close

Enter

Log in using OpenID

indirebilirsiniz - İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

embedDownload
İSTANBUL KEMERBURGAZ
ÜNİVERSİTESİ
2014/2015 AKADEMİK YILI
KÖLN / KEMERBURGAZ
ÇİFT DİPLOMALI
HUKUK LİSANS PROGRAMI
KAYIT KILAVUZU
1
I. KAYIT TARİHLERİ
2014 - LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Köln/Kemerburgaz Çift Diplomalı
Hukuk Lisans Programı’na yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Almanya Vize
işlemlerinin gecikmemesi için, Mahmutbey yerleşkesinde bulunan kayıt bürolarımızda 4
Ağustos – 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
5 Ağustos 2014 tarihinde (Salı) saat 11.00- 12.00 arası, program direktörü Prof.Dr. Şükran
ŞIPKA, tüm öğrenci ve veliler ile toplantı yapacaktır.
II. KAYIT İŞLEMLERİ
2014 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun kayıtlarla ilgili bölümlerini
okuyarak, kayıt için sizlerden istenen belgeleri kayıt tarihinden önce tamamlamanız yararlı
olacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER
1) 2014-LYS sonuç belgenizin internet çıktısı
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı: Bu belgelerin fotokopileri kayıt
sırasında üniversitemizce “Aslı Gibidir” şeklinde onaylandıktan sonra asılları iade
edilecektir.
3) Nüfus cüzdanının aslı: Bu belgenin fotokopisi kayıt sırasında üniversitece “Aslı
Gibidir” şeklinde onaylandıktan sonra aslı iade edilecektir.
4) Fotoğraf: 6 adet.
5) Öğrenim ücreti onayı (%100 ÖSYM burslu değilseniz, (bkz. bu kılavuzdaki
III.Başlık ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ
TEMEL BİLGİLER) bu onayı almak için kayıt sırasında Mali İşler Direktörlüğü’ne
uğramalısınız)
6) İngilizce /Türkçe özgeçmiş (CV)
7) İngilizce /Türkçe dilinde yazılmış, programı seçme amacına ilişkin yarım sayfa
motivasyon yazısı
KAYITLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1) Öğrenciler kayıt işlemleri için şahsen başvuracaklardır. Posta ile kayıt yapılmaz.
Geçerli mazereti olan öğrencinin noter vekâletnamesi ile vekil göstereceği kişi,
öğrencinin Kayıt işlemlerini yürütebilecektir.
2
2) Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerini
yapabilmeleri için kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişkilerini kesmeleri
zorunludur.
3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
4) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak
aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
5) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
6) Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında
gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
III. ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL
BİLGİLER (Ayrıntıları Web sayfasından da elde edilebilir. )
ÖDEME SİSTEMİ
Öğrenim ücretleri DE NİZBAN K Şubeleri aracılığı ile tahsil edilmektedir. Türkiye’nin
herhangi bir DENİ ZB ANK Şubesinde Öğrenci TC Kimlik numarası üzerinden işlemler
yapılır.
2 ödeme opsiyonu bulunmaktadır:
1- Denizbank Garantili Taksitlendirme Sistemi (KMH) ile 10 Eşit Taksit Halinde ve Her
Ayın 20’si işgünü olacak şekilde standart ödeme planı yapılmaktadır.
2- Denizbank Şubeleri, Denizbank İnteraktif Hesap ve Denizbank ATM’leri ile Kurum
Ödemesi seçilerek % 5 peşin ödeme indirimli şekilde defaten, toplu ödeme
yapılabilmektedir.
Kredi kartı, Nakit, EFT-Havale, Senet ve ÇEK ödeme kabul edilmemektedir. Lütfen
yukarıdaki 2 yöntemden birini tercih ediniz. Öğrenci Sistemimizde tam otomasyona
geçildiğinden, sadece Denizbank ödeme sistemi üzerinden tahsilat kabul edilmektedir.
Not: Üniversitede Denizbank Şubesi kurulacaktır. Ancak kayıt yoğunluğu dikkate alınarak
diğer şubelerden de hizmet alınabilir.
PROGRAM ÜCRETLERİ
2014-2015 akademik yılı program ücretleri (2014-2015 Akademik yılında ilk defa kayıt
yaptıracak öğrenciler için) Lütfen banka işlemleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki
yetkililer ile temasa geçiniz. Denizbank Florya Şubesi Yetkilileri;
0212 574 17 66 – 171 Okan Polat, 172 Kübra Demir
