close

Enter

Log in using OpenID

2014 Suppl.8_ kapak ve içindekiler

embedDownload
Atatürk Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Dergisi
The Journal of Dental Faculty
of Atatürk University
http://dfd.atauni.edu.tr
ISSN 1300-9044  Supplement: 8  2014
Atatürk Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Adına Sahibi (Owner)
Diş Hekimliği
Prof. Dr. Ümit ERTAŞ
DEKAN (Dean)
Fakültesi Dergisi
Yayım Kurulu
Başkan
(Editor-in-Chief) Editör
Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Üyeler
(Associate Editors)
Prof. Dr. Taşkın GÜRBÜZ
Doç. Dr. K. Meltem ÇOLAK TOPÇU
The Journal of
Dental Faculty of
Atatürk University
Yayım Kurulu Sekreteri
(Secretary)
Lale EGE
Telf: (90) 0442 2360944-1900
E-mail: [email protected]
[email protected]
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin resmi
yayın organıdır. Yılda 3 kez yayımlanır.
An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk
University. Issues are published 3 times a year.
Dergimiz ilk olarak 1986'da basılmıştır, 1993 yılından
itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.
The journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.
The Turkish Dental Association has been credited by the
continuous dental training high commission.
Our Faculty journal first went into press in 1986. However
since 1993 issues are published regularly.
Türk Diş Hekimliği Birliği Sürekli Diş Hekimliği Eğitim
(TDB-SDE) Yüksek Kurulu Tarafından Kredilendirilmiştir.
TÜRKİYE ATIF DİZİNİ’ne kayıtlı olup
www.atifdizini.com adresinden de dergimize
ulaşabilirsiniz.
Bu sayımıza (Supplement:8) aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz:
http://dfd.atauni.edu.tr
You may access this page from issue no (Supplement:8)
found at link http://dfd.atauni.edu.tr/
Baskı
(Print)
Eser Ofset Matbaacılık
Tel: 0.442.233 46 67 Erzurum
ISSN 1300-9044
 Supplement 8  2013
İÇİNDEKİLER/ CONTENTS
Sayfa
no.
OLGU SUNUMU/ CASE REPORT
1
Fibröz Displazi: Bir Olgu Sunumu
Fibrous Dysplasia: A Case Report
Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Dr. Doğan DURNA, Prof. Dr. O. Murat BİLGE, , Arş. Gör. Dt. Eren YILDIRIM
4
Peripheral Osteoma
Periferal Osteoma
Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Prof. Dr. A. Berhan YILMAZ, Dr. Doğan DURNA, Arş. Gör. Dt. Kader AZLAĞ
7
Proliferatif Periostitis (Garre Osteomyeliti): Olgu Sunumu
Proliferative Periostitis (Garre’s Osteomyelitis): Case Report
Araş. Gör. Dt., Hüsniye DEMİRTÜRK KOCASARAÇ, Prof. Dr., Peruze ÇELENK
11
Maksiller 2.Molar Dişte İzlenen Dens Invajinatus: Olgu Sunumu
A Dens Invaginatus in the Second Molar Region of the Maxilla: Case Report
Araş Gör.Dt., Gözde CANITEZER, Yrd.Doç.Dr., Kaan GÜNDÜZ, Prof.Dr., Peruze ÇELENK
14
Dişeti Yaralanması İle Birlikte Görülen Dermatitis Artefecta: Bir Olgu Sunumu
Dermatitis Artefacta (Factitial Dermatitis) With Gingival İnjuries: A Case Report
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKAN, Prof. Dr. Aydan KANLI, Yrd. Doç. Dr. Hasan HATİPOĞLU
18
Siklosporin-A Ve Amlodipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinin Nd:Yag Lazerle Tedavisi:
Olgu Sunumu
Treatment Of Cyclosporin A And Amlodipine İnduced Gingival Overgrowth With Nd:Yag Laser ( Case
Report)
Araş. Gör. Dt. Gülnihal Emrem DOĞAN, Araş. Gör. Dt. Ebru SAĞLAM, Doç. Dr. Mehmet Cankat KARA,
Prof. Dr. Turgut DEMİR
23
Lateral Periodontal Kist: Vaka Raporu
Lateral Periodontal Cyst: A Case Report
Doç. Dr. Saadettin DAĞİSTAN, Arş. Gör. Dt. İ. Şevki BAYRAKTAR
27
Terbinafine Kullanımına Bağlı Tat Duyusu Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
Terbinafine Induced Taste Loss : A Case Report
Dt.Özlem FİLİZ BAYAR Dt.Gamze ŞENOL GÜVEN Prof.Dr.Gülsüm AK
30
