close

Enter

Log in using OpenID

tıbb-ı nebevi medıcıne

embedDownload
Kongrenin Temel Temaları
Ey insanlar! Ölümden sonra yeniden diriliş
konusunda b ir kuşkunuz varsa, kudretim izi
gösterelim diye sizi ilkin topraktan,sonra spermden
(nutfe], sonra (sperm ile yumurtanın birleşmesi
olan] embriyodan (alakal sonra da yapısı belli
belirsiz (önce et yumağı sonra da organogenesis]
olan b ir m u d ğ a d a n yarattık. D ile d iğ im iz i
belirlediğimiz süreye kadar rahim lerde tutarız.
Sonra sizin bir bebek olarak dünyaya gelmenizi
sağlar ve büyüyüp gelişmenize imkân tanırız.
Bununla birlikte kiminiz hayatının baharında iken
ölür; kiminiz ise düşkünlük çağına kadar yaşar ve
sonunda daha önce bildiklerini bilmez, geçmişe
dair hiçbir şeyi hatırlamaz hale gelir (alzheimer].
Bakarsın ki toprak kupkuru, ölüdür. Am a yağmur
yağdırdığımızda o ölü toprak canlanır;kabarır
ve b in b ir ç e ş it g ü zel b itk ile rle d o n a tır."
(Hac Suresi, 5)
''Yüce Allah her hastalığın çaresini de yaratmıştır.
Ey Allah'ın kulları; tedavi olunuz."
(Ebû Dâvud, Tıb, 11; Tirmizî, Tıb, 7)
"İnsanlarının çoğunun kıymetini bilmediği iki nimet
vardır: Sağlık ve zaman"
(Buhârî, Rikak, 1; Tirmizî, Zühd, 1)
Kur'an ve Hadislerde Şifa
Hz Peygamberin Tıp Alanındaki Uygulama ve
Tavsiyeleri (Dağlamak, Hacamat vs)
Koruyucu Hekimlik
Enfeksiyon Hastalıkları ve Karantina
Anne, Çocuk Sağlığı ve Emzirme
Kişisel Bakım ve Hijyen
Kötü Madde Kullanımı ve Zararlı Alışkanlıklar
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Gıda Güvenliği
Sağlıklı Cinsel Hayat
Güncel Tıp ve İslamiyet
İnanç ve immünoloji
İbadetin İnsan Sağlığı Üzerinde Etkisi
Organ Bağışı ve Doku Nakli
Hıtan/Sünnet Olmak
Zaman Yönetimi ve Sağlık
Yaşlılık ve Bakım
Helal ve Haram Gıdalar
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
Alternatif Tıp ve İslam
Plastik Cerrahi ve İslam
Dua ve Ruh Sağlığı
Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı
İletişim
Kongre e-posta
infofdtibbinebevikongresi.com
Dr. Haşan AKKANAT
hakkanatfdgmail.com - 0531 620 22 17
Arş. Gör. Ahmet Rıfat GEÇİOGLU
ahmetrifatfdhotmail.com - 0505 308 62 25
Arş. Gör. Ertuğrul DÖNER
edonerfdcu.edu.tr - 0533 226 84 14
Arş. Gör. Merve KOYUNCU
koyuncumfdcu.edu.tr - 0554 747 24 18
2015 ULUSLARARASI
TIBB-I NEBEVİ
K O N G R E S İ
2015 INTERNATIONAL
C O N G R E S S
FOR PROPHETIC
MEDICINE
BAŞKANLAR
Dr. Sare DAVUTOĞLU
Mustafa BÜYÜK (Adana Valisi)
Dr. Mustafa KİBAR (Ç.Ü. Rektörü)
Dr. Fatih KOKSAL (T.N.D. Başkanı)
06-09 Mayıs 2015
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi
ADANA
