close

Enter

Log in using OpenID

2007-2008 YILI ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA

embedDownload
2007-2008 YILI ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM VE ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL KURUM ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
YÖNETİCİ SAYISI
İşitme Engelliler ilköğretim Okulu
48
4967
903
170
1073
İşitme Engelliler Meslek Liseleri
15
1301
158
40
198
Görme Engelliler İlköğretim Okulları
16
1349
337
61
398
Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları
3
442
70
6
76
Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri
2
96
21
5
26
Eğitilebilir
ğ
Zihinsel Engelliler
g
İlköğretim
ğ
Okulları
50
2889
1075
92
1262
Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İş Okulları
64
2736
Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okulları
121
5328
1415
161
1720
Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri
124
2578
Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler
45
5756
445
53
498
Hastane İlköğretim Okulları Öğrenci sayıları yıl içinde
değişken) 5492+88=5580 öğrenci sayısı bir önceki öğretim yılına
ait hastanede yatmakta iken eğitimlerine devam eden yıllık
toplam öğrenci sayılarıdır.
47
5492*
89
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri
23
692
Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezleri
2
89
Vakıfbank Umut Çocukları Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Yatılı
lköğretim Okulu (Uyum Güçlüğü Olanlar)
1
29
OKUL / KURUM TÜRÜ
Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu
1 kurum
Özel Eğit Ok.Bünyesinde Anasınfı (69 okulda, 101
şubede)646 öğrenci(Hastane İÖO Anasınıfı öğrenci sayısı:6
okulda,6 şubede 88 öğrenci olup toplama dahil değildir)
558* hastane ok.hariç
89
228
15
243
9
3
12
8
3
11
609
5606
94* hastane okulu hariç (8)
16* hariç
Evde Eğitim
GENEL TOPLAM
28252
561
ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
EĞİTİM TÜRÜ
Özel Eğitim Sınıfı
Okul
Sayısı
801
Kaynaştırma Eğitimi İÖO
Kaynaştırma Eğitimi Ortaöğetim
TOPLAM
GENEL TOPLAM (Öğretmen + Yönetici)
801
Sınıf Sayısı
4758
REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ VE PSİ. DNŞ. REHBERLİK BÜROLARI
Öğrenci Sayısı
1076
9252
34214
56716
866
1788
36156
67756
Rehber Öğretmen
Sayısı
Rehberlik Ve Araştırma
Merkezi
Rehberlik Ve
Araştırma
Merkezinde
Genel Müdürlüğe Bağlı
Okullarda
Okul Rehberlik Ve
Psk.Danş.
Servislerde
Türkiye
Genelinde
933
307
11513
12753
Reh.Ar
Reh
Arş
ş. Mer.
Mer
Ve Reh. Büro
Sayısı
Rehber Öğretmen Sayısı
Diğer Branş
Öğretmen Sayısı
Yönetici
196
933
300
145
TÜRKİYE GENELİ ÖZEL EĞİTİMDEN YARARLANAN ENGELLİ VE ÖĞRENCİ SAYISI
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA 28252 KAYNAŞTIRMA VE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA, 67.756 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI ÖZELÖZEL EĞİTİM İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 4138 VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE 181.665 (0‐18 yaş arası) KİŞİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİNDEN YARARLANMAKTADIR. (558+28.252+67.756+4.138+181.665=282.369 (5580Hast.İlköğrt.Ok.Hariç) 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
204 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content