close

Enter

Log in using OpenID

Agromaster - A5 Ürün Kataloğu (Tr).cdr

embedDownload
Ürün Kataloğu
Çayır B çme Mak neler | Ot Toplama Mak neler | Balya Mak neler
Balya Sarma Mak neler | Balya Yükleme Römorku | Balya Ezme Mak nes
Katı Gübre Dağıtma Römorku | Sıvı Gübre Tankı
D k Bıçaklı Rotovatör | Anız Bozma Kült vatörü | D skl T ller
KDT 220 W
5 D skl Sıkmalı Çayır B çme Mak nes
(Yandan Süspans yon)
Agromaster D skl Sıkmalı Çayır B çme
Mak nes , traktöre üç nokta askı s stem le
bağlanarak b ç me hazır olan otları hassas ve
düzenl b r şek lde b çmek ç n tasarlanmıştır.
B çme esnasında k auçuk merdaneler
yardımıyla otun fazla suyu sıkılır ve sten len
ölçüde namlu hal ne get r l r.
Tekn k Özell kler
Brm
D sk sayısı
adet
KDT 220W
5
Bıçak sayısı
adet
10 (2x5)
Çalışma ( ş) gen şl ğ
m
2,20
Namlu gen şl ğ
m
1,20-1,70
Taşıma gen şl ğ
mm
2150
Taşıma uzunluğu
mm
1500
Traktör PTO devr
d/dk
540
Gerekl traktör gücü
bg
75-80 (4x4)
Ağırlık
kg
950
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma hakkını saklı tutar.
1
KDC 301W & KDC 340 W
D skl Sıkmalı Çayır B çme Mak nes
(Çek l T p)
Çek l Mak neler sağlam şase yapısı le daha ser b r şek lde b ç m ç n
tasarlanmıştır. Her türlü araz koşullarında sorunsuz b r şek lde çalışma mkânı
sunar. Uzun çek oku sayes nde mak ne, traktörün sağında veya solunda
sorunsuz b r şek lde çalışır. Bu sayede tarlada dönüşlerde zamandan tasarruf
sağlanır.
Brm
KDC 301 W
KDC 301 S
KDC 340 W
adet
7
7
8
KDC 340 S
8
Bıçak sayısı
adet
14 (2x7)
14 (2x7)
16 (2x8)
16 (2x8)
Çalışma ( ş) gen şl ğ
mm
3000
3000
3400
3400
Namlu gen şl ğ
mm
1000-1700
1000-1700
1200-2000
1200-2000
3400
Taşıma gen şl ğ
mm
3000
3000
3400
Taşıma uzunluğu
mm
6450
6450
6450
6450
Traktör PTO devr
d/dk
540/1000
540/1000
540/1000
540/1000
Gerekl traktör gücü
bg
80-90 (4x4)
80-90 (4x4)
90-110 (4x4)
110-120 (4x4)
Ağırlık
kg
2010
1930
2140
2045
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma hakkını saklı tutar.
2
W : Merdane koşullandırıcılı
S : Parmak koşullandırıcılı
Tekn k Özell kler
D sk aded
Balya Mak neler ve Ek pmanları
2-780
22 Kollu Ot Toplama Tırmığı
(Çek l T p)
Tekn k Özell kler
Brm
2-780
Kol (ayak) aded
adet
22
Rotor aded
adet
2
Çalışma ( ş) gen şl ğ
mm
7200-7800
mm
150-200
Yığma gen şl ğ
Çalışma kapas tes
hektar/saat
8
Gen şl k (Yol)
mm
2900
Uzunluk (Yol)
mm
5500
Yüksekl k (tırmıklı)
mm
4100
Traktör PTO devr
d/dk
540
Gerekl traktör gücü
bg
80
16x6,5
Last k ölçüler
Ağırlık
Agromaster 2-780 Şanzımanlı ot toplama tırmığı
eksensel toplama mekan zması ve çapraz tırmıkları
sayes nde yüksek kal tede karakter ze ed lm şt r. Her
eksensel tırmıkta 6 teker bulunur. 2-780 tırmıkla 7,20m
aralığında otlar toplanarak namlu hal ne get r l r.
