close

Enter

Log in using OpenID

İndir - Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

embedDownload
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sayı :150
Temmuz/Ağustos
Ayazağa Yerleşkesi, 34469 Maslak/İstanbul
YURT İÇİ GÖREVLENDİRMELER
Doç.Dr. Mehmet Şahin
Yard.Doç.Dr. Bayram Çelik
02 Temmuz 2014 tarihinde, T.C Milli Savunma
Bakanlığı
Savunma
Sanayi
Müsteşarlığı’nda,
TUSAŞ Döner Kanat Teknoloji Merkezi toplantısına
katılmak üzere Ankara’da görevlendirilmişlerdir.
Prof.Dr. İbrahim Özkol
02 Temmuz 2014 tarihinde, T.C. Milli Savunma
Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda yapılan
toplantıya katılmak üzere Ankarada;
03 Temmuz 2014 tarihlerinde, Erzurum Büyükşehir
Belediyesi’nde görüşmelerde bulunmak üzere
Erzurum’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Zahit Mecitoğlu
Yard.Doç.Dr. Ayşe Gül Güngör
03 Temmuz 2014 tarihinde, T.C Milli Savunma
Bakanlığı
Savunma
Sanayi
Müsteşarlığı’nda,
TUSAŞ Döner Kanat Teknoloji Merkezi Toplantısı’na
katılmak üzere Ankara’da görevlendirilmişlerdir.
Araş.Gör. Gürkan Sarıkaya
03-04
Temmuz ve 21-22 Ağustos 2014
tarihlerinde, TEI Tusaş Motor San. A.Ş.’de
“Çekirdek Motor Yanma Odası Tasarım ve Testleri”
isimli proje kapsamında çalışmalarda bulunmak
üzere Ankara’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Zahit Mecitoğlu
04 Temmuz 2014 tarihinde, Bursa Teknik
Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşmelerde bulunmak
üzere, Bursa’da görevlendirilmiştir.
Doç.Dr. Vedat Ziya Doğan
Araş.Gör. Sedat Süsler
04 Temmuz 2014 tarihinde, T.C Milli Savunma
Bakanlığı
Savunma
Sanayi
Müsteşarlığı’nda,
TUSAŞ Döner Kanat Teknoloji Merkezi Toplantısı’na
katılmak üzere Ankara’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Levent Şaylan
07-09 Temmuz 2014 tarihleri arasında, ölçüm
sistemlerinin bakım ve kontrolünü yapmak üzere
Kırklareli’de;
04-06 Ağustos 2014 tarihleri arasında, GAP
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde proje
kapsamında görüşmeler yapmak ve ilgili kurulum
çalışmaları
yapmak
üzere
Şanlıurfa’da
görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Metin Orhan Kaya
Prof.Dr. Zahit Mecitoğlu
09 Temmuz 2014 tarihinde, T.C. Milli Savunma
Bakanlığı
Savunma
Sanayi
Müsteşarlığı’nda
görüşmelerde
bulunmak
üzere
Ankara’da
görevlendirilmiştir.
Doç.Dr. Onur Tunçer
09-10 Temmuz 2014 tarihlerinde, TÜBİTAK
Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
(SAGE)’de Şok Genişleme Tüpü Test Düzeneği
Kabul Testleri’ne katılmak üzere;
21-22 Ağustos 2014 tarihlerinde, TEI Tusaş Motor
San. A.Ş.’de “Çekirdek Motor Yanma Odası
Tasarım ve Testleri” isimli proje kapsamında
çalışmalarda
bulunmak
üzere
Ankara’da
görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Yurdanur Ünal
18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında, T.C. Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’nda “İklim Değişimi” konulu
eğitim vermek üzere Ankara’da görevlendirilmiştir.
Öğr.Gör.Dr. Elçin Tan
20-21 Ağustos 2014 tarihlerinde, T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nda toplantıya katılmak üzere
Ankara’da görevlendirilmiştir.
Yard.Doç.Dr. Cuma Yarım
21 Ağustos 2014 tarihinde, T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı,
San-Tez
Proje
Panel
Toplantısı’na
katılmak
üzere
Ankara’da
görevlendirilmiştir.
Doç.Dr. Hüseyin Toros
28 Ağustos 2014 tarihinde, “Ankara Hava Kirliliği”
konusunda
görüşmelerde
bulunmak
üzere
Ankara’da görevlendirilmiştir.
YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER
Prof.Dr. Zerefşan Kaymaz
01 Temmuz-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında,
NASA/GSFC Space Weather Laboratory’de bilimsel
ve laboratuvar çalışmalarına yönelik araştırmalarda
bulunmak ve ortaklarla çalışmalar yürütmek üzere
Baltimore/ABD’de görevlendirilmiştir.
Doç.Dr. Gökhan İnalhan
03-31
Temmuz
2014
tarihleri
arasında,
Resillence2050.eu Secure Data Cloud Avrupa Birliği
Projesi kapsamında
Massachusetts Institute of
Technology
(MIT)’de
yapılan
toplu
proje
çalışmalarına katılmak ve Hava Taşımacılığı Yüksek
Lisans Programı kapsamında Boeing ve MIT ile
