close

Enter

Log in using OpenID

Oda Sicil Müdürlüğü - Adana Ticaret Odası

embedDownload
SIRA
NO
ADANA TİCARET ODASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
1
HİZMETİN ADI
ÜYELİK İLE İLGİLİ
BELGELER
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1) Oda Sicil Kayıt Sureti
2) Bağ-Kur Belgesi
3) Faaliyet Belgesi
4) İhale Durum Belgesi
5) Ticari İkametgah Belgesi
6) İştigal Belgesi
7) Yurtdışı Belgesi
8) Firma Ortakları Belgesi
9) Ticaret Sicil Gazetesi Sureti (Her tasdikli sayfa)
10) Ticaret Sicil Gazetesi Sureti (Her sayfa)
11) Dosyadan Alınan Suret Bedeli (Her tasdikli sayfa)
12) Dosyadan Alınan Suret Bedeli (Her sayfa)
12) Meslek Grupları Liste Bedeli (Her Grup için)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
SERMAYE ARA.
500-4.999TL - 200 TL
3) Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
4) Noterce tanzim edilmiş İmza ve Unvan Tasdiknamesi
20 DAKİKA
50.000 VE ÜSTÜ - 390 TL
6) Yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf
7) Vergi levhası veya Vergi kaydını gösterir belge
SERMAYE ARA.
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni
500-4.999TL - 200 TL
3) Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
4) Yetkililerin noterce tanzim edilmiş imza beyanı
5000-24.999 TL - 235 TL
20 DAKİKA
25.000-49.999 TL - 260 TL
5) Taahhütname (Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 29.Maddesi Gereğince)
50.000 VE ÜSTÜ - 390 TL
6) Noter tasdikli Ana Sözleşme (fotokopi)
7) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafı
8) Vergi levhası veya Vergi kaydını gösterir belge
4
İKİNCİ EL İŞ MAKİNASI
TESCİLİ
1) İkinci el makinalar için devir sözleşmesi (Asıl)
2) Onaylanmış Sicil Formu
3) İkinci el makinalar için eski tescil belgesi (Asıl)
4) Dilekçe
TUTAR
0-499 TL. - 130 TL
2) Adana Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
TÜZEL KİŞİLERİN
TİCARET ODASI KAYDI
5000-24.999 TL - 235 TL
25.000-49.999 TL - 260 TL
5) Taahhütname (Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 29.Maddesi Gereğince)
3
TUTAR
0-499 TL. - 130 TL
2) Adana Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
2
8,00 TL
5,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
16,00 TL
10,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
160,00 TL
10 DAKİKA
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni
GERÇEK KİŞİLERİN
TİCARET ODASI KAYDI
HİZMET BEDELİ
2 İŞ GÜNÜ
169,50 TL
5
8
9
10
11
12
13
YENİ İŞ MAKİNASI
TESCİLİ
1) Yeni makinalar için fatura aslı
2) Yeni makinalar için Teknik Belge (Asıl)
3) Onaylanmış Sicil Formu
4) Dilekçe
LİMİTED ŞİRKETLERDE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
ANA SÖZLEŞME
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
DEĞİŞİKLİKLERİ
3) 1 adet tadil metni
4) 1 adet Anasözleşme değişikliği ile ilgili noter tasdikli ortaklar kurulu kararı
LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVİR SENEDLERİNİN TESCİL İŞLEMİ
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
HİSSE DEVİR İŞLEMLERİ
3) Noter tasdikli hisse devir senedi
4) Noter tasdikli hisse devri ile ilgili ortaklar kurulu kararı
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
TASFİYE İŞLEMLERİ
ŞUBE AÇILIŞI
MERKEZ NAKLİ
LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
3) Adres değişikliği ile ilgili ortaklar kurulu kararı (noter tasdikli)
LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMİNİN TESCİLİ
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
3) Tasfiye ile ilgili ortaklar kurulu kararı (Noter tasdikli )
Tasfiyeden vazgeçme halinde (Firma Odaya kayıt edilecek)
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
3) Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
4) Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı )
LİMİTED ŞİRKETİN ŞUBESİNİN AÇILIŞI
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
3) Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (Bu kararda şubenin ticaret unvanı,
açık adresi, sermayesi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
4) Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri
5) Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
6) Taahhütname (Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 29.Maddesi Gereğince)
7) Temsilcilerin yeni çekilmiş 3'er adet fotoğrafları
MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN
ADANA İLİNE MERKEZ NAKLİ
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
3) Tadil metni
4) Tadil metninin onaylandığı ortaklar kurulu kararı
5) Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
6) Taahhütname (Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 29.Maddesi Gereğince)
7) Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri
2 İŞ GÜNÜ
169,50 TL
15 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
15 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
15 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
15 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
20 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
20 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
14
GENEL KURUL
15
16
YETKİ
SİGORTA ACENTALIK
GENEL KURUL
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
3) Genel Kurul toplantı tutanağı ( Noter veya Sanayi ve Ticaret İl Müd.onaylı)
4) Hazırun Cetveli ( Noter veya Sanayi ve Ticaret İl Müd.onaylı)
YETKİ KARARI VARSA
5) Ortaklar/Yönetim kurulu kararı (yetki ile ilgili)
YETKİ VERME / UZATMA / İPTALİ
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
3) Yetki verme,uzatma,iptali ile ilgili noter onaylı Ortaklar/Yönetim kurulu kararı
SİGORTA ACENTALIK ALMA VE FESHİ
1) Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Metni (Asıl)
2) Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına)
3) Sigorta acentalık vekaletnamesi/fesihnamesi
15 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
15 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
15 DAKİKA
İLAN ÜCRETİ TİCARET
SİCİLİNCE BELİRLENİR
ODA TARAFINDAN TAHSİL
EDİLİR.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müraccat yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Mahmut İşiışık
: Oda Sicil Müdürü
: Abidinpaşa Cad. No: 52
Seyhan/Adana
: 0.322 351 39 11 Dahili : 10
: 0.322 351 80 09
: [email protected]
İkinci Müraccat yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta
: Birol YARMAN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Abidinpaşa Cad. No:52
Seyhan/Adana
: 322-351 39 11 Dahili 333
: 322-351 80 09
: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
51
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content