close

Enter

Log in using OpenID

9. Sınıf Yaş Problemleri ( YGS ) – Pdf

embedDownload
YAŞ PROBLEMLERİ
■ Bir kişinin bugünkü yaşı x ise,
t yıl sonraki yaşı x + t
t yıl önceki yaşı x – t dir.
■ n kişinin bugünkü yaşları toplamı x ise,
t yıl sonraki yaşlan toplamı x + n . t
t yıl önceki yaşlar toplamı x – n . t dir.
■ İki kişinin yaş farkı x ise, t yıl sonra veya t yıl önce yaş farkı yine x olur. Yani, yaş farkı değişmez.
www.idealmatematik.com
1. Örnek:
3. Örnek:
Deniz ve Ahmet'in bugünkü yaşları toplamı 41
olduğuna göre, 10 yıl sonraki yaşları toplamı
kaçtır?
Altı kardeşin 3 yıl önceki yaşları toplamı 33 tür.
A) 51
A) 75
B) 56
C) 61
D) 66
Buna göre, kardeşlerin 4 yıl sonraki yaşları
toplamı kaç olur?
E) 71
B) 73
C) 71
D) 69
E) 67
(1995 – ÖSS)
2. Örnek:
4. Örnek:
Yaşları 5 ten büyük olan 3 kardeşin bugünkü
yaşları toplamı 37 olduğuna göre, 5 yıl önceki
yaşları toplamı kaçtır?
Eda, Ali ve Demet’in bugünkü yaşları toplamı 39
olduğuna göre, 8 yıl sonraki yaşları toplamı
kaçtır?
A) 20
A) 42
B) 22
C) 28
D) 30
E) 32
B) 47
C) 55
D) 58
E) 63
(2007 – DGS)
(1996 – ÖSS)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.idealmatematik.com
1
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
5. Örnek:
8. Örnek:
Ayşe'nin 3 yıl önceki yaşının 5 katı 20 olduğuna
göre, bugünkü yaşı kaçtır?
Bir annenin bugünkü yaşı, kızının yaşının 4 katıdır.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
4 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı
olacağına göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?
E) 8
(1999 – KPSS)
A) 28
B) 32
C) 36
D) 40
E) 44
(2011 – PMYO)
9. Örnek:
6. Örnek:
Bir anne 30, kızı 10 yaşındadır.
Ahmet’in 5 yıl önceki yaşı, Ayşe’nin 2 yıl sonraki
yaşının 2 katına eşittir.
Kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 2 katı
olur?
İkisinin yaşları toplamı 33 olduğuna göre Ayşe
kaç yaşındadır?
A) 10
A) 4
B) 9
C) 8
D) 7
E) 6
D) 7
E) 8
Bayram'ın yaşının 3 katı, Burcu'nun yaşının 3
Emine ile annesinin yaşları toplamı 39 dur.
fazlasının 3 katına eşittir. İkisinin 5 yıl önceki yaşları
2 yıl önce annesinin yaşı Emine'nin yaşının 4 katı
olduğuna göre, Emine şimdi kaç yaşındadır.
B) 7
C) 6
10. Örnek:
7. Örnek:
A) 6
B) 5
C) 8
D) 9
toplamı 33 olduğuna göre, Burcu'nun şimdiki yaşı
kaçtır?
E) 10
A) 17
(1996 – ÖSS)
www.idealmatematik.com
2
B) 18
C) 19
D) 20
E) 22
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
11. Örnek:
14. Örnek:
Eda'nın bugünkü yaşı 13, annesininki ise 37 dir.
Kaç yıl sonra Eda ile annesinin yaşları toplamı,
Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının iki
katıdır.
Eda'nın bugünkü yaşının 6 katı olur?
10 yıl sonra çocukların yaşları toplamının annenin
4
yaşına oranı
olacağına göre, anne kaç
5
yaşındadır?
A) 10
B) 11
C)12
D) 13
E) 14
(2005 – KPSS)
A) 30
B) 32
C) 36
D) 40
E) 44
(2006 – ALS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15. Örnek:
12. Örnek:
Bir baba 35 yaşında iken kızı 2 yaşındadır.
Ayşe'nin yaşının Bülent'in yaşına oranı iki yıl önce
Kaç yıl sonra yaşları oranı
14
olur?
