close

Enter

Log in using OpenID

Bülten 74*TIKLAYINIZ - 1972liler Sosyal Yardımlaşma ve

embedDownload
1972’liler Vakfı Bülteni
1972’liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üye Bilgilendirme Formudur.
Sayı: 74
M.Yaşar GİZDEM
27.10.2014
BAŞIMIZSAĞOLSUN
DevrearkadaşımızE.Tnk.Kd.Bnb.M.YaşarGİZDEM’in,06Ağustos
2014tarihinde,geçirdiğikalpkrizisonucuanivefatı,herkesiderinüzüntüye
boğdu.Cenazesi,07Ağustos2014PerşembegünüAnkaraKocatepeCamiinden
kaldırılarak,CebeciAsriMezarlığındatoprağaverildi.Merhumarkadaşımıza,
birkezdahaTanrı’danrahmet,ailesinevetüm1972’lilerebaşsağlığıvesabırlar
dileriz.
BODRUMETKİNLİĞİ
AnayasaMahkemesinin18Haziran2014kararısonrasıtahliyeolanlariledahaönce
kumpasdavalarınedeniyletutuklulukyaşamışdevrearkadaşlarımızı;FerhatABİDİNOĞLU ve
değerlieşiNeclaHanım,13-19Temmuz2014tarihleriarasında,BodrumGündoğan’dabulunan
otellerindeailecedavetederekağırladılar.Butatilsırasında,16Temmuz2014Çarşambaakşamı,
Bodrumcivarındaoturanvebulunandevrearkadaşlarınıdaçağırarakverdikleriakşamyemeğinde,
tahliyeolanarkadaşlarımızlabuluşmalarınısağladılar.KubilayAKTAŞ,M.KayaVAROL,
N.AliKARABABA ve ÜmitŞAHİNTÜRK’ünkatılanlarahitabenyaptıklarıkonuşmalarsırasında
duyguluanlaryaşandı ve geceboyuncahasretgiderildi.
TEKNEGEZİSİ
20Eylül2014Cumartesiakşamı,İstanbulBoğazında,58ailenin(121kişi)katılımıileyemekli
birteknegezisiyapıldı.EtkinliğekatılmakiçinİstanbuldışındanAnkara,İzmir,Bursa,Antalya,
Mersin,KayseriveDüzce’den28aile(68kişi)geldi.KatılanlararasındaErgenekonveBalyozDavaları
mağduruarkadaşlarımızveaileleridebulunuyordu.Ayrıcabazıdevrearkadaşlarımızınçocukları,
gelinvedamatlarıilekatılmalarıgecemizeayrıbirrenkkattı
.
GMKBulvarıNo:20/14Kızılay/ANKARA
Tel:(0312)2292049/2318108Fax:(0312)2308576
web:http://www.vakif1972.org.tr [email protected][email protected]yahoogroups:[email protected]
Banka:T.C.ZiraatBankasıSaraçoğluŞubesi-IBAN:TR830001001059034087525002
-1-
MUZAFFER TEKİN’İN SÜRPRİZİ !
İstanbul Boğazında yapılan tekne gezisine Muzaffer
TEKİN katılamadı. Ancak, 20 Eylül 2014 Cumartesi gündüz
saatlerinde sürpriz yaparak Harbiye Orduevine geldi, İstanbul dışından tekne gezisine katılmak için gelen devre arkadaşlarımız ve aileleri ile görüşme ve özlem giderme
olanağı buldu.
20aşar GİZ2020.09.2014-Harbiye Orduevi/İstanbul
VAKFIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ
Vakfımızın Kuruluşunun 18 nci yıl dönümü nedeniyle; 15 Kasım 2014 Cumartesi günü
saat 13.00 de, Ankara Anıttepe de bulunan Jandarma Sosyal Tesislerinde öğle yemeğinde
buluşacağız. Bu öğle yemeğinin mönüsü; Harp Okulunda öğrenciyken, Dikmen-Keklik Pınarı-Oran
istikametinde yaptığımız yaya yürüyüş eğitimleri ve tatbikatlarda verilen öğle yemeği mönüsünün
aynısı (Etli pilav, ayran, samsa tatlısı) olacak. Yemekten sonra Anıtkabir’e giderek, Saat: 14.45 de
Tören Havuzundan başlayacak kısa tören ile Ulu Önder Atatürk’ün manevi huzuruna çıkacağız.
18 yıldan beri hiç ara vermeden yaptığımız ve gelenekselleşen bu etkinliğe, Ankara’da oturanlar
başta olmak üzere, tüm devre arkadaşlarımızı, eşleri, çocukları ve torunları ile birlikte bekliyoruz.
