close

Enter

Log in using OpenID

CV - Ece Göztepe

embedDownload
CURRICULUM VITAE
(27.05.2014)
Ünvanı, Adı, Soyadı: Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi ve Yeri:
Adres
26.05.1971 & Düsseldorf/Almanya
:
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Bilkent
Ankara, Türkiye
Telefon
:
Faks :
++90 312 290 10 38 Ext.
++90 312 266 40 01
E-posta
:
[email protected]
AKADEMİK DERECELER
Doçent
Doktora
16.02.2009
(Hukuk)
2001
Westfälische Wilhelms Universität Münster/Almanya
Kamu Hukuku Yüksek Lisansı
1996
Ankara Üniversitesi
Hukuk Lisansı
1993
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
03/2012 – Doçent (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi) 09/2005 – 02/2012 Yardımcı Doçent (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
01/2004 – 09/2005
Yardımcı Doçent (C1 – Wissenschaftliche Assistentin),
Institut für Politikwissenschaft, Westfälische Wilhelms Universität
Münster/Almanya
03/2002 – 12/2003
Öğretim Görevlisi (wissenschaftliche Mitarbeiterin),
Institut für Politikwissenschaft, Westfälische Wilhelms Universität
Münster/Almanya
02/1994 – 08/2002
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Page 1 of 4
AKADEMİK ÖDÜLLER
Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın araştırma yarışmasında İkincilik Ödülü
(1992) (Ayhan Tekinsoy ile birlikte)
Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın araştırma yarışmasında Üçüncülük
Ödülü (1991) (Ayhan Tekinsoy ile birlikte)
BURSLAR
5) 01.07.2014 – 31.08.2014 Alexander von Humboldt Vakfı kısa süreli araştırma
bursu (Freie Universität Berlin Hukuk Fakültesi‘nde)
4) 01.09.2012 – 31.08.2013 Alexander von Humboldt Vakfı deneyimli araştırmacı
bursu (Freie Universität Berlin Hukuk Fakültesi‘nde)
3) 07/2011 Friedrich Ebert Vakfı kısa süreli araştırma bursu
2) 1998-2001 Friedrich Ebert Vakfı doktora bursu (Tez danışmanı: Prof. Dr. Bodo
PIEROTH)
1) 1996-1997 öğretim yılında Alman Akademik Değişim Programı (DAAD)
araştırma bursu (Saarbrücken’deki Avrupa Enstitüsü’nde Prof. Dr. Georg
RESS’in kürsüsünde akademik çalışmalar yapılmıştır).
AKADEMİK ve MESLEKİ GÖREVLER
11. Alexander von Humboldt Vakfı‘nın Bilim Büyükelçisi (Ambassador Scientist)
(04/2014 – 04-2017)
10. Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ / bei Nomos) dergisinin Danışma
Kurulu üyeliği (2012-)
9. Leges Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi Danışma Kurulu üyeliği (2013-)
8. Anayasa Hukuku Dergisi Yayın Kurulu üyeliği (2012-)
7. TÜBİTAK ULAKBİM Hukuk Veritabanı Kurulu üyeliği (Eylül 2010-)
6. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu ve BilimDanışma Kurulu üyeliği (Ekim 2009-)
Page 2 of 4
5. Kamu Hukukçuları Platformu Girişim Kurulu üyeliği (Nisan 2009-)
4. Türkiye Barolar Birliği’nin 2007 yılında hazırlattığı “Anayasa Önerisi”
çalışma komisyonu üyeliği (Ağustos 2007-)
3. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde oluşturulan “Anayasa Şikayeti” çalışma
grubu üyeliği (Mart 2006-)
2. Yasama Dergisi Danışma Kurulu üyeliği (2006-)
1. Avrupa Birliği’nin 6. Çerçeve Programı tarafından fnanse edilen “Research
and Training Network “Women in European Universities” projesinde bilimsel
ve idari koordinatörlük (Mart 2002-Aralık 2003)
MESLEKİ ÖRGÜTLERE ÜYELİKLER
8. EWLA (European Women Lawyers Association) (2011-)
7. Südosteuropa-Gesellschaft (2011-)
6. Gesellschaft für Rechtsvergleichung (2011-)
5. IACL (International Association of Constitutional Law) (2006-)
4. EUSA (European Union Studies Association) (2003-)
3. AEI e.V. (Arbeitskreis Europäische Integration) (2002-2011)
2. DVPW (Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft) (2002-)
1. Deutsch-türkische Juristenvereinigung e.V. (1999-)
ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Lisans Dersleri:
Law 103
Anayasa Hukuku I
Law 104
Anayasa Hukuku II
Law 437
Seminar on the Political and Judicial Systems of Turkey and
Germany (Institut für Politikwissenschaft/Westfälische Wilhelms
Universität ile ortaklaşa)
Law 370
Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
Law 386
Law, Film and Literature
POLS 232
Turkish Public Law
Doktora Dersi:
Law 605
Anayasa Yargısı
AKTÜEL ARAŞTIRMA KONULARI
Page 3 of 4
Anayasa hukukunda yorum sorunu
Karşılaştırmalı anayasa hukuku
Avrupa kamu hukuku
Türkiye’de anayasa yargısının güncel sorunları
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı (Anayasa Şikayeti)
Avrupa kamu hukukundaki güncel gelişmeler ışığında devlet öğretisi ve
felsefesi
Alman anayasa hukuku ve devlet teorisi







BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDEKİ İDARİ GÖREVLER

Dekan yardımcılığı (Temmuz 2007-Ekim 2009)

Fakülte Kurulu üyeliği (Ekim 2006-Ekim 2012)

Hukuk Fakültesi Erasmus koordinatörlüğü (Ekim 2005- Ocak 2010)

Bologna Eşgüdüm Komitesi üyeliği (Ocak 2009-Ocak 2010)

Moot Court Seçim Komisyonu üyeliği (Ocak 2006-)

Hukuk Fakültesi Kütüphane Komisyonu üyeliği (Güz 2005-)
Page 4 of 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content