3
iken bugün
A) 14
D) 3
Buna göre, Bülent Ayşe’den kaç yaş büyüktür?
B) 7
C) 5,5
E) 6
(1969 – ÜSS)
A) 12
1
4
1
tür.
3
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8
(2008 – KPSS)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13. Örnek:
16. Örnek:
Murat ve annesinin bugünkü yaşları oranı
1
tür.
3
Bir annenin ikisi ikiz 3 çocuğu vardır. Annenin yaşı 3
çocuğun yaşları toplamının 3 katından 1 fazladır.
3
olacağına göre, Murat ile
7
annesinin bugünkü yaşlan toplamı kaçtır?
5 yıl sonra bu oran
A) 60
B) 55
C) 50
D) 45
3 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları
toplamının 2 katından 1 fazla olacağına göre
annenin bugünkü yaşı kaçtır?
E) 40
A) 45
(2000 – ÖSS)
www.idealmatematik.com
3
B) 46
C) 47
D) 48
E) 49
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
17. Örnek:
20. Örnek:
38 yaşında olan bir babanın 4 çocuğundan 2 tanesi
ikiz, diğer çocuklardan biri ikizlerden 4 yaş küçük, biri
ikizlerden 7 yaş büyüktür. 5 yıl sonra çocukların
yaşları toplamı babanın yaşına eşit olacaktır.
Demir doğduğunda Aylin 20 yaşındaydı.
Kaç yıl sonra Demir'in yaşı, Aylin'in yaşının
3
si
7
olur?
Buna göre, ikizlerden birinin yaşı kaçtır?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
A) 7
B) 10
C) 12
E) 5
D) 14
E) 15
(2007 – JOK Uzm.J.)
21. Örnek:
Bir anne büyük çocuğu doğduğunda 21, küçük
çocuğu doğduğunda 25 yaşındadır.
18. Örnek:
Bir babanın yaşı, üçer yıl arayla doğmuş 3
çocuğunun yaşları toplamına eşittir.
Anne ile çocukların bugünkü yaşları toplamı 65
olduğuna göre, büyük çocuğun bugünkü yaşı
kaçtır?
Babanın yaşı 48 olduğuna göre, en büyük çocuk
doğduğunda baba kaç yaşındaydı?
A) 12
A) 23
B) 26
C) 29
D) 35
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20
E) 37
(2002 – PMYO)
22. Örnek:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23 yaşındaki bir annenin 3 yıl sonra ilk çocuğu doğuyor. İkinci çocuk doğduğunda, ilk çocuk 8 yaşındadır.
19. Örnek:
Baba ile kızının bugünkü yaşları toplamı 63 dür.
Kızı doğduğunda baba 33 yaşında olduğuna göre,
kızının bugünkü yaşı kaçtır?
Buna göre, ikinci çocuk doğduktan kaç yıl sonra
çocukların yaşları toplamı, annenin yaşının üçte
birine eşit olur?
A) 15
A) 1
B) 14
C) 13
www.idealmatematik.com
D) 12
E) 11
4
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
23. Örnek:
26. Örnek:
Bir anne 5 yıl arayla doğmuş iki çocuğundan 7
yaşındaki kızına," Sen doğduğunda benim yaşım
ağabeyinin yaşının 6 katıydı." diyor.
Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından
33 büyüktür.
3 yıl sonra babanın yaşı, çocuklarının yaşları
toplamının 2 katı olacağına göre, baba bugün kaç
yaşındadır?
Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?
A) 33
B) 34
C) 35
D) 36
E) 37
A) 52
(2010 – PMYO)
B) 54
C) 55
D) 56
E) 57
(1990 – ÖYS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24. Örnek:
27. Örnek:
Bir babanın yaşı 27, iki çocuğun yaşları toplamı 9
dur.
Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşının
toplamının iki katı olur?
Bir annenin yaşı, iki çocuğun yaşları toplamından 19
fazladır. Beş yıl önce, bu annenin yaşı iki çocuğun
yaşları toplamının 4 katı olduğuna göre, bugün
büyük çocuk en az kaç yaşındadır?