Z 2-780 model ç ft rotorlu ot toplama tırmığında
bulunan rotor destek tekerlekler her b r rotorda 6 adet
olup toplamda 12 adett r, araz ve mateyal n yapısına
göre yüksekl ğ ayarlanab l r. Aynı zamanda namlu
gen şl ğ ayarlanab l r.
Mak nem z k ayrı eksenden oluştuğu ç n h drol k
p stonlarla k aldırılab lme özell ğ ne sah pt r.
kaldırılab l r. Ayrıca destek yayları ve last kler
sayes nde yere olan baskının azaltılmasını sağlar.
Kg
2040
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
3
PK 4010 Kostka
Kare Balya Mak nes
Agromaster Balya Mak nes , buğday,
arpa, yulaf ve çavdar g b tahıl
b tk ler n n tarlada kalan saplarını ve
yonca, fiğ, korunga g b yem b tk ler n
presley p balya hal ne get r r. Dengel
krank-p ston s stem sayes nde traktör
ve operatör ç n zararlı t treş m
ortadan kaldırır.
Tekn k Özell kler
Brm
Toplayıcı gen şl ğ
mm
Balya odası gen şl ğ
mm
Balya odası yüksekl ğ
mm
Balya ölçüsü
cm
Balya ağırlığı
kg
Toplam gen şl k
mm
Toplam uzunluk
mm
Toplam yüksekl k
mm
P ston vuruş sayısı
strok/dk
Güç transfer şaftı
dev r/dk
Gerekl güç
bg
Toplayıcı ayarı
ayarlanab l r
Toplam ağırlık
kg
PK 4010 Kostka
1780
460
400
30-130
25-35
2500
4900
1600
100
540
50-60
h drol k
1560
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
4
Balya Mak neler ve Ek pmanları
Z-511
Haşbaysız Kare Balya
Mak nes
Agrostar Balya Mak nes , buğday, arpa,
yulaf ve çavdar g b tahıl b tk ler n n
tarlada kalan saplarını ve yonca, fiğ,
korunga g b yem b tk ler n presley p
balya hal ne get r r. Dengel krankp ston s stem sayes nde traktör ve
operatör ç n zararlı t treş m ortadan
kaldırır.
Tekn k Özell kler
Toplama ün tes gen şl ğ
Pres kab n gen şl ğ
Pres kab n yüksekl ğ
Balya uzunluğu
P ston stroku
Gerekl güç
Ağırlık
Brm
mm
mm
mm
mm
d/dk
bg
kg
Z-511
1600+30
460
360
300-1300
100
30
1290
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
5
Z-224/3
Haşbaylı Kare
Balya Mak nes
AGROMASTER Z-224/3 model balya mak nes
buğday, arpa, yulaf ve çavdar g b tahıl b tk ler n n
tarlada kalan saplarını ve yonca, fiğ, korunga g b yem
b tk ler n presley p balya hal ne get r r. Haşbay
s stem ne sah p olan AGROMASTER Z-224/3 balya
mak nes tarlada bulunan ürünler sten len ebatlarda
kal bre ederek (parçalayarak) uygun yem rasyonu
hazırlanmasına yardımcı olur.
Köprülü güç transfer şaftı le yüksek manevra
kab l yet ne sah p AGROMASTER Z-224/3 balya
mak nes dengel krank – p ston s stem sayes nde
traktör ve operatör ç n zararlı t treş mler ortadan
kaldırır.
Tekn k Özell kler
Brm
Toplayıcı gen şl ğ
mm
Balya odası gen şl ğ
mm
Balya odası yüksekl ğ
mm
Balya ölçüsü
cm
Balya ağırlığı
kg
mm
Toplam uzunluk (Yol)
mm
Toplam uzunluk (Çalışma)
mm
Toplam gen şl k
mm
Toplam yüksekl k
stroke/m n
P ston vuruş sayısı (dk)
r/m
Güç transfer şaftı
hp
Gerekl güç
ayarlanab l r
Toplayıcı ayarı
kg
Toplam ağırlık
Z-224/3
1550
460
360
30-130
25-35
5440
6440
2310
1870
80
540
60-70
h drol k
2460
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
AGROMASTER Z-224/3 balya mak nes n n üzer nde bulunan Rasspa marka 3 pl bağlama grubu sağlamlığının yanı
sıra etk n ve sağlıklı b r bağlama s stem ne sah pt r. Elektron k balya sayacı le operatöre günlük ve sezonluk b lg lere
kusursuz şek lde sah p olur. Aks destek teker olumsuz yol ve araz şartlarında mak nen n şases n korumaya alır ve
operatör ç n kullanım kolaylığı sağlar.
