close

Enter

Log in using OpenID

CV - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Özgül Keleş
Doğum Tarihi
: 1972
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Bölüm/Program
Metalurji
ve
Malzeme
Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Doktora
Materials Engineering
Metalurji
ve
Mühendisliği
Metalurji
ve
Mühendisliği
Yrd. Doç
Doç.Dr.
Malzeme
Malzeme
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yıl
1993
İstanbul Teknik Üniversitesi
New Mexico Institute of
Mining and Technology
1996
İstanbul Teknik Üniversitesi
2007
İstanbul Teknik Üniversitesi
2010
2000
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
“Matkap Uçlarının Ark PVD İle TiN kaplamasında Proses Parametrelerinin Taguchi
Metodları ile Optimizasyonu”, Doç. Dr. Yılmaz Taptık.
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı :
“Regression Analyses on The Solid Particle Erosion of Copper and Copper-Zinc Alloys”
(Bakır ve Bakır-Çinko Alaşımlarının Katı Partikül Erozyonu Üzerine Regresyon Analizleri),
Prof. Dr. Osman T. İnal.
Görevler:
Görev Ünvanı
Ar.Gör.
Proses
ve
Ürün
Geliştirme Mühendisi
Ar.Gör.
Görev Yeri
Mühendislik Fakültesi
Kalite Güvence Bölümü
Ziyaretçi Araştırmacı
Tribology Division
Doktora
Araştırmacı
Materials
Engineering
Department
Sonrası
Ar-Ge Uzmanı
Ar-Ge Yöneticisi
Yard.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Materials
Engineering
Department
Arge Bölümü
Arge Bölümü
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi
Mita Kalıp ve Döküm
Sanayii A.Ş.
New Mexico Institute of
Mining and Technology,
NM, USA.
Argonne
National
Laboratory, IL, USA
New Mexico Institute of
Mining and Technology,
NM, USA.
Assan Alüminyum
Assan Alüminyum
İstanbul
Teknik
Üniversitesi
İstanbul
Teknik
Üniversitesi
Yıl
1994-1994
1994-1998
1998-2000
2001-2001
2001-2002
2002-2005
2005-2007
2007-2010
2010-2013
1/11
Misafir Araştırmacı
Kimya
Bilimi
ve
Mühendisliği Bölümü
Argon
Ulusal
Laboratuarı, USA
2011
Temmuz2011 Eylül
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Tamamlanmış Tezler
Billur Deniz Polat, “ Pattern Formation of Aluminum Surface During Anodic Polarization”,
Haziran 2010.
Arda, Kocaman, “Isısal Plazma Püskürtme Süreci için Çalışma Parametrelerine Bağlı
Basitleştirilmiş Model”, Eylül 2010.
Emel, Danacı, “Ti6Al4V Alaşımı İle Açık Hücreli Köpük Üretimi Ve Karakterizasyonu”,
Haziran 2011.
Feyza Denizli, “Li-İyon Pilleri İçin Elektron Demeti İle Fiziksel Buhar Biriktirme (EB PVD)
Yöntemi Kullanılarak İnce Film Anot Malzemesi Üretimi Ve Karakterizasyonu”, Haziran
2011.
Elvan Zaman, “Açık Hücreli Alüminyum Köpük Üretimi” Haziran 2011.
Vakur Doğan, “Termal Sprey ile Elde Edilen Termal Bariyer Kaplamaların Lazer
Uygulaması ile Yüzey Modifikasyonu”, Eylül 2011.
Mustafa Başaran, “Investigatıon of Ageing Effects On Commercial LiFePO 4 Cathode
Material”, Ocak 2013.
Fatih Kuzak, “Investigation Of Grain Size Effects On The Diffusion Rate of Nanoporous
Metal Organıc Frameworks”, Ekim 2013.
Hüseyin Can Çoban, Metal Oxide (SnO2) Modified LiNi0.8Co0.2O2 Cathode Material For
Lithium Ion Batteries, Mayıs 2014.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Cansu Kıyak “İkiz Merdaneli Sürekli Döküm Yöntemi ile Üretilen 3104 ve 3004 Alüminyum
Alaşımlarının Derin Çekilebilirlik Özelliklerinin Geliştirilmesi”.
Pelin Odacı “Yükseköğretim Kurumlarında Sürdürülebilir Ve Güvenli Laboratuvar Yönetim
Sistem Modelinin Geliştirilmesi”.
Anıl Özkaya “Sol-Jel Yöntemi İle Üretilecek LiMnxM2-xO4 Tozunun Laminasyon Yöntemi İle
Kaplanarak Lityum İyon Pillerde Katot Malzemesi Olarak Kullanılması”.
Emre Çetinkaya “ Lityum İyon Piller İçin Yeni Nesil Anotlar “.
2/11
Projelerde Yaptığı Görevler :
Lityum İyon Pil Teknolojisine Yönelik Eğik Açılı Elektron Demeti Buharlaştırma Yöntemiyle
Dereceli Olarak Bileşimi Değişen, Gözenekli Şekilli CuSi İnce Film Anotların Üretimi ve
Karakterizasyonu, Tübitak Projesi,213M511, Bütçe: 261725TL, Proje Yöneticisi, 20142016.
Eğik Açılı Kaplama Yöntemi ile Si Matrisli Düzenli Sıralanmış Helisel CuSi Anodların
Elektrokimyasal Performanslarının Geliştirilmesi, Link Projesi, Bütçe: 5000TL, Proje
Yöneticisi, 110M148, Bütçe 295 350TL, 2010-2014.