Ayrıca arkadaş, akraba, dostlarınızı ve özellikle gençleri davet ederek katılımlarını teşvik etmenizi
arzu ediyoruz. Katılımınızı lütfen 10 Kasım 2014 akşamına kadar, askeri kimlik kartı olmayanları
belirterek Vakıfa bildiriniz.
2015 YILI BALKAN GEZİLERİ
1. 2014 Yılı Haziran ayında yapılan Balkan gezisi sonrasında, yoğun istek üzerine, Balkanlarda
altı ülkeyi (Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya) kapsayacak
gezinin iki grup halinde yapılması planlanmıştır.
- Birinci grup: 24-31 Mayıs 2015 tarihlerinde,
- İkinci grup: 31 Mayıs-07 Haziran 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
2. Gezi; 7 gecesi otel konaklamalı, 8 gün sürelidir.
3. Gezi ücreti, iki kişilik odada kişi başı 529 Euro dur. Tek kişilik oda ücreti 669 Euro dur. Bu
ücrete dahil olanlar;
- İstanbul-Belgrad/Üsküp arasında, THY ile gidiş dönüş hava yolu ulaşımı,
- Hava limanı vergileri,
- Gezi süresince tüm kara yolu ulaşımı,
- Dört yıldızlı otellerde yarım pansiyon konaklama (Oda, kahvaltı ve akşam yemeği
dahil, bar, mini bar, ve alkollü içecekler hariç),
- Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası.
4. Gezi ücretine ilave olarak; gezi sırasında yapılması zorunlu giderler (Yurt dışı sağlık
sigortası, müze, kale ve ören yeri giriş ücretleri ve bahşişler) için, her defasında para toplama
külfetini ortadan kaldırmak amacıyla, kişi başına 150 TL ödeme, Vakıfa kayıt esnasında, aşağıda
8 nci maddede belirtilen hesaplardan birine yatırılacaktır. Toplanan para dövize çevirilerek, Gezi
Grubu Liderlerine ayrıntılı bilgi ve dokümanlarla beraber verilecektir.
5. Yeşil pasaportu olmayanların, Hırvatistan’a girebilmeleri için vizelerinin olması
gerekmektedir. Vize işlemleri için; Anı Tura ücret ödenmesi sırasında bu husus belirtilmeli,
ilave olarak 85 Euro vize ücreti ödenmeli ve pasaport ile vize için istenen diğer belgeler, gezi
başlama tarihinden 1,5 ay önce Anı Tura gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Vizesi alınmış
pasaportun geri alınması işi de şahsen takip edilmelidir.
6. Geziye katılanların tümü; “Yurt dışı çıkış harcı” olan 15 TL sını, gezi tarihinden önce,
pasaportları ile gidip herhangi bir banka şubesine yatırıp, dekontunu, çıkış yaparken vermek üzere
pasaportları arasında bulundurmaları gerekmektedir.
7. Ayrıntılı gezi programına; Vakfımızın internet sayfasında (www.vakif1972.org.tr)
ulaşabilirsiniz.
-2-
- 1 nci grup: 24 Mayıs 2015 sabahı, İstanbul’dan Belgrad’a gidecek, 31 Mayıs 2015
gecesi Üsküp’den İstanbul’a dönecektir.
- 2 nci grup: 31 Mayıs 2015 sabahı İstanbul’dan Üsküp’e gidecek, 07 Haziran 2015
gecesi Belgrad’tan İstanbul’a dönecektir.
8. Balkan Gezisine katılmak isteyenlerin; önce Vakıfa kayıt işlemlerini yaptırıp, sonra da Anı
Tur’a ücretini (Yeşil pasaportu olmayanların ilave olarak vize ücretini de) ödemeleri gerekmektedir.
Şöyle ki;
a. Geziye katılacaklar Vakıfa isimlerini, TC Kimlik No.larını, doğum tarihlerini
(Gün, ay, yıl), cep telefon no.larını ve e-posta (e-mail) adreslerini vermeleri ve aşağıdaki yöntemler
veya hesaplardan birisine, en geç 25 Kasım 2014 tarihine kadar, kişi başına 150 TL yatırmaları
gerekmektedir.
(1) Elden nakit olarak Vakıfta ödenebilir,
(2) Ümit GÜNDÜR’ün İng bank Ankara Necatibey Şubesi hesabına havale edilebilir.
İBAN: TR26 0009 9003 0598 7000 1000 01,
(3) İbrahim ERGE’nin 10187025 No.lu PTT posta çeki hesabına yatırılabilir.
Para yatırıken, açıklama bölümüne isminizi MUTLAKA yazınız.
b. Gezi ücretinin Anı Tur’a ödenmesine 01 Aralık 2014 tarihinde başlanacak, en
son 06 Şubat 2015 tarihinde ödeme işlemleri tamamlanmış olacaktır. Gezi ücreti ödemelerine
ilişkin diğer ayrıntılar, katılım için Vakıfa kayıt yaptıranlara ayrıca duyurulacaktır. Katılacakların,
Vakıfla mutabakat sağlamadan, herhangi bir Anı Tur acentasına ücret ödememesi hususunu
dikkatlerinize sunarız.
