close

Enter

Log in using OpenID

ıp katalog 2014 - Marketing Türkiye

embedDownload
IP KATALOG 2014
Editörden…
D
ijital pazarlama bir yandan yükselişini
sürdürürken diğer yandan da kendi içinde
farklılaşan ve ön plana çıkan mecralarıyla
da dikkat çekiyor. Global araştırma
sonuçları dijital reklam yatırımlarının
tüm reklam pastasındaki oranının yüzde 25’e yükseldiğini
gösteriyor. Bu da reklamverenlerin interaktif pazarlamaya
gösterdiği ilginin somut bir kanıtı.
Geçtiğimiz yıllarda sürekli olarak “büyük patlama
yaşayacak” denilen mobil, bu sene kendini gösterdi
ve adeta dijital pazarlamanın parlayan yıldızı haline
geldi. Tüketicilerin akıllı telefon ve tabletlere olan ilgisi,
kablosuz bağlantı olanaklarının artması ve bilgiye daha
hızlı ulaşma arzusu, mobilin daha çok kullanıcı tarafından
tercih edilmesini sağladı. Özellikle mobil ödeme
sistemleri, mobil reklam ve mobil video gibi alanlarda
yaşanan gelişmeler, mobil pazarlamanın önümüzdeki
süreçte büyümesine ivme katacağını gösteriyor.
Öte yandan ilerleyen sayfalarda yer alan araştırmaların
da işaret ettiği gibi, artık tüketiciler mobili daha aktif bir
şekilde kullanıyor ve kullanıcıların bu alandan beklentileri
her geçen gün yükseliyor.
Dijital pazarlamanın en önemli mecralarından biri
olan sosyal medya ise gittikçe artan kullanıcı sayısı
ve tüketiciler üzerindeki etkisiyle artık markalar için
vazgeçilmez bir mecra konumunda.
Bu gelişmeler ışığında hazırladığımız IP Katalog 2014’te
de dijital pazarlamanın yükselişini markalar, ajanslar ve
araştırmalar vasıtasıyla göz önüne sermeye çalıştık.
Reklamverenler ve ajansların desteğiyle hazırladığımız IP
Katalog 2014’ün sektörün tüm profesyonelleri için faydalı
bir kaynak olacağını umuyoruz.
Keyifli okumalar…
Canan Eseler
2|
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
İçindekiler
Editörden2
Reklamveren dijital yatırımı sevdi
6
Avrupa ülkelerinin mobil kullanıcı profili
10
Türkiye’de mobil reklam yatırımı artıyor
12
Tüketiciler mobili nasıl kullanıyor?
14
5 adımda başarılı sosyal medya yönetimi
18
Dünyanın en iyisi: “Akbank Direkt Mobil”
22
Clipkit Turkey yeni teknolojilerle büyüyor
24
Medyanın geleceğine hazır bir medya planlama ajansı: Maxus Türkiye
26
Sadakat pazarlamasında “360DRC” destek!
28
Video çözümlere yeni bir soluk: Tooplay
30
Dijital, sosyal medya ve mobil ajanslar rehberi
33
BÜTÜNLEŞİK PAZARL AMA
İmtiyaz Sahibi Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic.Ltd. Şti. adına Günseli Özen Ocakoğlu Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak No: 8 Kat 1 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul •
Genel Yayın Yönetmeni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Günseli Özen Ocakoğlu • Yayına Hazırlayan Canan Eseler • Haber Müdürü Ferruh Altun •
Görsel Yönetmen Murat Genç • Web Editörü Mehlika Akgün • Yazı İşleri Tuğçe Köse, Beyza Özel, Sercan Meriç • Fotoğraf Savaş Batmaz •
Reklam Müdürü Gülşah Marhan • Reklam Departmanı Duygu Tanışan • Abone İlişkileri Yasemin Eriç • Bütünleşik Pazarlamada Marketing Türkiye
Danışma Kurulu Murat Ermert, Ali Saydam, Hakan Senbir • Yayın Türü Yaygın Süreli Yayın • Baskı Tarihi Eylül 2014
Yönetim Yeri ROTA YAYINLARI Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak No:8 Kat 1 Mecidiyeköy / Şişli - İstanbul • Tel: +90 (212) 211 11 12 • Faks: +90 (212) 211 17 84 •
E-Posta: [email protected] • http://www.rotaline.com • Baskı ve Cilt TOR OFSET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Akçaburgaz Mahallesi 116. Sokak No: 2
Esenyurt/İstanbul • Tel : +90 212 886 34 74 (Pbx) • Fax: +90 212 886 34 80 • E-Posta: [email protected] • Dağıtım Yaysat A.Ş.
Bütünleşik Pazarlamada Marketing Türkiye (ISSN 1303-457X) ©2006, Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti. tarafından ayda bir yayınlanan meslek dergisidir.
Bu yayının tamamı ya da bir bölümü yayıncısının yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
* Bu dergide yayımlanan köşe yazıları, yazarlarının sorumluluğundadır.
İP KATALOG 2014 Bütünleşik Pazarlamada Marketing Türkiye’nin bir ekidir.
4|
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Reklamveren
dijital yatırımı sevdi
Türkiye ve dünyada yapılan dijital reklam araştırmalarının sonuçları, reklamverenlerin dijital reklam
yatırımlarını arttırdığını gösteriyor. Türkiye’de de dijital reklam yatırımları hızla artarken, reklamverenlerin
dijital kategorisi içinde farklı alanlara yöneldiği görülüyor.