Organik ve İnorganik Yüzeylerin, Bakır ve Alaşımları ile Termal Sprey Yöntemi
Kullanılarak Kaplanıp, Anti-Bakteriyel Özellik Kazandırılması, Tübitak- Teydeb Projesi,
7120870, Araştırmacı, 2014.
Anot Malzemesi olarak Lityum İyon Pillerde NiSi NanoTeller, Link Projesi, Bütçe: 5000TL,
Proje Yöneticisi, 2013.
Sol-jel Yöntemi İle Üretilecek LiMnxM2-xO4 Tozunun Laminasyon Yöntemi İle Kaplanarak
Lityum İyon Pillerde Katot Malzemesi Olarak Kullanılması, Bap Projesi, Bütçe: 5000TL,
Proje Yöneticisi, 2013-2014.
Cu-Sn Thin Films As Anodes for Thin Film Rechargeable Lithium Batteries, Link Projesi,
Bütçe: 5000TL, Proje Yöneticisi, 2012.
İkiz Merdaneli Sürekli Döküm Yöntemi ile Üretilen 3104 ve 3004 Alüminyum Alaşımlarının
Derin Çekilebilirlik Özelliklerinin Geliştirilmesi, Bap Projesi, Bütçe: 5000TL, Proje
Yöneticisi, 2012-2014.
Lityum İyon Pillerde Katot Malzemesinin Şekilli Alüminyum Altlık Malzemesi Üzerine
Üretimi, Bap Projesi, Bütçe: 5000TL, Proje Yöneticisi, 2010-2013.
Lityum İyon Piller İçin LixNi(1-x)O2 Üretimi Ve Karakterizasyon, Bap Projesi, Bütçe: 5000TL,
Proje Yöneticisi, 2010-2011.
Termal Sprey ile Elde Edilen Termal Bariyer Kaplamaların Lazer Uygulaması ile Yüzey
Modifikasyonu, Link Projesi, Bütçe: 5000TL, Proje Yöneticisi, 2010.
Tekrar Şarj Edilebilir Lityum İyon Piller İçin Alüminyum Oksit Şablonlar Kullanılarak LiMOx
Katot Malzemelerin Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu, Bap Projesi, Bütçe: 5000TL,
33222, Proje Yöneticisi, 2010-2012.
İkincil Lityum İyon Piller için Elektron Demeti Yöntemi ile CuSn ve CuSi Alaşımlı Düzenli
Nano Gözeneklere Sahip Anotların Üretimi ve Karakterizasyonu, Tübitak Projesi,
110M148, Proje Yöneticisi, 2010-2013.
Doğal Gaz Boru Hatları İçin Yüksek Gerilimli Kaynak Ana Malzemesi Teknolojisinin
Geliştirilmesi, Borkay Prejesi, Araştırmacı, Proje no: 00570.STZ-2010-1, 2010-2011.
Açık Hücreli Alüminyum Köpük Üretimi, BAP Projesi, 33558, Bütçe: 5000TL, Proje
Yöneticisi, 2010-2011.
3/11
Elektrolitik Parlatma Tekniği Kullanılarak Alüminyum Yüzeyinde Değişik Şablonların
Oluşturulması Ve Oluşum Mekanizmasının Açıklanması, BAP Projesi, 33222, Bütçe:
5000TL, Proje Yöneticisi, 5000TL, 2009-2010.
Li-iyon Pilleri İçin Elektron Demeti İle Fiziksel Buhar Biriktirme (EB PVD) Yöntemi
Kullanılarak İnce Film Anot Malzemesi Üretimi Ve Karakterizasyonu, BAP Projesi, 33221,
Bütçe: 5000TL, Proje Yöneticisi, 5000TL, 2009-2010.
Ti6Al4V Alaşımı İle Açık Hücreli Köpük Üretimi Ve Karakterizasyonu, BAP Projesi, Bütçe:
5000TL, Proje Yöneticisi, 33302, 4900TL, 2009-2010.
Plazma Sprey ve HVOF Kaplama Yöntemleri Kullanarak Termal Bariyer Kaplamaların
Üretilmesi, BAP Projesi, 32701, Bütçe: 5000TL, Araştırmacı, 2009.
Metalik Köpüklerin Üretimi Ve Üretim Parametrelerinin Deney Tasarım Yöntemleri İle
Optimizasyonu, BAP Projesi, 320390, Bütçe: 5000TL, Proje Yöneticisi, 2008-2009 (12
ay).
Isı Kalkanı Uygulamaları İçin Malzeme / Proses Teknolojileri Geliştirme Projesi, TÜBİTAK
Projesi, 106A029, Araştırmacı, 2006-2010 (36 ay).
İkiz Merdane Döküm Teknolojisinde Kullanılan Döküm Kabuklarının Savurma Döküm
Tekniği İle Üretimi, TÜBİTAK TEYDEB Projesi, 3050543, Araştırmacı, 2006-2007.
6xxx Alaşımının İkiz Merdane Döküm Tekniği İle Üretimi, ASSAN ALÜMİNYUM Projesi,
Proje Yöneticisi, 2005-2007.
Alüminyum Alaşımlarında Tane Küçültücülerin
ALÜMİNYUM Projesi, Proje Yöneticisi, 2004-2007.
