close

Enter

Log in using OpenID

Ali Güner TEKİN

embedDownload
Ali Güner TEKİN
E-mail: agtekin yahoo.com
Doğum yeri ve tarihi
Kayseri, 1956
Medeni Hali
Evli
Mesleği
Endüstri Yüksek Mühendisi, MBA (Dipl. Ing)
Hukukçu
Yabancı Dil
Ingilizce (Çok iyi; KPDS:A), Almanca (Çok iyi: KPDS:A)
Öğretim
Lise
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi (1973)
Üniversite
Berlin Teknik Üniversitesi - Ekonomi Bölümü (Devlet Bursu)
Yüksek Lisans (1981) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi -Lisans(1998)
İş Tecrübesi
Belectric-Kuloğlu GES Teknolojisi A.Ş.
Şubat 2014- Nisan 2014: İcra Kurulu Üyesi
Güneş elektrik santralleri için fizibilite raporları hazırlanması, arazi geliştirilmesi, projelendirilmesi,
kurulum ve bakımı
Başbakanlık Özelleştirme Idaresi Başkanlığı (Eski Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Idaresi
Başkanlığı veya Başbakanlık Kamu Ortaklığı Idaresi Başkanlığı) (idare)
2003 - 2014 : Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanı
Özelleştirme projelerinde ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık hizmetlerinin alımına yönelik ihale
yapılması ve sözleşme imzalanması ve takibi dahil tüm işlemler.
1993- 2003: 1. Proje Grup Başkanı
Tümüyle özelleştirilene kadar, kapsama alınan KİT’lere ve özelleştirilmelerine ilişkin tüm işlemlerin
yapılması ve koordinasyonu. (Şirketlerin mali ve hukuksal yapılandırılması ile ilgili düzenlemeler,
yabancı ve yerli danışmanlar ile koordinasyon, strateji geliştirme, değer tespit komisyonu başkanlığı ve
ihale komisyonu üyeliği, satış sözleşmelerinin hazırlanması, hisselerin yurt içi ve yurt dışı arzıyla ilgili
tüm çalışmalar v.b.)
(Erdemir, Petkim, Petlas, Elektrik Üretim Şirketleri, HAVAŞ, THY, KTHY vb ile ilgili özelleştirme
çalışmalarından sorumlu)
1992- 93: Özelleştirme Bşk.Yrd., Araştırma Geliştirme Şube Müdürü
-Idare bünyesinde Araştırma Geliştirme Bölümü’nün kuruluşu ve organizasyonu
-KIT'lere ilişkin sektör ve kuruluş bazında araştırma raporları hazırlanması, yapılandırma önerileri
-Özelleştirme kapsamına alınabilecek KIT’lerin belirlenmesi,
-Özelleştirme sonrası takip ve performans analizleri
-Borsada işlem gören Idare portföyündeki şirketlerin temel ve teknik analizlerinin yapılarak izlenmesi ve
Başkanlık Makamına borsa operasyonları ile ilgili önerilerde bulunulması.
-Başkanlık Makamı için çeşitli konularda araştırma raporları hazırlanması, öneriler getirilmesi.
1988 - 92: - Proje Değerlendirme ve Finansman Dairesi Başkan Vekili
-Yatırım ve işletme projelerine ait fizibilite raporlarının hazırlanması, sunulan projelerin
değerlendirilmesi, proje finansmanı ve proje / kredi takibi, sorunlu kredilere ilişkin çözüm önerilerinin
hazırlanması
-Özellikle kalkınmada öncelikli yöreler için finansman modellerinin geliştirilmesi
1985 - 88: - Özelleştirme Uzmanı
-Özelleştirme projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin her türlü işlemler.(Mali analiz ve
değerlendirmeler, değer tesbit çalışmaları, kuruluşlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması)
-Kamu Ortaklığı Fonu ve altyapı yatırımlarına ilişkin uzun vadeli projeksiyon yapılması ve bilgisayar
simulasyonu
-Başkanlık Makamına asistanlık
Sümerbank Genel Müdürlüğü
1982 - 85: - Proje Mühendisi
Dünya Bankası kredisi ile yürütülen Rasyonalizasyon Modernizasyon Projesi (RMP) çerçevesinde nakit
akımı, maliyet muhasebesi / standart maliyet, yatırımların izlenmesi (CPM), karşılaştırmalı verimlilikler,
sistem analizi ve yönetim bilgi sistemlerinin (MIS) geliştirilmesi, Dünya Bankasına gönderilen periodik
raporların hazırlanması
Berlin Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Para Politikası ve Dış Ekonomik Politika Kürsüsü
1979 - 81: - Araştırma Görevlisi(1979-81)
Lisansüstü öğrenimi boyunca Ekonomi Bölümü Para Politikası ve Dış Ticaret Kürsüsü’nde yapılan eğitim
ve araştırma çalışmalarında asistanlık
Diğer Hususlar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yedek subay olarak askerlik hizmeti- Lojistik Bölümü / Yedek
parça temininin bilgisayara uyarlanması (1982-84)

İdareyi temsilen, çeşitli şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında başkan, başkan vekilliği ve üyelik
görevleri.
Bunlardan bazıları:


















Petkim - Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Erdemir - Ereğli Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Havaş - Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
Testaş - Türkiye Elektronik Sanayi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanlığı
Niğde Çimento San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyeliği
Petlas Lastik Sanayi A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği
Asil Çelik San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Ataköy Otelcilik A.Ş. Denetim Kurulu üyeliği
THY-Türk Hava Yolları A.O. Denetim Kurulu Üyeliği,
Tügsaş -Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Sümer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
TDİ - Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliği
Erdemir - Ereğli Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği
AYEDAŞ- İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
Bilgisayar ve bilgi sistemleri ile ilgili çalışmalar; Cobol, Pascal, PL1 vb dillerde programlama deneyimi ve
kişisel bilgisayarlar ve paket programlar konusunda deneyim. Çeşitli bilgiişlem komisyonlarında üyelikler.

Yurt içi ve dışında İdareyi temsil görevleri - Özellikle özelleştirme ve Kamu Özel İşbirliği (PPP)
konusunda konuşma ve sunumlar

Ekonomistler Bülteni dergisinde editörlük ve köşe yazarlığı. Özelleştirme, küreselleşme, kurumsal
yönetişim, Kamu Özel İşbirlikleri (PPP), yenilenebilir enerji vb konularda çeşitli makaleler

Sağlık Sektöründe PPP Uygulamalarına Yönelik Komisyon Üyeliği, İkinci Nesil PPP Uygulamaları
Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Kamu Özel İşbirliği İhtisas Komisyonu üyeliği, International PPP Platform
Turkey derneği kurucu denetim kurulu başkanı

Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde uzlaşlaştırıcılık (2010-2013)

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sertifikası (SPK)
4/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content