D
ijital, hayatımıza girdiği
günden beri yükselişini
hızla sürdürüyor. Bireysel yaşam değişiklikleri
bir yana dijital gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerden ikisi kuşkusuz pazarlama ve reklam sektörleri oldu. Geçtiğimiz aylarda Interactive
Advertising Bureau (IAB) Türkiye’nin
açıkladığı 2013 Dijital Reklam Yatırımları raporuna göre, sektör 1 milyar TL
sınırını geçerek 2013 yılını 1.17 milyarla
tamamladı. 43 ülkede dijital pazarlama
iletişimi endüstrisinin gelişmesi için
çalışmalar yapan IAB’nin dijital reklam
raporu sektörün Türkiye’deki gelişimi
için önemli veriler sunuyor. IAB Türkiye
raporuna göre, geçtiğimiz yıl dijital reklam yatırımları yüzde 24’lük bir büyümeyle 1.17 milyar TL oldu. Bu yatırımlara göz attığımızda reklamverenlerin
dijitalde en çok “Arama Motoru Reklam
Yatırımları”na ilgi gösterdiğini görüyo6|
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
retli sıralama, arama motoru görüntülü
reklam ağından oluşan “Arama Motoru
Reklam Yatırımları”; 587.3 milyon TL,
gösterim/tıklanma bazlı reklam, video,
sponsorluk ve gelir paylaşımlı reklam
yatırımlarından oluşan “Display Reklam Yatırımları”; 446.5 milyon TL, ilan
ruz. Dijital reklam yatırımlarında ikinci
şampiyon ise gösterim/tıklanma bazlı
reklam, video, sponsorluk ve gelir paylaşımlı reklam yatırımlarından oluşan
“Display Reklam” yatırımları oluyor.
IAB Türkiye Dijital Reklam Harcamaları AdEx-TR 2013 Raporu’na göre üc-
KÜRESEL DİJİTAL REKLAM HARCAMALARI (MİLYAR DOLAR)
196,05 $
140,15 $
104,57 $
2012
160,18 $
213,89 $
178,45 $
120,05 $
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kaynak: e-marketer
2014 yılında ilk defa dijitalin
tüm reklam pastasındaki oranı
yüzde 25’e yükseldi. Dünya
çapında ise sektörün yüzde
16’lık bir büyüme kaydetti.
Araştırma sonuçlarına göre reklam yatırımları 2013
yılında yüzde 9.2 oranında artarak, 5 milyar 80 milyon
TL olarak gerçekleşti.
sayfaları reklam yatırımları 79.3 milyon TL, mobil gösterim ve mobil opt-in
SMS/MMS’den oluşan “Mobil Reklam
Yatırımları”; 44.8 milyon TL, e-posta
ve oyun içi reklam yatırımları toplamı
11.3 milyon TL yatırım yapıldığı görülüyor. Bu raporda özellikle mobile yapılan
yatırımın artması, bu alanda daha fazla
işler yapılacağının ve içerik pazarlamasının önem kazanacağının da göstergesi. Diğer yandan Reklamcılar Derneği
üyesi medya ajanslarının verileriyle
hazırlanan 2013 yılı reklam yatırımları
sonuçlarına göre de reklam yatırımları
2013 yılında yüzde 9.2 oranında artarak, 5 milyar 80 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu büyümenin içerisinde dijital reklam yatırımları yüzde 9.7 oldu.
DIJITAL REKLAM BÜTÇE DAĞILIMLARI
2012 20132014
Google
31.30 %
Facebook
4.09 %
Microsoft
2.44 %
Yahoo
3.36 %
IAC
1.34 %
ADL
1.02 %
Twitter
0.26 %
Amazon
0.53 %
Linkedln
0.37 %
Pandora
0.34 %
Yelp
0.12 %
Millenial Media 0.07 %
Diğer
54.76 %
TOPLAM
104,57
(MİLYAR)
8|
31.92 %
5.82 %
2.45 %
2.86 %
1.27 %
0.94 %
0.50 %
0.63 %
0.47 %
0.43 %
0.18 %
0.09 %
52.44 %
120,05
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
31.45 %
7.79 %
2.45 %
2.52 %
1.04 %
0.88 %
0.79 %
0.75 %
0.54 %
0.52 %
0.25 %
0.09 %
50.82 %
140,15
Kaynak: e-marketer
Analistler bu çalışmalar sonucunda
Türkiye’de dijital reklam yatırımlarının
yükselişte olduğuna dikkat çekiyor.
Dijital reklam bandı yüzde 25’e dayandı
Peki, dijital reklam yatırımlarında Avrupa ve Amerika’da ne durumda? Geçtiğimiz aylarda e-marketer’ın açıkladığı
raporda, bu sene FIFA World Cup ve
Winter Olympics sebebiyle dijital reklam yatırımlarının arttığına dikkat çekiliyor. Bu etkinliklerde tüketicilerin
online ve mobil dijital cihazlara yöneldiği ve bunun da reklam harcamalarını
arttığı belirtiliyor. Rapora bakıldığında
ABD’nin toplam medya reklam harcamalarında lider olduğunu görüyoruz.
ABD’nin bu seneki reklam yatırımlarının 180 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor ki, bu da dünya çapındaki reklam
yatırımlarının toplamının üçte birine
denk geliyor. Reklamverenlerin kişi başına harcadığı yatırıma baktığımızda ise
Çin nüfus fazlalığı sebebiyle 37.01 dolar
ile başı çekerken, onu 538,71 dolar ile
Norveç ve 504 dolar ile Avustralya takip
ediyor. Raporun en dikkat çeken sonuçlarından biri dijital reklamda yaşanan
büyüme. Dijital kategori içinde tablet
ve akıllı telefonlardaki bu büyümeyi
tetikliyor. 2014 yılında ilk defa dijitalin
tüm reklam pastasındaki oranı yüzde
25’e gelmiş durumda. Dünya çapında
ise sektörün yüzde 16’lık bir büyüme
kaydederek 140 milyar dolar seviyesine
geldiği görülüyor. Dijital reklamlar içerisinde en çok büyüme gösteren alanlardan biri de mobil. Mobil reklamlar
tüm dijital kategorisi içerisinde yüzde
25’lik bir paya sahip. Bu rakam 2014’de
yüzde 84.7’lik bir artışı ve toplam 32.7
dolar (milyar)’lık bir genel toplam anlamına geliyor. E-marketer raporunda
dijital bütçelerin paylaşımına göz attığımızda ise ilk sıra bizi şaşırtmayan bir
marka olan Google yüzde 31’lik payla
yer alıyor. Google’ı ise yüzde 7,95 ile
Facebook ve yüzde 2,54 ile Microsoft
takip ediyor.
Avrupa ülkelerinin
mobil kullanıcı profili
2013 yılında Mobile Marketing Ascotaion ve Vserv.mobil tarafından hazırlanan “Mobil İnternet Kullanıcı
Raporu 2013” mobil kullanıcılar hakkında önemli bilgiler veriyor. İşte Avrupa bölgesinden 36 ülkenin
katılımıyla gerçekleşen anketin sonuçlarına göre mobil kullanıcı profili.