Etkilerinin
İncelenmesi,
ASSAN
Döküm Hatlarında Seramik Uç (tip) Değiştirmeksizin Tip Eninin Değiştirilmesine Olanak
Veren OptiFlow® VTWA Sisteminin Denenmesi ve Geliştirilmesi, ASSAN ALÜMİNYUM
Projesi, Proje Yöneticisi, 2004-2005.
İkiz Merdane Döküm Tekniğinden Elde Edilen Dökme Stoklar Kullanılarak Folyo Üretimi,
ASSAN ALÜMİNYUM Projesi, Proje Yöneticisi, 2003-2007.
İkiz Merdane Döküm Tekniğinden Elde Edilen Dökme Stoklar Kullanılarak Finstok Üretimi,
ASSAN ALÜMİNYUM Projesi, Proje Yöneticisi, 2003-2005.
İdari Görevler :
Malzeme Mühendisliği Yüksek
Lisans
Programı
Yürütme
Kurulu Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
2011-2013
Bölüm başkan yardımcısı
İstanbul Teknik Üniversitesi
2010- 2013
Akademik
Değerlendirme
Kurulu (ADEK) Kalite Kültürü
Geliştirme Komisyonu Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
2009- 2012
4/11
Strateji Planlama Kurulu Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
2009-2012
Bölüm Kalite ve Akreditasyon
Komisyonu Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
2008-halen
Bölüm
Eğitim
Programını
Geliştirme Komisyonu Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
2008-2012
Bölüm Satın Alma Komisyonu
Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
2008-2012
Bölüm Laboratuvar Düzen ve
Güvenlik Komisyonu Üyesi
İstanbul
Metalurji
Bölümü
2008-halen
Fakülte Burs Komisyonu
Kimya-Metalurji Fakültesi
ve
Teknik
Malzeme
Üniversitesi
Mühendisliği
2013-halen
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
ECS, Electrochemical Society
TMS, The Minerals Materials Society.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Diğer Bilimsel faaliyetler
6.International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications, 8
14 Eylül 2013, Organizasyon Komitesi Üyesi.
Surface Treatment Symposium, Haziran 2014, Organizasyon Komite Üyesi.
16. Uluslar arası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Organizasyon
Komitesi Üyesi.
5.International
Conference
on
Advanced
Lithium
Batteries
Applications,17-20 Eylül 2012, Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı.
for
Automobile
Surface Treatment Symposium, Haziran 2011, Organizasyon Komite Üyesi.
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yayın Danışma Kurulu Üyesi, 2013halen.
Ödüller :
2009
1999
1993
: R&D100 Super Hard and Slick Coating
: Paige Ashman Award, En iyi doktora öğrencisi.
: Malzeme Mühendisliği, Bölüm üçüncüsü.
5/11
Verilen Dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2008-2009
İlkbahar
Güz
2009-2010
İlkbahar
Güz
Güz
2010-2011
İlkbahar
Dersin Adı
Metalurji Lab I
Metalurji Lab III
Malzeme Bilimi
Demir Dışı Metal ve Alaşımlar*
Problem Çözme Teknikleri ve
Tasarım*
Problem Çözme Teknikleri ve
Tasarım*
Tasarım Bitirme Projesi
Seminer
Metalurji Lab II
Toplam Kalite Yönetimi*
Toplam Kalite Yönetimi*
Deney Tasarımı (Y. LisansDoktora)
Seminer (Y. Lisans)
Tasarım Bitirme Projesi
Metalurji Lab I
Metalurji Lab III
Malzeme Bilimi
Malzeme Bilimi
Problem Çözme Teknikleri ve
Tasarım*
Seminer (Y. Lisans)
Tasarım Bitirme Projesi
Seminer
Metalurji Lab II
Toplam Kalite Yönetimi*
Toplam Kalite Yönetimi*
Deney Tasarımı (Y. LisansDoktora)
Tasarım Bitirme Projesi
Metalurji Lab I
Metalurji Lab II
Metalurji Lab I
Metalurji Lab III
Malzeme Bilimi
Malzeme Bilimi
Problem Çözme Teknikleri ve
Tasarım*
Seminer (Y. Lisans)
Tasarım Bitirme Projesi
Metalurji Lab II
Toplam Kalite Yönetimi*
Toplam Kalite Yönetimi*
Deney Tasarımı (Y. LisansDoktora)
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
1,5
1,5
3
3
2
Öğrenci
Sayısı
73
62
53
4
43
2
10
6
0
21
12
69
53
51
19
1,5
3
3
3
0
6
1,5
1,5
3
3
2
6
0
1,5
3
3
3
6
12
10
5
75
49
52
28
44
1,5
1,5
1,5
1,5
3
3
2
6
1,5
3
3
3
5
42
80
62
78
81
65
91
80
72
82
72
14
18
97
56
69
34
6/11
Tasarım Bitirme Projesi
Metalurji Lab I
Güz
2011-2012
Bahar
Yaz
Güz
2012-2013
Bahar
Güz
2013-2014
Bahar
Yaz
Metalurji Lab III
Malzeme Bilimi
Malzeme Bilimi
Problem Çözme Teknikleri ve
Tasarım*
Seminer (Y. Lisans)
Tasarım Bitirme Projesi
Metalurji Lab II
Toplam Kalite Yönetimi
Deney Tasarımı (Y. LisansDoktora)
Tasarım Bitirme Projesi
Malzeme Bilimi
Problem Çözme
Seminer
Metlab III
Total Quality Management
Deney Tasarımı (Y. LisansDoktora)
Tasarım Bitirme Projesi
Materials Selection for
Engineering Design
Problem Solving Techniques
and Design
Seminer
Total Quality Management
Quality Engineering
Deney Tasarımı (Y. LisansDoktora)
