close

Enter

Log in using OpenID

ÇOCUKLARIN MEDYA ALGISININ RESİMLER ÜZERİNDEN

embedDownload
ODTÜ Biyoteknoloji Enstitü ABD
25. Yıl
Prof Dr. Canan Çilingir
14 Kasım 2014
ODTÜ
Kutlu Olsun
• Üniversitemizde interdisipliner çalışmalara olan katkısı
• Alanın güncel konularında yürüttüğü başarılı araştırmalar
• Ülkemize kazandırdığı genç beyinler
• Yapılan araştırmalardan bazılarının ODTÜ-Teknokent’te ticarileşmesi
katkıları ile daha uzun yıllar gelişerek devam edecek
ODTÜ’de 90’lı yılların iki önemli projesi
• ODTÜ-TEKNOKENT
• AR-GE EĞİTİM ÖLÇME ve MOLEKÜLER BİYOLOJİ-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE
MERKEZLERİ
• Bu projeler ortak amaçları nedeni ile birbirini bütünler niteliktedir
• İşbirliktelikleri zaman içinde güçlenerek devam etmelidir
• Teknokent şirketleri Mer-Lab da deneylerini yaptırmaktadır
• Üniversitemizde Biyoteknoloji ve ileri malzemeler konularında yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan ürün ve
fikirler Teknokent aracılığı ile ticarileştirilmektedir
Bu projelerde ortak amaç:
• Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı
sağlamak,
• Üniversite - sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
• İnterdisipliner araştırmaların gelişmesine olanak sağlayan altyapıyı
oluşturmak
• Ulusal ve uluslararası kapsamlı projelerin oluşturulmasında kolaylaştırıcı
rolünü üstlenmek
Bu amaçlar doğrultusunda önemli yol alınmıştır.
Bu projelerin zamanlaması:
• Fikrin ortaya atılması:
• ODTÜ-Teknokent: 1990 (Rektör: Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu)
• Merkezi Laboratuvarlar: 1994 (Rektör: Prof. Dr. Suha Sevük)
• Projelerin hayata geçirilmesi:
• ODTÜ-Teknokent: 2001 Yasa ile (Rektör: Prof. Dr. Ural Akbulut)
• Merkezi Laboratuvarlar: 2001 Yönetmelik ile (Rektör: Prof. Dr. Ural Akbulut)
Bugün iki projemiz de birbirleri ile etkileşerek gelişimlerini başarı ile
sürdürmektedir
Gelişim Süreci
1994-1995
• 1994 Laboratuvar komisyonu
kuruldu
• 1995 Komisyon raporu
tamamlandı
• Öğretim üyelerinden talep
toplandı
• Talepler değerlendirilerek
cihazlar belirlendi
LABORATUVAR KOMİSYONU
RAPORU
OCAK 1995
Doç.Dr. Kahraman Albayrak
Prof. Dr. Sinan Bilikmen
Prof.Dr. F. Rüyal Ergül
Prof.Dr. Savaş Küçükyavuz
Prof.Dr. Hayrettin Yücel
1995-1998
• Cihaz komisyonları çalışmaya başladı – teknik şartnameler hazırlandı
•
•
•
•
12 Komisyon
Farklı Disiplinler
60’tan fazla Öğretim Üyesi (83 üye ile başlandı)
Uzmanlar
• Fizibilite çalışması tamamlandı
• Endüstri Mühendisliği Bölümü katkısı
• DPT projeleri başvurusu yapıldı
Cihaz Komisyonları
Cihaz Komisyon
Üyeleri
ADI
SOYADI
BÖLÜMÜ
ADI
SOYADI
BÖLÜMÜ
1
Prof. Dr. Vedat
Akdeniz
Metalurji Müh.
32
Doç. Dr. Burcu
Kurç Akata
MNT
2
Prof. Dr. Kemal
Alyürük
Kimya
33
Prof. Dr. Savaş
Küçükyavuz
Kimya
3
Prof. Dr. Ali İhsan
Arol
Maden Müh.
34
Prof. Dr. Zuhal
Küçükyavuz
Kimya
4
Prof. Dr. O. Yavuz
Ataman
Kimya
35
Prof. Dr. H. Avni
Öktem
Biyoloji
5
Prof. Dr. Aysel
Atımtay
Çevre Müh.
36
Prof. Dr. Ahmet M.
