close

Enter

Log in using OpenID

ANALİZ FİYAT LİSTESİ Ürün Analiz Fiyat (TL)

embedDownload
ANALİZ FİYAT LİSTESİ
Ürün
Analiz
Tüm Gıdalar
Genel Pestisit Kalıntısı Analizi
200
Yaş Meyve ve Sebzeler,
Organoklorlu Pestisit Analizi
120
Yaş Meyve ve Sebzeler,
Gaz Kromatografi Uyumlu Pestisit
120
Kuru/ Kurutulmuş
Analizi
Fiyat (TL)
Kuru/ Kurutulmuş
Gıdalar,
Yağlı Gıdalar vb.
Gıdalar,
Yağlı Gıdalar vb.
Yaş Meyve ve Sebzeler,
Sıvı Kromatografi Uyumlu Pestisit
Kuru/ Kurutulmuş
Analizi
120
Gıdalar,
Yağlı Gıdalar vb.
Gıdalar
Akrilamid
120
Yaş Meyve ve Sebzeler,
Ditiyokarbamatlı Pestisit Analizi
120
Kuru/ Kurutulmuş
Gıdalar,
Yağlı Gıdalar vb.
Tüm Gıdalar, sular,
Kurşun,
biyokimyasal örnekler
Kadmiyum,
Civa,
Tek bir element için
70 TL ilave her
element başına 20 TL
Arsenik,
Bakır,
Çinko,
Demir,
Alüminyum,
Kobalt,
Krom,
Mangan vb.
Yaş Meyve ve Sebzeler,
Nitrit, Nitrat
80
Et ve et ürünleri,
1
Süt ve süt ürünleri
İçecekler
Etanol (Etil Alkol) Tayini
80
Alkollü içecekler
Metil Alkol Analizi
80
Bal,
Suda çözünmeyen madde tayini
40
Serbest asitlik
80
Elektrik iletkenliği
40
Bal
Diastaz sayısı
80
Bal,
Hidroksi Metil Furfural Analizi
80
Bal
Prolin miktarı
80
Bal,
C13 / C12 Oran Analizi
160
Şeker Bileşenleri Analizi
160
Bal
Naftalin Tayini
120
Bal
Sulfonamid ve Tetrasiklin Analizleri
160
Meyve Suyu,
Pekmez
Bal,
Meyve Suyu,
Pekmez
Bal,
Meyve Suyu,
Pekmez
Meyve Suyu,
Pekmez vb.
Meyve Suyu,
Pekmez
Bal,
Meyve Suyu,
Pekmez
(Sulfonamid ve tetrasiklin)
Bal
Bal Antibiyotik (Sulfonamid,
350
Tetrasiklin, Kloramfenikol, Nitrofuran
ve metabolitleri)
Tüm Gıdalar
Nem Tayini
50
Tüm Gıdalar
Su Aktivitesi Tayini (aw)
50
Bitkisel ve Hayvansal
Yağ Asitleri Kompozisyonu Analizi (C4
200
Gıdalar
– C24 Karbon arası 37 adet Yağ Asiti)
2
Tüm Gıdalar
Gıda Boyar Madde Analizi
80
Tüm Gıdalar
Sudan Boyası Analizi
80
Tüm Gıdalar
Benzoik Asit ve Tuzlarının Tayini
80
Tüm Gıdalar
Sorbik Asit ve Tuzlarının Tayini
80
Tüm Gıdalar
Kükürt dioksit Tayini
80
İşlenmiş Gıdalar
Suni Tatlandırıcılar
80
Sakkarin,
Acesulfam-K,
Aspartam,
Tüm Gıdalar
Kafein Analizi
80
Tüm Gıdalar
Aflatoksin B1,B2,G1,G2
200
Aflatoksin M1, M2 Analizi,
200
Okratoksin A Analizi,
200
Bal Analizleri (paket
C4 Şeker, HMF, Şeker Bileşenleri,
250
olarak)6
Nem, pH Toplam Asitlik, Diastas, Prolin
ve İletkenlik
Su (içme, kaynak,
Anyonlar:
Tek bir iyon için 70
mineralli, hemodiyaliz,
Sülfat
TL ilave her iyon
doğal maden suları)
Klorid
başına 20 TL
Nitrit
Nitrat
Bromat
Fosfat
Florid
Su (içme, kaynak,
Katyonlar:
mineralli, hemodiyaliz,
Magnezyum
doğal maden suları)
Amonyum
Tek bir iyon için 70
TL ilave her iyon
başına 20 TL
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Su (içme, kaynak,
Siyanür
80
mineralli, hemodiyaliz,
doğal maden suları)
3
Tüm gıdalar
Karbon (14C, 13C, 12C) ve Azot (15N,
14
Tüm gıdalar
160
N) izotop analizleri
Oksijen (18O, 17O) v e Hidrojen (2H, 1H)
330
izotop analizleri
1. Fiyatlara % 18 KDV dâhil değildir.
2. Örnek sayısı artıkça yapılacak indirim oranları aşağıdaki tabloda belirilmiştir.
3. Analiz ücretleri Kurum Döner Sermaye banka hesabına yatırılacaktır. Örnekler
ödemenin yapılması ve dekontun ibrazı ile analize kabul edilecektir.
4. Analiz için gereksinim duyulan örnek miktarları analize göre değişkenlik göstermekte
olup bu konuda mutlaka laboratuarla irtibata geçilmelidir.
5. Akdeniz Üniversitesi personeli ve kamu kurumlarına verilecek analiz hizmetlerinde
Yönetim kurulu kararı ile analiz fiyatlarında indirim yapılabilir.
6. Paket olarak yapılan bal analizlerinde indirim uygulanmaz.
7. Listede belirtilmeyen analiz ve hizmetler için kullanılacak yönteme göre yönetim
kurulunca uygun fiyat belirlenir.
Numune sayısı
İndirim oranı (%)
1-5
0
6-10
10
11-50
20
>50
30
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content