Gingival metastasis from the squamous cell carcinoma of the lung: A case report and
review of the literature
Skuamoz hücreli akciğer karsinomunun gingiva metastazı: Vaka raporu ve literatür taraması
Dr. Cem UNGOR, Dr. Sadi MEMIS, Prof. Dr. Omer GUNHAN
36
Aktinomikoz Osteomyelitine Bağlı Patolojik Mandibula Fraktürü: Olgu Sunumu
A Pathological Fracture Of The Mandible Due To Actinomicosis Osteomyelitis: A Case Report
Dr. Burak CEZAİRLİ, Prof. Dr. Kadriye YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Celal ÇANDIRLI, Dr. Dt. Cem ÜNGÖR
41
Kök kanalları Hedström eğelerle doldurulan 2 premolar ve 2 molar dişin tekrarlayan kanal
tedavileri: Olgu sunumu
Retreatment of 2 Premolar and 2 Molar Teeth Obturated with Hedström Files: A case report
Dt. Görkem ÖZBİLEN, Yrd. Doç. Ayşin DUMANİ, Yrd. Doç. Şehnaz YILMAZ, Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ*
45
Treatment of traumatised maxillary central insizor with a monoblock post-core-crown
restoration: A case report
Travmaya uğramış maksiller santral kesici dişin yekpare post-kor-kron restorasyon ile tedavisi: Olgu
sunumu
Dr. Orhun EKREN, Dr. Cihan Cem GÜRBÜZ
DERLEME/ REVIEW
49
Diş Hekimliğinde Nanopartiküllerin Kullanım Alanları
Nanoparticles Application Areas in Dentistry
Yrd. Doç. Dr. Perihan OYAR
56
Görme Engelli Bireylerde Ağız Sağlığı
The Oral Health Status of Individuals with Visual Impairment
Yrd. Doç. Dr. Oğuz KÖSE, Doç. Dr. Alparslan DİLSİZ, Yrd. Doç. Dr. Taner ARABACI
61
Periodontolojide Düşük Doz Lazer Tedavisi Uygulamaları
Low Level Laser Theraphy Applications İn Periodontology
Arş.Gör. Kübra TARHAN, Doç.Dr. B.Arzu ALKAN
67
Dental Erozyonun Etiyolojisi Ve Tedavi Yaklaşımları
Etiology Of Dental Erosion And Treatment Approaches
Yrd. Doç. Dr. Ayşe DÜNDAR, Prof. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN
74
Kök Kanal Patojenlerinin Tespitinde Kullanılan Tanı Yöntemleri
Diagnostic Methods Used in The Detection Of Root Canal Pathogens
Dt. Emre ÇİÇEK, Yrd.Doç.Dr Bulem ÜREYEN KAYA
82
Titanyum Dental İmplantlarda Korozyon
Corrosion in Titanium Dental Implants
Yard. Doc. Dr. H. Oğuz KAZANCIOĞLU, Dr. Süleyman KILI, Prof. Dr. Gülsüm AK
88
Restoratif Materyallerin Dental Biyofilm Üzerine Etkileri
Effects Of Different Restorative Materials On Dental Biofilm
Dt. Elif YAMAN DOSDOĞRU Dr.Arzu Pınar ERDEM Prof. Dr.Elif SEPET Prof. Dr.Zeynep AYTEPE
97
Dental Kök Hücreler ve Süt Dişlerinin Kök Hücre Çalışmalarındaki Önemi
Dental Stem Cells and The Importance of Decidious Teeth for Stem Cell Studies
Dt. Gülcan ÜNSAL, Dt. Özge ÖZMEKİK, Prof. Dr. Işın ULUKAPI
106
Diş Hekimliğinde Zirkonya Uygulamaları
Application Of Zirconia İn Dentistry
Dt. Melahat ÇELİK, Doç. Dr. Canan BURAL, Prof. Dr. Gülsen BAYRAKTAR
117
Diş Hekimliğinde Ergonomi
Dental Ergonomics
Arş.Gör.Dt.Emre TOKAR, Prof. Dr. Özgül KARACAER, Arş.Gör.Dt.Nihal PEHLİVAN
125
Total Protez Olgularında Sistemik Hastalıkların Önemi
The İmportance Of Total Prosthesis İn Patients With Systemic Diseases
Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Arş. Gör. Dt. Esra KUL
131
Sonlu Elemanlar Stres Analizi Ve Restoratif Diş Hekimliğinde Kullanımı
Finite Elements Stress Analysis And İts Use İn Restorative Dentistry
Dr. Ertan TAŞKINSEL, Yrd. Doç. Dr. Hasan Önder GÜMÜŞ
136
Tam Seramiklerin Dişhekimliğindeki Yeri
Place of Full Ceramics in Dentistry
Dr. Cumhur KORKMAZ
141
İmplant Diş Hekimliğinde Kullanılan Radyografik Tekniklerin Cerrahi Ve Protetik Tedavideki
Yararları
Benefits Of Radiographic Techniques Used In Implant Dentistry For Surgical And Prosthetic Treatment
Yrd. Doç. Dr. Gamze ALNIAÇIK, Prof. Dr, Özgür İNAN, Yrd. Doç. Dr Önjen TAK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
367 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content