Energy Materials**
Metalurji Lab II
Metallurgical Lab II
Tasarım Bitirme Projesi
Malzeme Bilimi**
Fundemantals of Materials
Science**
6
3
3
2
1,5
91
1,5
3
80
72
82
70
6
1,5
14
18
97
3
3
48
28
6
3
2
2
3
54
48
100
7
93
9
29
6
1,5
38
2
6
2
2
3
14
30
21
25
1,5
2
1,5
1,5
6
3
3
12
24
10
17
20
*dersler öğretim üyesi tarafından verilmiştir
** dersler üç öğretim üyesi tarafından verilmiştir.
ESERLER
Başlıca Eser
Ö. Keleş, “An Optimization Study on The Cementation of Silver with Copper in
Nitrate Solutions by Taguchi Design”, Hydrometallurgy, 95, 333–336, (2009).
Ö. Keleş, ve Dündar M., “Aluminum Foil: its typical quality problems and their
causes,” Journal of Materials Processing Technology,186, p.125-137, (2007).
7/11
A. SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Uluslararası
Makaleler:
A1. B.D.Polat, O.Keleş, The Effects of Film Thickness and Evaporation Rate on Si-Cu
Thin Films for Lithium Ion Batteries, J. nanoscience and Nanotechnology (accepted).
A2. B. D. Polat, O. Keles, Cu-Capped Nanocolumnar Si Anode for LIB, Material Sciences
and Engineering B (submitted).
A3. B. D. Polat, O. Keles, Multi-Layered Cu/Si Nanorods Array and Its Use for Lithium
Ion Batteries, Surface and Coating Technology (accepted).
A4. B. D. Polat, O.L.Eryilmaz, O. Keles, A. Erdemir, Fabrication of the well-aligned
nanocolumnar structured NiSi thin film by oblique angle deposition and its use as anode
material for lithium ion batteries, Surface and Coating Technology (submitted).
A5. B.Deniz Polat, Özgül Keleş, N. Sezgin, Improving the Electrochemical Performance
of the Tin Based Anodes formed via Oblique Angle Deposition Method, Bulletin of Material
Science, accepted.
A6. B. D. Polat, O. Keles, “Well-Aligned, Ordered, Nanocolumnar Structured Cu-Si Thin
Film As Anode Material in LIB”, Journal of Power sources, Volume 270, 238-247, 2014.
A7. B. D. Polat, A. Abouimrane, N. Sezgin, O. Keles, K. Amine, Use of Multilayered Ni-Sn
and Ni-Sn-C Thin Fim Anodes for Lithium-Ion Batteries, Electrochimica Acta, Volume
135, 585-593, 2014.
A8. B. D. Polat, and O. Keles, The use of Well-Aligned Composite Nanorod Arrays as
Anode Material for Lithium Rechargeable Batteries, Journal of Power Sources, Volume
266, 353-364, 2014.
A9. B.Deniz Polat, Özgül Keleş, Jun Lu, Khalil Amine, Nanocolumnar Structured Porous
Cu-Sn Thin Film as Anode Material for Lithium-ion Batteries, ACS Applied Materials and
Interfaces, DOI: 10.1021/am405994b, 2014.
A10. B.Deniz Polat, O.Levent Eryılmaz, Özgül Keleş, Si Based Anodes Produced via
Magnetron Sputtering, Ecs Electrochemistry Letters, Volume 3, Issue 6, A45-A49, 2014.
A.11. E. Zaman, Ö. Keleş, Open Cell Aluminum Foams Produced by Polymer
Impregnation Method, Acta Physıca Polonıca A, Volume 125, No. 2, pp. 445-448, 2014.
A12. B. Polat, O. Keles, The Effect of Thin Film Morphology on The Electrochemical
Performance of Cu–Sn Anode for Lithium Rechargeable Batteries, Journal of Nanoscience
and Nanotechnology, Volume 14, Issue 5, 1–5, 2014.
A13. Z. Zumrut, B. D. Polat, I. Akin, O. Keles and G. Goller, Bioactivity Characterization
and a Full Factorial Design on the Adhesive Strength of Air Plasma Sprayed HA-TiO2
Coated Ti, Journal of The Australian Ceramic Society, Volume 49, Issue 2, 95 – 103,
2013.
A14. B.D. Polat, N. Sezgin, O. Keles, K. Kazmanlı, A. Abouimrane, K. Amine, A nanoarchitectured porous electrode assembly of copper rich Cu 6Sn5 thin film for rechargeable
lithium batteries, Journal of Alloys and Compounds, Volume 553, 204–207,2013.
A15. M. Urgen, O.Keles, B.D.Polat, F.Bayata, Generation of a Surface Pattern having
Conical Surface Features by Anodic Polarization of Aluminum, J. Electrochemical Society,
Vol. 159, Issue 9, C411-C415, 2012.
8/11
A16. Vakur Akdoğan, Mehmet M. Dokur, Gültekin Göller, Özgül Keleş, Surface
Modification of Thermal Barrier Coatings by Single-Shot Defocused Laser Treatments,
Journal of Materials Engineering and Performance,
ISSN 1059-9495 DOI
10.1007/s11665-013-0548-5, 2013.
