close

Enter

Log in using OpenID

AKP İKTİDARININ 12 YILLIK ÖZELLEŞTİRME TALANININ DEHŞET

embedDownload
AKP İKTİDARININ 12 YILLIK ÖZELLEŞTİRME TALANININ
DEHŞET VERİCİ MUHASEBESİ
Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net
[email protected]
AYDINLIK'ın başarılı yazarlarından Sn. Mehmet AKKAYA, önemli bir araştırmacı gazetecilik örneği
vererek çok kapsamlı bir derleme yaptı ve yayımladı. (http://www.aydinlikgazete.com/emek/bir-yilindegil-bir-iktidarin-ozellestirme-muhasebesi-h59808.html)
AKP iktidarı tek başına 13. yılında ve bu sürede ülkemiz kamu varlıklarını adeta talan ederek
haraç - mezat yerli - yabancı sermaye ortaklıklarına - yandaşlarına peş keş çekti. Yerli sermaye,
bizzat Bay RTE'nin Başbakan iken ağzından dökülen itiraflarla "el değiştirdi".
Laik sermaye gerilerken "yeşil" sermaye egemenliği siyasal destek - zorlama ile büyütüldü.
On milyarlarca Dolar görünen portföy büyüklüğü ile AKP özelleştirme talanının. 60 milyar Doları
aşan özelleştirme haraç - mezat satışının gerçek değeri ise belki bir o kadar daha..
Ve AKP iktidarında Dolar milyarderleri ülkede sayıca rekorlar kırdı, Türkiye ilk 10'a girdi.
Türk ekonomisi için 2023'te ilk 10'da yer alma ham hayalleri hala topluma pompalanırken..
Elbette gelir dağılımı adaletsizliği tepeye vurdu..
YoksullaşTIRma vahşet düzeyinde sürdürüldü..
Oysa AKP'nin unutulan - unutturulan ACİL EYLEM PLANINDA 3 Y ile savaşım ana ögeydi.
Çok oy getirmişti...
- Yolsuzluk - Yasaklar - Yoksulluk..
Tersine, Türkiye bu 3'lünün lanetli şeytan üçgeninde kıstırıldı, teslim alındı.
Lanetli denklem unutulmasın; 1 Dolar milyarderi = 1 milyon yoksul!
Yoksullaştırılan milyonlar, tarikat - cemaat - siyaset rantları ile gettolarda beslenerek
biat kullarına = oy depolarına = post-modern kent serflerine dönüştürüldü.
12. CB - Yarıbaşkan Bay RTE'ye 21 milyon oy akıttı bu devşirilmiş kitleler..
Maliye Bakanı Mr. Mehmet Simsek geçen yıl itiraf etti satacak kamu malı kalmadığını ama
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kurtuluş'taki devasa yer üstü 11 katlı şatosunda ne yapıp edip
hala peş keş çekilecek kamusal varlık bulup buluşturuyor..
1
Önceki Maliye Bakanı Bay Kemal Unakıtan ise "Babalar gibi satarım" diyerek açık - örtük bir
itirafta bulunuyordu.. (şimdilerde tekerlekli sandalyede..)
Ve üretime dayanmayan bu talan ekonomisinin rantları çirkin siyaseti de finanse ederek
kendi tarikatçı mafyasını yarattı. Rahmetli Uğur Mumcu bu gözlemleri on yıllar önce yapmış
ve "Tarikat - Ticaret - Siyaset Üçgeni" başlığı altında yazılarını toplamış, yayımlamıştı.
Böylece AKP rejimi kendisini siyaseten - inanç temelli ve içe + dışa rant dağıtımı ile pekiştiriyor
(konsolide ediyor..). Kökü dışarıda bu "ahtopot proje" den ülkenin kurtulması hiç de kolay
gözükmüyor.. 2015'te Ulusalcı güçlerin bu bağlamda da çok kafa yormaları gerekecek..
