close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
Hareket
Düz Atış Hareketi
Yatay hareket
vx  v0 x  axt
x  x0  v0 xt  12 axt 2
vx  v0 x  2ax ( x  x0 )
2
2
Dikey hareket
v y  v0 y  a y t
y  y0  v0 y t  12 a y t 2
v y  v0 y  2a y ( y  y0 )
2
2
Hareket
Düz Atış Hareketi

X ve Y düzlemindeki hareketler birbirinden bağımsızdır, bağımsız
olarak hesaplanabilirler.
vx  v0 x
v y  v0 y  gt
x  x0  v0 xt
y  y0  v0 y t  12 gt 2
Yatay





Dikey
t=0 anında x0 = 0, y0 = 0 ise
Toplam hareket = Dikey hareket + Yatay hareket
Yatay hareketin ivmesi: ax = 0 , sabit hız (hava sürtünmesi ihmal)
Dikey hareketin ivmesi: ay = -g = -9.8 m/s2 (hava sürtünmesi ihmal)
x ve y yönünde t aynıdır.
Hareket
Eğik Atış Hareketi


Yatay: ax = 0, Dikey: ay = -g.
Başlangıç hızları



v0 ın x ve y bileşenleri olabilir.
v0x sabittir. v0 x  v0 cos 0
v0y yerçekimi ivmesi
ile sürekli değişir. v0 y  v0 sin  0
Yatay
Dikey
vx  v0 x
v y  v0 y  gt
x  x0  v0 xt
y  y0  v0 y t  12 gt 2
Hareket
Eğik Atış Hareketi – Menzil (R) ve Maksimum Yükseklik (h)


(t = 0): x0 = 0, y0 = 0
v0x = v0 cosθ0 ve v0x = v0 sinθ0, ise
t
h
y  0  v0 y t  12 gt 2
x  0  v0 xt
2v0 y
g

2v0 sin  0
g
2v cos  0v0 sin  0 v0 sin 2 0
R  x  x0  v0 xt  0

g
g
2
h  y  y0  v0 y th  12 gth  v0 y
2
v0 sin 2  0
h
2g
2
t gt 
  
2 2 2
2
Yatay
Dikey
vx  v0 x
v y  v0 y  gt
x  x0  v0 xt
y  y0  v0 y t  12 gt 2
Hareket
Düzgün Dairesel Hareket
Hareket
Düzgün Dairesel Hareket

Bir nesne kavisli bir rotada
sabit süratle hareket ederken:






Sürat: Sabit
Hızın yönü: Değişken
Hız: Değişken
İvme: Sıfır değil
Nesneye etki eden net kuvvet: Sıfır değil
“Merkezcil kuvvet”


Fnet  ma
Hareket
Düzgün Dairesel Hareket

Merkezcil kuvvet: Dairesel hareket
sırasında cismi yörüngede tutan
kuvvet.

Merkezcil kuvvet, hız vektörünün
büyüklüğünü değiştirmez ancak
yönünü değiştirir.

Merkezcil kuvvetin yönü, merkezcil
ivmenin yönüyle aynı yani merkeze
doğrudur ve çizgisel hıza diktir.


Fnet  ma
Hareket
Düzgün Dairesel Hareket
Hızdaki değişim ve ortalama hız
Hareket
Δv = vs - vi
Düzgün Dairesel Hareket

Merkezcil ivme
v r

v
r
vr
v 
r
v r v v 2
ar 


t t r r
y
A
vi
ri
R
v v 2
ar 

t
r
Merkezcil ivme
B
Δr
O
vs
rs
x
Hareket


ar  v
Düzgün Dairesel Hareket
• Hız:
• Büyüklük(sürat): sabit v
• Yön: Çembere teğet
ac 
• Merkezcil İvme:
• Büyüklük:
a 
r
v2
r
v2
r
• Yön: Dairesel hareketin merkezi
Merkezcil kuvvet?
• Periyot:
• Nesnenin bir tam turu tamamlaması için
gereken süre
T 
2r
v
Hareket
Bağıl Hareket
•
Bir cisim sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştiriyorsa, bu cisim hareket
ediyor demektir.
•
Cismin hareketi sabit bir yere göre değilde başka hareketli bir cisme göre
sorulursa iki cismin birbirlerine göre, hareketine bağıl hareket, hızlarına da bağıl
hız denir.
V bağıl = V cisim - V gözlemci
vyer = 16.2 m/s
vyer= 13.8 m/s
Hareket
Bağıl Hareket
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
713 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content