close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Dr. Uzman Biyolog Nur Eda TOPCU ERYALÇIN

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1. GENEL
Adı Soyadı: Nur Eda Topçu
Eryalçın
Doğum Tarihi/Yeri: 1981 /
İstanbul
Yazışma Adresi: İstanbul
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul
Telefon: +90 212 455 57 00 – 16417
Faks: +90 212 514 03 79
E-posta: [email protected]
2. EĞİTİM
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans (1)
Y. Lisans (2)
Doktora
Bölüm/Program
Organizma Biyolojisi
Biyolojik Deniz Bilimleri.
European Institute of
Marine Studies (Institut
Universitaire Européen de
la Mer (IUEM))
Deniz Biyolojisi ve
Ekolojisi. Marseille
Oceanology Centre
(Centre d’Océanologie de
Marseille (COM))
Deniz Biyolojisi Anabilim
Dalı, Fen Bilimleri
Enstitüsü
Bildiği yabancı diller:
Fransızca (KPDS Bahar 2008: 97)
İngilizce (ÜDS-Bahar 2008: 88.75)
İspanyolca (Başlangıç seviyesi)
Üniversite
Yıl
Université de Bretagne Occidentale,
Brest, Fransa
20002004
Université de Bretagne Occidentale,
Plouzané, Fransa
20042005
Université Aix-Marseille II
(Mediterranean University),
Marsilya, Fransa
20052006
İstanbul Üniversitesi
2007-…
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
(1) “Makro – (silisyum) ve mikro-(çinko) nutrientlerin okyanus diatomları üzerindeki
etkisi”
Danışman: Marie Boyé
(2) “Demospongiae’de Filtrasyon aktivitesi ve etkinliği, Spongia officinalis: çevresel
koşulların etkilerinin değerlendirilmesi”
Danışman: Thierry Perez
Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:
Marmara Denizi Adalarında Bulunan Octocorallia Ordosuna ait Türlerin Taksonomileri,
Dağılımları, Biyolojileri ve Ekolojileri
Danışman: Prof. Dr. Bayram Öztürk
3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM:
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar. Gör.
Görev
Dönemi
Görev Yeri
İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler
Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
2007-…
Ödüller:
1. TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü –2011
2. TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü –2011
4. PROJE DENEYİMİ
NO
PROJE ADI
TARİH
1.
2.
Doktora Projesi
Project
of
Cetacean
Bycatch And Stranding
Related
To
Turbot
Fishery
and
Marine
Litter (ML) Pollution In
The Western Turkish
Black Sea Coast (BSCML/2008)
2007-…
2008-2009
3.
4.
CoCoNet
MARLISCO
2012-…
2012-…
YÜRÜTÜLDÜĞÜ
KURUM
İÜ-BAP
Joint Programme
of the BSC PS,
UNEP
and
ACCOBAMS on
Marine
Litter
and
Marine
Mammals
Conservation in
the Black Sea.
AB 7. Çerçeve
AB 7. Çerçeve
GÖREV
Yürütücü
Yardımcı
Yür.
Araştırmacı
Araştırmacı
PROJE
TÜRÜ
Kurumsal
Uluslararası
Uluslararası
5. YAYIN BİLGİLERİ:
SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Topcu E.N., Perez T., Gregori G., Harmelin-Vivien M., 2010. In situ investigation of
Spongia officinalis (Demospongiae) particle feeding: Coupling flow cytometry and stable
isotope analysis. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 389 (1-2): 61-69.
2. Topcu E.N., Öztürk B., 2010. Abundance and Composition of solid waste materials on
the western part of the Turkish Black Sea Seabed. Aquatic Ecosystem Health and
Management, Volume 13(3): 301-306.
3. Topçu, E.N., Tonay M.A.. Dede A., Öztürk A.A., Öztürk B., 2013. Origin and abundance
of marine litter along sandy beaches of the TurkishWestern Black Sea Coast, Marine
Environmental Research, 85: 21-28.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Topçu Nur Eda, Öztürk Bayram, 2013. Octocoral diversity of Balıkçı (Neandros) Island,
Marmara Sea. J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 19, No. 1: 468- 480
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
1. Topçu Nur Eda, Perez Thierry, 2006. “Natural diet of the Mediterranean commercial
sponge Spongia officinalis: spatial and temporal study of the feeding efficiency”.