6
Balya Mak neler ve Ek pmanları
PS 1221 Farma Plus
S l nd r k
Balya Mak nes
Agromaster PS 1221 Farma Plus
S l nd r k Balya Mak neler otun ve
samanın S l nd r k Balya formuna
sokulmasında yüksek performansla
çalışır. Balya odasında küçük çaplı
baskı merdaneler n n sayıca fazla
olması, düşük güçte b le çok yoğun
balyalama yapılmasını sağlar. Bu da
preslenm ş ürünün ver ml l ğ n ve
kal tes n yükselt r.
Tekn k Özell kler
Brm
Toplama gen şl ğ
cm
Balya odası t p
Balya sıkıştırma donanımı
Balya yoğunluk ayarı
Balya odası gen şl ğ
cm
Balya oda çapı
cm
Gen şl k
cm
Uzunluk
cm
Yüksekl k
cm
Last kler
Gerekl güç
bg
Ağırlık
kg
PS 1221 Farma Plus
180
Sab t
Z nc r + S l nd r
3 poz syon
120
120
240
330
220
400/65 - 15x6
60/80, 4x4
1950
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
7
PS 1312 Powercut
S l nd r k Balya Mak nes
(Kes c Bıçaklı)
Tekn k Özell kler
Toplama gen şl ğ
Balya odası t p
Balya sıkıştırma donanımı
Balya yoğunluk ayarı
Balya odası gen şl ğ
Balya odası çapı
Bıçak sayısı
Rotor çapı
Gen şl k
Uzunluk
Yüksekl k
Last kler
Gerekl güç
Ağırlık
Brm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
bg
kg
PS 1312 Powercut
200
Sab t
Z nc r + S l nd r
3 Kademe
120
130
11
41
270
370
230
400 / 65 - 15 x 6
60 / 80 - 4 x 4
2980
Agromaster PS 1312 S l nd r k Balya Mak neler nde
bulunan kes c bıçak s stem , toplanan ürünün
balyalanmadan önce kes lmes n sağlar. Bu şek lde ve
balyalarda daha yüksek b r basınç sev yes oluşarak
hazneye daha y b r dolum şlem gerçekleş r. Bu da en
y kal tede s laj alımını sağlar.
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
8
Balya Mak neler ve Ek pmanları
PZ 1832 Pr ma
Değ şken Odalı
S l nd r k Balya Mak nes
Agromaster Değ şken Odalı S l nd r k Balya Mak nes ;
saman, ot ve yeş l yem b tk ler sted ğ n z ölçüde
yapab lmen z ç n tasarlanmıştır.
Değ şken odalı balya mak nes , sıkıştırmalı oda
kayışları sayes nde balyaların, 0,80 metreden
maks mum 1,80 metreye kadar şek llenmes n sağlar.
Ağır balyaların yoğun b r şek lde şek llenmes n
sağlayan 11 adet kes c bıçak s stem ve gen ş çaplı
motor vardır. Sarma şlem nde yüksek streç tasarrufu
ve besleme hattında kolay açılma sağlar. Aynı
zamanda s lolama ç n deal koşullar yaratır ve
böylece hasat ekonom s n gel şt r r.
Tekn k Özell kler
Toplama gen şl ğ
Hazne t p
Toplam gen şl k
Toplam uzunluk
Toplam yüksekl k
Balya çapı
Balya gen şl ğ
Bıçak sayısı
Last kler
Gerekl güç
Ağırlık
Brm
m
mm
mm
mm
cm
cm
adet
bg
kg
PZ 1832 Pr ma
2,00
merdane-kayış
2600
4800
3000
80-180
120
11
500/50-17 18 PR
100
3300
Balya merkez çap ve yoğunluğa
bağlı olarak ayarlanab l r (yem
ç n yumuşak merkezl , saman ya
da s laj ç n sık merkez ve
küçültülmüş çap).
