olağan
meclis toplantısında 2014 yılını değerlendirdi. İçinde bulunduğu coğrafyada yaşanan siyasi krizlerin Türkiye’yi ekonomik, siyasi ve güvenlik
açısından doğrudan ve dolaylı olarak
etkilediğini belirten Bezci, özellikle
Suriye, Irak, Mısır ve Ukrayna’daki
gelişmelerin bu ülkelerle olan ticari
ilişkilere olumsuz yansıdığını bildirdi.
yaklaşık 300 Türk firmasının can güvenliği nedeniyle Irak’taki işlerini
durdurmak zorunda kaldığını anlattı.
Bezci, Suriye’de yaşanan kaotik durum yüzünden Türkiye’nin, Körfez
ülkelerine olan ihracatının olumsuz
etkilendiğini kaydetti. Siyasi istikrar
ile ekonomik gelişmenin iç içe geçmiş konular olduğuna dikkati çeken
Bezci, “Siyasi istikrar sağlanmadan
ekonomik gelişmeden söz edilemez.
Ekonomik gelişme olmazsa da siyasi
istikrar tehlikeye düşer” dedi.
dürdüğünü vurgulayan Bezci, 2013
yılında 822 milyar dolar olan gayri
safi yurt içi hasılanın 2014 yılında
867 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi.
Türkiye’nin 2009 yılından bu yana
büyüdüğünü kaydeden Bezci, 2010
yılında yüzde 9,2, 2011 yılında yüzde 8,8, 2012 yılında yüzde 2,2, 2013
yılında da yüzde 4,1 oranında büyüme gerçekleştiğini hatırlattı.
Bezci, Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) verilerine göre, kişi başına
düşen gayri safi yurt içi hasılanın
2013 yılı sonunda 10 bin
809 dolara yükseldiğini, satın
alma gücü paritesine göre 18
bin 809 dolar olduğunu bildirdi.
Riskler devam ediyor
İşsizlik artıyor
Türkiye ekonomisinin, gelişmiş ülkelerin dahi sancılı bir şekilde geçirdiği
süreci başarıyla aşmasına rağmen
riskler barındırmayı sürdürdüğünü
vurgulayan Bezci, “İçeride ve dışarıda
yaşanan gelişmeler, hükümetin başarılı olduğu enflasyonla mücadele alanında bile yükselişe neden oldu” diye
konuştu.
İşsizlik verilerinin artma eğilimine
girdiğini söyleyen Bezci, işsizlik oranının yüzde 10,5 ile son 3,5 yılın zirvesine çıktığını belirtti.
Bezci, ocak ayında yapılan müdahale
ile baskı altına alınan döviz kurunun
yılsonuna doğru yeniden yükselme
eğilimine girdiğini, yapılan müdahalelerle bu eğilimin duraklatıldığını
kaydetti.
Faizler konusunda belirsizlik bulunduğuna da işaret eden Bezci, “Merkez Bankası, iç ve dış dengeleri hesaba katarak faizleri indirmekte temkinli davranmaktadır” dedi.
“Bu olumlu seyirde, ihracatın artması, enerji kaynaklı ithalatın azalması
ve altın ithalatının gerilemesi etkili
oldu” diye konuştu.
2008 yılından bu yana kişi başına
milli gelirin 10 bin dolar seviyesine
takılıp kaldığını vurgulayan Bezci,
“orta gelir tuzağı” denilen bu durumdan kurtulmak için Türkiye’nin sadece büyümeyi değil, insanı hedef alan
bir kalkınma anlayışı ortaya koyması
gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin dış borç yükünün de giderek arttığını ifade eden Bezci, 386
milyar dolarlık dış borcun önemli bir
kısmının özel sektöre ait olduğunu
kaydetti.
Cari işlemler açığı azaldı
Türkiye’nin yılda yaklaşık 60 milyar
dolarlık enerji faturası ödediğini
anımsatan Bezci, cari işlemler açığının petrol fiyatlarının düşmesiyle
2010 yılı aralık ayı seviyesine çekildiğini ve 2013 yılının aynı dönemine göre 19,3 milyar dolar
azaldığını söyledi. Bezci,
12 aylık kümülatif
açığın 45,7 milyar
dolar olduğunu da
belirterek,
2015’te temkinli olmalıyız
İşsizlik, enflasyon ve cari açığın Türkiye ekonomisinin üç temel sorunu
olduğuna dikkati çeken Bezci, 2015
yılında ABD Merkez Bankası’nın faiz
artırımına gidecek olmasının tüm
dünyayı durgunluk beklentisine soktuğunu kaydetti. Bezci, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:
“Dünyada ve özellikle Ortadoğu’da
yaşanan siyasi gelişmeler ve jeopolitik
riskler, 2015 yılında yeni bir seçim
sürecinin yaşanacak olması 2015 yılını hepimiz açısından temkinli olunması gereken bir yıl haline getiriyor.
Ocak 2015, ATO Bülten
3
Tüm bu gelişmelere rağmen yapısal
dönüşüm programlarının uygulamaya konması, doğru temele dayalı bir
büyüme Türkiye ekonomisinin yüksek performans sergilemesine, büyüme potansiyelinin kademeli olarak
artmasına yol açacaktır.”
Bezci, 2015 yılında dünya ekonomisini yönlendiren gelişmiş 20 ülkenin
örgütü G-20’nin dönem başkanlığını
Türkiye’nin yapacak olmasının da
ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.
Önümüzde 2023 hedefleri var
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın
ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini anımsatan Bezci, “Bu hedef doğrultusunda Türkiye’nin ikinci
en büyük sivil toplum örgütü olarak
bizlere de görev düşmektedir” dedi.
ATO’nun başarılı geçmişi ve faaliyetleriyle Türkiye’nin en önemli dinamiklerinden biri olduğuna vurgu yapan Bezci, Oda’nın 2015 yılında yapacağı çalışmalarla bu konumunu
daha da sağlamlaştıracağını bildirdi.
ATO Yönetim Kurulu, Oda Meclisi,
komiteler ve komisyonların uyum
içinde çalışmalarını sürdürdüklerini
anlatan Bezci, “Her birim kendi uzmanlık alanında projeler ve çalışmalar ortaya koyuyor. Komite ve komisyonlarımızın çalışmaları ve talepleri
bizim için de itici güç oluyor. ATO
olarak Türkiye’nin 2023 vizyonunu
temel ve hedef alarak 2015 yılında da
çalışmalar yürüteceğiz” diye konuştu.
4
ATO Bülten, Aralık 2014
E-DEFTER UYGULAMASI BAŞLADI
Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın tebliği
gereğince elektronik
fatura yükümlülüğü
bulunan mükellefler
1 Ocak 2015 tarihi
itibariyle zorunlu
olarak e-defter
uygulamasına geçti.
elir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği
ile e-faturaya geçmek zorunda olan
mükelleflere 1 Ocak 2015 tarihinden
itibaren elektronik defter (e-defter)
tutma zorunluluğu getirildi.
G
Uzmanlara göre e-defter uygulaması,
şirketlerin tasdik maliyetlerini yüzde
60 oranında düşürdüğü gibi iş süreçlerinin hızlandırılması, verimliliğin
artırılması, vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi ve kayıtlı ekonominin
desteklenmesi gibi katkılar da sunuyor.
Şirketlerin ilk e-defterlerini 31 Mart
2015 tarihine kadar oluşturmaları gerekiyor.
E-defter uygulaması, Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin şirketi kapsıyor.
Söz konusu 20 bin şirket dışında isteyen mükellefler de e-defter uygulamasına geçebiliyor.
Masrafları azaltıyor
E-defter uygulamasına geçen mükellefler artık kâğıt üzerinde defter tutmayacak, notere tasdik ettirmeyecek,
muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini
elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. E-defter kullanan mükelleflerin kâğıda dayalı baskı, noter onayı,
saklama, ibraz ve denetim süreçlerindeki masrafları ortadan kalkacak. Uygulamanın Türkiye ekonomisine de
katkı sağlaması bekleniyor.
E-defter nedir?
Gelecek yıl e-arşive geçilecek
E-defter uygulaması, defterlerin elektronik ortamda hazırlanmasını, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve doğruluğunun garanti altına alınıp saklanabilmesini ve sunulabilmesini mümkün kılıyor.
Cirosu 5 milyon liranın üzerinde olan
mükellefler, ocak 2016’dan itibaren
zorunlu olarak e-arşiv uygulamasına
geçecek. Bu sistemi kullanan şirket,
müşterilerine elektronik ortamda efatura gönderebilecek. E-faturanın
yasal geçerliliği olacak. Uygulama,
müşterilerine her ay fatura gönderen
şirketlere büyük kolaylık sağlayacak.
Maliye Bakanlığı, 421 sıra numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
bazı mükellef gruplarına elektronik
defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmişti. Bu kapsamda cirosu 10 milyon
TL’nin üzerinde olan 20 bin mükellef, geçtiğimiz nisan ayında e-faturaya
geçmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı da
67 seri numaralı Vergi Usul Kanunu
sirküleri ile elektronik faturaya geçiş
süreci ile ilgili olarak ilave açıklamalarda bulunmuştu.
1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre e-defter tutmaya
başlayacak olanların
www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik defterlerini oluşturmaları gerekiyor. E-defter tutacak olan
mükellefler, özel veya paket yazılım
üreten yazılım üreticilerinin programlarını kullanabilecekleri gibi
yazılımlarını kendileri de geliştirebilecekler. Ancak her iki durumda
da kullanılacak yazılımın Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafından
onaylanması gerekiyor.
E-defter uygulaması,
defterlerin elektronik
ortamda hazırlanmasını, değişmezliğinin, bütünlüğünün
ve doğruluğunun garanti altına alınıp saklanabilmesini ve sunulabilmesini için
devreye sokulan bir
uygulama.
E-deftere
geçmeyene ceza var
Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin
bundan böyle kâğıt defter tutmaları
mümkün
olmayacak.