A) 2
A) 8
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
(1992 – ÖYS)
(1978 – ÜSS)
25. Örnek:
28. Örnek:
Bir baba, iki çocuğunun yaşları toplamından 35 yaş
büyüktür. İki yıl sonra babanın yaşı oğullarının
yaşlarının toplamının iki katına eşit oluyor.
İki kızı olan bir babanın bugünkü yaşı kızlarının
yaşları toplamının 2 katıdır.
Babanın bugünkü yaşının kaç olduğunu bulunuz?
4 yıl sonra babanın yaşı kızlarının yaşları
toplamından 14 fazla olacağına göre, babanın
bugünkü yaşı kaçtır?
A) 68
A) 42
B) 70
C) 66
D) 74
E) 64
(1970 – ÜSS)
www.idealmatematik.com
B) 40
C) 38
D) 36
E) 35
(2004 – KPSS)
5
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
29. Örnek:
32. Örnek:
Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61'dir. 3 yıl
sonra annenin yaşı, çocuklarının yaşları toplamının 2
katının 2 eksiği olacaktır.
Babanın yaşı, iki oğlunun yaş farkının 5 katıdır. 13 yıl
sonra babanın yaşı, çocukların yaşları farkının 4
katının 23 fazlasına eşit olacaktır.
Çocukların yaşları toplamı kaçtır?
Buna göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 19
B) 16
C) 20
D) 14
E) 18
A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
E) 60
(2003 – PMYO)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30. Örnek:
33. Örnek:
Bir anne ile kızının bugünkü yaşları farkı 30 dur.
5 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının 4 katı
olduğuna göre, 2 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı
kaç olur?
A) 45
B) 60
C) 64
D) 67
Ahmet ve Faruk’un yaşları farkı ile Ayşe’nin yaşının
toplamı 38 dir.
Buna göre, kaç yıl sonra Ahmet ve Faruk’un
yaşları farkı ile Ayşe’nin yaşının toplamı 51 olur?
E) 69
A) 9
(2002 – KPSS)
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
31. Örnek:
34. Örnek:
Selma ile annesinin şimdiki yaşları farkı 26 dır. 4 yıl
sonra, Selma'nın yaşının 3 katı annesinin yaşına eşit
olacaktır. Selma'nın annesinin şimdiki yaşı kaçtır?
Yaşları 10 ile 20 arasında birer tamsayı olan iki
öğrencinin yaşlarının toplamı, yaşlarının farkının 5
katıdır.
A) 35
Bu iki öğrenciden büyük olanı kaç yaşındadır?
B) 32
C) 30
D) 29
E) 28
(2007 – PMYO)
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
(2003 – LES)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.idealmatematik.com
6
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
35. Örnek:
38. Örnek:
10 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının 6 katıydı;
10 yıl sonraysa 2 katı olacaktır.
6 yıl sonraki yaşı, 4 yıl önceki yaşının 6 katı olan
bir kişi bugün kaç yaşındadır?
Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?
A) 5
A) 32
B) 34
C) 36
D) 38
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
E) 40
(2006 – KPSS)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39. Örnek:
Bir annenin yaşı 5 yıl önce çocuğunun yaşının 4 katı
idi.
36. Örnek:
Beş yıl önce Lale'nin yaşı Batuhan'ın yaşının 3
katından 2 fazladır. Beş yıl sonra ise Lale'nin yaşı
3
Batuhan'ın yaşının
katı oluyor.
2
Annenin şimdiki yaşı 33 olduğuna göre, çocuğun
şimdiki yaşı kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
(2010 – DGS)
Buna göre, Lale ve Batuhan'ın bugünkü yaşları
toplamı kaçtır?
A) 18
B) 20
C) 22
D) 24
E) 17
E) 26
40. Örnek:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nuri ile Erhan'ın bugünkü yaşlan toplamı 34 dür.
Nuri'nin 5 yıl önceki yaşı Erhan'ın 3 yıl sonraki
yaşının 3 katı olduğuna göre, Nuri bugün kaç yaşındadır?
37. Örnek:
Emre'nin şimdiki yaşı, 8 yıl önceki yaşının
5
katıdır.
3
Buna göre, Emre'nin 13 yıl sonraki yaşı kaçtır?
