close

Enter

Log in using OpenID

Ajanda

embedDownload
DENTAL TRIBUNE
Ajanda 11
Türkiye Baskısı
Ajanda
18. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği
(EDAD) Kongresi, Yer: İstanbul Tarih: 17.10.2014 - 19.10.2014
Ayrıntılı Bilgi: www.edad.org.tr
Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Sempozyumu, Yer:
Gaziantep Tarih: 17.10.2014 - 19.10.2014 Ayrıntılı Bilgi: Gaziantep Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Yer: Ankara
Tarih: 25.10.2014 - 29.10.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.ortodonti2014.org
1. Uluslararası AÇBİD & BAOMS Kongresi, Yer: İstanbul Tarih:
06.11.2014 - 09.11.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.acbid.org
8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi & 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Yer: İstanbul Tarih: 13.11.2014 - 15.11.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.amop-turkpedo2014.org
Emirlikler Ortodonti Derneği 2014 Konferansı / Yarık Dudak
ve Damak Sempozyumu, Yer: Dubai, BAE Tarih: 13.11.2014 14.11.2014
Dental İstanbul 2014 Kongresi, Yer: İstanbul Tarih: 15.11.2014 16.11.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.dentalistanbul.com
Türk Ortodonti Derneği 14.
Uluslararası Kongresi Ankara’da
Türk Ortodonti Derneği 14.
Uluslararası Kongresi, 25-29
Ekim tarihleri arasında Ankara
Sheraton Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kongrede katılımcılar, konularında
deneyimli yerli ve yabancı davetli konuşmacıların sunumlarını
dinlemenin yanı sıra ortodonti ve
diğer uzmanlık alanlarının işbirliğini tartışma fırsatı bulacaklar.
Bilimsel programdan bazı
başlıklar şöyle;
Vinod Krishnan “İnterdisipliner Tedavi / Medikodental Ortodonti: Kapsam, Yararlar ve Olasılıklar”, Yahya Tosun “İnterdisip-
İzmir Diş Hekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve
Sergisi, Yer: İzmir Tarih: 28.11.2014 - 30.11.2014 Ayrıntılı Bilgi:
www.izdo.org
Avusturya Endodonti Derneği Yıllık Toplantısı ve Penn Endo
Global Sempozyumu, Yer: Viyana Tarih: 04.12.2014 - 06.12.2014
Ayrıntılı Bilgi: www.pennglobalvienna2014.at
Rocky Mountain Dental Convention, Yer: Denver, Amerika, Tarih: 22.01.2015 - 24.01.2015 Ayrıntılı Bilgi: http://www.rmdconline.com/
Midwinter Meeting, Yer: Chicago, Amerika, Tarih: 26.02.2015 28.02.2015 Ayrıntılı Bilgi: http://www.cds.org/
36. IDS Fuarı, Yer: Köln, Almanya, Tarih: 10.03.2015 - 14.03.2015
Ayrıntılı Bilgi: www.ids-cologne.de
36 th Australian Dental Congress, Yer: Avustralya, Tarih:
25.03.2015 - 29.03.2015 Ayrıntılı Bilgi: http://www.adc2015.com/
4.Estetik Dişhekimliğinde Dijital Teknolojiler Kongresi, Yer:
Monako Tarih: 01.04.2015 - 03.03.2015 Ayrıntılı Bilgi:
http://www.imaginadental.org
93. IADR Fuarı, Yer: Boston, Amerika Tarih: 11.03.2015 14.03.2015 Ayrıntılı Bilgi: www.iadr.org
New Orleans Dental Conference, Yer: New Orleans, Amerika
Tarih: 09.04.2015 - 11.04.2015 Ayrıntılı Bilgi: http://nodc.org/
9th EAPD Interim seminar and workshop, Yer: Brüksel, Belçika
Tarih: 08.05.2015 - 09.05.2015 Ayrıntılı Bilgi: http://
www.eapd2015.org/
Europerio 8, Yer: Londra, İngiltere Tarih: 03.06.2015 - 06.06.2015
Ayrıntılı Bilgi: www.efp.org
25. IAPD Kongresi, Yer: Glasgow, İngiltere Tarih: 01.07.2015 04.07.2015 Ayrıntılı Bilgi: www.efp.org
17. ESE Kongresi, Yer: Barselona, İspanya Tarih: 16.09.2015 19.09.2015 Ayrıntılı Bilgi: www.e-s-e.eu
45. AADR Fuarı, Yer: Los Angeles, Amerika Tarih: 16.03.2016 19.03.2016 Ayrıntılı Bilgi: www.iadr.org
94. IADR Fuarı, Yer: Kore Tarih: 22.06.2016 - 25.06.2016 Ayrıntılı Bilgi: www.iadr.org
19. Dünya Dental Travmatoloji Kongresi, Yer: Avustralya Tarih: 11.08.2016 - 14.08.2016 Ayrıntılı Bilgi: http://www.iadt-dentaltrauma.org/
hekimliği’nde Bir Buluşma Noktası”, Nejat Erverdi “Alveoler
Distraksiyon Osteogenezisi: Klinik Ortodontide Sihirli Bir Araç”,
Zahir Altuğ “Kooperasyon Olmazsa Olmaz mı?”, Sönmez Fıratlı “Ortodonti Kliniğinde İnfeksiyon Kontrol Kuralları”.
Kongre Türk Dişhekimleri
Birliği Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu tarafından
kredilendirilecektir. DT
Colgate’ten ICDAS & ICCMS
Türkiye Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası
Bilimsel Kongresi, Yer: İstanbul Tarih: 19.11.2014 - 22.11.2014
Ayrıntılı Bilgi: www.dishekimligi.istanbul.edu.tr