Avrupa’daki internet kullanıcıların yarısı 18 ile 35 yaş arasındaki kullanıcılardan oluşuyor.
Avrupa’da 10 mobil internet kullanıcıdan 6’sı erkek.
37 29 21 13
%
%
35 YAŞINDAN BÜYÜK
25-35 YAŞ ARASI
%
%
18-24 YAŞ ARASI
18 YAŞTAN KÜÇÜK
39 61
%
KADIN
%
%
%
%
%
%
10 |
66
ÖĞRENCİ
EV HANIMI
34
MOBİL İN TERNET
KULLANICILARININ
ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASI
YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ
KİŞİLERDEN OLUŞUYOR.
11
%
12 YILA K
ADA
L
EĞİTİM R OKU
SİZ
13
8
13
33
12
12
9
ERKEK
RSİTE MEZUNU /LİSANSÜ
ÜNİVE
STÜ
SİTE ÖĞRENCİSİ
R
E
V
İ
N
Ü
31
NU /
U
Z
R
A
24
E
L
N
A
M
L
İSE İTİMİ O
Ğ
LE
AVRUPA’DAKİ MOBİL İNTERNET KULLANICILARIN
3’TE 2’Sİ DÜZENLİ BİR GELİRE SAHİP
%
%
ŞU ANDA ÇALIŞMIYOR
TAM ZAMANLI ÇALIŞAN
EN ÇOK YÜKLENEN MOBİL İÇERİKLER
78
%
ÇALIŞAN
35
%
BAĞIMSIZ ÇALIŞAN
PROFESYONEL
38
%
Müzik
Temalar
%
31
YARI ZAMANLI ÇALIŞAN
KAZANAN SINIF
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Oyun / Uygulama
Video
İnternet gezintisi, e-posta ve konuşmanın dışında mobil internet kullanıcıları, mobil
içerik indirmeyi seviyorlar.
Kaynak: MMA - Vserv.mobil
Türkiye’de
mobil reklam
yatırımı artıyor
50 ülkede 800’den fazla üye şirketten oluşan Mobile
Marketing Assocation (MMA) Türkiye’de de aktif bir
şekilde çalışıyor. Mobil reklamcılığın standartlarını
belirlemek ve sektörün gelişmesini sağlamak için
çalıştıklarını belirten MMA Türkiye Başkanı Rima
Erdemir, mobil video reklam yatırımlarının yükselişine
dikkat çekerek, 2015’te bu alandaki yatırımların yüzde
84 artmasını beklediklerini dile getiriyor.
M
obile Marketing Assocation’dan bahseder misiniz? Türkiye’de neler yapıyorsunuz?
Mobil sektörün global kar amacı gütmeyen ticaret birliği olan MMA, dünya üzerinde yaklaşık 50 farklı ülkeden 800’ü
aşkın üye şirketten oluşuyor. Üyelerimiz
markalar, ajanslar, mobil teknoloji platformları, medya şirketleri, operatörler
ve diğerlerini de kapsayacak şekilde mobil pazarlama ekosisteminin tamamını
içermektedir. MMA’in misyonu, pazarlamanın transformasyonunu ve inovasyonunu mobil aracılığı ile hızlandırmak,
daha yakın ve daha güçlü bir müşteri
ilişkisi ile iş hacminin büyümesini sağlamaktır. MMA’in misyonunu taşıyan 4
adet sütun vardır: Pazarlama Direktörü
ve takımları için inovasyonu yöneterek
ilham kaynağı yaratmak;bilgi ve güven
sağlamak sureti ile pazarlama organizasyonu için mobil pazarlama yetkinliklerini geliştirmek; somut yatırım getirisi (ROI) ölçümü sağlayarak mobilin
12 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Rima Erdemir
MMA Türkiye Başkanı
verimliliğini ve etkisini araştırma ile savunmak; ve taraftarlık (advocacy). Ayrıca, MMA’in sektör çapındaki komiteleri
global en iyi uygulamaları geliştirmek
ve standarlar oluşturmak için birlikte
çalışıyoruz. Kasım 2009’dan bu yana
faaliyet göstermekte olan MMA Türkiye
olarak Türkiye’de mobil reklamcılığın
gelişmesi için çalışıyoruz. MMA Türkiye
olarak global vizyonumuza paralel amaç
ve hedefleri hayata geçirme için çalışıyoruz. Hiç şüphesiz en önemli hedefimiz
diğer mecralara göre en fazla zaman geçirilen mobil platformun etkili bir reklam mecrası olarak konumlandırmak ve
mobil reklam yatırımlarının artmasını
sağlamak. Bu doğrultuda sektörü bu
alanda bilgilendirmek, mecranın etkinliğini kanıtlamak, sektör standartlarını
belirlemek ve insan kaynakları anlamında da gelişimini sağlamak için çalışmalarımızı yürüteceğiz.
MMA mobil pazarlamayı geliştiriyor
Dernek olarak, yükselişte olan
mobil pazarlama sektörüne nasıl
bir değer katıyorsunuz?
Yukarıda bahsettiğim hedeflere ulaşmak için MMA Türkiye çatısı altında
farklı konsantrasyonlara sahip komitelerimiz bulunmakta. İnsan Kaynakları
ve Eğitim Komitesi ile sektörün mobil
pazarlamada ihtiyaç duyabilecekleri
kadrolar için insan kaynağı yaratmalarına destek olacağız, diğer taraftan
aynı komite ile mevcut pazarlama ve
reklam ekiplerini mobil pazarlamanın
profesyonelleri ile biraraya getirerek
mecranın doğru ve etkin kullanımı ile
ilgili eğitimler almalarını sağlayacağız. Araştırma ve Ölçümleme komitesi
“Araştırma ve Ölçümleme
komitesiyle mecranın
etkinliğini vaka çalışmaları
ile sektörle paylaşmayı
planlıyoruz.”
“2013’te mobil data trafiğinin
yüzde 53’ü videodan gelmiş.
