close

Enter

Log in using OpenID

CV - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Deniz Polat
Doğum Tarihi
: 1985
Yazışma Adresi
: İtu Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/ İstanbul/ Türkiye
Öğrenim Durumu
ÖĞRENİM
DÖNEMİ
: Doktora Öğrencisi
DERECE (*)
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENİM ALANI
2010-
Doktora
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Malzeme Mühendisliği
2008-2010
Y. Lisans
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Malzeme Mühendisliği
2004-2008
Lisans
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
Pattern Formation of Aluminum Surface During Anodic Polarization
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı :
İkincil Lityum İyon Piller için Elektron Demeti Yöntemi ile Dereceli Olarak Kompozisyonu
Değişen Şekilli CuSi İnce Film Anotların Üretimi ve Karakterizasyonu
Akademik/Meslekte Deneyim
GÖREV DÖNEMİ
20092011-2012
UNVAN
Ar.Gör.
Visitor
scientist
ÜNİVERSİTE
BÖLÜM
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü
Argonne National Lab
Chemical Science
Division
Projelerde Deneyimi:
Lityum İyon Pil Teknolojisine Yönelik Eğik Açılı Elektron Demeti Buharlaştırma Yöntemiyle
Dereceli Olarak Bileşimi Değişen, Gözenekli Şekilli CuSi İnce Film Anotların Üretimi ve
Karakterizasyonu, Tübitak Projesi,213M511, Bütçe: 261725TL, Araştırmacı, 2014-2016.
Anot Malzemesi olarak Lityum İyon Pillerde NiSi NanoTeller, Link Projesi, Bütçe: 5000TL,
Araştırmacı, 2013.
1/11
Cu-Sn Thin Films As Anodes for Thin Film Rechargeable Lithium Batteries, Link Projesi,
Bütçe: 5000TL, Araştırmacı, 2012.
Termal Sprey ile Elde Edilen Termal Bariyer Kaplamaların Lazer Uygulaması ile Yüzey
Modifikasyonu, Link Projesi, Bütçe: 5000TL, Araştırmacı, 2010.
Eğik Açılı Kaplama Yöntemi ile Si Matrisli Düzenli Sıralanmış Helisel CuSi Anodların
Elektrokimyasal Performanslarının Geliştirilmesi, Link Projesi, Bütçe: 5000TL,
Araştırmacı, 110M148, Bütçe 295 350TL, 2010-2014.
Lityum İyon Pillerde Katot Malzemesinin Şekilli Alüminyum Altlık Malzemesi Üzerine
Üretimi, Bap Projesi, Bütçe: 5000TL, Araştırmacı, 2010-2013.
Gözeneklere Sahip Anotların Üretimi Ve Karakterizasyonu, Tübitak Projesi, Araştırmacı,
2013.
Tekrar Şarj Edilebilir Lityum İyon Piller İçin Alüminyum Oksit Şablonlar Kullanılarak LiMO x
Katot Malzemelerin Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu, Bap Projesi, Bütçe: 5000TL,
33222, Araştırmacı,, 2010-2012.
İkincil Lityum İyon Piller için Elektron Demeti Yöntemi ile CuSn ve CuSi Alaşımlı Düzenli
Nano Gözeneklere Sahip Anotların Üretimi ve Karakterizasyonu, Tübitak Projesi,
110M148, Araştırmacı,, 2010-2013.
Açık Hücreli Alüminyum Köpük Üretimi, BAP Projesi, 33558, Bütçe: 5000TL, Araştırmacı,
2010-2011.
Elektrolitik Parlatma Tekniği Kullanılarak Alüminyum Yüzeyinde Değişik Şablonların
Oluşturulması Ve Oluşum Mekanizmasının Açıklanması, BAP Projesi, 33222, Bütçe:
5000TL, Araştırmacı,, 5000TL, 2009-2010.
Li-iyon Pilleri İçin Elektron Demeti İle Fiziksel Buhar Biriktirme (EB PVD) Yöntemi
Kullanılarak İnce Film Anot Malzemesi Üretimi Ve Karakterizasyonu, BAP Projesi, 33221,
Bütçe: 5000TL, Araştırmacı,, 5000TL, 2009-2010.
Metalik Köpüklerin Üretimi Ve Üretim Parametrelerinin Deney Tasarım Yöntemleri İle
Optimizasyonu, BAP Projesi, 320390, Bütçe: 5000TL, Araştırmacı,2008-2009 (12 ay).