yapılan görüşmelere katılmak üzere New York –
Boston/ABD’de görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. İbrahim Özkol
07-11 Temmuz 2014 tarihlerinde, The Flammability
Threat of Composites on Aeronautical Fire Safety;
Analysis of the Fire Risks and Passenger
Survivability (Aircraft Fire) Eğitimi Programı’na
katılmak üzere Brüksel/Belçika’da;
Modeling” ve “Comparison of Support Vector
Regression (SVR) Prediction of Different Input Flow
Structures Based on Wavelet Transform (WT),
Singular Spectrum Analysis (SSA) and Chaotic
Approach (CA)” başlıklı bildiriler ile katılmak üzere
Japonya’da görevlendirilmişlerdir.
18-19 Temmuz 2014 tarihinde, The 5th International
Conferance
on
Mechanical
and
Aerospace
Engineering (ICMAE 2014) adlı konferansa katılmak
üzere İspanya’da görevlendirilmiştir.
Uzm.Zeki Çelikbaş
17-23 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 80th IFLA
General
Conferance
and
Assembly
isimli
konferansa “Professional Training Via Interlibrary
Staff Exchange: Case Study From Turkey” başlıklı
bildiri
ile
katılmak
üzere
Lion/Fransa’da
görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Alim Rüstem Aslan
13-19 Temmuz 2014 tarihleri arasında, The 8.
International Conferance on Computational Fluid
Dynamics (ICCFD8) isimli toplantıya “Numerical
Modelling And Prediction Of The Effect Of Cooling
Drag On The Total Vehicle Drag” başlıklı bildiri ile
katılmak üzere Chengdu/Çin’de görevlendirilmiştir.
Doç.Dr. Onur Tunçer
26-31 Temmuz 2014 tarihleri arasında, 50th
AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference
isimli
konferansa
“Exit
Tempreture
Profile
Measurement and CFD Comparisons on Small Scale
Turbojet Combustor with Air Blast Atomizer
Configuration” başlıklı bildiri ile katılmak üzere
Cleveland/Ohio/ABD’de görevlendirilmiştir.
Araş.Gör. A.Ceren Moral
Araş.Gör. Deniz Hazel Diren
Araş.Gör. Nilcan Akataş
Araş.Gör. Özlem Baydaroğlu
28 Temmuz-01 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 11th
Annual Meeting Asia Ocenia Geosciences Society
(AOGS 2014) isimli sempozyuma “Mid-latitude
Electron Density Variations Under Magnetospheric
Substorm Conditions as Determined From Istanbul
Dynasonde Observations”, “Analysis of the NOx and
PM10 Shipping Emissions fort he Bosphorus-Istanbul
Using Aermod”, “Evaluation of Boundary Layer
Short Time Wind Prediction with WRF Mesoscale
Prof.Dr. Cengiz Hacızade
Araş.Gör. Ahmet Sofyalı
24-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 19th IFAC
Congress isimli kongreye “Nanouydu Yönelim
Kestirimine Uygulanan UKF için Süreç ve Ölçüm
Bozuntu Kovaryanslarının Eşzamanlı Adaptasyonu”
ve “Integral Sliding Mode Control of Small Satallite
Attitude Motion by Prely Magnetic Actuation”
başlıklı
bildiriler
ile
katılmak
üzere
Cape
Town/Güney Afrika’da görevlendirilmişlerdir.
KISA KISA…
* 13 Ağustos 2014 tarihinde, Prof.Dr. Mikdat
Kadıoğlu’nun torunu “Beren Nehir”;
* 16 Ağustos 2014 tarihinde, Öğr.Gör.Dr. Filiz
Türk Katırcıoğlu’nun oğlu “İbrahim Bartu”
dünyaya geldi.
Ailelerini kutlar; bebekleriyle beraber sağlıklı ve
mutlu bir yaşam dileriz.
GELECEK AY DOĞANLAR
Elmas Atabay
Elçin Tan
Süleyman Karaca
Ayşegül Ceren Moral
Metin Orhan Kaya
Bayram Çelik
04
05
08
11
12
14
UUBF Adına Sahibi
Dekan Prof.Dr. Metin Orhan Kaya
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Fakültemiz,
Yardımcı
Hizmetler Sınıfı personeli
Adıgüzel
TOPTAŞ,
16
Temmuz 2014 tarihinden
itibaren emekliye ayrılmıştır.
Hizmetleri için teşekkür eder, emeklilik
hayatında huzurlu bir yaşam dileriz.
Yayın Sorumlusu
Dekan Y. Doç.Dr. Sevinç Sırdaş, Fak.Sek.V. Şef Gülay Birsen
Yayına Hazırlayan: Memur Elis Güler
UUBF’DE BU AY Bülteni Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nca 15 Temmuz- 15 Eylül tarihleri
arasında bir kez, diğer aylarda ayda bir yayınlanır. Bültende yer alacak bilgilerin en geç her ayın son
Çarşamba günü, saat 17.00’ye kadar Dekanlığa ulaştırılması gerekmektedir.
Tel: 0 212 285 31 01 / 147-115 Faks: 0 212 285 31 39
e-mail: [email protected] http://www.uubf.itu.edu.tr/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content