Bu oranın 2018’de yüzde 69’a
ulaşması bekleniyor.”
ile mecranın etkinliğini vaka çalışmaları ile sektörle paylaşmayı planlıyoruz. Nielsen ile geçtiğimiz yıl birlikte
yayınladığımız Smart Phone Insights
Raporu akıllı telefon kullanımı ile ilgili
çok önemli verileri markalara ve reklamverenlere gösterdi. Şu ana kadar
MMA Global’de başlatılmış, Türkiye
olarak bizim de Yönetim Kurulumuzda yer alan operatörlerimiz ile destek
verdiğimiz, Nielsen/MMA işbirliğinde
hazırlanan Smox-Me (Smart Mobile
Cross Marketing Effectiveness) Mobil
Kullanım Raporu da sektöre ve bilhassa markaların mobil çalışmalarına yön
verecek önemli bir araştırma olacak.
Etkinlik komitesi Türkiye’de düzenlenen pazarlama konferanslarında MMA
Türkiye olarak yer almamızı sağlayarak
hem global mobil trendleri ve dataları
paylaşmamızı sağlayacak hem de Türkiye’deki gerçekleştirdiğimiz vakaların paylaşımı için ortamlar yaratcak.
Son olarak İletişim Komitemiz de tüm
MMA Türkiye aktivitelerinin pazarlama sektörüne geniş bir çapta ulaşmasını sağlıyor olacak.
Çoklu ekranın mobile etkisi
Mobil pazarlamanın büyümesini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de mobil cihaz ve internet kullanımını değerlendirecek olursak BTK
raporuna göre yüzde 9.5 mobil penetrasyon, 51 milyon 3G kullanan abone
ve 26 milyondan fazla mobil geniş bant
kullanımı karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan kullanıcıların kullanım alışkanlılarını inceleyecek olursak; Millward
Brown’un Türkiye’de yapmış olduğu
araştırma sonuçlarına göre günde mo-
bilde 132 dakika geçiyorlar ve yüzde
40’ı aynı anda 2 ekran kullanıyorlar.
Penetrasyon ve zaman geçirme rakamları bu kadar yüksekken ve reklam yatırımları aynı oranda pastadan pay alamıyor. IAB Adex raporuna göre toplam
dijital reklam yatırımlarından sadece
yüzde 4 pay alıyor. Bunun nedeninin
reklamverenlerin henüz mobil destinasyonlarını efektif bir şekilde kullanmamaları, mobilin doğasına uygun
reklam formatlarını henüz yeterince
tanımamaları olarak sayılabilir.
Mobil pazarlamanın geleceğiyle
ilgili ne düşünüyorsunuz?
Mecranın bizi bekleyen trendlerini ve
büyümesini sağlayacak formatlarını
globalden datalarla sıralayacak olursak;
2013’te mobil data trafiğinin yüzde 53’ü
videodan gelmiş. Bu oranın 2018’de
yüzde 69’a ulaşması bekleniyor. Buna
paralel olarak mobil video reklamları
yükselişte. 2015’te mobil video reklam
yatırımlarının yüzde 84 artması bekleniyor. Kullanıcıların akıllı telefonlardaki
ve tabletlerinde indirdikleri uygulamalardan gelen notificationlar, site içeriğine entegre advertorial, sponsorluk gibi
“native ad” uygulamaları ve kullanıcıların satış noktalarına yaklaştıklarında
cep telefonuna gelen reklam mesajları
yani Proximity Marketing, SDK kodu ile
cihaz tanımaya entegre reklam gösterimi mecranın büyümesinde önemli rol
oynayacak. Ayrıca tabii ki çoklu ekran
reklamcılığının mobilin hak ettiği payı
almasını sağlayacağını düşünüyorum.
Firma Adı: MMA Turkey
Kategori: Mobil Pazarlama
Ajans Başkanı: Rima Erdemir
web: www.mmaturkey.org
e-posta: [email protected]
f.: www.facebook.com/mmaglobal
t.: twitter.com/mmaturkey
TÜRKiYE
| 13
Tüketiciler mobili
nasıl kullanıyor?
Sales Force tarafından gerçekleştirilen “2014 Mobil Davranış Raporu” mobil kullanım alışkanlıklarıyla ilgili ortaya
önemli veriler koyuyor. Rapora göre, katılımcılar web sitelerinin mobil uygulamalardan daha hızlı çalıştığını
belirtirken, en çok mobil uygulaması indirilen ilk üç sitenin: hava durumu, Instagram ve Pinterest olduğu
görülüyor. İşte tüketicilerin mobil davranışlarıyla ilgili dikkat çeken sonuçlar…
TÜKETİCİLERİN SAHİP OLDUĞU MOBİL CİHAZLAR:
%
Akıllı Telefon
%
Tablet
Standart
Telefon
Yarı Akıllı
Cep Telefonu
5
%
4
TÜKETİCİLERİN MOBİL
CİHAZLARDA GEÇİRDİĞİ
ORTALAMA SÜRE:
100
AKILLI TELEFON YA DA TABLETLERLE HER GÜN
EN AZ BİR KERE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
%
E-posta kontrol
73
3.1
3.3
%
SAAT
SAAT
Akıllı telefonlar (N: 470)
Tablet (N: 341)
%
%
Mail yazmak
İnternette
arama yapmak
Sosyal ağlarda
dolaşmak
Video ya da
film izlemek
%
23
ÇOK ÖNEMLİ
NÖTR
ÖNEMLİ
ÇOK ÖNEMSİZ
%
30%
%
TÜM CİHAZLAR
ARASINDA SORUNSUZ
BİR DENEYİM
YAŞAMAK
%
48
%
36
MARKANIN
TEKNOLOJİ
LİDERİ OLMASI
%
33
%
35
59
%
31
%
8
1
%
13
%
27
%
%
%
2
%
3
%
40
%
70
65
%
62
%
52
%
57
%
58
%
46
%
Müzik dinlemek
Yol tarifi almak
%
%
%
14
Akıllı telefonlar (N: 470)
2
76
70
%
75
%
64
TV izlemek
Okumak
İÇERİĞE
İSTENİLEN
YÖNTEMLE
ERİŞEBİLMEK
90
%
Oyun oynamak
ÖNEMSİZ
91
%
Haber uyarıları
TÜKETİCİLER İÇİN MARKALARIN MOBİL UYGULAMALARI NE DENLİ ÖNEMLİ?