Bu zorunluluğa
uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümleri
uygulanacak.
Aralık 2014, ATO Bülten
5
ANKARA’DA “UYUŞTURUCUYLA
MÜCADELE ÇALIŞTAYI”
Ankara Valiliği, Ankara
İl Emniyet Müdürlüğü ve
Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından,
ATO Congresium Kongre
ve Sergi Sarayı'nda, bazı
üniversite ve sivil toplum
kuruluşu temsilcilerinin
de katılımıyla
"Uyuşturucuyla
Mücadele Çalıştayı"
düzenlendi.
Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada,
uyuşturucu konusunun ülkelerin tek
başına yürüteceği mücadeleyle üstesinden gelinemeyecek bir soruna
dönüştüğünü söyledi.
6
ATO Bülten, Ocak 2015
Uyuşturucunun etkilerinin ve sonuçlarının incelendiği raporlar hazırlandığını bildiren Kılıçlar, 2013 Uyuşturucu Raporu'na göre Türkiye'de,
uyuşturucudan 162 kişinin yaşamını
yitirdiğini, bu sayının geçen yıl 4 kat
artarak 648'e çıktığını ifade etti.
Uyuşturucu batağına gençlerin çekildiğini anlatan Kılıçlar, "Uyuşturucuya başlama nedeni olarak en yüksek
oranın yüzde 49 ile arkadaş etkisi olması ve uyuşturucuya bağlı ölümlerin
yüzde 54'ünün 25-29 yaş arasında
olması, bu mücadelede gençlerimiz
üzerinde özellikle durmamız gerektiğini bize gösteriyor" dedi.
“Uyuşturucuyla mücadelede
en etkin yol eğitim”
Ankara Valisi Kılıçlar, eğitimin madde bağımlılığıyla mücadelede en etkin yol olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlkokuldan başlanarak eğitimin her
kademesinde uyuşturucuyla mücade-
le çalışmalarına ağırlık verilmeli, bu
konuda anne ve babalar da eğitilmelidir. Uyuşturucuyla savaş topyekûn
bir mücadeleyi gerektirir. Bu konuda
eğitim, sağlık ve güvenlik teşkilatlarının yanı sıra, bütün kamu kurum ve
kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve medyanın katkıları
büyük önem taşıyor. Uyuşturucuyla
mücadelede iki ana başlık var. Bunlardan ilki önleyici tedbirler, yani talebin azaltılması. Eğitim, gençlerin
bilinçlendirilmesi ve tedaviyi, bu
kapsamda değerlendirebiliriz. İkincisi
ise adli ve polisiye tedbirler, yani arzın azaltılması. Türk polisi ve jandarması, uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi birikim ve kapasiteye sahiptir. Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan NARKOTİM ekiplerimizce
son 1 ayda 173 operasyon gerçekleştirildi, 490 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. 84 kilo esrar, 555 kilo eroin, 5 bin 200 hap, 166 gram kokain,
bin 900 gram sentetik uyuşturucu,
12 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadelede başarılı
olmak için hem önleyici hem de polisiye tedbirler konusunda bütün kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın,
eğitimci ve bilim insanlarımızın birlikte çalışması elzemdir."
“Transit ülke konumu Türkiye’yi
riskli yapıyor”
Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem
Planı Koordinatörü AK Parti Adana
Milletvekili Necdet Ünüvar da Batı
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında
uyuşturucunun Türkiye'de küçük bir
sorunmuş gibi göründüğünü, ancak
Türkiye'nin iki açıdan ciddi risk altında olduğunu anlattı.
Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Ünüvar, “Nüfusumuzun yarısı 30'un altında, ortalama
yaş 29. AB'de ortalama yaş 43 civarında. İkinci risk, Türkiye yasa dışı
afyon ekiminin en fazla yapıldığı Afganistan'ın geçiş güzergâhı üzerinde,
Balkan rotasının geçtiği bir transit
ülke konumunda. Bu faktörler Türkiye'yi riskli hale getiriyor" şeklinde
konuştu.
Gökçek, "Rehabilitasyon son derece
pahalı bir konudur. Ancak zengin
aile çocukları buralara gidebiliyor.
Fakir aileler ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Onun için bu rehabilitasyon
merkezlerinin sayısını çoğaltmamız,
devlet olarak bu konuda ne yapacağımızı da tespit etmemiz lazım" dedi.
Ceza sisteminde düzenlemeler yapılması gerektiğini savunan Gökçek,
Belediyeler Kanunu'nda değişiklik
planlandığını, bu süreçte kendilerinin de ihbarcıya ödül verilmesine yönelik düzenleme talep ettiklerini bildirdi.
“Rehabilitasyon merkezlerinin
sayısı çoğaltılmalı”
“Toplumun en büyük sorunu
uyuşturucu”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek ise çalıştayın, Başkentte uyuşturucuyla mücadelede için
atılmış önemli adımlardan biri olduğunu, çalıştayda alınacak kararların
uygulanmasıyla somut sonuçlar elde
edilebileceğini belirtti.
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım
Vakfı Başkanı Nevin Gökçek de vakıf
faaliyetleri kapsamında, Başkent’te
farklı kesimlerden kadınlarla bir araya geldiklerini anlatarak, "Toplumun
en büyük sorunu uyuşturucu. Ankara'nın ücra köşelerine kadar gidiyorum. Gittiğim yerlerde annelerin çocuklarından dayak yediğini, eşlerinden dayak yiyen hanımların olduğunu, sırf uyuşturucu için para bulamadıklarından ailelerin paramparça olduğunu görüyorum" diye konuştu.
Uyuşturucuyla mücadelede ailelerin
bilinçlenmesinin önemine vurgu yapan Gökçek, madde bağımlılarına
yönelik tedavi merkezlerindeki sıkıntıların üzerinde durulması gereken
eksiklerden olduğuna dikkati çekti.
Ocak 2015, ATO Bülten
7
Ailelere tedavi konusunda yardım
edilmesi gerektiğini dile getiren Gökçek, "Bağımlılıktan kurtulmaya karar
vermiş çok evladımız var. Onları kurtarmak lazım. Bunun sadece çalıştayda konuşulup kalan, sonra da unutulan bir mesele olmasını asla istemiyorum. Bunun Türkiye'nin en önemli
meselesi olduğuna inanıyorum. Bu
hepimizin başına gelebilir" ifadelerini
kullandı.
“Uyuşturucudan elde edilen
kara para, birçok ülkenin
GSYİH’sından daha büyük”
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci de Uyuşturucuyla Mücadele Çalıştayı’nda bir ko-
dünyanın çeşitli ülkelerinin aynı
konu üzerinde hemfikir olmasının en
temel nedeninin, uyuşturucu kullanan bağımlı kişi sayısının her geçen
gün artması olduğuna dikkat çekti.
Uyuşturucu sorununun toplumları
tehdit eder hale geldiğini belirten
Bezci, “Uyuşturucu kaçakçılığındaki
yüksek kâr, terör örgütlerinin bu kârdan pay alma çabası ve teknolojik gelişmeler, sorunun çok hızlı bir şekilde
büyümesine yol açmıştır” dedi.
Uyuşturucu konusunda, ticareti yapılan şeyin sadece uyuşturucu maddeler değil, toplumların ve bireylerin
sağlığı, moral değerleri ve refahları
olduğunun altını çizen Bezci, “Dün-
duğu kayıtlarda yer alıyor. Yani bir
kişinin zehirlenerek bağımlı hale getirilmesinin karşılığı milyon dolarlık
banknot olarak birilerinin cebine giriyor. Aileleriyle birlikte milyonlarca
insanın canını yakarak kazanılan bu
kara para, birçok ülkenin gayri safi
yurt içi hasılasından daha büyüktür.
Sorun tek boyutlu bir sorun değildir.
Bu nedenle uyuşturucuyla mücadele
de çok yönlü yapılması gereken bir
çalışmadır” dedi.
Türkiye’nin ikinci en büyük sivil toplum kuruluşu olarak ATO’nun da bu
konuda üzerine düşen her görevi seve
seve üstleneceğinin altını çizen Bezci,
şunları kaydetti:
“Uyuşturucuyla Mücadele Çalıştayı
yapılması gereken tüm çalışmaların
belirlenmesi ve uygun adımların atılması için önemli bir görev üstlenmektedir. Konu sadece burada konuşulmakla kalmamalıdır. Eğer uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasının
önüne geçilmesi amacıyla tedbirler
alınmazsa ileride daha büyük sorunlarla karşılaşılacağı açıktır. Her şeyden önce koruyucu tedbirler alınması
gerekmektedir. Çocuk ve gençlerden
başlamak üzere toplumun uyuşturucunun her çeşidi konusunda bilinçlenmesine yönelik planlı bir çalışma
yürütülmelidir. Gençlerimizin uyuşturucu tacirlerinin kucaklarına düşmemesi için alınan polisiye önlemler
artırılmalıdır. Uyuşturucu kullanımı,
sadece kullananı etkileyecek, onunla
sınırlı bir sorun değildir. Tek bir ülkenin sorunu da değildir. Bu sorun
sınır aşan, nesilleri etkileyen bir sorundur. Bizim, uyuşturucuyla mücadele konusunda oluşacak ortak akılla
gençlerimizi bu tuzağa düşmekten
alıkoyacak bir eylem planını en kısa
zamanda uygulamaya koymamız gerekiyor.”
nuşma yaptı. Uyuşturucu konusunun tüm dünya ülkelerinin zararları
konusunda üzerinde anlaştığı bir sorun haline geldiğine değinen Bezci,
8
ATO Bülten, Ocak 2015
ya uyuşturucu pazarının büyüklüğünün 400 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Bugün dünyada yaklaşık
250 bin de uyuşturucu bağımlısı ol-
Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda, Valilik tarafından bir eylem
planı oluşturulacağı ve uyuşturucuyla
mücadelede bu plan doğrultusunda
hareket edileceği bildirildi.