2015 YILI KURUCULAR KURULU TOPLANTISI
Vakfımızın 2015 Yılı Kurucular Kurulu Toplantısı, 22 Şubat 2015 Pazar günü, Saat 11.00 de,
Ankara Maltepe de bulunan Kara Kuvvetleri Misafirhanesinde yapılacaktır. Bu Genel Kurulda; Vakfın
2014 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir ve Gider tabloları, 2015 Yılı Faaliyet Planı ve Taslak Bütçesi
görüşülecek karara bağlanacaktır.
Kıymetli üye devre arkadaşlarımızın; özellikle Vakfın geleceğine, amaca yönelik
faaliyetlerine, yönetimine ve cari işlerin yürütülmesine ilişkin değerlendirme, görüş ve
önerilerini; toplantıya gelerek veya toplantıya gelemeyecekler ise yazılı olarak Vakıf’a ya da
toplantıya katılacak arkadaşlarımıza iletmelerini bekliyoruz.
YİV.LTD.ŞTİ.NDEN HABERLER
01 Haziran 2014-30 Eylül 2014 tarihleri arasında, sigorta poliçelerini EKSPER-1972’den
alan ve/veya yakınları ile tanıdıklarının almasını sağlayan, aşağıda isimleri yazılı arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de arkadaşlarımızın kendilerinin,yakınlarının ve tanıdıklarının
poliçelerini yenilerken, EKSPER-1972’den de teklif almalarını bekliyoruz.
A.Serdar ERDURMAZ, Ahmet DURUSU, Ahmet Faik KORUNMUŞ, Ayfer SÜTÇÜOĞLU,
Basri YILMAZ, Celalettin ÖZİPEK, Cemal CEYLAN, Cengiz BAYENDER, Cevat ARSLAN, Doğan DOĞAN,
E.Ömür DEMİRKOL, Ensar ÖZAVCI, Erdal BÖLÜKBAŞI, Erol ERKAYA, Ertuğrul SARIÜNAL, Ethem BİLSEV,
Fahri IŞILDAK, Filiz ÖZMEN, Gürkan ERDAY, H.Basri VURAL, Hakkı Erşan PEKER, Halil ASLANTAŞ,
Harun UYSAL, Hasan IŞIN, Hüseyin GÜNEY, İbrahim CİHAN, İbrahim ERGE, İsmail Faruk CAVKA,
İsmail GÖKSEL, İsmail ZENGİN, İsmet AKYOL, Kaan ERDAY, Kenan PAÇACI, Lütfü Engin ERGÜL,
M.Ali GÜZEY, M.İhsan ONGUN, M.Müjdat ORGUN, M.Tuncay TEKÇİÇEK, Mehmet AKAY,
Mehmet AKKAYA, Mehmet Muhittin BOZOKLU, Mehmet ÖZKAN, Mehmet TIBIKOĞLU, Murat KAYA,
Musa ERASLAN, Mustafa DOĞRU, Naci BEŞTEPE, Necat GÜRSES, Nehri ŞENİZ, Nevres ÖZALP,
Ömer İRTEM, Ramis ÇEBİ, S.Zeki YİĞİT, Sabri DEMİREZEN, Seyhun ÖZBAYRAKTAR, Sezai KARABUDAK,
Şaban OKUR, Şeref Nural ÇAYIRLI, Tahir KEÇELİOĞLU, Tahir SINDIR, Uğur ŞENGÜL, Yaşar Murat DİNÇER,
Yaşar ACAR.
EKSPER-1972/Emel BAŞDEMİRCİ Tel: 0530 9777205
-3-
2015 YLINDA PLANLANACAK DİĞER ETKİNLİKLER
Yeterli katılım mevcuduna ulaşıldığı taktirde; 2015 yılı içinde aşağıdaki tabloda yer alan
etkinlikleri de faaliyet planımıza alacağız. Bu etkinliklerden hangilerine katılabileceğinizi, Vakfa,
telefon, e-posta veya sözlü olarak bildirmenizi istiyoruz. Özellikle yurt dışı geziler için, 3-10 ailelik
(6-20 kişi) küçük grupların gezi organizasyonlarına katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz.
S.No.
1.
ETKİNLİK
Uludağ (Bursa)
Gezisi
2.
Ilgaz Dağı
(Kastamonu) Gezisi
3.
Karadeniz Gezisi
4.
Budapeşte-ViyanaPrag
5.
İtalya Gezisi
6.
İspanya Gezisi
7.
