close

Enter

Log in using OpenID

1 - Bülent Ecevit Üniversitesi

embedDownload
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
1
1
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
TÜRK HALK EDEBİYATI
1
1
UYGULAMALI SOSYOLOJİ
TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME
FİZİKOKİMYA
Yrd.Doç.
Doçent
ANABİLİM DALI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Profesör
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul
Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;
1- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini,
3- Üç adet fotoğraflarını,
4- Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
5- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör,
Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde,Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört)
nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte
müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan
" Üniversitemiz Birimlerinde Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde
belirtilen şartları sağlamış olmaları,
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
AÇIKLAMA
Bitki çözünebilir pirofosfataz ailesinin fonksiyonel genomik seviyesinde incelenmesi konusunda
doktora yapmış olmak.
Halk kültüründe akrabalık ilişkileri üzerine doktora yapmış olmak.
Din eğitiminde sosyal, duygusal öğrenme konusunda doktora yapmış olmak.
Değerlerin kuşaklar arası değişimi konusunda doktora yapmış olmak.
PHB, PTHF, PCL, PGA, PEG bloklarını içeren polimetilmetakrilat blok kopolimerlerinin sentez
ve karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
1
1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
20.yüzyılın ilk yarısında Türk-Macar ilişkileri konusunda doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İD.BİL.FAK.
Enerji Ekonomisi ve Dış Ticaret konularında çalışmış olmak.
ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
1
1
YÖNETİM BİLİMLERİ
1
Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları ve Etiği ve Çevre Hakkı konularında çalışmaları olmak.
MALİ İKTİSAT
1
1
Vergi Teorisi ve Politikası ile Mali Coğrafya konularında çalışmaları olmak.
1
Koroner anomaliler ile ilgili çalışması olmak
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLAR ARASI İKTİSAT
SAYISAL YÖNTEMLER
Uluslar arası Finans ve Bütçe Açıkları konusunda çalışmaları olmak
Markov Rejim Değişim modelleri konusunda çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Açık kalp cerrahisinde ılık priming solüsyon kullanımının postoperatif atrial fibrilasyon ve
oksidatif stres üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
1
1
1
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
GENEL CERRAHİ
Yurtdışında robotik kolo-rektal cerrahi konusunda eğitim almış olmak.
1
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
İÇ HASTALIKLARI
1
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
1
1
ANATOMİ
Pediatrik yoğun bakım konusunda deneyimli olmak.
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yandal uzmanı olmak.Papiller tiroid mikro
karsinomlarında Fas ligand çalışması olmak.
Hastane enfeksiyon kontrolü ve bölgesel zoonotik hastalıklar konusunda çalışması olmak.
Tıp doktoru olmak.Geometrik morfometri çalışmış olmak.
Romatoloji yan dal uzmanı olmak ve İmmünoloji alanında doktora yapmış olmak.
1
İÇ HASTALIKLARI
Akromegalinin dermatolojik bulguları ile ilgili çalışması olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK EĞİTİMİ(İLKÖĞRETİM)
1
Matematikte Bazı Kavramların Jestsel Öğretimi hakkında Matematik Eğitimi alanında doktora
çalışması yapmış olmak.
1
Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak.Sporcularda ACE ve ACTN3 gen
polimorfizmi konularında çalışmış olmak.
1
Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak.Rekreasyon ve Turizm İlişkisi
üzerine çalışmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TELEKOMÜNİKASYON
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Doçentliğini almış olmak. Kablosuz haberleşme alanında
çalışmaları olmak.
Ulaştırma ABD’nda doktora yapmış olmak ve “Kent içi Otoyolların Kavşaksız Kesimlerinde
Serbest Akım Hızı ve Kapasiteyi Etkileyen Faktörler” konusunda çalışma yapmış olmak.
1
1
ULAŞTIRMA
GENEL JEOLOJİ
1
Genel Jeoloji Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve mollusk paleontolojisi konusunda
çalışmaları olmak.
1
ELEKTRONİK
ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD’nda doktora yapmış ve Biyomedikal alanında çalışma
yapmış olmak
Çevre Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak ve “Su ve Toprak Kirliliği” konularında
çalışmış olmak
1
ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
1
Elastik basınçlı çorap uygulamaları ve postaperatif derin ven trombozunun önlenmesi
konusunda çalışması bulunmak.
1
Moleküler Algılayıcılar ,Pürin Türevlerinin Sentezi ve DNA ile etkileşimleri ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
1
Eczacılık Fak.Farmasötik Toksikoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak.Akciğer
kanserinde metabolik (CYP 2E1) polimorfizmin ilaç rezistansındaki rolü üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
1
Eczacılık Fakültesi Farmakognazi anabilim dalında doktora yapmış olmak.FitoterapiNütrosötikler ve Fonksiyonel Gıdalar üzerine dersler vermiş olmak.
1
Eczacılık Fakültesi Biyokimya anabilim dalında doktora yapmış olmak.Böbrek Transplantasyonu
yapılan hastalarda Oksidatif Stres ve Antioksidan Durumu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
1
Sistematik hastalık görülen çocuklarda büyük azı ve kesici diş hipomineralizasyonu risk
faktörlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMASOTİK KİMYA
FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ
FARMAKOGNAZİ
BİYOKİMYA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PEDODONTİ
ENDODONTİ
1
Diş hekimi muayenehanesinde legionella taraması konusunda çalışma yapmış olmak.
08.03.2014 TARİHLİ HÜRRİYET GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 24.03.2014
NOT: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLAR ARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI'NA ALINACAK OLAN
1 ADET DOÇENT KADROSU "YRD.DOÇ."OLARAK,
ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALINA ALINACAK OLAN
1 ADET "DOÇENT" KADROSU "YRD.DOÇ." OLARAK YAYINLANMIŞTIR.
DÜZELTME İLANI EN KISA SÜREDE HÜRRİYET GAZETESİNDE YAYINLANACAKTIR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content