Prof. Dr. Erinç Yeldan, Cumhuriyet'teki köşesinde çok erken bir tanıyı çarpıcı olarak koymuştu:
(AKP’nin SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM MASALI, 12.01.2005, Cumhuriyet)

Türkiye, uluslararası işbölümünde yüksek borçlu bir ülke olarak gözükmekte ve öncelikle
borçlarının çevrilmesi görevi yükümlülüğüyle, IMF ile ulusal ve uluslararası finans sermayesi
tarafından denetim altında tutulmaktadır. Öte yandan 2003 ve 2004 Türkiye’sinde çok yüksek
tempolu büyüme ve kamu sektöründe ulaşılan faiz dışı fazla bütçe hedeflerine karşın,
borç yükünün azaltılamadığı gözükmektedir. Kamu harcamalarındaki kesintilerin ve vergi
gelirlerinin de sınırına gelinmiş olduğu izlenmektedir. Dolayısıyla, Sağlıkta Dönüşüm Programı
özünde, gerek IMF'ye gerekse ulusal ve uluslararası sermaye çevrelerine aktarılacak yeni kaynak
arayışı içinde olan tarikatlar koalisyonu AKP'nin kısa dönemde gerçekleştirmeye çabaladığı
bir rant transferi ve güven tazeleme operasyonu olarak değerlendirilmelidir.
Eklemeliyiz; yönetsel yargının özelleştirme işlemlerini iptal etmesi - yürütmesini durdurması,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulleri Yasası değişiklikleri ile olabildiğince güçleştirildi. Bursa İdare
Mahkemesi 50 milyon Dolara peş keş çekilen bir kamu varlığının bedelini bilirkişilerin tam 24 katı,
1.2 Milyar Dolar belirlemesi üzerine satışı "gabin" gerekçesiyle iptal etiğinde, dönemin ABD
Büyükelçisi Bay Mark Parris, hiç utanıp sıkılmadan ülkemizin işlerine bir sömürge valisi edasıyla
burnunu sokarak ve Türkçe olarak, "Danistay kalksin.." buyurmuştu! AKP hükümeti sineye çekmiş
ve adam persona non grata ilan edilerek 24 saat içinde ülkesine postalan(a)mamıştı!
Osmanlı’dan beri süregelen Şurayı Devlet (Danıştay) kaldırıl(a)madı ama AKP vesayetine alındı,
yargılama yetkileri olabildiğine daraltıldı, yeri geldi hiç dinlenmedi (Kaçak AK-SARAY; Danıştay 6.
Dairesi), yeri geldi üyeleri cinayete kurban edildi (Danıştay 2. Dairesi, öğretmenlere Türban davası,
şehit edilen M. Yücel Özbilgin)!
Sayın Akkaya'ya çok nitelikli emeği için teşekkür ederiz. Kapsamlı ve emekli envanter çalışması
özenle okunup okutulmalı ve arşivlenmeli. Ulusal iktidar kurulduğunda tüm bu peş keşler
yeniden kamulaştırılarak millileştirilmeli.
Sevgi ve saygı ile.
01.01.2015, Ankara
Bir yılın değil bir iktidarın özelleştirme muhasebesi

AKP hükümeti iktidarda 12 yılı geride bırakırken Türkiye’nin kamu varlıkları için de
çok şeyler geride kaldı.
Mehmet Akkaya
AYDINLIK portalı, 31.12.14
http://www.aydinlikgazete.com/emek/bir-yilin-degil-bir-iktidarin-ozellestirme-muhasebesi-h59808.html
12 yıllık özelleştirme politikaları sonucunda elde avuçta ne varsa satıldı. Türkiye ekonomisi
artık üretimle değil, topladığı vergilerle ve sıcak parayla varlığını sürdürmeye çalışıyor. Özelleştirme
yalnızca üretimi değil, istihdamı da olumsuz etkiledi. Özelleştirmelerle birlikte taşeronlaştırma,
güvencesizlik, işsizlik, sendikasızlık, ölümlü iş kazaları, kayıt dışı çalıştırma giderek yaygınlaştı.
En stratejik kamu kurumları yabancı sermayenin eline geçti, kimisi tümden kapatıldı.