TARİHİ
AÇIKLAMALAR
15-20 Temmuz Ramazan Bayramında
22-28 Eylül
Kurban Bayramında
5-6 Gün
15-20 Temmuz Ramazan Bayramında
22-28 Eylül
Kurban Bayramında
8 Gün
20 Temmuz-02 Sinop İnceburun’dan Sarp’a tüm
Ağustos
Karadeniz bölgesi ile Amasya ve
Kastamonu dahil.
7-8 Gün
Ağustos, Eylül,
Ekim
7-8 Gün
Ağustos, Eylül, Baştanbaşa İtalya
Ekim
5-7 Gün
Ağustos, Eylül, Madrid ve Barselona
Ekim
7-8 Gün Tarih ayrıca
belirlenecek
Cruize Gezisi
SÜRESİ
5-6 gün
Akdeniz Ülkeleri
Akdeniz Adaları
Kuzey Denizi ve beyaz geceler dahil.
EĞİTİM BURSLARIMIZ SÜRÜYOR
Devre arkadaşlarımızın yaptıkları “Eğitim Bursu Şartlı Bağışları” ile verilmekte olan karşılıksız
eğitim bursları; 2014-2015 Eğitim Yılında da artarak devam etmektedir. Burs verilecek öğrencilerin
seçiminde; şehit ve gazi çocuklarına, kumpas dava mağduru asker çocuklarına ve başarılı öğrencilere
öncelik verilmektedir. Vakıf aidatlarına ilave olarak, burs için bağışta bulunan tüm arkadaşlarımıza
ve değerli eşlerine şükranlarımızı sunuyoruz.
-4-
1972’ LİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
GMK Bulvarı.No: 20/14 Kızılay/ANKARA
TEL: 0312 2292049 FAX: 0312 2308576
Mithatpaşa Vergi Dairesi 926 005 2232
MATBU
ÜYELERİMİZE İLİŞKİN
VAKIF MERKEZİNE ULAŞAN HABERLER
Baş sağlığı diliyoruz;
Merhum Mustafa KARAAHMETOĞLU ve eşi Hatice Hanım’ın küçük oğlu Mert, Selami
GÜNEŞ’in babası, Mehmet YAĞLIDERE ve Erem TÜMERK’in anneleri, Oktay TEKİN’nin
kardeşi, Vural TANIK’ın ağabeyi, Dilaver TOKER’in kayınpederi, Sıtkı HAMAMCIOĞLU
ve Salih SAĞIROĞLU’nun kayınvalideleri ve Mustafa KIRIKER’in eniştesi vefat etti.
Merhum ve merhumelere Tanrıdan rahmet, kıymetli arkadaşlarımıza,
ailelerine ve yakınlarına tekrar baş sağlığı diliyoruz.
Geçmiş Olsun;
A.Gazanfer DOĞAN by-pass ameliyatı oldu,
Mehmet AKKAYA kolundan bir operasyon geçirdi,
Hasan SÜRER’in düşme sonucu kalça ve omuz kemiği kırıldı,
Salih NAYIR bir operasyon geçirdi,
O.Feridun BAYKAL’ın eşi Nalan hanım bir operasyon geçirdi,
M.Akın AKKAYNAK’ın annesinin bacağı kırıldı.
Arkadaşlarımıza ve yakınlarına, tüm 1972’liler adına bir kez daha geçmiş
olsun diyor ve acil şifa dileklerimizi sunuyoruz.
Tebrik ederiz;

Ferhat ABİDİNOĞLU, Ömer KAYA, Sait OŞAFOĞLU (2.kez), Necat GÜRSES (2.kez),
Mustafa ÇOBANOĞLU (2.kez), İbrahim TÜRK (3.kez), Mehmet ÖZEYRANLI (2.kez),
A.Turgut ALPI (2.kez), A.Faik KORUNMUŞ, M.Cüneyt ERYILDIZ, Hamdi AYTULUN
(ikiz) ve İ.Yüksel KUŞ dede oldular.
 Yaşar Murat DİNÇER’in kızı Nil Ezgi DİNÇER ve Talat VERAL’in kızı Selen nişanlandılar.
 Hayrettin YILMAZ’ın oğlu Güngör Eren, Kimya Mühendisi oldu. Samsun Mobil Elektrik
Enerjisi (Eski Eti Bakır) firmasında proje mühendisi olarak işe başladı.
 Ömer KAYA’nın oğlu Övünç, Kıbrıs’ta askerlik hizmetini yaptı.
 A.Faik KORUNMUŞ’un oğlu Eren, Diş Tbp.Atğm. (Ortodonti uzmanı) olarak Ankara’da ask-
erlik hizmetini yapıyor.
 Faik YÜKSEL’in damadı doçent oldu.
Kutluyor, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
6 274 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content