close

Enter

Log in using OpenID

BORSA İSTANBUL – MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF

embedDownload
BORSA İSTANBUL – MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY
BORSA İSTANBUL – MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HISTORY, THEORY AND PRACTICE OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE:
THE CASE OF TURKEY
ULUSLARARASI
TARİHİ, TEORİSİ VE PRATİĞİYLE İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
KONFERANSI
11.11.2014, Raffles Hotel İstanbul, Zorlu Center
08:00-09:00
Registration / Kayıt
BALLROOM II / BALO SALONU II
09:00-10:00
Opening Remarks / Açılış Konuşmaları
Rahmi YARAN
Mufti of İstanbul / İstanbul Müftüsü
İbrahim M. TURHAN
Chairman and CEO, Borsa İstanbul / Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Ali KÖSE
Dean of Marmara University / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Vahdettin ERTAŞ
Chairman of Capital Markets Board of Turkey / Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
10:00-10:20
Coffee Break / Kahve Arası
10:20-12:30
Session I : The Development of Islamic Economics and Finance
1. Oturum : İslam İktisadı ve Finansının Gelişimi
Chair / Oturum Başkanı: Salih TUĞ, Marmara University, Faculty of Theology and Chairman of the Board of Trustees of Turkey's National Cultural Foundation /
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Emekli Öğr. Üye. ve Türkiye Millî Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Islamic Finance Institutions in Turkey: Operation and Structure / Türkiye'de İslami Finans Kurumlarının Yapısı ve İşleyişi
Faruk BEŞER, Marmara University, Faculty of Theology / Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Promoting Sharia Compliant Stocks from the OIC Countries / İİT Ülkelerinin Sunduğu İslami Prensiplere Uygun Payların Tanıtılması
Jahangir SULTAN, Bentley University / Bentley Üniversitesi
The Historical Roots of Islamic Finance in Turkey / Türkiye’de İslami Finansın Tarihsel Kökenleri
Süleyman KAYA, Sakarya University, Faculty of Theology / Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Graduate Studies in Islamic Economics and Finance in Turkey / İslam İktisadı Alanında Başlatılan Yüksek Lisans Doktora Programları (İstanbul ve Sakarya
Örneği)
Mehmet SARAÇ, İstanbul University, Department of Islamic Economics and Finance / İstanbul Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı
Academic Works on Islamic Economics and Finance in Turkey / Türkiye’de İslam İktisadına Dair Yapılan Akademik Çalışmalar
İsmail CEBECİ, Marmara University, Faculty of Theology / Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
12:30-14:00
Lunch (Lower Foyer) / Öğle Yemeği (Fuaye)
14:00-16:00
Session II: The Case of Turkey in Islamic Finance
2. Oturum: İslami Finansta Türkiye Örneği
Chair / Oturum Başkanı: Hasan HACAK, Marmara University, Faculty of Theology / Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Legal Aspects of the Participation Banks in Turkey: Developments and Proposals / Hukuki Açıdan Katılım Bankacılığı Türkiye Uygulaması: Süreçler-Öneriler
Bekir HALAÇOĞLU, Mutlu Law Firm, Lawyer / Mutlu Avukat Ortaklığı, Avukat
Private Pension System / Bireysel Emeklilik Sistemi
Hamdi DÖNDÜREN, Uludağ University, Faculty of Theology / Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi
Monetary and Capital Market Transactions in Islamic Finance / İslami Finansta Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri
Servet BAYINDIR, İstanbul University, Department of Islamic Economics and Finance / İstanbul Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı
Current Monetary Exchange Transactions (Spots and Derivatives) from the Point of Islamic Jurisprudence / İslam Hukuku Açısından Güncel Döviz İşlemleri:
Spot ve Türev Ürünler
Abdullah DURMUŞ, İstanbul University, Department of Islamic Economics and Finance & Islamic Law / İstanbul Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finansı & İslam
Hukuku Anabilim Dalı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content