Satışlarında kamu zararı olan kurumlar hakkında özelleştirilmesinin durdurulması veya iptali
yönünde verilen yargı kararlarına karşın bu kararlar uygulanmadı.
AKP hükümetinin 12 yıllık iktidarı süresince sattıklarını tam liste olarak sizlere sunuyoruz.
Bir yılın değil, bir iktidarın muhasebesi şöyle:
CAM VE ÇİMENTO SANAYİ
Ünye Çimento A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Trakya Cam, Anadolu Cam,
Soda Sanayi
TARIMSAL SANAYİ
T.Z.D A.Ş. Sakarya Traktör İşletmesi, SÜTAŞ Malatya İşletmesi,
HEKTAŞ A.Ş. (Veteriner İlaçları ve Halk Sağlığı İlaçları)
TÜRKİYE GÜBRE SANAYİ A.Ş. (TÜGSAŞ)
TÜGSAŞ A.Ş., Gemlik Gübre Sanayi A.Ş., Samsun Gübre San. A.Ş., İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.,
Kütahya Gübre A.Ş., İstanbul Satın Alma Müdürlüğü Binası, Şanlıurfa depoları arazisi, Tekirdağ
Depoları, Fatsa Depoları
METAL SANAYİ
ERDEMİR, İSDEMİR, ÇELBOR, TAKSAN, Oymapınar Barajı, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.,
ETİ Alüminyum AŞ’ye ait Antalya Limanı, Eti Alüminyum’a ait 4 Taşınmaz,
GERKONSAN (Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.),
DİTAŞ (Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.), TÜMOSAN, ORTADOĞU TEKNOPARK A.Ş.
ET VE BALIK ÜRETİM A.Ş. (EBÜAŞ)
Manisa Et Ve Tavuk Kombinası, Samsun Soğuk Hava Deposu, Mersin Soğuk Hava Depoları,
Çeşitli illerde 11 Mağaza, 23 büro
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ)
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi
Elektrik Dağıtım A.Ş., Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik
Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası
Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya
Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Uludağ Elektrik
Dağıtım A.Ş., Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
ETİ HOLDİNG
ETİ Bakır A.Ş., ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş., ETİ Gümüş A.Ş., ETİ Krom A.Ş., Çayeli Bakır İşletm. A.Ş.
SEKA
Taşucu Tersane Alanı, Afyon İşletmesi, Aksu İşletmesi, Balıkesir İşletmesi, Kastamonu İşletmesi,
Akkuş İşletmesi, Çaycuma İşletmesi, Karacasu İşletmesi, Ank. Alım Satım Müdürlüğü Binası,
Ardanuç İşletmesi Varlıkları, YİBİTAŞ KRAFT Torba İşletmesi,
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)
Akarsu Santralları, Ahlat Akarsu Santralı, Akyazı Akarsu Santralı, Anamur Akarsu Santralı, Bayburt
Akarsu Santralı, Berdan Akarsu Santralı, Besni Akarsu Santralı, Bozkır Akarsu Santralı, Bozüyük
Akarsu Santralı, Bozyazı Akarsu Santralı, Bünyan Akarsu Santralı, Büyükkızoğlu Akarsu Santralı,
Cerrah Akarsu Santralı, Çağ Akarsu Santralı, Çamardı Akarsu Santralı, Çemişgezek Akarsu Santralı,
Değirmendere Akarsu Santralı, Dere Akarsu Santralı, Dereköy Akarsu Santralı, Derinçay Akarsu
Santralı, Derme Akarsu Santralı, Durucasu Akarsu Santralı, Engil Akarsu Santralı, Erciş Akarsu
Santralı, Erkenek Akarsu Santralı, Ermenek Akarsu Santralı, Esendal Akarsu Santralı, Finike Akarsu
Santralı, Girlevik Akarsu Santralları, Göksu Akarsu Santralı, Hamitabat Elektrik Üretim Ve Tic. A.Ş.,
Hendek Akarsu Santralı, Hoşap Akarsu Santralları, İvriz Akarsu Santralleri, Karaçay Akarsu Santralı,
Karaköy Akarsu Santralı, Kayadibi Akarsu Santralı, Kayaköy Akarsu Santralı, Kernek Akarsu Santralı,
Kısık Akarsu Santralı, Kiti Akarsu Santralı, Koçköprü Hidroelektrik Santralı, Kovada I Akarsu Santralı,
Kovada II Akarsu Santralı, Koyulhisar Akarsu Santralı, Kuzuculu Akarsu Santralı, Malazgirt Akarsu
Santralı, Otluca Akarsu Santralı, Pınarbaşı Akarsu Santralı, Sızır Akarsu Santralı, Silifke Akarsu
Santralı, Sönmez Akarsu Santralı, Suuçtu Akarsu Santralı, Telek Akarsu Santralı, Uludere Akarsu
Santralı, Visera (Işıklar) Akarsu Santralı, Zeyne Akarsu Santralı.