*
www.tibbinebevikongresi.com
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Amaç
Amacımız, Hz. Peygamberin yazılı kaynaklarda
ruh ve beden sağlığıyla ilgili günümüze kadar
ulaşan uygulama ve tav s iy e le rin i pozitif
bilimlerin önerdiği sağlıklı beslenme, sağlıklı
yaşam ve m odern tedavi y ö n te m le riy le
buluşturmak ve bu buluşmayı birbirinden farklı
bilim dallarına ait uzmanların bakış açılarıyla
yeniden yorumlamaktır.
Düzenleme Kurulu
Dr. Necdet ÜNÜVAR
Şükrü ÇAKIR
Dr. Fatih KOKSAL
Dr. Ali Osman ATEŞ
Dr. Fatih ÖZOĞUL
Dr. Muhammet YILMAZ
Dr. Tayyibe SALER
Dr. Gözde RAMAZANOĞLU
Dr. Haşan AKKANAT
Arif GÖKÇE
Mehmet BARIŞ
Ramazan SAYGILI
Dr. Mehmet GÖRMEZ
Dr. Ekrem KELEŞ
Dr. Muzaffer ŞEKER
Dr. Tahir YÜKSEK
Dr. Adil KARTAL
Dr. Ahmet İLVAN
Dr. Ali Osman ATEŞ
Dr. Fatih ÖZOĞUL
Dr. Menşure ÖZGÜVEN
Dr. Muhammet YILMAZ
Dr. Necdet KUYUCU
Dr. Oğuz ÜSKÜDAR
Dr. Recep TUNCER
Dr. Saim YEPREM
Dr. Selahattin SERİN
Dr. Halil ELEKÇİOĞLU
Dr. Fatma Tuncay ÖZGÜNEN
Dr. Gürol EMEKTAŞ
Dr. Hacer BOZDEMİR
Veli AKTEKE
Dr. Hayri KAPLAN
Dr. Hüseyin KAYAPINAR
Dr. Hayriye Deniz KASIRGA
Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Dr. İlter UZEL
Dr. Mehmet SILAY
Dr. Fatih KOKSAL
Dr. Bekir TATLI
Dr. Berrin HOKKA
Dr. Bünyamin ERUL
Dr. Dilek ÖZCENGİZ
Dr. Durmuş Ali ARSLAN
Dr. Tayyibe SALER
Dr. Ergin ŞİNGİRİK
Dr. Şükrü UĞUZ
Dr. Melek KOKSAL ERKİŞİ
Dr. Tuncay ÖZGÜNEN
Dr. Yeşim ÖZOĞUL
Halil İbrahim YAVUZ
Konaklama
Ç.Ü. Rektörlük Misafirhanesi, Turizm Uygulama Oteli,
DDY Misafirhanesi, DSİ Misafirhanesi, Tayem
1) T ürk-İslam El Sanatları Sergisi
Ç.Ü. Kongre Merkezi: 06 Mayıs 2015
Ç.Ü. Mithat Özsan Amfisi: 06-08 Mayıs 2015
(Olgunlaşma Enstitüsü M üdürlüğü'nün katkılarıyla)
2) Geleneksel Türk Kıyafetleri Defilesi
Ç.Ü. Ramazanoğlu Konağı K ültür Merkezi: 6 Mayıs
2015 (saat: U:00)
(Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü'nün katkılarıyla)
3) Ebru Sanat Gösterisi
Ç.Ü. Kongre Merkezi: 06 Mayıs 2015
Ç.Ü. Mithat Özsan Am fisi: 06-08 Mayıs 2015
(Olgunlaşma Enstitüsü M üdürlüğü’nün katkılarıyla)
A) Tarihte Adana - Adana’da Tarih
Ç.Ü. Mithat Özsan Amfisi: 06 Mayıs 2015 (saat: 20:00)
Hazırlayan ve Sunan: Doç. Dr. Gözde RAMAZANOĞLU
5) Türk Sanat Müziği Dinletisi ve Sema Gösterisi
Ç.Ü. Mithat Özsan Amfisi: 06 Mayıs 2015 (saat: 20:30)
6) Gezi- Adana ve Tarsus Gezisi: 09 Mayıs 2015
Ulaşım
Katılım cılar beyan e ttik le ri saatte
Adana hava alanı, otogar ve istasyonda
karşılanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
497 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content