ATO
MIPIM
FUARINA
KATILIYOR
ATO, Dünyanın en büyük
gayrimenkul fuarı
MIPIM’de Başkentli
firmaların yer alabilmesi
için fuar katılım
harcamalarının yarısını
karşılama kararı aldı. ATO
Başkanı Bezci: “Hedefimiz
marka değerini yükseltmek
için çaba harcadığımız
Başkent Ankara’nın
MIPIM’de bir yıldız gibi
parlamasıdır”
nkara Ticaret Odası (ATO),
dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de 117 metrekarelik bir stant kiralayarak Ankara’nın
yurtdışında layıkıyla tanıtımına katkıda bulunacak.
A
firmalara destek verme kararı aldı.
ATO Yönetimi, MIPIM’e Ankara firmalarının katılması için fuar katılım
harcamalarının yarısını karşılama kararı
aldı.
Ankara Projeleri Sergilenecek
MIPIM’de 117 metrekare büyüklükte
bir stant kiralayan ATO, standında Başkent Ankara’nın, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekecek kamu ve özel sektör eliyle yürütülen projelerin tanıtımını
sağlayabilecek. ATO’nun stantında
ATO’nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile A&B
Real Estate Development Construction and Investmen Corpe yer alarak, Ankara projelerini sergileyecek.
90 Ülke MIPIM’e katılıyor
ATO’nun fuar desteğinin, firmaların
projelerinin ve Ankara’nın tanıtımı
için bir şans olduğunu kaydeden ATO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci,
“Hedefimiz, marka değerini yükseltmek için çaba harcadığımız Başkent Ankara’nın MIPIM’de bir
yıldız gibi parlamasıdır” dedi.
işletmeciler, finans kurumu temsilcileri, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları, şehir planlamacıları ve belediyelerin buluştuğu MIPIM Fuarı’nı
dört günde yaklaşık 23 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. ATO’nun vereceği destekle gayrimenkul projelerinin MIPIM gibi yatırımcı çekecek bir
etkinlikte yer almasınının önemine
dikkat çeken Bezci, şunları söyledi:
“Dünyanın marka haline gelmiş şehirleri bile MIPIM’de stant açarak tanıtımlarına katkı sağlıyorlar. Biz de ATO
olarak bir stant kiraladık ve Ankaralı kişi
ve kuruluşların projelerinin de tanıtımı için katkı sağlama kararı aldık.
Dünyanın 90 ülkesinden 20 bin insanı bir arada bulup tanıtım yapmak bir
fırsattır diye düşünerek Ankaralı firmalarımızın da fuara katılımı için
katkıda bulunma kararı
aldık.”
Bezci, yaklaşık 90 ülkeden gayrimenkul
yatırımcıları,
portföy yöneticileri,
ATO’dan yapılan yazılı açıklamaya
göre, ATO Yönetim Kurulu, Paris,
Londra, Tokyo, Torino, Sao Paulo gibi
marka şehirlerin stant açarak tanıtım
yaptıkları dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de Türkiye’nin
Başkent’i Ankara’nın da hak ettiği
şekilde tanıtılması için harekete
geçti. Ankara’nın yurtdışında
layıkıyla tanıtımı için projeler yürüten ATO,
bu amaçla MIPIM fuarına
katılacak
Ocak 2015, ATO Bülten
9
BM HEYETİ ATO BAŞKANI
SALİH BEZCİ’Yİ ZİYARET ETTİ
Çölleşmeyle Mücadele
Taraflararası Konferansı
Hazırlıkları Ankara’da
Devam Ediyor. Bezci
“Misafirlerimizi öyle
ağırlayacağız ki,
giderken akıllarında
Ankara kalacak”
10
ATO Bülten, Ocak 2015
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nın ekim ayında yapılacak toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
Konferans Direktörü Rajeb Boulharouf
başkanlığındaki bir heyet, Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Başkanlığı görevini yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO)Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci’yi
makamında ziyaret etti.
ATO Başkanı Bezci, heyeti kabulünde
yaptığı konuşmada, dünyada kongre ve
ziyaretçi bürolarının şehirlerindeki büyük organizasyonlara başkanlık ve önderlik ettiğini belirterek, ekim ayında yapılacak Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
12. Taraflar Konferansının koordinasyonuna önderlik yapması konusunda da
kendisine talep geldiğini ve seve seve kabul ettiğini anlattı. Konferansın Ankara’da yapılmasını öneren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür eden Bezci, “Sayın Bakanı ziyaret ederek şehrimize böylesine önemli bir
toplantıyı kazandırdığı için teşekkür
edeceğim” dedi.
Bezci, konferansın, Ankara Ticaret Odası’nın inşa ederek işletmesini kiraya verdiği Congresium Kongre ve Sergi Salonu’nda yapılacağını belirterek salon hakkında bilgi verdi. ATO Congresium
Kongre ve Sergi Salonu’nun Ankara’nın
ihtiyaç duyduğu kongre ve fuar alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu anlatan
Bezci, Avrupa’daki ilk üç kongre ve fuar
merkezi arasına giren Congresium’da 3
bin 500 kişi kapasiteli oditoryum, 5 bin
770 metrekarelik ikiye bölünebilir salon,
bin 500 metrekarelik üçe bölünebilir balo
salonu, irili ufaklı pek çok toplantı salonu
ile 4 bin 700 metrekarelik çim terasın bulunduğu söyledi.
Ocak 2015, ATO Bülten
11
ATO olarak böyle anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük
mutluluk duyduğunu da ifade eden
Bezci, “Misafirlerimizi öyle ağırlayacağız ki giderken akıllarında Ankara kalacak” dedi.
Ankara’nın coğrafi konum avantajına
sahip olduğunu kaydeden Bezci, “Ankara’da sabah Japonya ile akşam da
ABD ile ticaret yapabilirsiniz. Yani aynı
gün sabah Uzak Doğu’dan aldığınız bir
malı, akşam Amerika’ya satma şansınız var. Bu avantajı kullanmak için herkesi Ankara’ya davet ediyorum” diye
konuştu
Kongre ve Fuar Şehri Ankara
2014 yılında Uluslararası Yönetim
Geliştirme Birliği IMDA’nın 23. Dünya Kongresi’nin Ankara’da yapıldığını
hatırlatan, 2015 yılı içerisinde de çok
önemi kongrelere ev sahipliği yapılacağını anlatan Bezci, “Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
12. Taraflararası Konferansı’nın Ankara’da yapılacak olması şehrimiz açısından çok önemlidir. Öte yandan Akyurt’ta yapılması için hazırlık çalışmaları yürütülen fuar merkezi de
uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacaktır. Tüm dünya ülkelerinden gelen
temsilcilerin Ankara’yı bir kongre ve
fuar şehri olarak tanıması için bir fırsattır. Ankara kongre ve fuar şehri olma
yolunda hızla ilerlemektedir” dedi.
“Gönüllerde de Ankara kalacak”
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Konferans Direktörü
Rajeb Boulharouf da konuşmasında,
kendilerine yönelik misafirperver yaklaşımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ankara’nın pek çok özelliği olduğunu kaydeden Boulharouf, “İnsanların nezaketi ve yardımseverliği
öyle güzel ki o yüzden ayrılırken sadece
akıllarda değil, gönüllerde de Ankara
kalacak” dedi.
Konferans hazırlık çalışmaları hakkında
bilgi veren Boulharouf, konferansa katılmak üzere ekim ayında 195 ülkeden
10’den fazla bakan ile binlerce katılımcının Ankara’ya geleceğini kaydetti.
12
ATO Bülten, Ocak 2015
BM ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ
12. TARAFLAR KONFERANSI
HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA
ATO KONGRE VE ZİYARETÇİ
BÜROSU DA KATILDI
ATO Ankara Kongre
ve Ziyaretçi Bürosu
Koordinatörü Seçim
Aydın, “Ekim ayında
Başkentimiz 10 bin
kişiyi ağırlayacak”
dedi.
rman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ATO
Ankara Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu katkılarıyla, 12-24 Ekim
2015 tarihinde ATO Congresium
Ankara’da yapılacak olan Birleşmiş
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 12. Taraflar Konferansı’nın bilgilendirme ve hazırlık toplantısı, 7 Ocak 2015 Çarşamba günü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi başkanlığında yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgüt temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya, ATO Ankara Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu Koordinatörü Seçim Aydın
da katıldı.
O
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi’nin açılış konuşmasıyla başlayan bilgilendir-
me ve hazırlık toplantısında, kurum,
kuruluş ve sivil toplum temsilcileri
Ekim ayında yapılacak toplantı hakkında görüşlerini açıkladılar.
ATO Ankara Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu Koordinatörü Seçim Aydın
da toplantıda yaptığı konuşmada,
konferansın Ankara’nın tanınırlığını
artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, ATO ve Ankara
Kongre ve Ziyaretçi bürosu olarak
katkıda bulunabilecekleri konular
hakkında bilgiler verdi. Toplantıyı
değerlendiren Aydın, aralarında bakanların da bulunacağı 195 ülke
temsilci binlerce kişinin Ekim ayında
Ankara’da bulunacağına dikkat çekerek, “Reklam yapmaya kalksak aynı
anda bu kadar ülkeden binlerce kişiye ulaşmamız mümkün olmayacaktı.
Ankara Ekim ayında en büyük reklamını yapacaktır” dedi. Aydın, Çölleşmeyle Mücadele toplantısının Ankara’nın markalaşma mücadelesinde
yol almasında önemli bir yer edineceğini belirterek, toplantının Ankara’da yapılması için çaba harcayan
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’na teşekkür etti.
Çölleşme ve BM Sözleşmesi
Dünyanın bütününü ilgilendiren bir
mı ile düzenlenen Conference of Parties (COP) yani ‘Taraflar Konferansı’dır.