Sempozyum: “1906-2006: One century of marine research in Europe”, 13-15 Eylül 2006.
(Poster).
2. Topçu Nur Eda, Öztürk Bayram, 2007. “A Preliminary Study on Marine Litter in the SW
Black Sea”. PROTECTION and SUSTAINABLE MANAGEMENT of the BLACK SEA
ECOSYSTEM, THIRD MILLENNIUM IMPERATIVE, 29-31 Ekim 2007, Köstence,
Romanya. (Sunum).
3. Topçu Nur Eda, Öztürk Bayram, 2008. “Marine Litter in the Black Sea as a Growing
Problem: a Preliminary Study of the Concentration, the Abundance and Types of Waste
Materials on Western Part of the Turkish Black Sea Seabed”. 2nd Biannual and Black Sea
SCENE EC Project Joint Conference, 6-9 Ekim 2008, Sofya, Bulgaristan. (Poster).
4. Topcu E.N., Tonay A.M., Öztürk B., 2010. A preliminary study on marine litter in the
Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39: 804.
5. Ozturk B., Topcu E.N., Topaloglu B., 2010. A preliminary study on two seamounts in the
eastern Mediterranean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39: 682.
6. Topaloglu B., Ozturk B., Topcu E.N., Gonulal O., 2010. A preliminary study on two
seamounts in the eastern Mediterranean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39: 620.
7. Topçu E.N., Tonay A.M., Dede A., Öztürk A.A., Öztürk B., 2011. Coastal Litter
Pollution along Sandy Beaches of Turkish Western Black Sea Coast. 3rd Biannual BS
Scientific Conference and UP-GRADE BS SCENE Project Joint Conference 1-4
November 2011: pg 32.
8. Öztürk B., Topçu E.N., Keskin Ç., 2012. SPAMI Proposals For Finike (Anaximander)
and Mediterranean (Eratosthenes) Seamounts in the Eastern Mediterranean Sea. The 2012
Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean, 25 - 28 November 2012, Antalya,
Turkey.
9. Ozturk B., Topcu E.N., 2012. Pierre Belon’a Göre Marmara Denizi’nde Balıkçılık. FABA
2012 - Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 21-24 Kasım 2012
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Pg 49.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
Öztürk B., Topçu N. E., and Topaloğlu B., 2012. The submarine canyons of the Rhodes basin
and the Mediterranean coast of Turkey, in: Würtz M. (ed.), Mediterranean Submarine
Canyons: Ecology and Governance. Gland, Switzerland and Málaga, Spain: IUCN. 216
pages.
6. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:
Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Yaz Okulları/Eğitim Programları ve Sertifikalar:
1. Song of the Whale-International Fund for Animal Welfare's research vessel, Rhodes-Crete
transects, Mediterranean Sea. Study on observation and record techniques of Cetaceans,
May 2007.
2. MedPosidonia Projesi kapsamında, uydu fotoğrafları işlenmesi, fenolojik ve
lepidokronolojik tekniklerin uygulanmasını da içeren Posidonia çayırlarının izlenmesi ve
haritalandırılması üzerine düzenlenen kurs ve arazi çalışması, 21-26 Haziran 2008,
Gökçeada.
3. Training Course on Regional Ocean Governance for Mediterranean and Eastern European
Countries. 16 Kasım – 19 Aralık 2008, Malta.
Yayımlanmasında/Düzenlenmesinde Görev Aldığı Kongre/Sempozyum/Çalıstay
ve Diğer Faaliyetler:
1. 38. CIESM Kongresi, 9 – 13 Nisan 2007, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul.
2. 23. ECS – European Cetacean Society Conference, 2-4 Mart 2009, Askeri Müze, İstanbul
3. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu – 03-06 Eylül 2013 İstanbul
Ulusal ve Uluslararası Arazi ve Laboratuar Deneyimi:
2** CMAS Balıkadam sertifikası ile sualtı arazi deneyimi
Centre d’Océanologie de Marseille, Station Marine d’Endoume, moleküler biyoloji laboratuarında
Didier Aurelle danışmanlığında gorgonlarda popülasyon genetiği üzerine laboratuar deneyimi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content