A) 20
B) 25
C) 29
www.idealmatematik.com
D) 33
A) 26
E) 40
7
B) 27
C) 28
D) 29
E) 30
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
41. Örnek:
44. Örnek:
8 yıl önce iki kardeşten birinin yaşı diğerinin yaşının
dört katına eşittir.
Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 56 dır.
Hasan, kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına
geldiğinde ise yaşları toplamı 88 olacaktır.
Küçük kardeşin 15 yıl sonraki yaşı, büyük kardeşin
şimdiki yaşına eşit olacağına göre, küçük kardeşin
şimdiki yaşı kaçtır?
A) 5
B) 8
C) 11
D) 13
Buna göre, Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır?
A) 18
B) 27
C) 36
D) 45
E) 15
E) 54
(1999 – ÖSS)
42. Örnek:
45. Örnek:
Ramazan'ın bugünkü yaşı, Şaban'ın 5 yıl önceki
yaşına eşittir. Şaban'ın 7 yıl sonraki yaşı ise,
Hakan'ın 5 yıl önceki yaşına eşittir.
Şule ile Şahin'in 6 yıl önceki yaşları toplamı 24 dür.
Şule, Şahin'in yaşına geldiğinde yaşları toplamı 52
olmaktadır.
Buna göre, Ramazan doğduğunda Hakan kaç
yaşındadır?
Buna göre, Şule'nin şimdiki yaşı kaçtır?
A) 19
B) 17
C) 15
D) 12
A) 10
Bir annenin, bugünkü yaşı, kızının yaşının 6 katıdır.
Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin
yaşları toplamı 85 olacağına göre, annenin bugünkü
yaşı kaçtır?
C) 36
D) 42
Halil'in yaşının Şakir'in yaşına oranı
E) 14
5
dir.
2
Buna göre, Şakir Halil'in bugünkü yaşına
geldiğinde Şakir’in yaşının Halil'in yaşına oranı
kaç olur?
E) 48
(2001 – ÖSS)
www.idealmatematik.com
D) 13
46. Örnek:
43. Örnek:
B) 30
C) 12
E) 9
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A) 24
B)11
A)
8
5
8
B)
8
5
C)
2
5
D)
5
2
E)
3
5
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
47. Örnek:
50. Örnek:
Aslı, Kerem'in yaşına geldiğinde, Aslı'nın yaşının
3
Kerem'in yaşına oranı
oluyor.
5
Buna göre, Aslı'nın şimdiki yaşının Kerem'in
şimdiki yaşına oranı kaçtır?
Nalan'ın yaşı, Murat'ın yaşından 12 fazladır. Nalan
Murat'ın yaşında iken Nalan'ın yaşı, Murat'ın yaşının
4 katıdır.
Buna göre, Murat'ın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 10
A)
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
1
5
E)
B) 14
C) 14
D) 16
E) 18
1
6
51. Örnek:
48. Örnek:
Şeyma doğduğunda Berrin’in doğmasına 6 yıl vardı.
Osman ile Fatih'in yaşları toplamı 35 tir. Osman,
Fatih'in yaşındayken Fatih'in o zamanki yaşının 2 katı
yaşındaydı.
Berrin Şeyma’nın yaşına geldiğinde Şeyma 23
yaşına geleceğine göre Berrin bugün kaç
yaşındadır?
Fatih'in şimdiki yaşı kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
A) 9
D) 13
E) 14
(2009 – PMYO)
52. Örnek:
Ayşe'nin bugünkü yaşı 24 tür. Ayşe, Hakan'ın
yaşındayken, Ayşe'nin yaşı Hakan'ın yaşının 2
katıydı.
Aslı, Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı 72
dir. Aslı, Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde,
Tolga'nın yaşı da Hakan'ın yaşının iki katı olacaktır.
Hakan'ın bugünkü yaşı kaçtır?
Buna göre, Hakan'ın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 18
B)16
C) 12
E) 14
49. Örnek:
A) 12
B) 10
C)18
D) 24
C) 16
D) 14
E) 12
(2006 – LES)
(2004 – ÖSS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.idealmatematik.com
B) 17
E) 32
9
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
53. Örnek:
56. Örnek:
Anne ile kızının yaşları toplamı 60 dır. Anne kızının
yaşında iken kızının doğmasına 18 yıl vardı.