İtalya’da 1997 yılında yapılan ilk Taraflar Konferansı’nın ardından Senegal, Brezilya, Almanya, İsviçre, Küba,
Kenya, İspanya, Arjantin, Güney
Kore ve en son da 2013 yılında Namibya’da Taraflar Konferansı yapıldı.
konu haline gelen çölleşme arazinin
bozulmasını ve verim gücünün azalmasını ifade ediyor. Su ve rüzgar
erozyonu, tuzlanma, çoraklaşma, tarım alanlarının verim gücünün kaybı,
aşırı ve düzensiz şehirleşmeyle verimli
toprakların azalması çölleşmenin görünen yüzlerinden bazıları. Arazinin
bozulmasının önlenmesi ve yeniden
kazandırılmasına yönelik faaliyetler
de çölleşme ile mücadele olarak değerlendiriliyor.
Bütün dünyayı etkileyen bu probleme çözüm bulacak tedbirleri artırmak
için 1994 yılında Resmi adı “Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya
Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” olan BM Çölleşme
ile Mücadele Sözleşmesi imzalandı.
Türkiye, 16 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 98/11003
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeye taraf oldu.
Dünya milletlerinin üzerinde hemfikir olarak onayladığı nadir sözleşmelerden biri olan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ne halen 195 ülke
imza koymuş durumdadır.
Sözleşmenin en üst düzey karar alma
organı, ülke delegasyonlarının katılı-
Tüm ülkelerin önem verdiği toplantının katılımcı sayısı da yüksek oluyor.
2011 yılında Kore’de yapılan Konferansa 8.500 kişi katılırken, 2013 yılında Namibya’da yapılan 11. Taraflar
Konferansı’na ise 3.500 kişi katılmıştı. Ankara’da gerçekleşecek konferansa
da 8 ila 10 bin kişilik bir katılım bekleniyor.
Taraflar Konferansı sırasında ev sahibi
ülke sözleşmenin birer bölümünü
oluşturan çok sayıda toplantıya da ev
sahipliği yapıyor. Konferans kapsamında;
•
Bilim ve Teknoloji Komitesi
(CST),
•
Sözleşmenin Uygulamalarının
Gözden Geçirilmesi
Komitesi(CRIC),
•
Bakanlar Toplantısı,
•
Parlamenterler Toplantısı,
•
İş Forumu,
•
Bölgesel Gruplar,
•
BM Siyasi Bölge Grupları
•
STK Toplantıları,
•
RIO Sözleşmeleri Ortak Toplantısı da gerçekleştiriliyor.
CRIC, CST, Bakanlar ve Parlamenterler Toplantıları yanında İş Forumu
ve STK Toplantıları Türkiye’deki ilgili
taraflar açısından son derece önemli
fırsatlar içeriyor.
Ocak 2015, ATO Bülten
13
ATO
2015
İÇİN
KOLLARI
SIVADI
2014’te yoğun bir
çalışma dönemi
geçiren Ankara Ticaret
Odası, 2015 yılında
hizmet kalitesini daha
da artırmak için kolları
sıvadı.
Alışveriş Festivali’nin dördüncüsü
düzenlenecek
ATO, Ankara’nın marka değerini
yükseltmek amacıyla başlattığı ve geleneksel hale gelen Ankara Alışveriş
Festivali’nin (Ankara Shopping FestASF) bu yıl dördüncüsünü düzenlemeye hazırlanıyor. Her yıl, eğlence ve
alışverişi birleştiren renkli etkinliklerle Ankara’da ticari hayatın canlanmasını sağlayan festival, bu yıl daha da
görkemli olacak. Sergiler, defileler,
konserler, Guinness rekor denemeleri
ve sürpriz hediyeler bu yıl da festival
programında yer alacak.
halinde iktisadi, ticari veya sınai
alanda çıkabilecek anlaşmazlıkların
tahkim yoluyla çözülmesi için kurulan ATO Tahkim Kurulu’nun aktif
hale getirilmesi çalışmalarına ağırlık
verilecek.
Marka Festivali düzenlenecek
ATO, Ankara’dan küresel markaların
çıkmasını teşvik etmek amacıyla bu
yıl “06 Ankara Marka Festivali” düzenleyecek.
oğun bir yılı geride bırakan
Ankara Ticaret Odası (ATO),
2015 yılında yeni projeleri hayata geçirerek üyelerine verdiği hizmetin kalitesini daha da artıracak.
Y
14
ATO Bülten, Ocak 2015
ATO Tahkim Kurulu aktif
hale getirilecek
Sağlık turizmi envanteri
çıkarılacak
ATO üyesi firmaların gerek kendi
aralarında gerekse yabancı firmalarla
yaptıkları sözleşmelerde yer alması
Ankara’da turizmin çeşitlendirilmesi
konusunda çalışmalar yürüten ATO,
Başkent’in sağlık turizmi potansiyeli-
ni ortaya çıkarmak için çalışmalar yapacak. ATO Sağlık Özel İhtisas Komisyonu’nun koordinasyonunda geçtiğimiz Kasım ayında start verilen çalışma, Ankara’nın dünya çapında bir
sağlık turizmi merkezi haline getirilebilmesi için gelişmeye açık alanları
belirlemeyi ve yapılması gerekenler
konusunda kamu, özel sektör ve diğer tüm paydaşların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Sağlık turizmiyle ilgili
veri altyapısının tamamlanmasının
ardından “Ankara’da Sağlık Turizmi Neyimiz var? Neyimiz yok? Ne yapmalıyız?” konulu bir panel düzenlenecek.
Yeni kurslar açılacak
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri (UMEM) Beceri 10 Projesi kapsamında geçen yıl sigortacılık
ve çiçekçilik sektörlerine yönelik
kurslar düzenleyen ATO, istihdamın
artırılması ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni
kurslar açacak.
ATO Komisyon Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen, eğitim
ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında,
uygulamalı girişimcilik eğitimlerine
bu yıl da devam edilecek.
4 yıldır süren ve bugüne kadar 490
üniversite öğrencisini yetiştiren “Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi” kapsamında bu yıl 120 öğrenciye eğitim
verilecek. Ayrıca, dış ticaret yapan ve
yapmak isteyen üyelere yönelik olarak “Modüler Dış Ticaret Eğitim
Programı” başlatılacak.
198 öğrenci yurtdışına gönderilecek
ATO’nun koordinatörlüğünde Ankara’da bulunan 12 üniversitenin katılı-
mıyla oluşturulan Yeni İş Tecrübeleri
İçin Ankara Konsorsiyumu (YİTAK)
Projesi kapsamında ocak, mayıs ve
haziran aylarında 198 öğrenci staj
yapmaları için Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek.
2015 yılında medikal sektörüne ek
olarak bir veya iki sektörde daha
Uluslararası Rekabeti Geliştirme
(URGE) Projesi hazırlanıp Ekonomi
Bakanlığı’na sunulacak.
Üç mesleğin standartları
belirlenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) ile imzalanan protokol kapsamında satış mesleğine ilişkin “satış
yöneticisi”, “satış sorumlusu” ve “satış
danışmanı” meslek standartlarının
belirlenmesi için çalıştaylar yapılacak.
MYK, meslek standartlarını, gerekli
bilgi, deneyim ve altyapıya sahip sektör kurum ve kuruluşlarına hazırlatıyor. Bu çerçevede ATO, ticaret sektöründe yer alan satış, pazarlama ve satın alma mesleklerine ilişkin standartları hazırlamak üzere MYK tarafından yetkilendirildi. Çalışmalar,
ATO Eğitim ve Mesleki Yeterlilikler
Özel İhtisas Komisyonu’nun koordinasyonunda yürütülüyor. ATO tarafından hazırlanacak meslek standartları, ilgili mercilerin görüş ve onayının ardından ulusal meslek standardı
haline gelecek.
Kongre ve fuarlara hazırlık
ATO’nun Başkent’te kongre turizminin gelişmesi için 2014 yılı Ocak
ayında ATO Meclis Üyesi Seçim Aydın’ın öncülüğünde kurduğu Kongre
ve Ziyaretçi Bürosu, 2015 yılında irili ufaklı birçok kongre ve fuarın Ankara’da yapılması için çalışmalar yürütüyor.
ATO üyelerinin az maliyet ve minimum risk ile yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda stant açmalarını sağlamak için
“şemsiye stant” olarak tanımlanan
fuar katılım organizasyonları yapılacak.
Yeni URGE projeleri yolda
Ankara’da medikal sektörünün ihracatının artırılmasına yönelik olarak
Ekonomi Bakanlığı ile yürütülen
Uluslararası Rekabeti Geliştirme
(URGE) Projesi kapsamında 2015
yılında Dubai, Johannesbourg, Miami ve Dusseldorf fuarlarına katılım
sağlanacak.
Saraçoğlu çalışmaları hızlanacak
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci’nin gündeme getirdiği ve ATO
Yönetim Kurulu’nun destek verdiği,
Saraçoğlu Mahallesi’nin Ankara’ya
kazandırılması projesi 2015 yılında
hızlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mimarlar Odası Ankara
Şubesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Saraçoğlu Mahallesi’nin aslına uygun bir şekilde restore edilmesine yönelik çalışmalarda, bu yıl önemli mesafe kat edilmesi bekleniyor.
ATO, Saraçoğlu Mahallesi’nin,
ABD’de bir zamanlar mezbahaların
bulunduğu bir yer iken bugün pek
çok Amerikalının ofis kiralamak için
yarıştığı Chelsea gibi bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyor.
Fuar Merkezi çalışmalarına devam
edilecek
Ankara’nın uluslararası bir fuar merkezine kavuşması için yapılan çalışmalara da hız verilecek. TOBB, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara
Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası,
Ankara Ticaret Borsası, Ankara Esnaf
ve Sanatkar Odaları Birliği ve Akyurt
Belediyesi bu amaçla, ortaklaşa Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre
Anonim Şirketi’ni kurdu. Akyurt’ta
680 bin metrekarelik bir arsa fuar
alanı olarak tahsis edildi ve gerekli
imar planı değişiklikleri yapıldı. Fuar
Merkezi’nin projesi de hazırlandı.
