close

Enter

Log in using OpenID

Lenovo TAB A7-40/ Lenovo TAB A7-50

embedDownload
Lenovo TAB A7-40/
Lenovo TAB A7-50
Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu v1.0
Önce bunu okuyun - Düzenlemelere ilişkin bilgiler
Önce bunu okuyun - Düzenlemelere ilişkin bilgiler
Kablosuz iletişim özellikli cihaz modelleri, kablosuz kullanımın onaylandığı tüm
ülkelerin ya da bölgelerin radyo frekansı ve güvenlik standartlarıyla uyumludur.
Ayrıca ürününüz bir telekom modemi içeriyorsa bu, ülkenizdeki telefon ağına bağlantı
gereklilikleriyle uyumludur.
Cihazınızda bulunan kablosuz aygıtları kullanmadan önce ülkeniz ya da bölgenize
yönelik Düzenlemelere İlişkin Bildirim belgesini mutlaka okuyun. Düzenlemelere
İlişkin Bildirim belgesinin PDF sürümüne erişmek için aşağıdaki “Yayınların karşıdan
yüklenmesi” bölümüne bakın.
Yayınların karşıdan yüklenmesi
Yayınların elektronik sürümlerini şu adresten edinebilirsiniz:
http://support.lenovo.com. Cihazınıza ilişkin yayınları karşıdan yüklemek için
http://support.lenovo.com adresine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Kullanma Kılavuzunuza Erişme
Kullanma Kılavuzunuz, cihazınızla ilgili ayrıntılı bilgiler içerir. Kullanma
Kılavuzunuza erişmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Şu adrese gidin: http://support.lenovo.com adresine gidin ve ekrandaki

Cihazınızı başlatın ve Tarayıcı sık kullanılanlarından Kullanma Kılavuzuna erişin.
yönergeleri izleyin.
1
Servis ve Destek bilgileri
Servis ve Destek bilgileri
Aşağıda, ürününüzün garanti dönemi veya kullanım ömrü boyunca geçerli ürününüze
yönelik teknik destekle ilgili bilgiler verilmiştir. Lenovo garanti koşullarına ilişkin
bilgiler için Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi’ne bakın. Tam garanti bilgilerine
erişmeye ilişkin ayrıntılar için bu belgenin ilerleyen kısımlarındaki “Lenovo Sınırlı
Garanti bildirimi” bölümüne bakın.
Çevrimiçi teknik destek
Ürünün kullanım ömrü boyunca aşağıdaki web adresinden çevrimiçi teknik destek
alabilirsiniz: http://www.lenovo.com/support.
Telefonla teknik destek
Müşteri Destek Merkezi'nden telefonla yardım ve bilgi alabilirsiniz. Lenovo teknik
destek temsilcinizle iletişim kurmadan önce şu bilgileri hazır bulundurmaya çalışın:
Model ve seri numarası, hata iletisinin tam metni ve sorunun tanımı.
Teknik destek temsilciniz görüşme sırasında sizden cihazınızda yaşadığınız sorunun
adımlarını belirtmenizi isteyebilir.
Dünya Genelinde Lenovo Destek telefon listesi
Önemli: Telefon numaraları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Müşteri Destek
Merkezi'nin en güncel telefon listesini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
http://www.lenovo.com/support/phone.
Ülkenizdeki/bölgenizdeki telefon numarası listede yoksa, Lenovo yetkili satıcınıza ya
da Lenovo pazarlama temsilcinize başvurun.
2
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Önemli: Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşan hasarları engellemek için
ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.
Cihazınızı güvenle çalıştırmanıza yardımcı olacak ek ipuçları için aşağıdaki adrese
gidin: http://www.lenovo.com/safety.
Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı düşürmeyin, bükmeyin, delmeyin, içine yabancı nesneler sokmayın veya
üzerine ağır nesneler koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.
Cihazınızın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir
darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar
veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın ve camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın.
Cihazı kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için
Lenovo teknik destekle iletişime geçin.
Cihazınızı kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme ekipmanları
gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Cihazınızın zarar görmesini
engellemek için yalnızca 0°C (32°F) ila 40°C (104°F) (depolama -20°C (-4°F) ila 60°C
(140°F)) sıcaklık aralığında kullanın.
Cihazınızı parçalara ayırmayın veya değiştirmeye çalışmayın
Cihazınız mühürlü bir birimdir. Aygıtın içinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek
parça yoktur. Tüm iç onarımlar yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da
Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazınızı
açmaya veya değiştirmeye çalışmak garantiyi geçersiz kılar.
Yerleşik yeniden doldurulabilen pile ilişkin bildirim
TEHLİKE:
Yeniden doldurulabilir iç lityum iyon pili değiştirmeyi denemeyin. Lütfen fabrika
değiştirme yönergeleri için Lenovo Support (Lenovo) Destek birimine başvurun.
3
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Yeniden doldurulabilen pile ilişkin not
UYARI:
Pil, yanlış tipte bir pille değiştirilirse patlama riski vardır.
Lityum pili değiştirirken, yalnızca üreticinin önerdiği tipte ya da eşdeğer tipte bir pil
kullanın. Pil lityum içerir ve yanlış kullanıldığında ya da atıldığında patlayabilir.
Kullanılmış pilleri yönergelere uygun bir şekilde atın
Pilleri