A17. Gökhan Orhan, Gökce Hapçı, Özgül Keleş, Application of Response Surface
Methodology (RSM) to Evaluate the Influence of Deposition Parameters on the
Electrolytic Cu-Zn Alloy Powder, International Journal of Electrochemical Science , Vol. 6,
No. 9, pp. 3966 – 3981, 2011.
A18. Ö. Keleş, An Optimization Study on The Cementation of Silver with Copper in
Nitrate Solutions by Taguchi Design, Hydrometallurgy, 95, 333–336, 2009.
A19. Ö. Keleş, ve Dündar M., Aluminum Foil: its typical quality problems and their
causes, Journal of Materials Processing Technology, 186, pp.125-137, 2007.
A20. Ö. Keleş, G. Aykaç, O. T. İnal, The Role of Parameters in Plasma Assisted CVD
Deposition of Tin/Tin Oxide Coatings, Surface and Coating Technology, 172, pp.166-175,
2003.
A21. Ö. Keleş, ve O. T. İnal, A Regression Study Solid Particle Erosion of Copper and
Copper Alloys by Angular and Spherical Particles at Normal Incidence, Materials and
Manufacturing Processes, 17(3), pp. 281-305, 2002.
A22. M. Dundar ve Ö. Keleş, O.T. İnal, Deformation Created by The Impact of Small
Angular and Sphericall Particles on Individual Grains, Journal of Materials Science, Vol.
35, No. 16, pp. 3989-3995, 2000.
A23. Ö. Keleş, Y. Taptık, O.L. Eryılmaz, M. Ürgen, ve A.F. Çakır, Optimization of ArcPVD TiN Coating Process Parameters by Taguchi Techniques, Quality Engineering, Vol.
12, No. 1, pp. 29-36, 1999-2000.
B. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
B1. Polat B.D., Keles O., Tin and Tin-Copper Composite Nanorod Anodes for
Rechargeable Lithium Applications, International Journal of Chemical, Materials Science
and Engineering, Volume 7, Issue 12, pp. 550-554, 2013.
B2. B. Deniz Polat, Özgül Keleş, “Dünya’da ve Türkiye’de Lityum İyon Pil Teknolojisi”,
Gas and Power Dergisi, s. 6-7 , Mayıs (2012).
C. Uluslararası Bilimsel Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Yayınlar :
C1. B.D. Polat, L. Eryılmaz, O. Keles, Optimizing the Composition of the Cu/Si Thin Film
Anodes Produced via Magnetron Sputtering, ECS Transaction, Volume 58, Issue 48, pp.
15-22, 2014.
C2. B.D. Polat, N. Sezgin, Ö. Keleş, Improving the Electrochemical Performance of the
Tin Based Anodes formed via Oblique Angle Deposition Method, ECS Transaction, Volume
58, Issue 48, pp. 23-33, 2014.
9/11
C3. B.D.Polat, N.Sezgin, Ö.Keleş, K.Kazmanlı, A. Abouimbrane, K. Amine, Cu-Sn Thin
Film as Anode for Thin Film Rechargeable Lithium Ion Batteries, ECS Transactions,
Volume 50, Issue 26, pp. 107- 115, March 2013.
C4. B.D.Polat, N.Sezgin, Ö.Keleş, K.Kazmanlı, A. Abouimbrane, K. Amine, Cu-Sn Thin
Film Production on Copper Substrate, ECS Transactions, Volume 50, Issue 26, 279-292,
March 2013.
C5. B.D. Polat, N. Sezgin, O.Keleş, K.Kazmanlı, Use Of Nanostructured Sn Thin Film
Anodes For Lithium Ion Batteries, TMS Meeting Proceedings, pp. 797-802, 2013.
C6. B. Deniz Polat, Burak Özkal, Özgül Keleş, Determinatıon Of Heat Treatment Effect
On 6xxx Serıes Aluminum Foams By Design of Experiment, TMS Meeting Proceedings,
Vol. 3, 69-92, 2011.
C7. Duygu Ağaoğulları, İsmail Duman, Özgül Keleş, Evaluation Of The Effect Of Resıdual
Silver In Copper On The Cementation Process By Factorial Design And Multiple
Regression Analysis, a, TMS, General Paper Selections, Vol. 3, pp. 815-822, 2011.
C8. M. Dundar, Ö. Keleş, Characterization of Surface Defects Encountered in Twin Roll
Cast Aluminum Strips, Aluminum Alloys for Transportation, Packaging, Aerospace and
Other Applications, Edited by Subodh K. Das, Weimin Yin, TMS (The Minerals,
Metals&Materials Society), 3-10, Orlando, USA, 2007.
C9. M. Dündar, Ö. Keleş, G. Anger, Production Of Twin Roll Cast AA6016 For Automotive
Applications, Edited by H.R. Müller, Continous Casting, 87-93, Ulm, Germany, 2005.
C10. Ö. Keleş, M. Dündar, A Study On Surface Defects Caused By Grain Refıners, Edited
by H.R. Müller, Continous Casting, 23-28, Ulm, Germany, 2005.
C11. N. Doğan, M. Dündar, Ö. Keleş, Sürekli Döküm Tekniği İle Üretilen AA6016
Alaşımının Otomotiv Uygulamaları İçin Geliştirilmesi, 12th Uluslararası Metalurji-Malzeme
Kongresi, 491-502, İstanbul, Türkiye, 2005.