ATO, yüzde 20 hisseyle şirketin en
büyük ortakları arasında yer alıyor.
Ocak 2015, ATO Bülten
15
WIN
WIN EU
EURASIA
RASIA Metal Working
Working
W
WIN
IN FFUARLARI
UARLARI K
KAZANDIRIR!
AZANDIRIR!
WIN
MAKE
AKE Y
YOU
OU W
WIN
IN
WIN FAIRS
FAIRS M
METTA
METAL
AL WORKING
WORKING
9
9PYWPEVEVEWô1EOMREóQEPEXôZI1IXEPóĢPIQI8IORSPSNMPIVM*YEVô
PYWPEVEVEWô1EOMREóQEPEXôZI1IXEPóĢPIQI8IORSPSNMPIVM*YEVô
-RXIVREXMSREP1EGLMRI'SQTSRIRXWERH1IXEP;SVOMRK*EMV
-RXIVREXMSREP1EGLMRI'SQTSRIRXWERH1IXEP;SVOMRK*EMV
WELDING
WELDING
9PYWPEVEVEWô&MVPIĢXMVQI/E]REOZI/IWQI8IORSPSNMPIVM*YEVô
9
PYWPEVEVEWô&MVPIĢXMVQI/E]REOZI/IWQI8IORSPSNMPIVM*YEVô
-RXIVREXMSREP.SMRMRK;IPHMRKERH'YXXMRK8IGLRSPSKMIW*EMV
-RXIVREXMSREP.SMRMRK;IPHMRKERH'YXXMRK8IGLRSPSKMIW*EMV
SURFACE TR
EATM
MENT
SURFACE
TREATMENT
9
PYWPEVEVEWô=¿^I]óĢPIQI8IORSPSNMPIVM*YEVô
9PYWPEVEVEWô=¿^I]óĢPIQI8IORSPSNMPIVM*YEVô
--RXIVREXMSREP7YVJEGI8VIEXQIRX8IGLRSPSKMIW*EMV
RXIVREXMSREP7YVJEGI8VIEXQIRX8IGLRSPSKMIW*EMV
ġYFEXFebruary
ġYFEXFeebruarry 2015
8¿]ET*YEVZI/SRKVI1IVOI^M
8¿]ET*YEVZI/SRKVI1IVOI^M
Tüy
ü ap Fair
Fa
air Convention
Co
onveention and Congress
Co
ongress Centre
Cen
e tre
Tüyap
óWXERFYPŶ8¿VOM]I
8¿VOM]I
óWXERFYP
& ¹ P¿Q
™^IP&
al
Sp e c i re a s
A
y
a
l
D i sp
win-fair.com
win
-ffa
air.com
,ERRSZIV1IWWI&MPIĢMQ*YEVGôPôO%ġ
Tel
e
: 0212 334 69 00
0212 324 44 43
)QEMP [email protected]
ey.com
[email protected]
%8)8$5/$56$<,/,.
.$1
$181*(5(öø1&(72%%7h5.ø<(2'$/$59(%256$/$5%ø5/øöøø=1øø/('h=(1/(10(.7('ø57+(6()$,56$5(25*$
7+(6()$,56$5(25*$
Destekleyenler / Suppor
Supporters
ters
Resmi Seyahat Acentası /
Travel A
Offical
O
ff ical Travel
Agency
gency
/winfairs
/winfairs
$1,=(':,7+7+(3(50,66,212)7+(81,212)&+$0%(56$1'&2002',7<(;&+$1*(62)785.(<,1$&&25'$1&(:,7+7+(/$:180%(5
$1,=(':,7+7+(3(50,66,212)7+(81,212)&+$0%(56$1'&2002',7<(;&+$1*(62)785.(<,1$&&25
5'
'$1&(:,7+7+(/$:180%(5
MARKA
ANKARA’DA
MARKA
FESTİVALİ
18
ATO Bülten, Aralık 2014
ATO Reklam, Marka ve Pazar Geliştirme Özel
İhtisas Komisyonu’nca hazırlanan festivalde,
3 gün sürecek konferanslarla dünyaca ünlü
markaların yetkilileri tecrübelerini
paylaşacak. ATO Başkanı Bezci “Bir şehri
marka yapmak, onun altındaki tüm değerlerin
marka olması anlamına gelir” dedi.
nkara’nın marka olması yönünde Alışveriş Festivali dahil
bir dizi çalışma yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO), marka konusunun önemine dikkat çekmek,
marka kültürü oluşturmak ve Başkent’te yeni markalar katabilmek için
bir “Marka Festivali” düzenlemeye
hazırlanıyor.
A
ATO Reklam, Marka ve Pazar Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu ve komisyon üyeleri tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen ve 2015 yılında yapılacak olan “Marka Festivali” etkinliği üç gün sürecek.
Festival Gala ile başlayacak
Marka Festivali’nin başlangıcı görkemli bir gala ile yapılacak. ATO
Congresium Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleşecek festival galasına
siyaset ve iş dünyasının yanı sıra,
marka olmuş yerli ve yabancı şirketlerin yetkilileriyle, sanatçılar katılacak.
Marka Konferansı
Festival süresince ilgi çekecek etkinliklerden ilki Marka Konferansı olacak. Dünyaca tanınan marka olmuş
çok sayıda yabancı konuşmacı ile
Türk konuşmacıların bulunduğu 47
konuk, ATO Congresium Kongre ve
Sergi Salonu’nun aynı anda üç ayrı
salonunda konferanslar vererek, görüşlerini paylaşacak. Marka Konferansı’nda 29 ayrı oturumda, marka
konusu her yönüyle konuşulacak.
Marka Endüstrisi Fuarı
Marka Festivali’nde bir yandan konferanslarla marka konusu işlenirken
diğer yanda Marka Endüstrisi Fuarı
gerçekleştirilecek.Marka konusunun
sanayi ürünleri açısından işlenişi ve
öneminin gözler önüne serileceği
fuarı çok sayıda yerli ve yabancı konuğun ziyaret etmesi bekleniyor.
Geleceğin Marka Liderleri
Marka Festivali’nde geleceğin yöneticileri gençler de unutulmadı. “Geleceğin Marka Liderleri” adı altında
düzenlenecek eğitimlere gençlerin
katılımı sağlanacak ve eğitim sonunda da katılımcılara sertifika verilecek.
Ankara Lezzetleri Sergisi
Festivalde mutfak kültürü de yer alacak. Ankara Lezzetleri adı altında düzenlenecek sergide Başkent başta olmak üzere yöresel yemekler, tatlı ve
böreklerin yer alacağı bir sergi düzenlenecek. Festival kapsamında ayrıca
bir de yemek yarışması yapılacak.
Markalar Koşuyor
Marka konusunun her yönüyle ele
alınacağı festivalde spor aktivitelerine
de yer verilecek. Ankara Markaları
Koşuyor adı altında düzenlenecek
spor yarışında Ankara Markalarının
temsilcileri 10 bin metre uzun mesafe koşusu yapacak. Dereceye giren
markalara birer plaket sunulacak.
Marka Meydanı
Üç gün sürecek festivalin en renkli
etkinliklerinden biri de Ankara markalarının anıtının dikileceği bir meydan etkinliği olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin göstereceği bir meydanda
marka olmayı başarmış şirketlerin logoları, tarihçe, misyon, vizyon ve
ürünlerinin yer aldığı anıtlar bulunurken, bundan sonra marka olmayı
başaracak şirketler de meydan anıt
dikebilecek.
Beni Bir Marka Yap
ATO tarafından gerçekleştirilecek
Marka Festivali’nde Ankara’nın kendi
markalarını yaratması için 10 yıl sürecek “Beni bir Marka Yap” projesine
de start verilecek. ATO’nun 68 meslek komitesi tarafınca seçilecek, vizyonu geniş ve arge çalışması olan 50
şirketin marka olmasının desteklenmesi için 10 yıllık bir yol gösterme
süreci başlatılacak. 50 şirketin tek tek
mercek altına alıncağı ve ihtiyacı olan
doğrultuda destekleneceği sürecin sonunda Ankara’nın dünyaca tanınan
markalara sahip olması hedefleniyor.
Ocak 2015, ATO Bülten
19
ANKARALILAR
“MARKA”
SİMİT
YİYECEK
Ankara Ticaret Odası, Türk Patent
Enstitüsü’ne Ankara simidi,
Ankara armudu, Ankara döneri ve
Ankara tavası için coğrafi işaret
tescili başvurusunda bulundu.
ATO Başkanı Bezci “Ürünlerin
markalaşması, başkentimizin
markalaşmasına katkı
sağlayacaktır” dedi.
nkara’nın marka değerini artırmaya yönelik bir dizi çalışma yürüten Ankara Ticaret
Odası, (ATO) Başkent’e özgü armut,
döner, simit ve tava gibi ürünlerin
coğrafi tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) coğrafi işaret tescili
başvurusunda bulundu.
A
ATO, coğrafi işaretlerin uluslararası
platforma taşınması için de çalışma
yapıyor. Armut, döner, simit ve tava
için TPE’ye yapılan coğrafi işaret tescili başvurusunun sonuçlanmasının
ardından aynı ürünler için Avrupa
Birliği nezdinde de tescil başvurusunda bulunulacak.
Ankara armudu, Ankara döneri, Ankara simidi ve Ankara tavası gibi Ankara’ya değer katacak ürünlerin coğrafi işaret tescil çalışmalarını, ATO
bünyesinde faaliyet gösteren Marka
ve Patent Ofisi yaptı.
ATO, Coğrafi İşaretli Ürünler
Festivali yapacak
Bu ürünlerle ilgili başvuru tescil belgelerinin altyapı hazırlık çalışmaları
ise Ankara Üniversitesi, Ankara İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ankara Ticaret Borsası ile
birlikte yürütüldü.