FAKÜLTE / MYO
Hukuk Fakültesi, Hukuk Çift Diploma Programı ve
Almanca Hazırlık Programı
Burssuz
(Ücretli) *
%50 Burslu *
31.320 TL
15.660 TL
* KDV Dahil Ücretlerdir.
3
FATURA
Faturalar hizmet alan öğrenci adına kesilir. Faturalar ödemelerden bağımsız olarak eğitimöğretim yılının başlaması ve ders ekleme-bırakma süresi sonunda dönemlik olarak kesilir.
Ödemelerin peşin yapılması, faturanın tümünün kesilmesini sağlamaz. Fatura hizmet ifasının
tamamlanması neticesinde, ödemeden bağımsız olarak ve hizmetin sonunda düzenlenir.
KAYIT İPTAL İŞLEMİ
Ödemeler yapıldıktan sonra, derslerin başlama süresine kadar kayıt iptali yapılması
durumunda program ücretinin %5’i oranında cezai kesinti yapılır. Üniversitenin web-sitesinde
belirtilen ders ekleme-bırakma süresine kadar kayıt iptali yapıldığında o yarıyıla ait %50
oranında cezai kesinti yapılır. Ders ekleme bırakma süresi sonrasında kayıt iptali yapılması
durumunda ilgili yarıyıla ait ödeme iadesi yapılmaz.
ÖNEMLİ!: Öğrencilerimizin 2014-15 yılı ve onu takip eden yıllarda da Köln / Kemerburgaz
Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı’nda eğitimlerine devam edebilmeleri için öğrenim
ücretlerini her sene başında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nce açıklanacak şekil ve
şartlarda İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ne ödemeleri gerekmektedir.
IV. ALMANYA VİZE İŞLEMLERİ
Çift diploma programı çerçevesinde eğitimin ilk iki yılı (ilk dört yarıyılı) Köln Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde ve Almanca olarak, sonraki iki yılı (son dört yarıyılı) İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi’nde ve Türkçe olarak verilecektir. Almanca dil seviyesi yeterli
olmayan öğrenciler Köln Üniversitesi’nde bir yıl süresince Almanca dil eğitimi alacaklardır.
Öğrenci, ilk dört yarıyılda Köln Üniversitesinde aldığı dersleri sekiz yarıyıl içinde başarıyla
tamamlamak durumundadır. Aksi takdirde bu ortak programdan ilişiği kesilir. Bu durumda
öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki
eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir. Öğrenciler Almanya’ya ulaşım masrafları ile
Almanya’daki yaşam masraflarını kendileri karşılayacaklardır. Almanya’daki yaşam
giderlerinin aylık 800 Avro olması öngörülmektedir. Almanya’nın öğrenim vizesi vermek
üzere aradığı yaklaşık 8000 Avro miktarındaki bloke hesabın Almanya’da bir bankada açılmış
olması koşulu yerine getirilmelidir.
ÖNEMLİ!: Pasaportu olmayan öğrencilerin bir an evvel pasaport çıkartmaları, bulundukları
illerdeki Alman Konsoloslukları’na başvurarak vize ile ilgili gerekli belgeler konusunda bilgi
almaları gerekmektedir.
Almanya vize başvurusu için Türkiye'de resmi olarak yetkilendirilmiş tek kuruluş olan
4
IDATA’dan vize başvurularınızı yapabilirsiniz.
IDATA İletişim Bilgileri:
Internet: www.idata.com.tr
Telefon: 444 VIZE (444 84 93)
Öğrenci ve öğrenim vizesi; birkaç haftalık (6-8 hafta sürebilmektedir) işlem süresi göz
önünde tutularak, başvurunun mutlaka yüksek öğrenimin başlangıcına yetişecek şekilde,
zamanında yapılması gerekmektedir.
ÖNEMLİ!: Üniversiteye kaydolunduktan sonra, kayıt belgeleriniz Köln Üniversitesine bizim
tarafımızdan gönderilecektir. Köln Üniversitesi’nden gelecek olan kabul belgeleri sizlere
elden teslim edilecek ya da mail yolu ile gönderilecektir. Bu işlemden sonra vize başvurusu
yapılabilir.
ÖNERİ: Uçak biletleri ne kadar erken alınırsa fiyatları o kadar makul olmaktadır.
Öğrencilerimizin Almanya’ya muhtemel gidiş tarihleri 01 Ekim -7 Ekim 2014 tarihleri
arasıdır. Bu tarihleri dikkate alarak uçak biletlerinizi erkenden alabilirsiniz.
VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Program ile ilgili sorularınız için;
(0212) 604 01 00/4009 Saliha HOCAOĞLU( Hukuk Fakülte Sekreteri)
[email protected]
Dilan Eren ORMAN (Program Koordinatör Yardımcısı)
[email protected]
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
299 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content