Islatmayın ya da suya atmayın.

100°C (212°F) üstünde ısıtmayın.

Onarmayın veya parçalarına ayırmayın
Plastik poşet notu
TEHLİKE:
Plastik poşetler tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini önlemek için plastik
poşetleri bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Bağdaştırıcı bilgileri
Cihazınızın ve ac bağdaştırıcısının suyla temasını önleyin
Cihazınızı suya sokmayın, su veya diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda
bırakmayın.
Yalnızca onaylanan şarj yöntemlerini kullanın
Cihazınızın dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj
yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz:
4
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Şarj yöntemi
Ekran açık
Ekran kapalı
Ac bağdaştırıcısı
Desteklenir, ancak
Desteklenir
pil yavaş dolar.
Cihazdaki DC girişi bağlacı ile
Desteklenir, ancak
Desteklenir, ancak pil yavaş
kişisel bir bilgisayarın ya da
güç tüketimini telafi
dolar.
USB 2.0 standartlarına uyan
eder ve pil
başka bir cihazın USB bağlacı
normalden daha
arasında bir USB bağlantısı.
yavaş dolar.
Kullanıcıların, USB 2.0 veya
daha yüksek sürüme sahip
USB arabirimleriyle kurulacak
bağlantıyı kullanması gerekir.
Notlar:
Ekran açık: Cihaz açık
Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda
Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj aletinin çevresinde yeterince
havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj aletini
fişten çekin:

Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.

Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.

Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.
Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin
performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı ac
bağdaştırıcıları ve pilleri kullanın.
İşitme hasarını önleme
Cihazınızda bir kulaklık bağlacı vardır. Kulaklıklar için her zaman kulaklık bağlacını
kullanın.
5
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
UYARI:
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir. Eşitleyicinin en
üst seviyeye ayarlanması kulaklık çıkış voltajını ve sonuç olarak ses basıncı
düzeyini artırır. Dolayısıyla, işitmenizi korumak için eşitleyiciyi uygun bir
seviyeye ayarlayın.
Kulaklık bağlaçlarının çıkışı, EN 50332-2 belirtimlerine uygun değilse, kulaklıkların
yüksek seste uzun süre kullanılması tehlike oluşturabilir.
Cihazınızın kulaklık çıkış bağlacı, EN 50332-2 direktifinin 7. maddesiyle uyumludur.
Bu belirtim, cihazın maksimum bant genişliği olan RMS’nin çıkış voltajını 150 mV ile
sınırlar. İşitme kaybına karşı koruma sağlamak için, kullandığınız kulaklıkların, 75 mV
geniş bant özellikli voltaj değeri veya EN 50332-2 (Fıkra 7’deki sınırlamalar) ile uyumlu
olduğundan emin olun. EN 50332-2 ile uyumlu olmayan kulaklıkların kullanılması, aşırı
ses basıncı düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir.
Kulaklıkların, cihazınızla birlikte gönderilmesi, kulaklıkların ve cihazın EN 50332-1
belirtimleriyle uyumlu olduğunu gösterir. Farklı kulaklıklar kullanılıyorsa, bunların
EN 50332-1 belirtimleriyle uyumlu olduğundan emin olun (Fıkra 6.5 Sınırlama
Değerleri). EN 50332-1 ile uyumlu olmayan kulaklıkların kullanılması, aşırı ses basıncı
düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir.
Ses basıncı uyarı bildirimi
EN 60950-1'e uygun olarak test edilen cihazlar için:
2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011. EN 50332 için ses testlerinin yapılması
zorunludur.
Bu cihaz, geçerli EN 50332-1 ve/veya EN 50332-2 standartlarında belirtilen Ses Basıncı
Seviyesine uygunluğu açısından test edilmiştir. Yüksek seste uzun süre kulaklık
kullanılması durumunda kalıcı işitme kaybı oluşabilir.
6
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Uyarı bildirimi:
Olası duyma bozukluklarını önlemek için, yüksek ses düzeylerinde uzun süre
dinlemekten kaçının.
Cihazınızı bir motorlu taşıt veya bisiklette kullanırken dikkat edin
Her zaman kendinizin ve diğerlerinin güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun.
Cihazınız gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl
kullanacağınıza ilişkin kurallar içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.
Ürünü yerel yasa ve düzenlemelere uygun biçimde atın
Cihazınız kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, kırmayın, yakmayın, suya batırmayın
veya yerel yasa ve düzenlemelere aykırı herhangi bir biçimde atmayın. Bazı dahili
parçalar patlayabilen, sızıntı yapabilen veya doğrudan atıldığı takdirde çevreye zarar
verebilecek maddeler içerir.
Ayrıntılı bilgi için “Geri dönüştürme ve çevreyle ilgili bilgiler” bölümüne bakın.
Cihazınızı ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun
Cihazınız küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir.
Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da
çatlayabilir.
Verilerinizi ve yazılımınızı koruyun
Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin
adlarını değiştirmeyin; aksi takdirde cihazınızın yazılımı çalışmayabilir.
Ağ kaynaklarına erişim, cihazınızı virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve
yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale
getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi
gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin
sorumluluğunuzdadır.
7
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli
aletleri cihazınızdan uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik
alanlar ekrana ve sabit cihazdaki verilere zarar verebilir.
Cihazınızın oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun
Cihazınız açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık,
sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da
bilgisayarınızın vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde
yanığa neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü
cihazınızın ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçının.
Polyvinyl Chloride (PVC) kablosu ve kablo bildirimi
UYARI: Bu üründeki kablolara ya da bu ürünle birlikte satılan parçalarla ilişkili kablolara
dokunulması, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum anormalliklerine
yol açabileceği ve diğer üreme organlarına zarar verebileceği kabul edilen kurşun
maddesine maruz kalınmasına neden olur. Kablolara dokunduktan sonra ellerinizi
dikkatlice yıkayınız.
Avrupa - Asya uyumluluk işareti
8
Garanti bilgileri
Garanti bilgileri
Lenovo Uluslararası Garanti bildirimi
Bu ürün, Lenovo Uluslararası Garanti L505-0010-02 08/2011 sürümü koşulları
kapsamındadır. Lenovo Sınırlı Garanti (LLW) belgesine aşağıdaki adresten
erişebilirsiniz: http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. LLW belgesini bu Web
sitesinde pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz. LLW belgesini Web sitesinden
görüntüleyemezseniz yerel Lenovo ofisine ya da yetkili satıcısına başvurarak LLW
belgesinin yazılı bir kopyasını edinin.
Model ve Sürüm
Model
Sürüm
Lenovo A3500-F
WLAN (kameralı)
Lenovo A3500-FL
WLAN (Arka kamerasız)
Lenovo A3500-H
WLAN+3G (Yalnızca veri)
Lenovo A3500-HV
WLAN+3G (Ses)
Garanti süresi ve Garanti hizmetinin tipi
Makinenin Satın Alındığı
Garanti Süresi
Garanti Hizmeti
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1, 3, 4
Ülke ya da Bölge
Kore, Tayvan
Türü
pil takımı - 1 yıl
Endonezya, Malezya, Tayland,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Filipinler, Vietnam, Singapur
pil takımı - 1 yıl
Çin (Hong Kong S.A.R), Çin
parçalar ve işçilik - 1 yıl
(Macau S.A.R), Hindistan,
pil takımı - 1 yıl
Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar,