Ankara Ticaret Odası, markalaşma ve
coğrafi işaretin önemine dikkati çekmek için 2015 yılında Coğrafi İşaret
Tescilli Ürünler Festivali ve Uluslararası Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler
Konferansı düzenleyecek. Festival ve
konferans için hazırlık çalışmalarına
başlandı.
Bezci: “Başkentimiz de
markalaşacak”
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci, armut, simit, tava ve dönerin
Ankara’ya özgü yöresel ürünler olduğunu ve Türkiye’de pek çok kişi tarafından da bilindiğini hatırlatarak,
“Yöresel ürünlerin markalaşması son
derece önemli.
20
ATO Bülten, Ocak 2015
Bu ürünlerin markalaşması Başkentimizin de markalaşmasına katkı sağlayacaktır” dedi.
Yöresel ürünleri sahtelerinden ayırmanın en kolay yolunun coğrafi işaretler olduğunu belirten Bezci, üretici ve tüketiciyi korumak, kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla söz
konusu ürünlerin tescili için çalışma
başlattıklarını söyledi. Bezci, coğrafi
işaret tescilli ürünlerin dünyada 200
milyar doları aşan bir pazar oluşturduğunu da vurgulayarak, “Bu ürünlerin dünya ticaretinde ciddi bir pazar payı var. Fransa ve İtalya coğrafi
işaret tescilli ürünlerin ihracatından
milyarca avro para kazanıyor” diye
konuştu.
COĞRAFİ İŞARET NEDİR?
Belirli bölgelerden kaynaklanan ya
da belirgin bir niteliği, ünü ya da
başka özelliği itibariyle bir bölgeyle
özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretlere
coğrafi işaret denir. Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerden farklı olabilir ya
da herhangi bir ürünü belirli nedenlerle ün kazanabilir.
Coğrafi işaretli bir ürün, o yörenin
orijinal ürünü olduğunu belirtir. Bu
anlamda, coğrafi işaret geleneksel bilginin bir ürünün içerik, şekil ve paket olarak üretildiği orijinal niteliklerdedir. Coğrafi işaret menşe ve
mahreç işareti olarak ikiye ayrılır.
Ürün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı belirli coğrafi
alanda gerçekleşmek zorundaysa
“menşe”, ürünün üretimi, işlenmesi
ve diğer işlemlerinden en az biri belirli coğrafi alanda gerçekleşiyorsa
“mahreç” işareti deniyor. Erzincan
Tulum Peyniri menşe işaretine, Çorum Leblebisi de mahreç işaretine örnek verilebilir.
Ankara Armudu: Ankara yöresinde
yetiştirilen kışlık armut çeşitidir. Ankara armudunun ana dalları seyrek,
yan dalları ise sıktır. Piramidal bir
büyüme gösterir. Yaprakları sarımsı
yeşil renkte, yumurta biçiminde, üstü
parlak koyu yeşil, alt yüzeyi donuk
mavimsi yeşil, kenarı hafif dişlidir.
Sapı uzunca ve tüysüzdür. Meyvenin
kabuğu ince ve hafif pürüzlü olup ortalama ağırlığı 140-160 gram civarındadır.
Ankara Tava: Eski Ankara mutfağına
ait bir yemektir. Etli ve sebzeli bir pilav veya şehriye yemeğidir. Etler ve
sebzeler kavrulduktan sonra şehriye
veya pilava eklenerek etin suyu içinde
fırında pişirilir. Geleneksel olarak düğün, ölüm, hıdırellez, mesire gibi
özel zamanlarda, cacık, turşu, salata
ya da hoşaf ile birlikte yenir.
Smiti’den (İzmit) geldiği belirtilmektedir. İstanbul’a gelen veya İstanbul’dan doğuya giden kervanların konaklama alanı olarak bilinen İzmit’te
yolculara pratik bir yiyecek olarak sunulmuştur. Bu özelliği ile de ilk hazır
yiyecek örneklerinden sayılabilir.
Ankara Döneri: İç yağla ve yöresel
baharatlarla iyice terbiye edilmiş ve
dövülmüş et parçalarının, bir şişin
üzerine geçirilerek dik bir
şekilde odun ateşi
karşısında pişirildiği
kebap türüdür. Kırımlılar’ın kılıçlarına
et takıp kızartmalarından esinlenildiğine
inanılmaktadır.
Ankara Simidi:Simit veya gevrek,
susamla kaplı yuvarlak biçimli ekmeklere verilen genel addır. Kültürlere göre değişkenlik gösterse de simidin gevrek olması tercih edilir. Simit adının ilk üretildiği yer olan
Ocak 2015, ATO Bülten
21
ANKARA KONGRE VE
FUARLARIN DA
BAŞKENTİ OLACAK
ATO Ankara Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu’nun girişimleriyle Başkent 2015
yılında 3 dev organizasyona evsahipliği
yapacak. Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında
gerçekleşecek dev organizasyonlara
dünyanın dört bir köşesinden binlerce
katılımcı Ankara’ya gelecek.
nkara Ticaret Odası (ATO) Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, kuruluşunun üzerinden bir yıl
bile geçmeden Başkent Ankara’nın uluslararası organizasyonlara evsahipliği yapmasına katkıda bulundu. ATO Ankara
Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu’nun girişimleriyle uluslararası nitelikli üç ayrı organizasyon Başkent’te
gerçekleştirilecek.
A
22
ATO Bülten, Ocak 2015
Uluslararası Toplantı ve Kongreler Birliği’nin (Congress and Convention Association –ICCA) üyesi de
olan ATO Ankara Kongre ve
Ziyaretçi Bürosu’nun girişimleriyle Ankara’da gerçekleştirilecek ilk organizasyon IFAT
Eurasia Çevre Teknolojileri
Fuarı. 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak fuar Messe München International’ın
Türkiye’de ortaklığı olan MMI Eurasia
tarafından organize edilecek. ATO
Congresuim Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı’nda 12 bin metrekarelik bir
kapalı alanda açılacak olan IFAT Eurasia fuarını 7 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Ankara’nın evsahipliği yapacağı ikinci
dev organizasyon E-Game Show Bilgisayar Oyunları Yazılım ve Donanımları Fuarı. 20-24 Mayıs 2015 tarihlerinde ATO Congresium’da yapılacak fuar,
elektronik oyun konusunda yaratıcı
fikri, projesi ya da aracı olan ve bunu
piyasada değerlendirmek için desteğe ihtiyacı olan amatör ya da profesyonel kişi,
kurum ve kuruluşlarla yatırımcıları biraraya getirecek. Yeni teknolojilerle, video oyun konsolları, taşınabilir sistemler ile mobil bilgisayarların sergileneceği fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden
yaklaşık 15 bin kişinin katılacağı tahmin
ediliyor.
Ankara’nın evsahipliği yapacağı üçüncü
büyük organizasyon da Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı. 12-24 Ekim
2015 tarihlerinde ATO Congresium’da
gerçekleşecek bu organizasyona da dün-
yanın 195 ülkesinden aralarında bakanların da bulunduğu 10 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor.
2015 yılında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 456 fuarın 41’i Ankara’da yapılacak.
“Kongre Turizmi pastasından
pay alacağız”
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Bezci, TOBB’a bağlı oda
ve borsalar içinde bu tarz bir büro kuran ilk oda olduklarını belirterek, “Ama-
cımız, dünya kongre turizmi gelirlerinin
400 milyar doları bulan yıllık pastasından Ankara’nın pay almasını sağlamaktır” dedi. Bezci, Ankara’nın kongre
ve fuar düzenlemek için çok uygun bir
şehir olduğunu anlattı. 2015 yılında yapılacak uluslararası nitelikteki fuar ve
kongrelerle Ankara’nın bu alanda adını
duyuracağını kaydeden Bezci, “Milli mücadelenin Başkenti Ankara, fuar ve
kongre turizminde de rüştünü ispatlayacaktır” diye konuştu.
Ocak 2015, ATO Bülten
23
ANKARA TARIMINA
“JEOTERMAL SERA”
DOPİNGİ
ATO Başkanı Bezci:
“Termal su
kaynaklarıyla seracılık
yaparak tarım kesimini
canlandırmak
istiyoruz”
nkara Ticaret Odası’nın (ATO)
önerisini değerlendiren Tarım
Gıda ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker’in organize sera bölgesi
kurulabileceğine ilişkin sözleri üzerine,
Başkent Ankara’da “jeotermal seracılık”
için kollar sıvandı.
A
Termal su zengini Ankara’nın belirlenecek bölgesinde jeotermal enerjiyle
ısıtılan “Organize Sera Bölgesi” kurulması için çalışmalara ATO’da düzenlenen bir toplantıyla start verildi. Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Bezci’nin yanı sıra Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi’nden temsilciler katıldı.
ATO Başkanı Salih Bezci, Ankara’nın 2,5
milyon hektar karasal alanının yüzde
40’ında tarımsal üretim yapıldığını hatırlatarak, Başkent’in tarım potansiyelinin daha etkin hale getirilmesi için
mevsim etkilerini aza indirerek tarım yapılması gerektiğini kaydetti. Bezci, bunun için örtü altı üretim denilen sera üretiminin yapılabileceğini, ancak seralarda da en yüksek maliyeti ısıtma giderlerinin teşkil ettiğini söyledi. Ankara’nın termal suyunun bu amaçla kullanılmasının tarım alanında kentin önünü açacağına dikkat çeken Bezci, “Konuyu Tarım Bakanımız Sayın Mehdi
Eker’e anlattık, kendisi de bize termal su
kaynaklarının olduğu kesimde organize bir sera bölgesi kurulabileceğini söyledi” dedi.
Jeotermal kaynaklarla ısıtılan bir organize sera bölgesi kurulmasının Ankara
için büyük önem taşıyacağını kaydeden
Bezci, “Ankara’nın termal su kaynaklarıyla seracılık yaparak tarım kesimini canlandırmak istiyoruz. Toprak ve su Allah’ın bize armağanı, ikisini bir arada kullanmak da bizim için çok büyük fırsat
olacaktır” dedi.