69
36
%
43
24
%
57
Tablet (N: 341)
18-24 YAŞ ARASI KATILIMCILARIN YÜZDE 85’İ
MOBİL CİHAZLARIN GÜNLÜK YAŞAMLARININ
MERKEZİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
2
E-MAIL SATIN ALMIYOR
MARKALARIN E-MAIL LİSTELERİNE
ÜYE OLMAMA NEDENLERİ
MARKALARIN E-MAIL LİSTELERİNE
ABONE OLMA NEDENLERİ
80
%
Kupon ve fırsatlar için
Markayla ilgili haber
almaktan hoşlanıyorum
57
%
Markayla ilgili
bilgiye hızlı
erişebilmek için
43
%
38
%
Anlamlı içerik için
Bilgi için web sitesini
ziyaret etmek
istemediğimden
14 |
33
%
43
Rahatsız edici
buluyorum
%
Bilgiyi hızlı almaya
ihtiyaç duymuyorum
36
%
E-posta adresimi gelenin
anlamlı bir içerik
olduğunu düşünmüyorum
Pil ömrünü
azaltıyor
16
32
MARKALARIN
E-MAIL SATIN ALMA
ORANLARI
84
%
%
17
%
E-MAIL SATIN ALIYOR
%
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Kaynak: Sales Force
İÇERİK.
MARKALARIN MOBİL UYGULAMALARININ BEĞENİLME VE TAKİP EDİLME SEBEPLERİ
Markaların
mobil uygulamalarının
beğenilme ya da takip
edilme sebepleri
YAŞ GRUPLARINA GÖRE TABLET VE AKILLI TELEFON KULLANMA SAATLERİ
63 58 52 38
%
%
Kupon ya da fırsatlar
Bilgiye hızlı ulaşım
%
%
Haberdar olmak
Kaliteli içerik
%
%
Kalitesiz içerik
%
Hızlı bilgiye
ihtiyaç duymamak
98
%
97
%
95
%
88
%
86
%
60
Haberdar olmak
istememek
%
60
35-44 YAŞ
%
55
%
34
%
66
%
%
12
%
%
2
%
Hava
Durumu
5
%
3
Instagram Pinterest
(N= 1,874)
(N= 3,947)
(N= 1,094)
Facebook
(N= 10,637)
40
%
40
YouTube
(N= 2,178)
Yahoo!
(N= 2,269)
Tablet için harcanan
ortalama saat
45
%
CNN
(N= 316)
Amazon
(N= 1,156)
Aplikasyon
Kişisel
bildirimler
77
Haberdar
olmak
55+ YAŞ
3.4˙ 2.2˙
Mobil web
İçeriğin kalitesiz
olması
52
67
%
Mobil siteler daha hızlı çalışıyor
54
%
54
%
48
Mobile optimize edilmiş sitelerde
yeterli bilgi alamıyorum
41
%
%
%
45-54 YAŞ
MOBİLE ENTEGRE EDİLEN WEB SİTELERİ HAKKINDA TÜKETİCİ NE DÜŞÜNÜYOR?
Rahatsız
edici olması
48
50
%
3.1˙
Twitter
(N= 2,901)
MARKALARDAN GELEN SMS’LERİN TERCİH EDİLME/EDİLMEME SEBEPLERİ
Kupon ya da
fırsatlar
25-34 YAŞ
3.7˙ 3.1˙
74
35-44 YAŞ
(N= 651)
18-24 YAŞ
26
14
Groupon
55+ YAŞ
3.4˙ 2.9˙ 2.0˙
Kupon ve fırsat
sunduğuna inanmamak
%
%
45-54 YAŞ
%
MOBİLDE EN ÇOK KULLANILAN UYGULAMALAR VE SİTELER
%
25-34 YAŞ
5.2˙ 3.5˙
Akıllı telefon
için harcanan
ortalama saat
46 36 32 25
Markaların
mobil uygulamalarının
beğenilmeme ya da takip
edilmeme sebepleri
18-24 YAŞ
%
%
Mobil sitelerde kolay bir
şekilde bilgi bulabiliyorum
Mobil sitelerde zaman kazanıyorum
İçeriğe
hızlı erişim
Web sitesini ziyaret
etmek istememek
33
%
Bilgiye hızlı
erişim
Hızlı bilgiye
ihtiyaç duymamak
28
29
31
Genellikle sitelerin mobil optimize
edildiğini bilmiyorum /farketmiyorum
%
Eğer site mobile entegre
edilmemişse siteyi terkediyorum
Mobile optimize edilmiş
siteler daha güvenli
%
91
Facebook
(N= 1,244)
%30
12 PM - 3 PM
YouTube
(N= 866)
%5
Instagram
(N= 1,820)
Pinteres
(N= 1,044)
Twitter
(N= 762)
4 AM - 8 AM
YouTube
(N= 1,312)
%10
8 AM - 12 PM
Twitter
(N= 2,139)
%10
%20
4 AM - 8 AM
Pinteres
(N= 50)
%15
%30
12 AM - 4 AM
Instagram
(N= 54)
%20
12 AM - 4 AM
Facebook
(N= 9,393)
%
%25
MOBİL UYGULAMAYLA SOSYAL MEDYA
%40
31
27
%
25
%
MOBİL WEBTE SOSYAL MEDYA KARNESİ
TÜKETİCİLERİN %91’İ
İÇERİĞE İSTEDİĞİ
ŞEKİLDE ULAŞMANIN
ÖNEMLİ OLDUĞUNU
SÖYLÜYOR.
%50
37
%
Mobil site satın almak için daha uygun
18
%
%
%
Cihazın pil ömrünü
azaltması
3 PM - 6 PM
6 PM - 9 PM
8 AM - 12 PM
12 PM - 3 PM
3 PM - 6 PM
6 PM - 9 PM
9 PM - 12 PM
KATILIMCILARIN YÜZDE 89’U
SEVDİKLERİYLE İLETİŞİMDE KALMAK VE
SOSYAL OLAYLARI GÜNCEL TAKİP
EDEBİLMEK İÇİN MOBİL CİHAZLARI
KULLANDIKLARINI SÖYLÜYOR.
9 PM - 12 PM
Kaynak: Sales Force
16 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Ödülü biz kazandık;
Çünkü iş odağımızı
hiç kaybetmedik!