C12. Ö. Keleş, M. Dündar, B. Kerti, N. Doğan, The Effect of Casting Parameters on The
Quality of Thin Gauge Foils, Edited By M. G. Chu, D.E. Granger, Q. Han, Solidification of
Aluminum Alloys TMS ( The Minerals, Metals&Materials Society), 351-360, Charlotte,USA,
2004.
C13. M. Dündar, Ö. Keleş, B. Kerti, N. Doğan, Crystallographic Texture Development of
Twin Roll Cast Aluminum Strips, Edited by Alton T. Tabereaux, Light Metals TMS (The
Minerals, Metals&Materials Society), 723-727, Charlotte,USA, 2004.
C14. D. Smith, Ö. Keleş, N. Doğan, Fata Hunter Optiflow® Variable Tip Width
Adjustment System For Aluminum Sheet Casting, Edited by Alton T. Tabereaux, Light
Metals TMS ( The Minerals, Metals&Materials Society), 719-722, Charlotte,USA, 2004.
C15. Ö. Keleş, L. Kösoglu, U. Demirler, Y. Taptık, Kalite Araç ve Tekniklerinin Üretim
Süreci ile Bütünleştirilmesi ve Ürün Kalitesine Katkısının Değerlendirilmesi, 9 th Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi, Bildiriler Kitabı, Böl. II, 879-884, İstanbul, Haziran 1997.
C16. B. Pulatkan, U. Demirler, Y. Taptık, L. Kösoğlu, Ö. Keleş, Olası Hata Türü ve Etkisi
Analizi (OHTEA) ve Hata Ağacı Analizi (HAA) Tekniklerinin Basınçlı Döküm Örneğinde
Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması, 9th Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
Bildiriler Kitabı, Böl. II, 1585-1590, İstanbul, Haziran 1997.
10/11
C17. Y. Taptık, M. Ürgen, Ö. Keleş, M. Doğansoysal, Ürün Tasarımında Kalite Olgusu ve
Malzeme Seçimi ve Ölçme Kontrol Yöntemlerinin Ürün Kalitesine Etkisi, 8 th Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi, Bildiri Kitabı, Böl. II, 1391-1403, Istanbul, Haziran 1995.
D.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Yayınlar (Poster Ve Sunumlar)
D1. D. B. Polat, O. Keles, Use of Structured Cusi Thin Film As Anode Material in Lib, ECS
Meeting, Cancun, Mexico, 2014 (accepted poster).
D2. D. B. Polat, O. Keles, “Fabrication of Well-Aligned, Multi-Layered Cu/Si Nanorods
Array and Its Use As Anode for Lithium Ion Batteries”, ECS Meeting, Cancun, 2014
(accepted oral presentation).
D3. D. B. Polat, L. Eryilmaz, , O. Keles, Improving Electrochemical Performance of Cusi
Thin Film By Depositing Cu Thin Film Via Magnetron Sputtering, ECS Meeting, 2014
(accepted poster).
D4. B.Deniz Polat, Ozgul Keles, Mustafa Urgen, Barnacle-shaped Imperfections
Formation on Different Aluminum Alloys, 17th International Metallurgy & Materials
Congress, Istanbul, Turkey, September 2014 (accepted poster).
D5. B.Deniz Polat, Özgül Keleş, Improving the Reversible Cyclability of the Si Based
Composite Thin Film Anodes, 17th International Metallurgy & Materials Congress,
Istanbul, Turkey, September 2014 (accepted poster).
D6. B.D. Polat, O.Keleş, L.Eryilmaz, A.Erdemir “Use of multilayered Si Based Films as
Anodes for Rechargeable Lihium-Ion Batteries”, ISTS Meeting, Istanbul, June 2014 (oral
presentation).
D7. B.D.Polat, Ö.Keleş, M.Ürgen, Novel Method for the Production of Self-Standing Ag
Nanowires, ISTS Meeting, Istanbul, Turkey, June 2014 (poster presentation).
D8. B. Deniz Polat, Ozgul Keles, “Ni-Si Nanowires As an Anode for Lithium Ion
Batteries”, ESC Meeting, San Francisco, 2014 (oral presentation).
D9. Ö. Keleş, Use of Sn/Si Based Thin Films as Anode Materials for Rechargeable
Lithium Ion Batteries, ESC Meeting, San Francisco, 2014 (oral presentation).
D10. B. D. Polat, O. L. Eryilmaz, R. Erck, O. Keleş, A.Erdemir, K. Amine, “Improved
Electrochemical Performance of Si-Based Anodes with Well-Aligned SiCu Helices Formed
using Glancing Angle Deposition”, ICMCTF International Conference, Sandiego, May 2014
(oral presentation).
D11. Arda Kocaman, Özgül Keleş, Anti- Bacterial Efficiacy Of Thermally Sprayed
Copper- Based Alloys And Their Relation With Spraying Parameters, 4th International
Round Table on Thermal Plasmas for Industrial Applications, Morocco, Marrakesh, March
2014 (poster presentation).
D12. Y. Demirci, Ö. Keleş, Z. Zorlu, S. M. Ayan, K. Çakır, “Peripheral Coarse Grain
Formation In High Silicon Containing AlMgSi Alloys”, 8th Aluminium Two Thousand
Congress, Milan, 2013 (oral presentation).