GNYDM 2014, Yer: New York Tarih: 30.11.2014 - 03.12.2014 Ayrıntılı Bilgi: www.gnydm.com
liner Tedaviler”, Sarandeep Huja
“Hızlandırılmış Ortodontik Diş
Hareketinin Biyolojisi ve Klinik
Hususları Mekanizmalarını anlamaya yakın mıyız?”, Alp Doğan
Kantarcı “Hızlandırılmış Ortodontik Diş Hareketinin Biyolojik
Temelleri”, Samantha Hodges,
Kenneth Hemming “Bütünleşmiş
Ortodontik-Restoratif Bakım”,
Zafer Çehreli “Restoratif Dişhekimliği: Ortodonti ve Çocuk Diş-
Colgate’in
düzenlediği
ICCMS (Uluslararası Çürük Sınıflandırma ve Değerlendirme
Sistemi) ve ICDAS (Uluslararası
Çürük Tespit ve Değerlendirme
Sistemi) eğitiminin Türkiye ayağı, 2 Haziran tarihinde Crowne
Plaza Otel ve İstanbul Dişhekimleri Odası eğitim salonunda düzenlendi.
Günümüzde, önlenebilir olmasına rağmen dünyadaki en
yaygın ağız sağlığı problemini
diş çürükleri oluşturmaktadır.
Bu küresel bir sorun olmakla beraber, yine de diş hekimlerinin
çalışmaları ve akademisyenlerin
geliştirdiği topluma ulaşabilen
yeni stratejilerle büyük ölçüde
önlenebilir.
Colgate bu noktadan yola çıkarak 2 Haziran tarihinde İstanbul’da ICCMS (Uluslararası Çürük Sınıflandırma ve Değerlendirme Sistemi) ve ICDAS (Uluslararası Çürük Tespit ve Değerlendirme Sistemi) eğitimini düzenledi. Bu eğitim, çürük yönetimindeki en son uygulamaları diş
hekimlerinin günlük pratiğinin
bir parçası yapmayı hedefleyen
ve Colgate’in global yaklaşımı
olan “çürükten korunma” prensibiyle örtüşen bir eğitimdi. Bu
amaca ulaşmada ilk adım, akademisyenleri işin içine sokmaktı.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Afrika-Avrasya bölgesinde,
bu konudaki bilimsel toplantıların ilki, Ağustos 2013’de, FDI
Kongresi sırasında, bölgenin
farklı diş hekimliği fakültelerin-
den dekanların bir araya getirilmesiyle gerçekleşti. Toplantı
özellikle diş hekimliği öğrencilerinin kariyoloji eğitimine odaklanmıştı.
2 Haziran’daki eğitim ise
Temple Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Amid I. Ismail ve Dundee Dişhekimliği Fakültesi Kariyoloji ve
Restoratif Diş Hekimliği A.D.
Onursal Danışmanı Prof. Dr. David Ricketts tarafından verildi.
Eğitime, Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt ve Uganda’dan akademisyenler katıldı.
Türk Dişhekimleri Birliği Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, Ankara Gazi Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Necmi Gökay, İstanbul
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Oya Aktören,
Kayseri Erciyes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif
Diş Tedavisi Ve Endodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yahya Orçun Zorba’nın da aralarında bulunduğu 19 katılımcı restoratif ve pediatrik diş hekimliği
alanlarından özenle seçildi.
Konferansı izleyen akademisyenlerin konferans sonrasında
bu yeni sistemin müfredatlarına
entegre edilmesine elçi olmaları
istendi. Sistemin devreye girmesiyle üniversitelerin kendi toplum ağız-diş sağlığı programlarının daha da gelişeceği düşünülüyor.
Colgate bu başarılı toplantıya
ev sahipliği yaptığı ve bu tür akademik forumlara olanak sağladığı
için ağız-diş sağlığına destek konusundaki eşsiz konumunu bir
kez daha kanıtlamış oldu. DT
21. Türk Pedodonti Derneği
Bilimsel Kongresi
Türk Pedodonti Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti
Dernekleri ve 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi 13-15 Kasım’da İstanbul Harbiye Askeri
Müze ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.
Kasım ayında gerçekleştirilecek kongreye katılacak konuşmacılar ve ele alacakları konular
ise kısaca şöyle: Prof. Monty
Duggal, Prof. Alastair J. Sloan,
Assoc. Prof. Dr. Osama El Sha-
hawy, Dr. Nevin Asal, Doç. Dr.
Sertaç Peker “Lazer Destekli Pedodonti”, Doç. Dr. N. Vakur Olgaç, Doç. Dr. Nihan Aksakallı
“Pedodonti’de Ağız ve Çene Kemiği Lezyonlarına Klinikopatolojik Yaklaşım”, Prof. Dr. Şaziye
Sarı “Alt Sürekli 2. Küçük Azı
Dişlerinin Konjenital Eksiklikleri: Etiyoloji, Prevalans, Teşhis,
Tedavi Planlaması”, Prof. Dr.
Hayriye Sönmez “Büyük Azı Keser Hipomineralizasyonu'nda
Koruyucu Uygulamalar ve Rezin
Restorasyonların Başarısını Arttıran Yöntemler”,
Kongre kapsamında düzenlenecek, moderatörlüğünü Prof.
Dr. Oya Aktören'in üstlendiği panelde “Koruyucu Dişhekimliği –
Perspektifler ve Stratejiler” konusu ele alınacak. DT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content