Balyalama yoğunluğu ç merkez
ve dış merkez olarak
ayarlanab l r.
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
9
MASTER
Komb ne S l nd r k
Balya Mak nes
Tekn k Özell kler
Toplama gen şl ğ
Balya odası t p
Balya sıkıştırma donanımı
Balya yoğunluk ayarı
Balya odası gen şl ğ
Balya odası çapı
Bıçak sayısı
Gen şl k
Uzunluk
Yüksekl k
Last kler
Gerekl güç
Ağırlık
Brm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
hp
kg
MASTER
210
Sab t
S l nd r
3 Kademe
120
120
14
265
610
295
480 / 45 - 17
110
4150
Agromaster Komb ne S l nd r k Balya mak nes her k
ş aynı anda yapmak steyen müşter ler m z ç n
d zayn ed lm şt r. Balya Mak nes le Balya sarma
mak nes tümleş k hale get r lerek, “balya yapıldıktan
sonra otomat k olarak balya sarma mak nes ne “g der
ve otomat k b r şek lde strece sarılan balya tarlaya
yumuşak b r şek lde, d k halde bırakılmaktadır.
Tüm bu süreç traktör kab n nden kumanda le tak p
ed l r. Kes c bıçak s stem ne sah p olan mak nem z, 14
adet kes c bıçaklarıyla en y ot balya sılajı ç n d zayn
ed lm şt r.
* Üret c bu ver ler üzer nde
b lg vermeden değ ş kl k
yapma hakkını
saklı tutar.
10
Balya Mak neler ve Ek pmanları
OS 7531 MAJA
Balya Sarma
Mak nes (Çek l )
Tekn k Özell kler
Gen şl k
Uzunluk
Yüksekl k
Balya çapı
Balya gen şl ğ
Maks mum balya ağırlığı
Sarma süres
Mak ne tahr k mekan zması
Folyo gen şl ğ
Tekerlekler
Gerekl güç
Ağırlık
Brm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
san ye
mm
hp
kg
OS 7531 Maja
2370
5750
2530
1200-1500
1250'ye kadar
1.350
100
h drol k
500 ve 750
400 x 60 15.5
50
1.360
Agromaster Balya Sarma Mak nes S l nd r k Balya
mak nes n n yapmış olduğu balyaları streç naylona
sarmak ç n tasarlanmıştır. Streç naylona sarılan balyalar
uzun süre beklet lmek üzere st en r.
Tam otomat k, kend l ğ nden yükleme ve boşaltma
s tem ne sah p traktör bağlantısı le çalışan b r mak ned r.
Sarma şlem esnasında d ğer balya g deb l r, bu ves le le
vak t kaybı olmaz. Döner merdanelere takılı olan kayışlar
sayes nde balyalarda kayma ve bozulma meydana
gelmez. Amort sör s stem sayes nde balyalar uygun
şek lde tarlaya yavaşça bırakır ve bu sayede boşaltım
şlem sırasında balyaların olası b r hasar almaları
engellenm ş olur.
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
11
OS 7510 KLARA
Balya Sarma
Mak nes
(Asılı ve Çek l )
Tekn k Özell kler
Gen şl k
Uzunluk
Yüksekl k
Balya çapı
Balya gen şl ğ
Folyo gen şl ğ
Gerekl güç
Ağırlık
Brm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
bg
kg
OS 7510 KLARA
1940
2170
2150
1200-1500
1300
500-750
30-35
780
Agromaster Balya Sarma Mak nes , traktöre üç nokta askı
s stem le bağlanan hem asılı, hem çek l ekonom k b r
model m zd r. S l nd r k Balya mak nes n n yapmış olduğu
balyaları streç naylona sarmak ç n tasarlanmıştır. Mak ne,
arka tarafındak kol sayes nde, balyaları yerden toplar ve
üzer ne alır. Bu sayede traktör d ğer balyaya g derken de
sarma yapab l r.