Burs ve Ödüller:
Tübitak yurt içi Lisans Üstü burs programı (BİDEB 2011) (2010-)
Fakülte birinciliği (2008)
ESERLER
A. SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Uluslararası
Makaleler:
A1. B.D.Polat, O.Keleş, The Effects of Film Thickness and Evaporation Rate on Si-Cu
Thin Films for Lithium Ion Batteries, J. nanoscience and Nanotechnology (accepted).
2/11
A2. B. D. Polat, O. Keles, Cu-Capped Nanocolumnar Si Anode for LIB, Material Sciences
and Engineering B (submitted).
A3. B. D. Polat, O. Keles, Multi-Layered Cu/Si Nanorods Array and Its Use for Lithium
Ion Batteries, Surface and Coating Technology (accepted).
A4. B. D. Polat, O.L.Eryilmaz, O. Keles, A. Erdemir, Fabrication of the well-aligned
nanocolumnar structured NiSi thin film by oblique angle deposition and its use as anode
material for lithium ion batteries, Surface and Coating Technology (submitted).
A5. B.Deniz Polat, Özgül Keleş, N. Sezgin, Improving the Electrochemical Performance
of the Tin Based Anodes formed via Oblique Angle Deposition Method, Bulletin of Material
Science, accepted.
A6. B. D. Polat, O. Keles, “Well-Aligned, Ordered, Nanocolumnar Structured Cu-Si Thin
Film As Anode Material in LIB”, Journal of Power sources, Volume 270, 238-247, 2014.
A7. B. D. Polat, A. Abouimrane, N. Sezgin, O. Keles, K. Amine, Use of Multilayered NiSn and Ni-Sn-C Thin Fim Anodes for Lithium-Ion Batteries, Electrochimica Acta, Volume
135, 585-593, 2014.
A8. B. D. Polat, and O. Keles, The use of Well-Aligned Composite Nanorod Arrays as
Anode Material for Lithium Rechargeable Batteries, Journal of Power Sources, Volume
266, 353-364, 2014.
A9. B.Deniz Polat, Özgül Keleş, Jun Lu, Khalil Amine, Nanocolumnar Structured Porous
Cu-Sn Thin Film as Anode Material for Lithium-ion Batteries, ACS Applied Materials and
Interfaces, DOI: 10.1021/am405994b, 2014.
A10. B.Deniz Polat, O.Levent Eryılmaz, Özgül Keleş, Si Based Anodes Produced via
Magnetron Sputtering, Ecs Electrochemistry Letters, Volume 3, Issue 6, A45-A49, 2014.
A11. B. Polat, O. Keles, The Effect of Thin Film Morphology on The Electrochemical
Performance of Cu–Sn Anode for Lithium Rechargeable Batteries, Journal of Nanoscience
and Nanotechnology, Volume 14, Issue 5, 1–5, 2014.
A12. Z. Zumrut, B. D. Polat, I. Akin, O. Keles and G. Goller, Bioactivity Characterization
and a Full Factorial Design on the Adhesive Strength of Air Plasma Sprayed HA-TiO2
Coated Ti, Journal of The Australian Ceramic Society, Volume 49, Issue 2, 95 – 103,
2013.
A13. B.D. Polat, N. Sezgin, O. Keles, K. Kazmanlı, A. Abouimrane, K. Amine, A nanoarchitectured porous electrode assembly of copper rich Cu 6Sn5 thin film for rechargeable
lithium batteries, Journal of Alloys and Compounds, Volume 553, 204–207,2013.
A14. M. Urgen, O.Keles, B.D.Polat, F.Bayata, Generation of a Surface Pattern having
Conical Surface Features by Anodic Polarization of Aluminum, J. Electrochemical Society,
Vol. 159, Issue 9, C411-C415, 2012.
B. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
B1. Polat B.D., Keles O., Tin and Tin-Copper Composite Nanorod Anodes for
Rechargeable Lithium Applications, International Journal of Chemical, Materials Science
and Engineering, Volume 7, Issue 12, pp. 550-554, 2013.
3/11
B2. B. Deniz Polat, Özgül Keleş, “Dünya’da ve Türkiye’de Lityum İyon Pil Teknolojisi”,
Gas and Power Dergisi, s. 6-7 , Mayıs (2012).
C. Uluslararası Bilimsel Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Yayınlar :
C1. B.D. Polat, L. Eryılmaz, O. Keles, Optimizing the Composition of the Cu/Si Thin Film
Anodes Produced via Magnetron Sputtering, ECS Transaction, Volume 58, Issue 48, pp.
15-22, 2014.
C2. B.D. Polat, N. Sezgin, Ö. Keleş, Improving the Electrochemical Performance of the
Tin Based Anodes formed via Oblique Angle Deposition Method, ECS Transaction, Volume
58, Issue 48, pp. 23-33, 2014.