Mısır, Güney Afrika, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Cezayir, Nijerya,
Kenya, Sri Lanka
9
1, 4
1, 4
Garanti bilgileri
Makinenin Satın Alındığı
Garanti Süresi
Ülke ya da Bölge
Garanti Hizmeti
Türü
Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Yunanistan, Makedonya,
pil takımı - 1 yıl
1, 4
Romanya, Slovenya, Sırbistan,
Polonya, Slovakya, Macaristan,
Bulgaristan
Kanada, Japonya
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1, 5
pil takımı - 1 yıl
Avusturya, Fransa, Almanya,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
İzlanda, İsrail, İrlanda, İtalya,
pil takımı - 1 yıl
1, 3
Litvanya, Letonya, İsviçre ve
İngiltere
Avustralya, Yeni Zelanda
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1, 3
pil takımı - 1 yıl
Rusya, Ukrayna, Kazakistan,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Belarus, Türkmenistan,
pil takımı - 1 yıl
4
Azerbaycan, Ermenistan
Arjantin, Kolombiya, Peru
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Venezuela, Bolivya, Uruguay,
sınırlı garanti*
Şili, Paraguay, Ekvador
pil takımı - 1 yıl
Amerika Birleşik Devletleri,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Meksika
sınırlı garanti*
1, 4
1, 5
pil takımı - 1 yıl
Brezilya
parçalar ve işçilik - 1 yıl
sınırlı garanti*
pil takımı - 1 yıl
10
4
Garanti bilgileri
Makinenin Satın Alındığı
Garanti Süresi
Ülke ya da Bölge
Garanti Hizmeti
Türü
Danimarka, Estonya, Finlandiya
parçalar ve işçilik - 2 yıl
Norveç, İspanya, İsveç, Belçika,
pil takımı - 1 yıl
1, 3
Lüksemburg, Hollanda
Türkiye, Çek Cumhuriyeti
parçalar ve işçilik - 2 yıl
1, 4
pil takımı - 1 yıl
* Bazı bileşenler hariçtir. Güç bağdaştırıcıları, klavyeler, plastikler ve menteşeler için 90
günlük sınırlı garanti.
Garanti Hizmetinin Tipi
1.
Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim (“CRU”) Hizmeti
2.
Yerinde Hizmet
3.
Kurye ya da Depo Hizmeti
4.
Müşteri Tarafından Teslim Hizmetleri
5.
Posta ile Teslim Hizmeti
6.
Müşteri İki Yönlü Posta Hizmeti
7.
Ürün Değiştirme Hizmeti
Garanti hizmeti türlerine ilişkin tam açıklama için garanti bilgilerinin tamamına
başvurun. Tam garanti bilgilerine erişmeye ilişkin ayrıntılar için bkz. “Lenovo Sınırlı
Garanti bildirimi”.
11
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla
ilgili bilgiler
Genel geri dönüşüm bildirimi
Lenovo, bilgi teknolojisi (BT) ekipmanı sahiplerini, kullanım süresini doldurduklarında
ekipmanlarını sorumlu bir şekilde geri dönüştürmeleri için teşvik etmektedir. Lenovo,
bilişim ürünlerini geri dönüştürme konusunda ekipman sahiplerini desteklemek için
çeşitli program ve hizmetler sunar. Lenovo ürünlerinin geri dönüştürülmesi hakkında
bilgi edinmek için şu adrese gidin: http://www.lenovo.com/recycling.
Önemli WEEE bilgileri
Ülkeye özgü bilgilere http://www.lenovo.com/recycling adresinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye uyumluluk bildirimi
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on
the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment (EEE).
Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Elektrik ve Elektronik Eşyalarda
Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)”
direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
12
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos
não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta,
autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados
por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente
certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo
possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você
possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou
encaminhe um e-mail para: [email protected], informando o modelo, número de
série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu
produto Lenovo.
Japonya için geri dönüşüm bilgileri
Japonya için atma ve geri dönüşüm bilgilerine
http://www.lenovo.com/recycling/japan adresinden ulaşabilirsiniz.
Çin için geri dönüşüm bilgileri
Hindistan için geri dönüşüm bilgileri
Hindistan için geri dönüşüm ve atma bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.
Diğer geri dönüşüm bildirimleri
Cihaz bileşenlerinin ve pillerin geri dönüşümüyle ilgili ek bilgiler Kullanma
Kılavuzu'nuzda bulunmaktadır. Ayrıntılar için “Kullanma Kılavuzunuza Erişme”
bölümüne bakın.
13
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Pil geri dönüşüm işaretleri
Tayvan için pil geri dönüşüm bilgileri
ABD ve Kanada için geri dönüşüm bilgileri
Avrupa Birliği için pil geri dönüşüm bilgileri
Enerji verimliliği işareti
Kaliforniya BC işareti
14
Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması Yönergesi (RoHS)
Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması
Yönergesi (RoHS)
Türkçe
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on
the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment (EEE).
Ukrayna
Hindistan
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.
Avrupa Birliği
Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the
requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).
For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf
15
Elektronik yayılım bildirimleri
Elektronik yayılım bildirimleri
FFC (Federal Communications Commission) Uygunluk Bildirimi
Bu donatı sınanmıştır ve FCC Kuralları’nın 15. Bölümünde, Sınıf B dijital aygıtlar için
öngörülen sınırlamalara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, yerel bir kurulumda zararlı
parazitlere karşı uygun koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu donatı, radyo
frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönergelere uygun biçimde kurulup
kullanılmazsa, radyo dalgalarında parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda
parazit olmayacağı garanti edilmez. Bu donatı radyo ya da televizyon alıcılarında
parazite neden olursa (bunu donatıyı açıp kapatarak denetleyebilirsiniz), kullanıcının
aşağıdaki önlemlerin bir veya daha fazlasını dikkate alarak bu girişimi ortadan
kaldırması tavsiye edilir:

Alıcı anteninin başka yöne çevrilmesi veya başka bir yere taşınması.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafenin arttırılması.

Cihazın, alıcının bağlı olduğu prizin devresinden farklı bir devrede yer alan bir
prize takılması.

Yardım almak için yetkili bir satıcıya ya da hizmet temsilcisine başvurun.
Lenovo, bu ekipmanda yapılan izinsiz değişikliklerin neden olduğu herhangi bir radyo
veya televizyon parazitinden sorumlu değildir. Yetkisiz yapılan değişiklikler,
kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu cihaz FCC Kuralları, Bölüm 15’e uygundur. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula
bağlıdır: (1) Bu cihaz herhangi bir zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihazın
istenmeyen şekilde çalışmasına neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü
paraziti kabul etmelidir.
Sorumlu Taraf:
Lenovo (ABD) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
16
Elektronik yayılım bildirimleri
Telefon: 1-919-294-5900
FCC Uyarısı
Uyum sağlamakla sorumlu tarafın özellikle onaylamadığı değişiklikler, kullanıcının
ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılar.
Bu iletici için kullanılan antenler başka anten veya ileticilerle birlikte bağlanmamalı
veya çalıştırılmamalıdır.
Industry Canada Class B yayılım uyumluluk bildirimi
Bu Sınıf B dijital cihazı Kanada ICES-003 kuralıyla uyumludur.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
IC Uyarısı
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation
is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d'en
Industry Canada Class B Emission Compliance Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
17
Elektronik yayılım bildirimleri
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Avrupa Birliği - EMC Yönetmeliği Uyumluluğu
Bu ürün, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yürürlükte olan elektromanyetik uyumlulukla
ilgili yasal düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin 2004/108/EC sayılı AB Konseyi
Direktifi'nde belirtilen koruma gerekliliklerine uygundur. Lenovo, koruma gereklilikleri
konusunda, önerilmeyen seçenek kartlarının takılması da dahil olmak üzere,
önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek
sorunların sorumluluğunu kabul etmez.
Bu ürün EN55022 sayılı Avrupa Standardı’na göre test edilip Sınıf B Bilgi Teknolojisi
Ekipmanı sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Sınıf B donatısı sınırlamaları, ev
ortamında lisanslı iletişim aygıtlarıyla etkileşime karşı uygun biçimde koruma
sağlamak amacıyla konulmuştur.
AB iletişim bilgileri: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakya
Almanya Sınıf B uyumluluk bildirimi
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG
(früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die
elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.
18
Elektronik yayılım bildirimleri
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu
installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo
empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung
für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung
der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern
ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der
EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie
2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das
EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die
Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH,
Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
Kore Sınıf B uyumluluk bildirimi
19
Elektronik yayılım bildirimleri
Japonya VCCI Sınıf B uyumluluk bildirimi
Japonya uyumluluk bildirimi
Japan compliance statement for products which connect to the power mains with
rated current less than or equal to 20 A per phase.
20
Yasal bildirimler
Lenovo ve Lenovo logosu, Lenovo'nun ABD'deki ve/veya
diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Diğer şirket, ürün veya hizmet adları başka şirketlerin ticari
markaları veya hizmet markaları olabilir.
Birinci Basım (Mart 2014)
© Telif hakkı Lenovo 2014.
70110818
Çin’de Basılmıştır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
701 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content