Önal
Kimya
6
Prof. Dr. Sezer
Aygün
Kimya
37
Yrd. Doç. Dr. Pırıl
Önen
Jeoloji Müh.
7
Prof. Dr. Suat
Bağcı
Petrol Müh.
38
Prof. Dr. Gülhan
Özbayoğlu
Maden Müh.
8
Prof. Dr. Ufuk
Bakır
Kimya Müh.
39
Prof. Dr. Gülay
Özcengiz
Biyoloji
9
Prof. Dr. Göknur
Bayram
Kimya
40
Doç. Dr. Can
Özen
Fen Bilimleri
10
Prof. Dr. Erdal
Bayramlı
Kimya
41
Prof. Dr. Macit
Özenbaş
Metalurji Müh.
11
Prof. Dr. Ömer G.
Bilir
Makine Müh.
42
Prof. Dr. Aymelek
Özer
Fizik
12
Prof. Dr. Şakir
Bor
Metalurji Müh.
43
Prof. Dr. Necati
Özkan
Merkezi lab.
13
Prof. Dr. Ali
Çulfaz
Kimya Müh.
14
Prof. Dr. Timur
Doğu
Kimya Müh.
44
Prof. Dr. Hüsnü
Özkan
Fizik
15
Prof. Dr. Çiğdem
Erçelebi
Fizik
45
Prof. Dr. Saim
Özkar
Kimya
16
Prof. Dr. İnci
Eroğlu
Kimya Müh.
46
Dr. Cevdet
Öztin
Kimya Müh.
17
Prof. Dr. Ali
Gökmen
Kimya
47
Prof. Dr. Abdullah
Öztürk
Metalurji Müh.
18
Prof. Dr. İnci G.
Gökmen
Kimya
48
Prof. Dr. Mehmet
Parlak
Fizik
19
Prof. Dr. Cemal
Göncüoğlu
Jeoloji Müh.
49
Prof. Dr. Feride
Severcan
Biyoloji
50
Prof. Dr. Muharrem
Timuçin
Metalurji Müh.
51
Prof. Dr. Teoman
Tinçer
Kimya
52
Prof. Dr. Semra
Tuncel
Kimya
53
Prof. Dr. Raşit
Turan
Fizik
20
Prof. Dr. Nilgün
Güleç
Jeoloji Müh.
21
Prof. Dr. İbrahim
Günal
Fizik
22
Prof. Dr. Hakan
Gür
Metalurji Müh.
23
Prof. Dr. Rıza
Gürbüz
Metalurji Müh.
24
Prof. Dr. Jale
Hacaloğlu
Kimya
54
Prof. Dr. Asuman
Türkmenoğlu
Jeoloji Müh.
Prof. Dr. Deniz
Üner
Kimya Müh.
25
Prof. Dr. Haluk
Hamamcı
Gıda Müh.
55
26
Prof. Dr. Nesrin
Hasırcı
Kimya
56
Prof. Dr. Mürvet
Volkan
Kimya
Prof. Dr. M. Esra
Yener
Gıda Müh.
27
Prof. Dr. Halil
Kalıpçılar
Kimya Müh.
57
28
Prof. Dr. Gürkan
Karakaş
Kimya Müh.
58
Prof. Dr. Levent
Yılmaz
Kimya Müh.
Prof. Dr. Ülkü
Yılmazer
Kimya Müh.
29
Prof. Dr. Cevdet
Kaynak
Metalurji Müh.
59
30
Prof. Dr. Altan
Kayran
Havacılık Müh.
60
Prof. Dr. Hayrettin
Yücel
Kimya Müh.
31
Yrd. Doç. Dr. Fatma
Toksoy Köksal
Jeoloji Müh.