Jeotermal su kaynakları
seralarda üretim maliyetlerini
düşürüyor
Toplantıda, Organize Seracılık Bölgesi
kurulmasına yönelik yapılması gere24
ATO Bülten, Ocak 2015
ken çalışmalar ele alındı. Buna göre; Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesi Kurulması için önce jeotermal ön araştırmalar, jeofizik çalışmalar yapılması ve fizibilite raporu hazırlanması gerekiyor. Bu
raporun onaylanmasının ardından yapılan sondaj çalışmalarıyla, yine bölgenin uygun olup olmadığı raporlanıyor.
Bu aşamada da uygunluk onaylanırsa organize sera tesisi kurulup, işletme aşamasına geçiliyor. En önemli maliyet kalemlerinden birini ısıtmanın oluşturduğu
seracılıkta, jeotermal su kaynaklarının
kullanılması, üretim maliyetlerini önemli oranda düşürüyor.
Yer arayışı sürüyor
Ankara’da jeotermal seracılığa uygun çok
sayıda bölge bulunduğu belirtilen top-
lantıda, 2011 yılında Ankara civarında
jeotermal enerji kaynaklarını arama yönünde etüt ve sondaj çalışması başlatan
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Çamlıdere, Beypazarı,
Ayaş, Güdül, Yenikent, Çubuk, Kazan
ve Kızılcahamam’da bu çalışmaları yürüttüğü belirtildi. MTA Genel Müdürlüğü’nün, jeotermal seracılıkta kullanılacak jeotermal kaynakların tespiti
konusundaki faaliyetlerine devam edeceği de vurgulandı.
Türkiye’de jeotermal seracılık
yaygınlaşıyor
Zengin jeotermal enerji kaynaklarına sahip olan Türkiye’de jeotermal seracılık
gittikçe yaygınlaşıyor. Halen 2 bin 500
dekarlık jeotermal sera alanında 35 bin
tonluk üretim gerçekleştiriliyor.
70 derece ile 100 derece sıcak suya sahip kaynaklar açısından Marmara ve Ege
Bölgeleri’nin önemli bölümü ile İç
Anadolu Bölgesi’nin bir kısmı başı çekerken, Marmara, İç Anadolu ve Doğu
Anadolu Bölgeleri 50-69 derece sıcaklıktaki suyla önemle yer alıyor. Jeotermal seracılığın verilen desteklerle 5 yıl
içinde 10 bin dekar seviyesine ulaşması hedefleniyor.
Türkiye’de jeotermal seracılık faaliyetleri
ağırlıklı olarak Denizli (Sarayköy), İzmir
(Bergama, Dikili, Balçova, Seferihisar),
Kütahya (Simav, Gediz) Şanlıurfa (Karaali), Manisa (Alaşehir, Kula), Afyonkarahisar (Sandıklı), Aydın, Antalya,
Yozgat, Çanakkale, Mardin, Diyarbakır ve Yalova’da sürdürülüyor.
Ocak 2015, ATO Bülten
25
ANKARA GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULU SEÇİMİ TAMAMLANDI
ATO Başkanı Bezci
“2023 hedeflerine,
bugünün girişimcileri,
yarının işadamları
sayesinde ulaşacağız”
nkara Ticaret Odası’nın
(ATO) koordinatörlük görevini yürüttüğü Ankara Genç
Girişimciler Kurulu yeni dönem seçimleri tamamlandı. Kurul Başkanlığı görevine Göksel Ayrancıgil, Başkanvekilliklerine Sait Sayan ve Ahmet Tahsin Ata seçildiler.
A
Ankara Genç Girişimciler Kurulu seçimlerini değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Türkiye’nin geleceğini gençlerin yönlendireceğini ve inşa edeceğini belirterek, gençlerin girişimci olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bezci,
Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve
güçlenmesi için daha fazla genç girişimciye ihtiyaç olduğunu belirterek,
“Ağaç yaşken eğilir, girişimciliğe
gençken soyunmayan ilerleyen yaşında girişimci olamaz” dedi.
Ankara Genç Girişimciler Kurulu İl
İcra Komitesi’ne seçilen üyeleri kutlayan Bezci, bugünün genç girişimcile26
ATO Bülten, Ocak 2015
rinin yarının yatırımcıları ve üreticileri olacağına dikkat çekti. Bezci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bir ülkede girişimci sayısı ne kadar
çoksa, o ülkenin ekonomisi o ölçüde
gelişmiş oluyor. Biz ülkemizde girişimci sayısını artırmak zorundayız.
Gençlerin erkenden girişimciliğe yönelmesi çok önemlidir. Bugünün girişimcileri yarının büyük yatırımcıları
ve üreticileri olacaktır. Daha çok yatırım, daha çok üretim ve istihdam,
daha çok ihracat ve daha çok büyüme, gelişme demektir. 2023 ekonomisi, şimdinin genç girişimcilerinin
eseri olacaktır. 2023 hedeflerine, bugünün girişimcileri, yarının işadamları sayesinde ulaşacağız.”
Ankara Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Göksel Ayrancıgil de yaptığı konuşmada, kurul olarak Türkiye’deki genç girişimci potansiyelinin
nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi
yönünde çalışmalar yürüteceklerini
söyledi. Ayrancıgil, girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine
öncülük etmekten memnuniyet duyduklarını da kaydetti.
Ankara Genç Girişimciler Kurulu
İcra Komitesi, Göksel Ayrancıgil,
Sait Sayan, Ahmet Tahsin Ata,
Mustafa Serhat Damar, Remzi
Doğan Tavşan, Yunus Emre Koç,
Harun Çiftci, Selim Gökşin, Olcay
Çalışkan, Erdal Özer, Murat Şan,
Birol Mermer, Osman Baştaş, İzzet
Kökpınar ve Ahmet Süslü’den oluştu.
İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA TİCARET ODASI
DELEGESİ SEÇİLDİ
Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na Ankara Ticaret
Odası delegesi Serpil Polat seçildi.
eyecanlı geçen seçimler sonunda, Ankara Kadın Girişimciler İcra Kurulu Serpil Polat, Perihan Meral Çetin, Ayşegül Çakmak Genç, Belma Yılmazyiğit, Emine
Merve Olgun, Nazlı Gülder Başar,
Halise Sena Moray, Aydan Ufuktepe,
Emine Dilşen Kara, Nuray Başar, Ülkü
Ayhan Özek, Ümit Ataseven, Gözde Erbaz, Kadriye Esra Aygün ve Nilgün Yıldırım’dan oluştu.
H
Görev dağılımı yapıldı
Ankara Genç Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi ilk toplantısını yaparak kendi aralarında görev dağılımını da gerçekleştirdi. Başkanlığa Serpil Polat,
başkan yardımcılıklarına ise Perihan
Meral Çetin, Ayşegül Çakmak Genç,
Belma Yılmazyiğit, Halise Sena Moray,
Emine Merve Olgun ve Nazlı Gülder
Başar seçildi.
Özdebir: Kadın girişimcilerin
desteğine ihtiyacımız var
Seçimlerin ardından Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyelerini ziyaret eden Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir, İcra Komitesi üyelerinden, kadınların iş hayatında daha
aktif rol almalarını sağlamak için daha
çok çalışmalarını istedi. Erkek egemen
bir toplumda yaşadığımızı ve bu yüzden kadını geri plana atma kültürünün
benimsendiğini belirten Özdebir; “Kadınlarımıza gerçekten ihtiyacımız var.
Kadının elinin değdiği yer değişiyor.
Başka bir güzellik başka bir düzen geliyor. Türkiye’nin 2023 hedeflerine
ulaşabilmesi için girişimci kadınların
artması ve desteklenmesi lazım. Çünkü kadınlarımız iş konularında daha çok
alternatifli düşünebildikleri için iş zekası olarak erkeklerden daha iyi karar
verebiliyorlar. Bir araştırmaya göre
Amerika’da yönetici seviyesindeki insanların yüzde 65’i kadınlardan oluşuyor. Bizim de 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için kadın girişimcilerin desteğine ihtiyacımız var’’ diye konuştu.
Ocak 2015, ATO Bülten
27
UMEM BECERİ PROJESİ TANITILDI,
TECRÜBELER PAYLAŞILDI…
UMEM BECERİ 10 adı
altında yürütülen
Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme Merkezleri
Projesi adı altında
başlatılan beceri
kazandırma ve iş edindirme
seferberliğinin tanıtım ve
bilgilendirme toplantısı
Ankara Ticaret Odası
Meclis Salonu’nda yapıldı.
mem Projesi’nin başlangıçtan
bugüne kadar olan gelişiminin
aktarıldığı toplantıda, örnek
proje uygulamaları da anlatıldı.
U
Gazioğlu: Hedefimize ulaşıyoruz
ATO Sigortacılık Komitesi Başkanı
Kemal Gazioğlu, sigorta şirketlerinin en
çok teknik personel ihtiyacı duyduğunu anlatarak, UMEM kurslarını bitiren
kişilerin SEGEM (Sigortacılık Eğitim
Merkezi) sınavını da geçmeleri halinde
ilgili yönetmeliklere göre sigorta şirketlerinde teknik personel olma şartlarını kazandıklarını kaydetti.
28
ATO Bülten, Ocak 2015
Ankara Ticaret Meslek Lisesi ile Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi olmak
üzere iki ayrı okulda düzenledikleri iki
ayrı kursa 36 kursiyerin katıldığını
bildiren Gazioğlu, “ Hedefimize ulaşıyoruz.. Üçüncü kursu düzenleme konusunda çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
Gazioğlu, kurslar süresinde yaşadığı
anekdotlardan da örnek vererek, gençleri meslek yapmanın önemini anlattı.
Ankara Ticaret Odası Meclisi Divan Katibi, Baharatçılar ve Çiçekciler Meslek
Komitesi Başkan Yardımcısı Yakup
Özkılıç da, ATO’da UMEM Beceri
Kursunu açan ikinci alanın çiçekçilik olduğunu söyledi.