Raporlama
“The Loyalty Awards Winner, London - 2014”
i
tim
e
n
Yö
a
ny
pa
m
Ka
İş
l
er
İçg
örü
Ya
ra
tıc
ı
İçerik
Yön
etim
i
Proje Yönetimi
ji
nolo
Tek
i
liz
a
An
ri
e
V
Planlama
teji ve
a
r
t
S
rı
amla
r
g
Pro
at
ak
d
Sadakat Programlar
a
n
a
S
ı
ı
lış
Ça
as
gramları
o
r
tP
ka
a
d
Sa
Mü
şte
ri
M
ve
metleri
ek Hiz
t
s
e
D
teri
ş
ü
M
Sa
tış
No
kt
ı
ar
l
a
m
ş
la
CR
3.
Pa
rti
M
ar
ka
An
i
tim
e
ön
kY
i
t
s
oji
L
ve
k
i
r
da
e
T
ül
d
Ö
www.360drcmarketing.com
adımda
başarılı
sosyal medya
yönetimi
Markalar sosyal medyayı nasıl kullanmalı, sosyal ağlarda nelere dikkat etmeli?
İşte beş adımda sosyal medya yönetiminde başarının sırrı…
1) Planınızı başlatın!:
İşletmelerin pazarlama stratejilerinin
içinde sosyal medya önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple eğer başarılı olmak is-
tiyorsanız sosyal medyayı da kapsayan
net bir dijital pazarlama stratejiniz olmak zorunda. Planınızı hazırlarken her
sosyal ağın farklı demografisi olduğunu
unutmayın ve stratejinizi bu demografik sınıfların ihtiyaç ve beklentilerine
göre hazırlayın. İşte size sosyal ağlarla
ilgili birkaç ipucu:
• Sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 67’si
Facebook kullanıcısı.
• Facebook kullanıcılarının yüzde 60’ı
kadın.
• Twitter’ı kullanan kadınların yaş ortalaması 28.
• Instagram’ı en çok kullananların yaş
aralığı 18-29.
• Pinterest kullanıcılarının yüzde 80’ni
kadın.
2) Kaliteli İçerik Üretin:
İçerik artık sosyal ağlar için her şey
anlamına geliyor. Kaliteli içerik birden
fazla platformda paylaşılıyor ve hayal
edilemeyecek sayıda tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca SEO gibi uygulamalarla
içeriğinizin daha çok kişiye ulaşması18 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
yonlarca etkileşim oluyor. Markalar
her ne kadar sosyal medyanın önemine inansa da sadece yüzde 25’inin
bir sosyal medya ölçümüne önem
verdiğini görüyoruz. Sosyal medya
üzerine yatırdığınız zaman ve paranın karşılığını alabilmek için sık sık
çalışmalarınızı ölçün. Takip etmeniz
gereken ölçümlerden aşağıdakilere
dikkat edin:
• Sosyal ağlardaki kullanıcı dağılımları önemseyin.
• Tıklanma oranlarını takip edin.
İçeriklerin ne kadar tıklandığına bakarak, içerik üretimini geliştirebilirsiniz.
• Sosyal kanallardan
web sitenize gelen trafiği takip edin.
nı sağlayabilirsiniz. Peki kaliteli bir
içerikte neler olmalı? İşte cevapları:
• Bilgilendirici
• Paylaşılabilir
• İşlemeye uygun
• Hedef kitleye uygun
3) Aktif ve duyarlı olun!
Tüketiciler ve fanlar için markaların
sosyal ağlarına yorum yazmak bir nevi
“iş” statüsünde. Sürekli olarak şika-
20 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
yetlerini ya da isteklerini bu sosyal ağ
kanallarıyla markalara ulaştıran tüketicilere verilecek cevaplar da özenle
seçilmeli. Özellikle markalar, herkese
ve her konuya aynı cevabı veren otomasyon cevaplardan kaçınmalı. Sosyal
ağlarda tüketicilerinizle “özel” bir bağ
kurmaya çalışın.
4) Ölçülebilirliği önemseyin
Sosyal medya siteleri her gün mil-
5 ) Görsel olarak düşünün!
“Bir resim bin kelimeye bedeldir”
ama sosyal medyada daha değerli.
Harvard Üniversitesi araştırmasına
göre tüm Facebook faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 70’i görüntüler etrafında
dönüyor. Dijital stratejinizdeki mesajlarınızı görselle daha etkili verebileceğinizi unutmayın.
Dünyanın en iyisi:
“Akbank Direkt Mobil”
Dünyanın en önemli mobil ödülü
olan Global Mobile Awards’ta
“Akıllı Telefon Uygulamaları”
kategorisinde en iyi uygulama
ödülünü alan “Akbank Direkt
Mobil” müşteri ihtiyaçlarına göre
çeşitlendirildi. Akbank’ta yapılan
tüm işlemlerin yüzde 75’inin
internet ve mobil gibi direkt
bankacılık kanalları üzerinden
yapıldığını söyleyen Akbank Direkt
Bankacılıktan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Orkun Oğuz,
markanın yeni mobil çalışmalarını
anlatıyor…
D
ünyada dijitalleşme
trendiyle birlikte internet ve mobil kanalların
kullanım oranları artıyor. Akbank olarak biz
de “Direkt Bankacılık Kanallarımız” ile
mobiliteye ve hıza önem veren müşterilerimize ulaşıyor, kolayca kullanılabilen, istedikleri zaman istedikleri yerden
bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekleri, ellerinden düşmeyen bir mobil
bankacılık hizmeti vermeye olanak sağlıyoruz. Müşterilerimize ulaşabildiğimiz
tüm platformları, bu platformlara uygun
özellikteki uygulamalar ile desteklemeyi
planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de
müşterilerimizin farklı platformlarda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve bunu
yaparken kullanmaktan keyif alacakları
servisleri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.
“Akbank Direkt Mobil” 2 milyon kez indirildi
Bugün bankamızda yapılan tüm işlemlerin yüzde 75’i internet ve mobil gibi
Direkt Bankacılık Kanalları üzerinden
gerçekleşiyor. Önümüzdeki yıllarda bu
22 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Orkun Oğuz
Akbank Direkt
Bankacılıktan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
rakamın yüzde 90’lara ulaşmasını bekliyoruz.