TEKEL
Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adana Sigara Fabrikası, Tokat Sigara Fabrikası, Bitlis Sigara
Fabrikası, İstanbul Sigara Fabrikası, Malatya Sigara Fabrikası, Samsun-Ballıca Sigara Fabrikası,
Ambalaj Fabrikası Müdürlüğü, Ankara Başmüdürlük Binası (İkiz Kuleler), Bodrum Tesisleri ve
Taşınmazları, Gemlik Suni İplik Müessesesi Taşınmazları, İnegöl Kibrit Fabrikası Taşınmazları,
İstanbul Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş., Kastamonu Jüt İpliği Fabrikası Makine ve Teçhizatı,
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti., TEKA ile Sigara San. İşletmesi A.Ş.’ye ait puro marka ve
varlıklar, İzmir Yaprak Tütün İşletmesi Makine-Teçhizatı, Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürlüğü,
Ayvalık Tuz İşletmesi Müdürlüğü, Çankırı Kaya Tuzlası, Tuzluca Tuzlası, Yavşan Tuzlası,
Kağızman Tuzlası, Kaldırım Tuzlası, Kayacık Tuzlası, Kristal Tuz Rafine Sekili Tuzlası
SÜMER HOLDİNG
Adıyaman İşletmesi, Bakırköy İşletmesi, Diyarbakır İşletmesi, Malatya İşletmesi, Sarıkamış
İşletmesi, TÜMOSAN İşletmesi, Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi, Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.,
Beykoz Deri ve Kundura İşletmesi, Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi, Yeşilova Halı Yün İplik ve
Battaniye Fabrikası T. A.Ş., Akdeniz İşletmesinin Makine ve teçhizatları, ASELSAN Hisseleri, BUMAS,
ERYAĞ, İstanbul İmar Ltd. Şti., Mazıdağı Fosfat Tesisleri, Merinos İşletmesinin Makine ve
teçhizatları, Merinos Halı Markası, Ortadoğu Tekonpark A.Ş. (%15.00 hisse), SÜTAŞ hissesi,
Tercan İşletmesi Makine ve Teçhizatları.
MADENCİLİK
Mazıdağ Fosfat Tesisleri, Divriği Demir Madeni, Hekimhan Demir Madeni, Alümina Madeni, Güney
Ege Linyitleri İşletmesi, Bursa Linyitleri İşletmesi, TKİ’ye ait 79528 ve 73021 no.lu maden ruhsatları
TERMİK SANTRALLAR
Çatalağzı Termik Santralı, Kangal Termik Santralı, Kemerköy Termik Santralı, Kemerköy Liman
Sahası, Orhaneli Termik Santralı, Seyitömer Termik Santralı, Soma Termik Santralı, Tunçbilek
Termik Santralı, Yatağan Termik Santralı, Yeniköy Termik Santralı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD)
İskenderun Limanı, Derince Limanı Mersin Limanı, Taşucu Limanı Tersane Alanı,
İskenderun İSDEMİR Limanı, Ereğli ERDEMİR Limanı
SİGORTA SEKTÖRÜ : Ray Sigorta A.Ş., Başak Sigorta A.Ş. Ve Başak Emeklilik A.Ş.