D13. Elvan Zaman, Özgül Keleş, Open Cell Aluminum Foams Produced By Polymer
Impregnation Method, APMAS - 3rd International Advances in Applied Physics and
11/11
Materials
Science
Congress,
Antalya,
Turkey,
April
2013
(poster
presentation).
D14. B.D. Polat, L. Eryılmaz, O. Keles, “Optimization in the Electrochemical Performance
of CuSi Thin Film Anode Produced via Magnetron Sputtering”, 224th ECS Meeting, San
Francisco, October 2013 (oral presentation).
D15. B.D. Polat, N. Sezgin, O. Keles, “Improving the Electrochemical Performance of the
Tin Based Anodes formed via Oblique Angle Deposition Method”, 224th ECS Meeting, San
Francisco, October 2013 (oral presentation).
D16. D. Polat, O. Keles, “Use of Tin Based Composite Nanorod Anodes for Rechargeable
Lithium Applications” , Waset Meeting, Istanbul, December 2013 (oral presentation).
D17. D. Polat, O. Keles, “Use of Tin Based Composite Nanorod Anodes for Rechargeable
Lithium Applications”, ECS Meeting, San Fransisco, 2013 (oral presentation).
D18. Arda Kocaman, Özgül Keleş, Simplified Model Of Wire- Arc Spraying For Defined
Working Conditions, 21st International Symposıum On Plasma Chemistry, Australia,
August 2013 (poster presentation).
D19. B.D. Polat, N. Sezgin, O.Keleş, K.Kazmanlı, A. Abouimbrane, Use Of
Nanostructured Sn Thin Film Anodes For Lithium Ion Batteries, TMS Meeting, Texas, USA,
2013 (poster presentation).
D20. B.Deniz Polat, Ö. Keleş, A. Abouimrane, K. Amine, Improving Electrochemical
Performance of the Nanostructured Si Thin Film Anode by Using Nanostructured
Compliant Layer, ABAA6- 6th International Conference on Advanced Lithium Batteries
for Automobile Applications, Chigaco, USA, September 2013 (poster presentation).
D21. B.D. Polat, N. Sezgin, K.Kazmanlı, Ö. Keleş, A. Abouimrane, K.Amine, Production
of non-porous and porous Cu-Sn/C Multilayered system via Electron Beam Evaporation
Techniques, ECS Meeting , Hawaii, USA, 2012 (poster presentation).
D22. B. Polat, N. Sezgin, Ö. Keleş, K.Kazmanlı, A.Abouimrane, K. Amine, “Production of
Cu-Sn system via Electron Beam Deposition technique”, ECS Meeting, Hawaii, 2012 (oral
presentation).
D23. B.D. Polat, N. Sezgin, K.Kazmanlı, Ö. Keleş, Cu-Sn Thin Film Anode Production on
Copper Substrate via Electron beam Deposition Technique for Lithium Ion Batteries,
222nd ECS Meeting, Hawaii, USA, October 2012 (poster presentation).
D24. B.D. Polat, N. Sezgin, K.Kazmanlı, Ö. Keleş, Microstructure and Electrochemical
Properties of Electron Beam Deposited Cu-Si Thin Film Anode for Lithium Ion Batteries,
ABAA5, 5th International Conference On Advanced Lithium Batteries For Automobile
Applications, Istanbul, Turkey, September 2012 (poster presentation).
D25. B. D. POLAT, N. Sezgin, O. Keles, K. Kazmanlı, A. Abouimrane, K. Amine,
“Production of Cu-Sn/C System (for Li Ion Batteries) via Electron Beam Deposition
Technique”, 6th MPA Meeting, Portugal, July 2012 (oral presentation).
D26. B. Deniz Polat, Özgül Keleş, Novel Method For The Production Of Self-Standing
Nickel Nanowire, Gordon research conferences, Maine, USA, July 2012 (poster
presentation).
D27. Arda Kocaman, Sedat İhvan, Özgül Keleş, Thermal Conductivity Determinations of
Thick Thermal Barrier Coatings By Modeling From SEM Image Source, 12th European
Plasma Conference, Bologna, Italy, June 2012 (poster presentation).
12/11
D28. D. Polat, B. Özkal, Ö. Keleş, “Determinatıon Of Heat Treatment Effect On 6xxx
Serıes Aluminum Foams By Design of Experiment”, TMS, San Diego, 2011 (oral
presentation).
D29. B. D. Polat, O. Keles, M. Urgen, “Surface Patterning of Aluminum in H3PO4 and
H2SO4 Mixtures and Using Them as Templates for Fabrication of Free Standing
Nanowires”, 220 th ECS Meeting, Boston, October 2011 (oral presentation).
D30. B. D. Polat, O. Keles, M. Urgen, “Barnacle-shaped Imperfections Formation on
Different Aluminum Alloys”, 1st International Surface Treatment Symposium, Istanbul,
June 2011 (oral presenttion).
D31. Arda Kocaman, Özgül Keleş, Simplified Model of Plasma Spraying For Defined
Working Conditions, 3rd International Round Table on Thermal Plasmas for Industrial
Applications, Johannesburg, South Africa, October- November 2011 (poster
presentation).
D32. V. Akdoğan, Ö. Keleş, G. Göller, Y. Taptık, “Surface Modification of Thermal
Sprayed Thermal Barrier Coatings by Laser Treatment ”, International Congress on
Ceramics, Osaka, November 2010 (oral presentation).
