close

Enter

Log in using OpenID

20. Altın Kamera Fotoğraf Yarışma Şartnamesi

embedDownload
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
20. Altın Kamera Fotoğraf Yarışma Şartnamesi
AFAD tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen “Altın Kamera Fotoğraf Yarışması”, her yıl
aynı dönemde gerçekleştirilmektedir. Yarışma sonrası oluşacak sergi ve gösteri, dernekler arası
“etkinlik” olarak dolaştırılacak; ayrıca derneklerdeki fotoğraf eğitimlerinde “örnek fotoğraf” olarak yer
alacaktır.
AMAÇ
Fotoğraf Sanatı derneklerimizin dayanışmasını güçlendirmek, dernek üyelerinin üretimlerini
değerlendirmek, onur değeri yüksek bir çalışma kazandırmak, tesadüfi fotoğraflardan öteye,
fotoğrafçının kişisel yeteneğini ortaya çıkarmak, fotoğrafa ilgi duyanların yararlanacakları bir sergi ve
gösteri hazırlamak ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır.
KURALLAR
1. Katılımcılar fotoğraf sanatı derneklerinden birine üye olmak kaydıyla, seçtikleri bölüm veya
bölümlere üçer fotoğraf yollayarak katılabilirler.
2. Konu serbesttir. Ancak her bölüme üç fotoğraftan oluşan; konu, teknik veya herhangi bir biçimde
birbiriyle uyumlu olan, fotoğraflar gönderilebilecektir.
3. Yarışma; Siyah-beyaz, Renkli ve Deneysel (Kreatif) olmak üzere, üç bölümde ve baskı dalında
yapılacaktır. S-B, R-B bölümlerine gönderilecek fotoğraflara ton ve kontrastlık dışında, gerçeği
değiştirecek herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Deneysel bölümde ise her türlü müdahale
serbesttir. Aynı fotoğraflar birden çok bölüme yollanamaz. Bir bölüme yollanan üç fotoğraf bir bütün
olarak değerlendirilir, başarılı bulunur veya elenir.
4. Yollanan fotoğraflar, başka bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olmalıdır. Katılım formu
yarışmacının üyesi olduğu dernek tarafından onaylanmalıdır.
5. Baskıların kısa kenarı 20 cm’den kısa olmamalı, uzun kenarı 45 cm‘yi aşmamalıdır (Gönderilen
baskılar, sadece seçici kurulun değerlendirmesinde kullanılacağından, 20 cm x 30 cm baskılar yeterli
olacaktır. Fotoğraflar 30 cm x 45 cm ebadında, gönderilen baskılara uyumlu olarak tekrar basılıp ve
fotoblok yapılarak sergilenecektir). Baskıların arka sağ alt köşesine bölüm adı, altı rakamdan oluşan
rumuz ve sıra no yazılmış olmalıdır. (Örnek: S-B 100356/1) Bölümlere katılan baskıların sayısal
örnekleri, aynı rumuz ve sıra numarasıyla, en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında, CD’ye
kaydedilerek, korunaklı olarak yarışma zarfı içinde gönderilmelidir.
6. Ödüller; seçici kurul her bölümde en fazla 5 (beş) “başarı” ödülü verebilir, ayrıca ödül verip
vermemekte veya sayısını azaltmakta özgürdür. Beş kez başarılı olan yarışmacı Altın Kamera
Heykelciği’ni alacak ve yarışmaya bir daha katılamayacaktır; ancak her yıl yarışma formunda adı
belirtilecektir.
7. FIAP unvanlarına aday olabilmek için en az bir kere “Altın Kamera Fotoğraf Yarışması”na katılmış
olmak gerekmektedir.
8. Katılım ödentisi; 2014 yılında, bir bölüm için toplam 20 (Yirmi) TL, iki bölüm için toplam 30 (Otuz) TL,
üç bölüm için toplam 40 (Kırk) TL’dir.
9. Başarılı bulunan fotoğraflar, eğitim amacı ile kullanılmak üzere, sayısal kopyaları CD‘de derneklere,
TFSF’ye, Balıkesir M. Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve katılımcılara birer adet sunum şeklinde
gönderilecektir. Yarışma sonrası fotoğraflar, derneklere topluca gönderilecek ve katılımcılar
fotoğraflarını kendi derneklerinden alacaklardır.
10. Fotoğraflar özenle korunacak; ancak postada oluşacak zarar ve kaybolma durumunda AFAD
sorumlu olmayacaktır.
11. Sergileme, önce Aralık 2014 ayı içerisinde Adana‘da yapılacaktır. Katılımcılar yer, tarih ve saat
belirtilen bir yazıyla sergiye davet edilecektir. Daha sonra da isteyen dernekler kendi salonlarında
sergileyebileceklerdir. Tüm katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.
12. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
13. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan;
ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF
Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri
takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler. Haklarında yukarıda açıklanan
gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
14. Jüri üyeleri, AFAD Yönetim Kurulu Üyeleri, yarışma sekreteri, Düzenleme komitesi ve TFSF Temsilcisi
bu yarışmaya katılamaz.
15. Yarışma sonuçları AFAD’ın http://www.afad.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web
sayfalarında yayınlanacak ayrıca TFSF yayını Almanak 2014 kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda
yer alacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi
: 20 Kasım 2014 saat 17.00
Seçici Kurul Toplanması : 22 Kasım 2014
Sonuçların Duyurulması : 25 Kasım 2014
Sergileme
: Aralık 2014
Geri Gönderme
: Ocak 2014
SEÇİCİ KURUL
Emel KARAKOZAK (EFIAP-b)
İbrahim Şan YÖDEK (AFIAP)
Ali Naci TAŞÇI (AFIAP)
Reşit TOK
Özgür SEMERCİ (AFIAP)
SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYESİ
Ercan ALTUN (AFIAP)
TFSF TEMSİLCİSİ: İbrahim YILMAZ (cep tel: 0533.526 5071 – e-posta: [email protected])
YARIŞMA SEKRETERİ
Murat TAHİROĞLU (EFIAP)
GSM: 0532 764 9107
KARGO VE YAZIŞMA ADRESİ
AFAD “Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği”
Ziyapaşa Mahallesi, 67087 Sokak Saadet Apartmanı No: 45/A 01140 Seyhan – Adana / Türkiye
Telefon: 0322 458 4224
Faks: 0322 458 4321
GSM: 0530 661 8606
Saat 12.00 – 20.00 arası
e-posta: [email protected]
Web: www.afad.org.tr
ÖDENTİLER
AFAD Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği
Türkiye İş Bankası Cemalpaşa Şb. Hesabı Şube Kodu: 6006 Hesap No: 0472055
(IBAN No: TR61 0006 4000 0016 0060 4720 55)
Ödenti dekont fotokopisi forma eklenecektir.
Yarışmamız TFSF tarafından 2014/063 no ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2014/063)
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
20. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu
Yarışmacının
Rumuzu
:
Adı Soyadı
:
Adresi
:
Tel
:
E-posta
:

Siyah-Beyaz Baskı
Rumuz
Sıra No
Sonuç
1
2
3
Renkli Baskı
Rumuz
Sıra No
Sonuç
1
2
3
Deneysel (Yaratıcı) Baskı
Rumuz
Sıra No
Sonuç
1
2
3
Derneğimizin üyesidir.
Dernek sorumlusu Adı Soyadı
Dernek Adı
ve
Kaşesi, İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
460 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content