ŞEKER FABRİKALARI : Adapazarı Şeker Fabrikası, Amasya Şeker Fabrikası, Kütahya Şeker Fabrikası
ENERJİ SEKTÖRÜ :PETKİM, TÜPRAŞ, BURSAGAZ, ESGAZ, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
TÜRK HAVA YOLLARI (THY) : Sabiha Gökçen Havaalanı, THY-USAŞ Hisseleri, THY-Lojman, TÜPRAŞ
USAŞ Hissesi
EMEKLİ SANDIĞI : Büyük Ankara Oteli, Büyük Efes Oteli, Büyük Tarabya Oteli, Kızılay Emek
İşhanı, Kuşadası Tatil Köyü, İstanbul Hilton Oteli, Bursa Çelik Palas Oteli
AKP DÖNEMİNDE KAPATILAN KURUM VE İŞLETMELER
SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Tasfiye Edilerek İl Özel İdarelerine
Devredildi), REYTEK, Adana, Adıyaman, Besni, Kahta, Malatya, Akçaabat, Akhisar, Aydın, Muğla,
Milas, Bafra, Batman, Bekirhan, Beşiri, Kozluk, Kurtalan, Sason, Bitlis, Bursa, İnegöl, Hamdibey,
Denizli, Acıpayam, Güney, Tavas, Buldan, Kale, Diyarbakır, Silvan, Bismil, Hatay, İskenderun,
Yayladağ, Altınözü, İstanbul, İzmir, Cumaovası, Kemalpaşa, Tuzla, Yazıbaşı, Manisa, Kula, Salihli,
Sarıgöl, Selendi, Osmancalı, Saruhanlı, Muş, Samsun, Tokat, Erbaa, Gümüşhacıköy, Taşova Yaprak
Tütün İşletme Müdürlükleri ve Diyarbakır Yaprak Tütün İşletme Fabrikası Müdürlüğü Adana, Afyon,
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon,
Van ve Zonguldak Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlükleri
TURİZM VE DİNLENME TESİSLERİ
Erciyes Sosyal Tesisi (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), Erciyes Sosyal Tesisi (DSİ), Erciyes Sosyal Tesisi
(Karayolları Genel Müdürlüğü), Ataköy Otelcilik A.Ş., Ataköy Marina Ve Yat İşletmesi A.Ş.,
Kuşadası Tatil Köyü, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm Ve Tic. A.Ş. (% 26 hisse)
KARADENİZ BAKIR İŞLETMESİ (KBİ)
Samsun İşletmesi, Murgul İşletmesi, Giresun’da 2 Maden ruhsatı işletme Hakkı Devir, Murgul
İşletmesi Hidroelektrik Santrali Samsun’da varlıklar, Sinop’ta 1 Maden ruhsatı işletme Hakkı Devir
ÇEŞİTLİ KURUMLAR
OYAK İNŞAAT A.Ş. (%25 Hisse),Araç Muayene İstasyonu I. Bölge, Araç Muayene İstasyonu II. Bölge,
MEYBUZ A.Ş., ARÇELİK Hisseleri, ASELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Hisseleri, ASPİLSAN Askeri Pil
San. ve Tic. A.Ş. Hisseleri, HAVELSAN A.Ş. Hisseleri, İstanbul İmar Ltd. Şti, KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Hisseleri, KTHY Kıbrıs Türk Hava Yolları Ltd. Şti Hisseleri, TOFAŞ Hisseleri
BANKACILIK : OYAKBANK, T. Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
İş Bankası Hisseleri, T. Halk Bankası Hisseleri
İLETİŞİM : TÜRK TELEKOM, AyCell
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMESİ (TDİ)
Çanakkale’ye ait 9 Gemi, Çeşme Limanı, Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 3 Tanker, Dikili Limanı, FenerbahçeKalamış Yat Limanı, Kuşadası Limanı, M/F Ankara Feribotu, M/F Samsun Feribotu, M/S Karadeniz
Gemisi, Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş., Salıpazarı Liman Sahası (GALATAPORT),
Şehir Hatları Çanakkale Hizmetleri ve 9 Gemi, Trabzon Limanı, Turan Emeksiz Yolcu Gemisi,
Yakıt II Gemisi // *****
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
432 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content