61
Prof. Dr. Meral
Yücel
Biyoloji
1998 DPT Projeleri
Hazine destekli DPT Proje Onayı
• Proje No: AFP-08-11-DPT-1998K 122530 : ARGE Eğitim ve Ölçme
Merkezi
• Proje No: AFP-08-11-DPT-1998K 122540 : Moleküler Biyoloji ve
Biyoteknoloji
Projelerin toplam ihale bedeli 11.744.016 ABD $ ve570.554.340 JPY
TOPLAM: 17.000.000 ABD $
(sonraki yıllarda sağlanan ek bütçelerle toplam yatırım yaklaşık 25.000.000 ABD $)
1998-2003
• Uluslararası ihale hazırlıkları ve sonuçlanması (1998-2000)
• Fisher Scientific ve Marubeni şirketleri ile sözleşme imzalanması
(2000)
• MERLAB Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanması(2001)
• Laboratuvarlar personel alım hazırlıkları (2001-2002)
• İlk personel alımları (2003)
• Bina restorasyon işleri ve iç donanım temini çalışmaları (2003)
2004 Laboratuvar yaşam buluyor
• Laboratuvar Yönetim Kurulunun ve Merkez Müdürünün
atanması (23 Ocak 2004)
• İlk parti cihazların yola çıkışı (29 Ocak 2004)
• Geçici teslim almaların yapılması (Ocak-Aralık 2004)
• Merkezin resmi olarak hizmete açılması (Aralık 2004)
MERLAB Yönetim Kurulu (23.01.2004-06.08.2008)
Prof.Dr. Çiğdem ERÇELEBİ
Prof.Dr. Cemal GÖNCÜOĞLU
Prof.Dr. Macit ÖZENBAŞ
Prof.Dr. Teoman TİNÇER
Prof.Dr. Raşit TURAN
(Fizik Böl.): Başkan
(Jeoloji Müh.Böl.)
(Metalurji ve Malz. Müh.Böl.)
(Kimya Böl.)
(Fizik Böl.)
Yapılanma: Başlangıçta tek mekanda yer alması planlanan
laboratuvarlar sonradan iki farklı mekana yerleştirilmiştir
AR-GE EĞİTİM ve ÖLÇME MERKEZİ
Prof. Dr. Necati ÖZKAN (Müdür Yardımcısı)
Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı
MOLEKÜLER BİYOLOJİ-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Prof. Dr. Meral YÜCEL (Müdür Yardımcısı)
Biyolojik Bilimler Böl.
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
AR-GE Merkezi
Akreditasyon Sertifikası Töreni
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Cihazları
(35 adet) Geçici Kabul Komisyonu 2004
• Prof. Dr. Meral Yücel
• Prof.Dr. Hüseyin Avni Öktem
• Prof. Dr. Zümrüt Ögel
• Prof. Dr. Mahinur Akkaya
• Prof. Dr. Ufuk Bakır
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi Cihazları
MOLEKÜLER BİYOLOJİ-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ
• rekombinant DNA çalışmaları,
• DNA dizi analizi,
• oligonükleotid sentezi,
• protein saflaştırılması ve karakterizasyonu,
• dizi analizleri,
• organik asitlerin, şekerlerin, yağ asitlerinin, amino asitlerin analizinin ve
karakterizasyonunun
yapılmasına yönelik ileri araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
AR-GE Merkezi
Protein
saflaştırması ve
karakterizasyonu
Organik asitler, yağ
asitleri, şekerler ve
amino asitlerin
karakterizasyonu
Florasan işaretli
örneklerin 2D ve 3D
görüntülenmesi
Protein ve nükleik
asit konsantrasyon
belirlemesi
Hücrelerin ve hücre
içi yapıların
incelenmesi
Pestisit,
farmakolojik,
toksikolojik madde
analizi
Protein haritalama
Spektrofotometre
Konfokal
mikroskop
HPLC
FPLC
LC-MS MS
NanoLCÇipMS
Akreditasyon Sertifika Töreni
Kolorimetrik enzim
assay
Mikroarray
DNA dizi
analizi
qPCR
Bioanalizör
GDO spesifik
genlerin
tanımlanması
DNA dizi analizleri
Gen ifade analizleri
Çeşitli dokulardan
ve organizmalardan
DNA, RNA
izolasyonları
Sonuç
• Fikirden kuruluşa; 10 yıl
• 100’e yakın akademisyenin gönüllü katkısı
• 10’larca idari personel
• Bu yıl kullanıma açılışının 10. yılı
• Güçlü bir kadro
• Geniş bir hizmet ağı
• 10’larca yeni proje
• Çok sayıda lisansüstü tez
• Diğer üniversitelere örnek
Bugün laboratuvarımızın hala eksikleri olabilir,
yeni kullanıcılarımız verilen emeğin bilincinde
olarak kendi katkılarıyla güç verecekler
Böyle bir projeyi ancak ODTÜ başarabilirdi
Emeği geçen herkese sonsuz TEŞEKKÜRLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 780 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content