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
12
Balya Mak neler ve Ek pmanları
WS 6510 DROMADER
Balya Yükleme Römorku
Tekn k Özell kler
Yükleme kapas tes
Yükleme uzunluğu
Balya taşıma aded (1,2 m)
Balya taşıma aded (1,5 m)
Maks mum balya ağırlığı
Maks mum balya çapı
Gerekl güç
Uzunluk
Gen şl k
Yüksekl k
Ağırlık
Agromaster Balya Yükleme Römorku, S l nd r k Balya
mak nes n n yapmış olduğu balyaları tarladan
toplamak ç n tasarlanmıştır. Kend yükleyen, esnek ve
alçak şasel b r römorktur. Yan çatalı balyanın altına
g rer, balyayı yerden alır ve kasaya koyar. Kasadak özel
kollar sayes nde balyalar, römorkun arka tarafına taşınır.
Sonrak balyalar sırasıyla yerleş r.
Brm
kg
mm
adet
adet
kg
mm
hp
mm
mm
mm
kg
WS6510 DROMADER
6500
4000
8
6
1000
1500
70-75
6440
2630
3200
2730
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
13
RB 1200 Kruk
Balya Ezme
ve Dağıtma
Mak nes
Agromaster Balya Ezme ve Dağıtma
Mak nes , S l nd r k Balyaları
parçalayarak hayvanların besleme
oluğuna veya tarlaya dağıtmak
ç n tasarlanmıştır.
• Tarladan veya st f ed len yerden kend
alma özell ğ .
• Traktör kab n nden kolay kontrol.
• Parçalama hızının kolay ayarlanması.
• Boşaltma oluğu h drol k kontrol.
Tekn k Özell kler
Balya yüksekl ğ (maks mum)
Saman balyası yayma uzunluğu
Balya sıkıştırma m n mum süres
Yükleme sandığı uzunluğu
Yükleme sandığı gen şl ğ
Toplam gen şl k
Toplam uzunluk
Toplam yüksekl k
Gerekl güç
PTO devr
Ağırlık
Brm
m
m
dak ka
m
m
mm
mm
mm
hp
rpm
kg
RB1200 Kruk
1,20
12
2
1,35
1,30
2000
3400
1850
45-50
540
1200
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
14
Balya Mak neler ve Ek pmanları
WA 600 & WA 900
Sıvı Gübre Tankı
Tekn k Özell kler
Brm
WA 600
Kapas te
L
6600
Tank Çapı
mm
1500
Pompa
MEC/M 6500
Bağlantı Elemanları Çapı
5" (ø127)
Çekme S stem
Tek D ng l
Güç Gereks n m
85
hp
Last k
400R 22.5
Uzunluk
6,00
m
Gen şl k
2,20
m
Yüksekl k
2,70
m
Ağırlık
2400
kg
WA 900
9000
1500
MEC/M 8000
6" (ø150)
Ç ft D ng l
95
400R 22.5
7,50
2,20
2,77
4000
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
Agromaster Sıvı Gübre Tankı, sıvı hayvan gübreler n n havuzdan
veya başka b r yerden em lerek homojen b r şek lde tarlaya
dağıtılması amacıyla tasarlanmıştır. İht yaç duyulduğu takd rde
toprak altına enjekte eden aparat da takılab l r. Vakum pompaları
meşhur İtalyan markası B att on Pagan n olup dayanıklılık ve
güven rl l k garant s ne sah pt r.
Sıvı gübre tankı çten ve dıştan sıcak daldırma usulü le
galvan zlenm ş 5mm k alınlığında metal tabak alardan
oluşmaktadır. Yüksek basınçlı tankların üret m nde kullanılan
destek halkaları tankların yapısının güven l r ve ekstra dayanıklı
olduğunu göster r.
İç bölümler, ş ddetl sıvı taşmasına, özell kle an frenleme
esnasında ve aynı zamanda sadece kısmen dolu olan tankın
düzgün olmayan yüzeylerde seyr esnasına karşı koruma ortamı
oluşturur. Bu özell k aynı zamanda tankın sallanması g b olumsuz
durumlarda ve traktör bağlantı s stem ne uygulanab lecek aşırı yüke karşı koruma sağlamaktadır. 6600l sıvı gübre tankı çer s nde
kullanılmış olan böyles ne özell kl k l duvar, d ğer tanklarla kıyaslandığında ayırt ed c b r özell k olarak ortaya çıkar ve ş konumda ken
ş güvenl ğ ve müşter memnun yet konusunda en üst sev yede yer alır.