C3. B.D.Polat, N.Sezgin, Ö.Keleş, K.Kazmanlı, A. Abouimbrane, K. Amine, Cu-Sn Thin
Film as Anode for Thin Film Rechargeable Lithium Ion Batteries, ECS Transactions,
Volume 50, Issue 26, pp. 107- 115, March 2013.
C4. B.D.Polat, N.Sezgin, Ö.Keleş, K.Kazmanlı, A. Abouimbrane, K. Amine, Cu-Sn Thin
Film Production on Copper Substrate, ECS Transactions, Volume 50, Issue 26, 279-292,
March 2013.
C5. B.D. Polat, N. Sezgin, O.Keleş, K.Kazmanlı, Use Of Nanostructured Sn Thin Film
Anodes For Lithium Ion Batteries, TMS Meeting Proceedings, pp. 797-802, 2013.
C6. B. Deniz Polat, Burak Özkal, Özgül Keleş, Determinatıon Of Heat Treatment Effect
On 6xxx Serıes Aluminum Foams By Design of Experiment, TMS Meeting Proceedings,
Vol. 3, 69-92, 2011.
D.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Yayınlar (Poster Ve Sunumlar)
D1. D. B. Polat, O. Keles, Use of Structured Cusi Thin Film As Anode Material in Lib, ECS
Meeting, Cancun, Mexico, 2014 (accepted poster).
D2. D. B. Polat, O. Keles, “Fabrication of Well-Aligned, Multi-Layered Cu/Si Nanorods
Array and Its Use As Anode for Lithium Ion Batteries”, ECS Meeting, Cancun, 2014
(accepted oral presentation).
D3. D. B. Polat, L. Eryilmaz, , O. Keles, Improving Electrochemical Performance of Cusi
Thin Film By Depositing Cu Thin Film Via Magnetron Sputtering, ECS Meeting, 2014
(accepted poster).
D4. B.Deniz Polat, Ozgul Keles, Mustafa Urgen, Barnacle-shaped Imperfections
Formation on Different Aluminum Alloys, 17th International Metallurgy & Materials
Congress, Istanbul, Turkey, September 2014 (accepted poster).
D5. B.Deniz Polat, Özgül Keleş, Improving the Reversible Cyclability of the Si Based
Composite Thin Film Anodes, 17th International Metallurgy & Materials Congress,
Istanbul, Turkey, September 2014 (accepted poster).
D6. B.D. Polat, O.Keleş, L.Eryilmaz, A.Erdemir “Use of multilayered Si Based Films as
Anodes for Rechargeable Lihium-Ion Batteries”, ISTS Meeting, Istanbul, June 2014 (oral
presentation).
D7. B.D.Polat, Ö.Keleş, M.Ürgen, Novel Method for the Production of Self-Standing Ag
Nanowires, ISTS Meeting, Istanbul, Turkey, June 2014 (poster presentation).
4/11
D8. B. Deniz Polat, Ozgul Keles, “Ni-Si Nanowires As an Anode for Lithium Ion
Batteries”, ESC Meeting, San Francisco, 2014 (oral presentation).
D9. B. D. Polat, O. L. Eryilmaz, R. Erck, O. Keleş, A.Erdemir, K. Amine, “Improved
Electrochemical Performance of Si-Based Anodes with Well-Aligned SiCu Helices Formed
using Glancing Angle Deposition”, ICMCTF International Conference, Sandiego, May 2014
(oral presentation).
D10. B.D. Polat, L. Eryılmaz, O. Keles, “Optimization in the Electrochemical Performance
of CuSi Thin Film Anode Produced via Magnetron Sputtering”, 224th ECS Meeting, San
Francisco, October 2013 (oral presentation).
D11. B.D. Polat, N. Sezgin, O. Keles, “Improving the Electrochemical Performance of
the Tin Based Anodes formed via Oblique Angle Deposition Method”, 224th ECS Meeting,
San Francisco, October 2013 (oral presentation).
D12. D. Polat, O. Keles, “Use of Tin Based Composite Nanorod Anodes for Rechargeable
Lithium Applications” , Waset Meeting, Istanbul, December 2013 (oral presentation).
D13. D. Polat, O. Keles, “Use of Tin Based Composite Nanorod Anodes for Rechargeable
Lithium Applications”, ECS Meeting, San Fransisco, 2013 (oral presentation).
D14. B.D. Polat, N. Sezgin, O.Keleş, K.Kazmanlı, A. Abouimbrane, Use Of
Nanostructured Sn Thin Film Anodes For Lithium Ion Batteries, TMS Meeting, Texas, USA,
2013 (poster presentation).