E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
E1. B. Deniz Polat, I. Servet Timur, Özgül Keleş, Çinko- Alüminyum Alaşımından
Üretilmiş Döküm Parçalarının Korozyon Direncine Bakır Kaplama Proseslerinin Etkisi, Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: Tasarım ve Teknoloji, No. 3, s. 103-113,
(2013).
E2. B. D. Polat, Ö. Keleş, I. S. Timur, Zamak Alaşımları İçin Farklı Bakır Kaplama
Prosesleri, Yüzey İşlemler Dergisi, s. 40-44, Mart (2012).
E3. B. D. Polat, Ö. Keleş, I. S. Timur, Zamak Alaşımları Üzerine Uygulanan Kaplama
Öncesi Yüzey Hazırlama İşlemlerin Önemi, Yüzey İşlemler Dergisi, s. 68-72, Mart (2012).
E4. B. Deniz Polat, Özgül Keleş, Lityum İyon Pil Teknolojosi, Metalurji Dergisi, Sayı 162,
s. 42-48, 2012.
E5. S. İhvan, B. D. Polat, D. Sezer, Ö. Keleş, , Alüminyum Köpük Üretiminde Alaşım
Elementlerinin Etkisi, İTÜ Dergisi /d, Cilt 10, Sayı 2, s. 149-157, Nisan 2011.
E6. B. Deniz POLAT, Özgül KELEŞ, Yılmaz TAPTIK, Metalik Köpükler, Alüminyum Metalik
Köpük ve Üretim Yöntemleri, Metal Dünyası, Sayı 205, 2-7, 2011.
E7. Ö. Keleş, Y. Taptık, M. Ürgen, Sert Seramik Kaplı Kesici Takım Üretiminde Toplam
Kalite Yönetimi Olgusu, Bölüm 1,Yüzey Islemleri, 1, No.3, 174-181, 1998.
E8. Ö. Keleş, Y. Taptık, M. Ürgen, Sert Seramik Kaplı Kesici Takım Üretiminde Toplam
Kalite Yönetimi Olgusu, Bölüm 2, Yüzey Islemleri, 1, No.3, 212-218, 1998.
E9. L. Kösoğlu, Ö. Keleş, U. Demirler, Y. Taptık, Kalite Güvence Sistemlerinin
Başarısında Kalite Tekniklerinin Yeri ve Katkısı, Metal Dünyası, No. 25, s. 19-34, May
1995.
13/11
F. Ulusal-Bilimsel Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Yayınlar
F1. Cansu Kıyak, Mithat Marmara, Özgül Keleş, İçecek Kutularına Yönelik Olarak İkiz
Merdaneli Sürekli Döküm Yöntemi AA3104 Alüminyum Alaşımlarının Dökümü ve
Termomekanik Proseslerinin Tasarımı, 6. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul, 104-110,
03-04 Ekim 2013.
F2. Yusuf Demirci, Zafer Zorlu, Sadık Mutlu Ayan, Kemal Çakır, Özgül Keleş, AlMgSi
Alaşımlarında Yüzey Yeniden Kristallenme Tabaka kalınlığına Alaşım Elementlerinin Etkisi,
6. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul, 172-177, 03-04 Ekim 2013.
F3. S. İhvan, F. Denizli, Ö. Keleş, Y. Taptık, “Kapalı Hücreli AlSiMg Köpüğü Üretiminin
Deney Tasarımı ile İncelenmesi”. Alüminyum Sempozyumu 2009, İstanbul, 132-137, 1516 Ekim 2009.
G. Ulusal-Bilimsel Toplantılarda Sunulan Yayınlar (Poster Ve Sunumlar)
G1. Ö. Keleş, G. Lokmanoğlu, “Teknoloji Yol Haritaları,: Ulusal Alüminyum
Sektörümüzün Rekabet Pozisyonunu Geliştirmek için Olası Bir Destek Aracı” 2.
Alüminyum Sempozyumu, Seydişehir, Mayıs 2003.
G2. Z. Sirel, M. Usta, Ö. Keleş, M. Dündar,“İkiz Merdane Döküm Yöntemiyle Üretilen
AA3xxx Serisi Alüminyum Alaşımlarında Tane Büyümesi”, 3. Alüminyum Sempozyumu,
Gebze, Kasım 2007.
H. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
H1.
Ö. Keleş, ve O.T. İnal, “A Review on Solid Particle Erosion of Ductile And Brittle
Materials”, Recent Research Developments in Materials Science, Vol.3, 499-528, ed. Dr.
S.G. Pandalai, ISBN:81-7736-141-4, 2002.
I. Patentler
I1. A. Erdemir, M. Urgen, A.F. Cakir, O.L. Eryilmaz, K. Kazmanli, Ö. Keleş, “Wear
properties under boundary lubricated sliding conditions” United States Patent
Numarası:7,211,323 B2, Mayıs, 1, 2007.
J. Kitaplar
J1.
Y. Taptık, Ö. Keleş, “Kalite Savaşı” Kalite Derneği (KALDER), No 22, ISBN 9756851-02-03, Mavi Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, (1998).
J2.
Y. Taptık, Ö. Keleş, “Kalite Savaş Araçları”, Kalite Derneği (KALDER), No 23, ISBN
975-6851-01-05, Mavi Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, (1998).
J3. Ö. Keleş, K. Amine, B. Deniz Polat, Nanocolumnar Porous Cu-Sn Thin Film as Anode
Material for LIB, Lambert Academic Publishing, ISSBN 978-3-659-57591-4, 2014.
14/11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content