Ayarlanab l r aks poz syonları, sıvı gübre tankının kullanımını kolaylaştırdığı g b özell kle ek b r ek pman takılması hal nde traktör
bağlantı s stem n n de yüklenme konumunu ayarlanab l r hale get r r.
15
RO 1200 TORNADO
Katı Gübre Dağıtma Römorku
Agromaster Katı Gübre Dağıtma
Römorku, gübre, tezek ve b tk sel
gübreler tarlaya veya sten len
yere serpmek ç n tasarlanmıştır.
Dört adet d key helezon s stem ve
kes c bıçaklar sayes nde hassas,
yoğun ve muntazam b r dağıtım
sağlar. Helezon mekan zması
üzer ne takılab len ek aparat
(ops yonel) yardımıyla k reç ve tavuk gübres serpmek
de mümkündür.
H drol k tahr k s stem ne sah p zem n konveyör, gübre
serpme m ktarı üzer nde kademes z kontrolü sağlar.
12 m³ hazneye sah p olan gübre yükleme sandığı
yüksek performans sağlamasının yanı sıra tarımsal
ürünler n nakl yes esnasında da römork olarak
kullanılab lme özell ğ ne sah pt r.
Gübre yükleme sandığını kapağı olarak görevlend r len
h drol k kanatlar sayes nde nakl ye esnasında ç nde
bulunan ürünün dökülmes engellenm ş olur.
Tandem t p ndek şase, yaylı süspans yonu sayes nde ş
konumunda ken sürücüye maks mum konfor
sağlamaktadır.
Tekn k Özell kler
Brm
Nom nal yük
T
Kapas te
m3
Serpme gen şl ğ
m
Güç gereks n m
hp
İş konumunda hız
km/h
Nakl ye konumunda hız
km/h
Tavuk gübres ve k reç ç n adaptör
Ebatlar
Sandık yüksekl ğ
m
Sandık uzunluğu
m
Toplam yüksekl k
m
Toplam uzunluk
m
Ağırlık
kg
RO 1200 TORNADO
12
12
10
100
10 (maks.)
25
Ops yonel
1,60
4,80
2,70
7,10
4 850
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
16
Balya Mak neler ve Ek pmanları
N280/2-40
Katı Gübre Dağıtma Römorku
(Çıkarılab l r Arka Düzenek)
Tekn k Özell kler
Kapas te
Serpme gen şl ğ
Güç gereks n m
İş konumunda hız
Nakl ye konumunda hız
Ebatlar
Yüksekl k
Uzunluk
Gen şl k
Ağırlık
Brm
T
m
hp
km/h
km/h
N280/2-40
10
8- 10
90
10 (maks.)
25
cm
cm
cm
kg
283
710
235
3600
Agromaster katı gübre dağıtma römorku, gübre, tezek
ve b tk sel gübreler tarlaya veya sten len yere serpmek
ç n tasarlanmıştır. Dört adet d key helezon s stem ve
kes c bıçaklar sayes nde hassas, yoğun ve muntazam
b r dağıtım sağlar.
Tornado model m z le aynı özell klere sah p olan bu
mak nem z n en öneml artı özell ğ , helezon s stem n n
çıkarılab l r olmasıdır. Bu sayede mak ne normal römork
h a l n e d ö n ü ş t ü r ü l e re k rö m o r k ht ya c ı n ı d a
karşılayab lmekted r.
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
17
MEKFARMER
D k Bıçaklı Rotovatör
Agromaster D k Bıçaklı Rotovatör
traktör kuyruk m l nden hareketl
sağlam güçlü yapıya sah p
kullanışlı b r toprak şleme tohum
yatağı hazırlama ek pmanıdır.
Kullanımı kolay ve değ ş k ş
gen şl kler nde mal
ed leb ld ğ nden (1000mm le
6 0 0 0 m m a r a s ı ) h e r ç f tç n n
ht yacına cevap vereb l r.
Tekn k Özell kler
Traktör Gücü
P.T.O. Devr
İş Boyu
Bıçak Numarası
Çalışma Der nl ğ
Ağırlık
Brm
Hp
Rpm
mm
n
mm
kg
80/170
60-70
540
1700
n.16
80-270
504
100/200
60-70
540/1000
2000
n.20
80-270
780
120/250 120/300 220/400
90-110
100-120 170-200
540/1000 540/1000
1000
2500
300
4000
n.20
n.24
n.32
100-300 100-300 100-300
1110
1195
1790
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma hakkını saklı tutar.