Hayata geçtiği günden bu yana 2 milyon
kez indirilen “Akbank Direkt Mobil”in
dünyanın en önemli mobil ödülü olan
Global Mobile Awards’ın Akıllı Telefon
Uygulamaları kategorisinde birinci olması da bir tesadüf değil. Akbank Direkt Mobil, mobil dünyada rakiplerine
fark atan bir uygulama olarak uluslararası çapta ödüllendirildi. iOS, Android
ve Windows 8 işletim sistemlerine özel
tasarlanmış Akbank Direk uygulamasının öne çıkan özellikleri kullanıcı deneyiminin yüksek olması, kullanımının
pratik olması, tek şifreyle uygulamaya
giriş yapılabilmesi bu GSMA ödülünü
bize getirdi. Kullanıcılarımız uygulamamızı çok sevdiği ve güzel yorumlar
yaptığı için Akbank Direkt Mobil uygulamamız Apple Store, Windows Phone
Store gibi uygulama dükkanlarının da
“Harika Uygulamalar” listelerinde yer
alıyor. Teknolojiyi müşterilerimizin
hizmetine sunarken insan faktörünü
önemseyen vizyonumuzla Türkiye’de
ilk defa bu ödülü alan banka olarak
rakiplerimize örnek olmaya ve sektöre
yön vermeye devam edeceğiz. GSMA,
dünyanın en önde gelen şirketlerinin,
en seçkin uzmanların yakından takip ettiği dünyanın en önemli mobil etkinliği.
Mobil Dünya Kongresi’nin düzenlediği
Küresel Mobil ödüllerinden en değerlisi
olan akıllı telefon uygulamaları yarışında “dünyanın en iyisi” ödülünü almak
bizi gururlandırıyor. Teknolojiyi müşterilerimizin hizmetine sunarken insan
faktörünü önemseyen vizyonumuz ile
Türkiye’de ilk defa bu ödülü alan banka
olarak rakiplerimize örnek olmaya ve
sektöre yön vermeye devam edeceğiz.
“Akbank Direkt” ihtiyaca göre çeşitlendi
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik
en doğru hizmeti verebilmek ve onlara
en iyi kullanıcı deneyimini yaşatabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haziran ayında Akbank Direkt’i
yeniledik. Tablet arayüzüne benzeyen
tasarımıyla “Akbank Direkt” ile müşterilerimize daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyoruz. Temmuz ayında ise
“Akbank Direkt”i çeşitlendirdik ve iki
yeni arayüzü hayata geçirdik: Akbank
Direkt Plus ve “Akbank Direkt İşim.
Akbank Direkt Plus ile müşterilerimize
zengin yatırım seçenekleri ve görüntülü müşteri hizmetleri ile dijital bankacılıkta ayrıcalıklı bir hizmet sunuyoruz.
Akbank Direkt Plus’la müşterilerimiz,
“Canlı Destek ve Görüntülü Görüşme”
üzerinden ihtiyaç duydukları anda,
müşteri temsilcileri ile iletişim kurarak
destek alabiliyorlar. 444 25 25 Akbank
Telefon Şubesi’ni aradıklarında, müşteri temsilcisine aktarılırken önceliklendiriliyorlar. Ayrıca müşterilerimiz,
Akbank Direkt Plus’a özel avantajlı
mevduat oranlarından, zengin yatırım seçeneklerinden ve Akbank Direkt Plus’a özel marka ortaklıkları ve
kampanyalardan faydalanabiliyorlar.
Akbank Direkt İşim ise, iş ve kişisel hesaplarını tek bir ekranda takip etmek
isteyen müşterilerimizin işlemlerini
kolaylıkla tamamlayabildiği bir arayüz.
Bizim için çok önemli olan KOBİ’lerin
Akbank müşterileri, iBeacon
özelliği olan ATM’lere
telefonunu yaklaştırıp ATM’de
bir tuşuna basarak para çekme
işlemini tamamlayabilecek.
dijitalleşme sürecinde, Akbank Direkt
İşim’i hizmete sunarak bu süreçte destek oluyoruz. İş yeri sahibi müşterilerimiz, Akbank Direkt İşim’i kullanarak,
hem şirket hem de bireysel hesaplarını tek bir yerden takip edebiliyorlar.
Akbank Direkt İşim’de bulunan Nakit
Akışı desteğiyle, kullanıcılar gelir-gider
takibini kolaylıkla yapıp, bankadaki bilgiler üzerinden, gün bazlı olarak gelecek dönem tahmini bakiye hesaplaması
görüntüleyebiliyorlar. Ayrıca, “Ajanda”
ile müşterilerimiz hesaplarındaki tüm
nakit İşlemleri zamanları ile birlikte takip edebiliyorlar. Bankamız tarafından
eklenen hatırlatmaları görüntüleyebiliyor ve dilerlerse kendileri için önemli
hizmeti sunmak için çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Akbank Direkt’te müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve bunu yaparken kullanmaktan
keyif alacakları servisleri müşterilerimizle buluşturmak için çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Akbank Direkt Mobil
ile dünyada bir ilk olarak iBeacon teknolojisi ile “tek tuşla” ATM’den para
çekme olanağını müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Müşterilerimize
sunduğumuz yeni uygulamamız IBeacon ile ATM’den, kart veya kod kullanmadan, iPhone’larını ATM’ye yaklaştırarak para çekme imkanı sunuyoruz.
Başlangıçta, toplam 6 Akbank ATM’sinde kullanılmaya başlayan dünyanın ilk
olan tarih ve işlemleri de Ajanda’larına
kaydedebiliyorlar.
iBeacon ile ATM’den
hızlı para çekme dönemi!
