close

Enter

Log in using OpenID

BİLDİRİ SUNUMLARI - euroson school 2015

embedDownload
BİLDİRİ SUNUMLARI:
Euroson School kapsamında düzenlenen yarışma birincisi, Atina’da 6-8 Kasım 2015
tarihinde yapılacak olan 27. Euroson Kongresi’nde Türkiye’yi temsil edecektir.
Euroson kuralları gereği, bildiriyi sunan araştırmacı, 6 Kasım 2015 tarihi itibarıyla, 39
yaş altında olmalıdır (6 Kasım 1976 tarihinden sonra doğmuş olmalıdır) .
Sunucunun Euroson Kongre kayıt ücreti EFSUMB, yol ve konaklama giderleri Türk
Ultrason Derneği (TUD) tarafından karşılanacaktır.
Euroson Kongresi’nde birinci olan bildiri 1.000 Euroluk ödül kazanacaktır ve bildiri,
European Journal of Ultrasound (Ultraschall in der Medizine) dergisine
gönderilebilecektir.
“Young Turkish Investigators” Katılım Kuralları:
1- Bildiri, klinik ultrason çalışması ile ilgili olacaktır ve olgu sunumları kabul
edilmeyecektir.
2- Bildiri 2015 yılı Kasım ayı itibarıyla yayınlanmamış olmalıdır (Bu tarihten önce
yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır).
3- Bildiri sunucusu TUD üyesi olmalıdır.
4- Bildiri gönderimi için son gün 25 Ocak 2015, seçilmiş bildirilerin açıklanması 31
Ocak 2015 olarak belirlenmiştir.
5- Gönderilen bildiriler arasından, jüri üyeleri tarafından 10 bildiri, sözlü sunum için
seçilecektir.
6- İlk 10 arasına giremeyen bildiriler, elektronik poster olarak kabul edilebilecektir.
7- Seçilen 10 bildirinin sunucusu için etkinlik kayıt ücreti alınmayacaktır.
8- Bildiriler, hem sunum tekniği, hem de bilimsel içerik ve pratiğe katkısı açısından
değerlendirilecektir.
9- Sunumlar İngilizce olarak 8 dakika içinde, tartışmalar 2 dakika içinde olacaktır.
10- Kazanan bildiri, ve 2. ile 3. aynı günkü kapanış oturumunda açıklanacaktır.
11- Gönderilen bildiri özetlerinde önce, “Title-Authors-Affiliations” detaylı olarak
yazılmalıdır.
12- Bildiri gövdesinde “Purpose-Materials and Methods- Results-Conclusion”
kısımları olacak ve toplam kelime sayısı 250 ile sınırlanacaktır. Amaç, hasta dahil
etme kriterleri, analiz ve istatistik bilgileri, sonuçlar açık ve net olarak yazılacaktır.
Amaç-yöntem-bulgular-sonuç kısımları arasında bütünlük sağlanmış olmalıdır.
13- Henüz devam etmekte olan çalışmalar kabul edilebilecektir. Ancak daha önceki
kongrelerde sunulup bildiri kitapçığında yayınlanmış olan çalışmalar, "aynı hali" ile
kabul edilemez.
14- Bildiriler değerlendirilmek üzere [email protected] mail
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
POSTER SUNUMLARI:
Tüm katılımcılar, İngilizce e-poster sunabilecektir. Sunumlar, kurs sırasında merkezi
bilgisayarlarda yapılacaktır. Posterler ilginç ve eğitici olgu sunumlarını veya geniş
araştırma serilerini kapsayabilir.
En iyi 3 poster, kurs kapanış oturumunda ödüllendirilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content