Toprağı d k olarak 28 cm der nl ğ ne kadar d key olarak şleyeb l r. Bu yüzden toprak altında taban oluşturmaz ve
toprağı altüst etmed ğ ç n toprağın nem n muhafaza eder. Mak ne arkasındak d şl merdane sayes nde (tohum
ç mlemes ç n çok düzgün ve deal b r tohum yatağı hazırlar, ürün ver m n artırır.
Ayrıca ops yonel h drol k ataçman le her türlü m bzer (Pnömat k ve Hububat) D k Bıçaklı Rotovatör le b rleşt rerek
toprak şleme ve ek m şlem n aynı anda yaparak zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanır.
18
Balya Mak neler ve Ek pmanları
U693
D skl T ller
Tekn k Özell kler
D sk sayısı
D sk çapı
Toplam gen şl k
Toplam uzunluk
Toplam yüksekl k
İş gen şl ğ
İş der nl ğ (maks.)
Çalışma hızı
Gerekl güç
Ağırlık
Agromaster D skl T ller traktöre 3 nokta askı s stem le
bağlanır. D skl T ller gen ş b r kullanım yelpazes ne
sah pt r; toprak, k reç, m neral gübreler, gübre veya anız
karıştırma ç n kullanılab l r. Her b r d sk b rb r nden
bağımsız olarak çalışarak tarlada taban oluşumunu
ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede, taban oluşmadığı ç n
oks jen ve yağmur sularının alt katmanlara kadar nmes n
sağlar.
Brm
adet
mm
cm
cm
cm
cm
cm
km/saat
bg
kg
U693
20
510 / 560
310
220
140
270
15
7-12
70-85
1140
U693/1
24
510 / 560
340
220
140
300
15
7-12
80-95
1260
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma
hakkını saklı tutar.
U453
Anız Bozma Kült vatörü
Agromaster Anız Bozma Kült vatörü, traktöre 3
nokta askı s stem le bağlanır. Kült vatörün
şases ne k sıra hal nde bacaklar bağlanır. Bu
bacaklar üründen arta kalan kısımları parçalar ve
karıştırır.
Anız bozularak b tk artıkları toprağa gömülür,
burada çürümes ve toprağı organ k maddece
zeng nleşt rmes sağlanır. Yabancı ot tohumları
da anız bozularak tarlaya gömülmekte ve burada
ç mlenen yabancı otlar daha sonra yeş l nem
engel ç n kullanılab lmekted r.
Tekn k Özell kler
Brm
Ayak sayısı
adet
D sk sayısı
adet
D sk çapı
mm
D sk arası mesafe
mm
Toplam gen şl k
cm
cm
Toplam uzunluk
cm
Toplam yüksekl k
cm
İş gen şl ğ
mm
Merdane çapı
km/saat
Çalışma hızı
bg
Gerekl güç
kg
Ağırlık
U453
5
6
460
425
240
230
140
210
460/500
10-15
65-75
750
U453/1
6
7
460
425
300
230
140
260
460/500
10-15
80-90
890
U453/2
7
8
460
425
340
230
140
300
460/500
10-15
90-100
1100
U453/3
9
10
460
425
430
230
140
390
460/500
10-15
120-135
1445
* Üret c bu ver ler üzer nde b lg vermeden değ ş kl k yapma hakkını saklı tutar.
19
NOTES
Balya Mak neler ve Ek pmanları
NOTES
Türk ye D str bütörü Genel Bay s
Ateş Oto San. ve T c. Ltd. Şt .
2.Org.San. Böl. Evrenköy Cad
No:32 KONYA / TURKIYE
Tel: 0332 233 52 14 Faks: 0332 233 75 81
[email protected]
www.ates.com.tr
Çayır B çme Mak neler | Ot Toplama Mak neler | Balya Mak neler
Balya Sarma Mak neler | Balya Yükleme Römorku | Balya Ezme Mak nes
Katı Gübre Dağıtma Römorku | Sıvı Gübre Tankı
Anız Bozma Kült vatörü | D skl T ller
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 794 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content