Bugün 60 yaşında olan bir baba, oğlunun bugünkü
yaşındayken, oğlu 10 yaşındaydı.
Buna göre, kızı doğduğunda anne kaç
yaşındadır?
Buna göre, baba oğlundan kaç yaş büyüktür?
A) 32
B) 30
C) 28
D) 26
A) 25
B) 26
C) 28
D) 29
E) 24
E) 30
(2006 – KPSS)
57. Örnek:
54. Örnek:
Aslı ile Barış'ın bugünkü yaşları toplamı 35 tir. Barış,
Aslı'nın yaşındayken yaşları toplamı 25 idi.
Ali, Cem'in bugünkü yaşında iken, Cem 8 yaşındaydı.
Buna göre, Aslı'nın bugünkü yaşı kaçtır?
Ali bugün 22 yaşında olduğuna göre, Cem bugün
kaç yaşındadır?
A) 10
B)12
C)13
D) 14
A) 15
B) 18
C) 21
D) 24
E) 15
E) 25
(2004 – DGS)
(2001 – KPSS)
58. Örnek:
Burcu'nun babasının bugünkü yaşı 66 dır. Babası
Burcu'nun bugünkü yaşındayken, Burcu'nun yaşı
1
bugünkü yaşının
sıydı.
6
55. Örnek:
Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 54 tür.
Ahmet, Hasan'ın bugünkü yaşında iken Hasan 18
yaşında olduğuna göre, Ahmet bugün kaç
yaşındadır?
Buna göre, Burcu'nun bugünkü yaşı kaçtır?
A) 20
A) 28
B) 29
C) 30
D) 32
E) 34
B) 24
C) 28
D) 32
E) 36
(2005 – LES)
(2002 – ÖSS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.idealmatematik.com
10
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
59. Örnek:
62. Örnek:
Babanın yaşı, oğlunun yaşının 4 katından 2 fazladır.
Eğer baba 8 yıl erken, oğlu da 4 yıl geç doğsaydı,
babanın yaşı oğlunun yaşının 6 katından 4 fazla olacaktı.
Nuri'nin doğum yılı, Atakan'ın doğum yılından 10 yıl
küçüktür.
Nuri ile Atakan'ın yaş ortalaması 19 olduğuna göre,
Nuri kaç yaşındadır?
Buna göre, baba oğlundan kaç yaş büyüktür?
A) 11
A) 20
B) 33
C) 41
D) 47
C) 12
D) 13
A) 18
E) 14
E) 35
Bu kardeşlerin yaşlarının ortalaması kaç yıl sonra
12 olur?
Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı
kaçtır?
A) 1
E) 16
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
(2006 – JOK UzrnJ.)
(1998 – ÖYS)
www.idealmatematik.com
D) 30
Üç kardeşin yaşlarının toplamı 24 tür.
Bugünkü yaşları 6 ve 8 ile orantılı olan iki kardeşin 6
yıl sonraki yaşları 4 ve 5 ile orantılı olacaktır.
D) 18
C) 24
64. Örnek:
61. Örnek:
C) 20
B) 20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B) 24
E) 24
4 yıl sonra üçünün yaş ortalaması 28 olacağına göre,
Osman bugün kaç yaşındadır?
Duru'nun bugünkü yaşı kaçtır?
A) 26
D) 19
Oğuz, Osman ve Cemil'in yaşları sırasıyla 3, 4 ve 5
ile doğru orantılıdır.
Derya doğduğunda Duru 4 yaşındaydı. Duru 3 yı!
önce, Derya 4 yıl sonra doğmuş olsaydı, bugünkü
yaşları toplamı 23 olacaktı.
B) 11
C) 17
63. Örnek:
60. Örnek:
A) 10
B) 14
E) 50
11
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
65. Örnek:
68. Örnek:
12 kişinin 6 yıl önceki yaşları toplamı 60 olduğuna
göre, bu 12 kişinin 7 yıl sonraki yaş ortalaması
kaçtır?
Bugünkü yaşları toplamı 312 olan bir grup öğrencinin
iki yıl önceki yaş ortalaması 11 dir.
Buna göre, gruptaki öğrenci sayısı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 9
D) 11
E) 18
A) 24
B) 26
C) 28
D) 32
E) 36
(1994 – ÖSS)
69. Örnek:
66. Örnek:
15 tane kişinin bugünkü yaşları toplamı 240 dir.