D15. B.Deniz Polat, Ö. Keleş, A. Abouimrane, K. Amine, Improving Electrochemical
Performance of the Nanostructured Si Thin Film Anode by Using Nanostructured
Compliant Layer, ABAA6- 6th International Conference on Advanced Lithium Batteries
for Automobile Applications, Chigaco, USA, September 2013 (poster presentation).
D16. B.D. Polat, N. Sezgin, K.Kazmanlı, Ö. Keleş, A. Abouimrane, K.Amine, Production
of non-porous and porous Cu-Sn/C Multilayered system via Electron Beam Evaporation
Techniques, ECS Meeting , Hawaii, USA, 2012 (poster presentation).
D17. B. Polat, N. Sezgin, Ö. Keleş, K.Kazmanlı, A.Abouimrane, K. Amine, “Production of
Cu-Sn system via Electron Beam Deposition technique”, ECS Meeting, Hawaii, 2012 (oral
presentation).
D18. B.D. Polat, N. Sezgin, K.Kazmanlı, Ö. Keleş, Cu-Sn Thin Film Anode Production on
Copper Substrate via Electron beam Deposition Technique for Lithium Ion Batteries,
222nd ECS Meeting, Hawaii, USA, October 2012 (poster presentation).
D19. B.D. Polat, N. Sezgin, K.Kazmanlı, Ö. Keleş, Microstructure and Electrochemical
Properties of Electron Beam Deposited Cu-Si Thin Film Anode for Lithium Ion Batteries,
ABAA5, 5th International Conference On Advanced Lithium Batteries For Automobile
Applications, Istanbul, Turkey, September 2012 (poster presentation).
D20. B. D. Polat, N. Sezgin, O. Keles, K. Kazmanlı, A. Abouimrane, K. Amine,
“Production of Cu-Sn/C System (for Li Ion Batteries) via Electron Beam Deposition
Technique”, 6th MPA Meeting, Portugal, July 2012 (oral presentation).
D21. B. Deniz Polat, Özgül Keleş, Novel Method For The Production Of Self-Standing
Nickel Nanowire, Gordon research conferences, Maine, USA, July 2012 (poster
presentation).
5/11
D22. D. Polat, B. Özkal, Ö. Keleş, “Determinatıon Of Heat Treatment Effect On 6xxx
Serıes Aluminum Foams By Design of Experiment”, TMS, San Diego, 2011 (oral
presentation).
D23. B. D. Polat, O. Keles, M. Urgen, “Surface Patterning of Aluminum in H3PO4 and
H2SO4 Mixtures and Using Them as Templates for Fabrication of Free Standing
Nanowires”, 220 th ECS Meeting, Boston, October 2011 (oral presentation).
D24. B. D. Polat, O. Keles, M. Urgen, “Barnacle-shaped Imperfections Formation on
Different Aluminum Alloys”, 1st International Surface Treatment Symposium, Istanbul,
June 2011 (oral presenttion).
E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
E1. B. Deniz Polat, I. Servet Timur, Özgül Keleş, Çinko- Alüminyum Alaşımından
Üretilmiş Döküm Parçalarının Korozyon Direncine Bakır Kaplama Proseslerinin Etkisi, Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: Tasarım ve Teknoloji, No. 3, s. 103-113,
(2013).
E2. B. D. Polat, Ö. Keleş, I. S. Timur, Zamak Alaşımları İçin Farklı Bakır Kaplama
Prosesleri, Yüzey İşlemler Dergisi, s. 40-44, Mart (2012).
E3. B. D. Polat, Ö. Keleş, I. S. Timur, Zamak Alaşımları Üzerine Uygulanan Kaplama
Öncesi Yüzey Hazırlama İşlemlerin Önemi, Yüzey İşlemler Dergisi, s. 68-72, Mart (2012).
E4. B. Deniz Polat, Özgül Keleş, Lityum İyon Pil Teknolojosi, Metalurji Dergisi, Sayı 162,
s. 42-48, 2012.
E5. S. İhvan, B. D. Polat, D. Sezer, Ö. Keleş, Alüminyum Köpük Üretiminde Alaşım
Elementlerinin Etkisi, İTÜ Dergisi /d, Cilt 10, Sayı 2, s. 149-157, Nisan 2011.
E6. B. Deniz POLAT, Özgül KELEŞ, Yılmaz TAPTIK, Metalik Köpükler, Alüminyum Metalik
Köpük ve Üretim Yöntemleri, Metal Dünyası, Sayı 205, 2-7, 2011.
F. Kitaplar
F1. Ö. Keleş, K. Amine, B. Deniz Polat, Nanocolumnar Porous Cu-Sn Thin Film as Anode
Material for LIB, Lambert Academic Publishing, ISSBN 978-3-659-57591-4, 2014.
6/11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content