Özkılıç: Nitelikli eleman yetişiyor
Ankara’da faaliyet gösteren çiçekçilerin
nitelikli elemana ihtiyaç duyduklarını
kaydeden Özkılıç, “Ustamız da yok. Az
sayıda usta da sürekli iş değiştirerek prim
yapıyor.Bu nedenle kurslarda eleman yetiştirmemize bozuluyorlar” dedi. Projede önemli olanın nitelikli eleman
yetiştirerek şirketlere kazandırmak olduğunun altını çizen Özkılıç, UMEM
Beceri Kurslarıyla 12 öğrenciyi yetiştirdiklerini kaydetti. Bu süreçte öğrencilerin işi tam olarak öğrenebilmeleri
için mezattan çiçek getirerek öğrenci-
lere kullandırdıklarını kaydeden Özkılıç, “Tabi bu süreci yaşarken çeşitli aksaklıklar da meydana geliyor. Gülü seven dikene katlanır” diye konuştu.
Topçu: 81 ile yayıldı
Toplantıda Ankara Sanayi Odası İstihdam Müdürü Mustafa Kemal Topçu da bir konuşma yaparak UMEM
Projesi’nin başlangıçtan bugüne kadar geçtiği aşamaları anlattı. 2010 yılında projeye başlandığını ve ilk tecrübelerden yola çıkılarak 8 Mayıs 2014 tarihinde revize edildiğini anlatan Topçu,
19 ilde uygulanan projenin revize tarihinden itibaren 81 ilde uygulanabilir
hale geldiğini söyledi. Projenin sanayi,
hizmet ve tarım sektörlerinde uygulanabileceğine dikkat çeken Topçu,
“Projenin amacı insanların niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmaktır” dedi.
Toplantıda konuşan İŞKUR İstihdam
Uzmanı Nazan Öksüz de, UMEM’in
bir meslek edindirme seferberliği olduğunu ve bu yolda İŞKUR’un işverenlerle el ele çalışma yürüttüğünü
kaydetti. Öksüz, proje için İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının kullanıldığını söyledi.
ATO BAŞKANI BEZCİ:
“FAİZ
İNDİRİMİNİN
DEVAMINI
BEKLİYORUZ”
Merkez Bankası’nın faiz
indirim kararı, ATO
Başkanı Bezi tarafından
‘olumlu bir gelişme’
olarak değerlendirildi.
nkara Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Bezci,
Merkez Bankası Para Politikası
Kurulu’nun bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranını yüzde 8,25’den yüzde
7,75’e indirmesini, reel sektör adına
olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bezci, “Faiz indiriminin devamını
bekliyoruz” dedi.
A
Bezci, yaptığı yazılı açıklamada, tüm
dünyanın büyüme konusunda sıkıntı
yaşadığı bir döneme girildiğini belirterek özel sektör yatırım harcamalarına ve
ihracata destek olmak amacıyla faiz
düzeyini dengelemek gerektiğini söyledi.
Bezci, “Faiz oranlarının sıcak parayı değil, yatırım ve üretimi destekleyecek seviyeye çekilmesi ülkemiz adına çok yararlı olacaktır” diye konuştu.
KASİYER ULUSAL MESLEK
STANDARDI BELİRLENDİ
nkara Ticaret Odası ile Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler
Derneği (AMPD), Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile
imzalanan protokol gereği, kasiyerler
için geçerli olacak ulusal meslek standardını belirledi.
A
Kasiyer tanımı yapıldı
Ulusal meslek standardında kasiyer,
“Birim yöneticisinin nezaretinde, iş
sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde işi ile ilgili organizasyonu yapan,
kasasını satışa/tahsilata hazır hale getiren, satış/tahsilat ve kapanış/gün sonu
işlemlerini gerçekleştiren, müşteri ilişkilerini destekleyen ve mesleki gelişim
faaliyetlerine katılan nitelikli kişi” şeklinde tanımlandı.
Boyun fıtığı riski var
Kasiyer Ulusal Meslek Standardı’na
göre kasiyerlerin yaptıkları işten dolayı boyun fıtığı sorunlarıyla karşılaşma,
çalışma ortamlarında fiziksel ve kimyasal
risk unsurlarından etkilenme olasılığı
bulunuyor. Kasiyerler, insanlara fiziki
Ankara Ticaret Odası ile
Alışveriş Merkezleri ve
Perakendeciler Derneği
kasiyerler için geçerli
olacak ulusal meslek
standardını belirledi.
yakınlığa ve para ile temasa bağlı olarak sağlık riskleriyle, kasalarında sürekli
para bulundurdukları için de hırsızlık
ve gasp gibi risklerle karşı karşıya görev
yapıyor.
Kasiyer kasasını temiz tutacak
Kasiyerler müşterinin öneri, istek ve şikayetlerini dinleyecek. İşletmenin hizmet politikasına uygun olarak müşterinin problemini çözecek veya çözüm
için ilgili kişiye yönlendirecek. Etiketi
değişecek ürün hakkında ilgili birimden
bilgi alacak. Kullanılan sistem üzerinden etiket/afiş basımı gerçekleştirecek.
Basılan etiketleri reyona yerleştirecek.
Ürünün, bozuk ambalaj, ayıplı mal,
gıda güvenliği ve benzeri yönlerden satış özelliği taşıyıp taşımadığını kontrol
edecek. Ürünü özelliğine uygun ve za-
rar görmeyecek şekilde barkod okuyucudan ekran takibi yaparak geçirecek.
Müşteriye satış sırasında indirim ve
kampanya kataloğu dağıtacak.
Kişisel bakıma özen gösterecek
Ulusal meslek standardına göre, kasiyerlerin kişisel bakımlarına özen göstermeleri gerekiyor. Ayrıca dikkat ve
konsantrasyon, problem çözme, sayısal/sayılarla düşünme, tüketici hakları,
zamanı iyi kullanma, satış süreçlerinin
yürütülmesinde uyarı ve eleştirilere
açık olma, hızlı ve pratik davranma gibi
bilgi ve becerilere sahip olmaları da gerekiyor.
Ocak 2015, ATO Bülten
29
Leyla’nın Evi
Tiyatro
Adres: Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi
Tarih: 02 Şubat 2015
Saat: 20:00
Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından
uyarlanan, Nedim Saban tarafından sahneye büyük başarıyla taşınan Leyla'nın Evi, 2 Şubat'ta Ankara Şinasi Sahnesi'nde tiyatro severlerle buluşuyor.
30
Madagascar Live
Tiyatro
Adres: Congresium Ankara
Tarih: 06 Şubat 2015
Saat: 19:00
Tüm zamanların en sevilen maceralarından Madagascar'ın canlı sahne şovu Madagascar Live, ilk kez Türkiye'ye geliyor. Kahkaha dolu eğlencenin sevilen kahramanları bu kez canlı tiyatro
gösterisiyle Ankaralı miniklerle buluşuyor.
Laure Favre - Kahn
Konser
Adres: Bilkent Üniversitesi Konser Salonu
Tarih: 27 Şubat 2015
Saat: 20:30
Ünlü Fransız piyanist Laure Favre Kahn, Ankara Piyano Festivali kapsamında
sahne alıyor. Romantik dönemin büyük ismi Chopin'i
kendine aşık edecek kadar
başarılı piyanizmi olduğu
iddia edilen Fransız sanatçının sahne enerjisi ise ışığın efendisi Rembrant'ı kıskandıracak kadar parlak.
Romeo ve Juliet
Tiyatro
Adres: Ankara
Devlet Tiyatrosu
Akün Sahnesi
Tarih: 21 Şubat
2015
Saat: 12:00
19. İstanbul Tiyatro Festivali'nde
sahnelenen Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve
Juliet, Mehmet Birkiye’nin yönetimiyle
şimdi de Ankara Akün Sahnesi'nde seyirciyle
buluşacak.
Bakarsın Bulutlar Gider
Tiyatro
Adres: Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi
Tarih: 18 Şubat 2015
Saat: 20:00
Sırlarla dolu bir geçmişin ardından yaşananları konu alan
Bakarsın Bulutlar Gider, Özen
Yula’nın yönetimiyle Ankaralı tiyatro severlerle buluşuyor. Seyirci o eve, eski bir hikâyeye, beklenmedik bir sırra
ve iki kişilik geçmişlere davetli.
Sezen Aksu
Konser
Adres: Congresium Ankara
Tarih: 13 Şubat - 14 Şubat 2015
Saat: 21.00
Türk pop müziğinin ‘minik serçe’si ve Türk müziğinin eşsiz yorumcularından Sezen Aksu, Ankaralı hayranlarıyla bir kez daha
buluşuyor. İki gün boyunca konserler verecek olan Sezen Aksu,
Ankaralıları kendi şarkılarına
doyuracak.
ATO Bülten, Ocak 2015
ATO
BÜLTEN,
DİJİTAL
ORTAMDA…
Büyük bir özenle
hazırlanan, ATO’nun
bir ay boyunca
gerçekleştirdiği
projelerini,
etkinliklerini ve
duyurularını içeren
ATO Bülten, dijital
ortamda da üyelerine
ulaşıyor. Bilgilerinizi
güncelleyerek, ATO
Bülten’in her ay
düzenli olarak size
ulaşmasını
sağlayabilirsiniz.
Aralık 2014, ATO Bülten 31
FİRM
İRMA
A BİLGİLERİ
BİLGİLERİ
FİRM
MA YETKİLİLERİ
YETKİLİLERİ
Ad Soyad
Ad
Soyad
Cep Telefonu
Cep
Telef
elefonu
ffoonu
o
F
e-posta
e-posta
İşİş Tel.
Tel.
@
İşİş Faks
Faks
@
e-posta
Ad Soyad
Soyad
Cep Telefonu
Cep
eleffo
fonu
o
İthalat
KAŞE:
e-posta
e-posta
AD SOYAD
A ve İMZA:
@
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
6 563 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content