Bugünkü yaşları toplamı 198 olan bir grup kişinin iki
yıl sonraki yaşlarının ortalaması 20 olacaktır.
Buna göre, 6 yıl sonra bu 15 kişinin yaş ortalaması kaç olur?
Buna göre, grupta kaç kişi vardır?
A) 11
A) 22
B) 20
C) 18
D) 16
B) 12
C) 13
D) 14
E) 16
E) 14
(2006 – KPSS)
70. Örnek:
67. Örnek:
Bir ailenin bütün bireylerinin bugünkü yaşları toplamı
150, üç yıl önceki yaş ortalaması 27 dir.
6 öğrencinin 7 yıl önceki yaş ortalaması 11 olduğuna
göre, bu öğrencilerin 5 yıl sonraki yaşları toplamı
kaç olur?
Üç yıl içinde birey sayısında değişiklik olmayan
bu ailede kaç birey vardır?
A) 120
A) 3
B) 126
C) 132
D) 138
E) 144
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
(1999 – ÖSS İPTAL)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.idealmatematik.com
12
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
71. Örnek:
74. Örnek:
Bir grup öğrencinin bugünkü yaşları toplamı 270, dört
yıl önceki yaşları ortalaması 26'dır.
Bir adamın yaşı iki basamaklı AB sayısıdır. 18 yıl
sonraki yaşı 5 in bir katı olan BA sayısıdır.
Buna göre, bu grupta kaç öğrenci vardır?
Buna göre, BA sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
A) 55
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
B) 65
C) 75
D) 85
E) 95
(1991 – ÖSS)
(2010 – PMYO)
75. Örnek:
72. Örnek:
Ayşe'nin şimdiki yaşı iki basamaklı bir AB sayısıdır.
Bir ailenin çocuklarının 3 yıl önceki yaş ortalaması
12, bugünkü yaşları toplamı 90 dır.
Ayşe'nin yaşı 18 yıl sonra iki basamaklı BA sayısı
olacağına göre, aşağıdakilerden hangisi A+B
toplamı olamaz?
Buna göre, bu ailenin kaç çocuğu vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
A) 4
E) 7
B) 6
C) 9
76. Örnek:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
73. Örnek:
Bir ailede iki çocuğun yaşları m ile n baba ve annenin
yaşları ise sırasıyla ikişer basamaklı mn ile nm
sayılarıdır.
Engin ile Mesude’nin yaşları sırası ile iki basamaklı
BA ve AB sayılarıdır.
Babanın yaşı annenin yaşından çocukların yaşları
toplamı kadar büyük olduğuna göre, babanın yaşı
(mn) kaçtır?
Mesude, Engin’in yaşına geldiğinde Engin’in yaşı
41 olacağına göre, A+B toplamı kaçtır?
B) 5
C) 6
D) 7
E) 12
(2008 – JOK Astsb.)
(2002 – LES)
A) 4
D) 10
E) 8
A) 65
B) 63
C) 56
D) 54
E) 45
(1990 – ÖYS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.idealmatematik.com
13
www.idealmatematik.com
Problemler – Yaş Problemleri
77. Örnek:
CEVAP ANAHTARI
Kamil'in yaşı 1995 yılında 17, Celal’in yaşı 2005
yılında 17 dir.
Buna göre, 2013 yılında Kamil ile Celal'in yaşları
toplamı kaç olur?
A) 52
B) 54
C) 57
D) 58
E) 60
78. Örnek:
2013 yılında babanın yaşı, kızının yaşının 4 katından
2 fazladır.
Kızı doğduğunda baba 26 yaşında olduğuna göre,
kızının doğum yılı kaçtır?
A) 2005
B) 2006
C) 2007
www.idealmatematik.com
D) 2008 E) 2009
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
C
B
A
E
D
A
D
B
E
D
E
B
E
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
D
A
B
E
C
A
E
C
B
E
B
E
E
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
C
D
B
C
A
C
E
E
E
B
D
B
A
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
D
D
B
B
C
E
A
B
B
C
D
E
C
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
A
E
C
A
A
E
D
E
B
E
C
D
A
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
D
E
A
A
C
D
D
B
C
C
D
E
A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content