Akbank Direkt Plus ve Akbank Direkt
İşim ile farklı müşterilerimiz ihtiyaçlarına en uygun hizmetten yararlanabiliyorlar. Direkt Bankacılık kanallarında
yaşanacak hızlı büyüme ve gelişmeyi
yapacağımız yatırımlarla destekleyerek,
müşterilerimize doğru zamanda doğru
iPhone ile iBeacon teknolojisi kullanarak para çekme uygulaması, zamanla
yaygınlaştırılacak. iBeacon teknolojisi
ile dünyada ilk kez para çekebilmek için
iPhone telefon sahibi müşterilerimizin
Apple Store’dan ücretsiz uygulamamızı
indirmeleri yeterli olacak. Sonrası çok
kolay; çünkü geliştirdiğimiz bu yeni
uygulama ile, Akbank müşterileri, iBeacon özelliği bulunan ATM’lerimizden
kartsız, referans kodsuz bir kaç saniye
içinde para çekebilecek. Apple’ın hizmete sunduğu yeni bir teknoloji olan
iBeacon, iOS7 işletim sistemi üzerinden, Konum Servislerinin kapsamını
genişletiyor ve konum belirlemek için
Bluetooth sinyali kullanıyor. Buna göre;
Akbank Direkt Mobil’de yer alacak iBeacon ile para çekme işlemini yapıp tutar
belirten Akbank müşterileri, iBeacon
özelliği olan ATM’lere telefonunu yaklaştırıp ATM’de 1 tuşuna basarak para
çekme işlemini tamamlayabilecek.
Firma Adı: AKBANK
web: www.akbank.com
t.: 444 25 25
0850 222 25 25
f.: www.facebook.com/Akbank
t.: twitter.com/Akbank
| 23
Clipkit Turkey
yeni teknolojilerle
büyüyor
Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde video reklamcılık faaliyetlerini geliştiren ve çeşitlendiren
clipkit, yeni projeleriyle markaların yanında yer almaya devam ediyor. Son olarak markaların TV’de başlayan
iletişiminin cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar gibi yeni teknolojilerle bölünmesine karşı harekete geçen
clipkit, bakın nasıl bir teknolojyi Türkiye’ye getirdi.
şten gelmişsiniz, yemeğinizi yemiş, yarın ki iş
planınızı yapmış, televizyonun başına kurulmuşsunuz ve en sevdiğiniz
dizi başlamış. Kendinizi diziye öylesine
kaptırıyorsunuz ki başkarakterle öfkeleniyor, heyecanlanıyor, hırslanıyorsunuz.
Fakat bir yandan da göz ucuyla telefonunuzun ekranına göz atmayı ihmal etmi-
İ
24 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
yorsunuz. Dizide tam gerilim yükseliyor,
heyecan artıyor derken bir reklam giriyor araya. İşte o anda gerçek dünyaya
dönüyorsunuz. Reklamlar başladığında
ilk tepkiniz ne oluyor peki? Bundan yaklaşık beş yıl öncesine dönersek bu soruya verilebilecek en popüler cevap “kanal
değiştirmek” olurdu. Günümüzde ise
en popüler cevap “ekran değiştirmek”.
Hangimiz televizyon karşısındayken
aynı zamanda bilgisayarımız, tabletimiz
veya cep telefonumuzla ilgilenmiyoruz
ki? Millward Brown 2014 AdReaction
araştırma sonuçları gösteriyor ki, akıllı
telefonlar ve laptoplar özellikle akşam
televizyon izlediğimiz saatlerde ikinci
ekranlar olarak hayatımıza dahil oluyor.
Dünyada televizyonla birlikte dijital cihazların kullanım oranı toplam sürenin
3’te 1’i kadar ve dünya ortalamasına ben-
zer bir şekilde Türkiye’de de izleyicilerin
yüzde 36’lık kısmı TV ile dijital cihazları
beraber kullanıyor.
Müjde! Artık kampanyalarınız
yarıda kalmayacak
Bu durum markalar açısından incelendiğinde hiç de olumlu bir tablo çıkmıyor
ortaya. Markalara bir an evvel değişen
kullanıcı davranışlarına adapte olmak
düşüyor. Peki, ama nasıl? İşte, tam da
bu noktada clipkit Turkey giriyor devreye. Bu teknolojiyle TV’de başlayan
kampanya iletişiminin yarıda kalmasını ve etkisini kaybetmesini önlediklerini belirterek sözlerine başlayan clipkit
Turkey Genel Müdürü Esra Erden Özkan, “TV’deki reklamların ardından
dijital mecradaki reklam yayınlarıyla
bütünleşik kampanya yönetimi gerçekleştirilerek kampanyanın TV’den dijita-
le devamlılığını sağlamış ve erişimini
arttırmış oluyoruz” diyor. Bunun için
Fransız TVTY şirketiyle beraber hareket
ettiklerini ifade eden Özkan, şirketin TV
yayınlarını 7/24 olarak takip eden ve
algılayan sisteminin clipkit Turkey ekibinin katkılarıyla markalar ve kampanyalarla eşleştiğini söylüyor.
İlk kampanya Turkcell’den
clipkit’in bu yeni teknolojisiyle ilk adımı atan marka ise Genç Turkcell oldu.
Genç Turkcell Medya Yöneticisi Aslı
Asyalı, “Genç Turkcell öncü olma kültürünü bu konuda da devam ettirdi ve
bu teknolojiyle video yayınlarını TV
reklamları ile senkronize ederek ilk
kampanyamızı gerçekleştirdik” diyerek başlıyor sözlerine. Türkiye reyting
sıralamasındaki ilk sekiz TV kanalı
üzerinden takip ettikleri Genç Turkcell
spotlarına paralel bir şekilde web’de ve
mobilde yayınlarını gerçekleştirdiklerini ve böylece kampanyanın offline erişimini dijital mecralar yardımıyla genişlettiklerini ifade eden Asyalı, “Hem TV
ile aynı anda diğer ekranları kullananları online olarak yakaladık, hem de TV
mecrasından uzaklaşmış kitleye online
mecra üzerinden erişmiş olduk” diyor.
Genç Turkcell Medya Yöneticisi Aslı
Asyalı ve Media Teamwork Kampanya
Sorumlusu Deniz Işık’ın önderliğinde
gerçekleşen kampanya bu sayede standart preroll video reklam yayınlarının
hedeflemesi dışında bir kitleye ulaştı ve
daha etkili, yüksek geri dönüşlü ve yüzde 50 performans artışı sağladı.
Firma Adı: Clipkit
Ajans Başkanı: Esra Erden Özkan
web: www.clipkit.com
f.: www.facebook.com/clipkitturkey
t.: twitter.com/clipkit_berlin
| 25
Medyanın geleceğine ve değişimine
bugünden hazır bir medya ajansı:
Maxus Türkiye
WPP bünyesindeki medya iletişimi ajanslarını aynı çatı altında
toplayan GroupM’e bağlı tam hizmet iletişim ajansı olan
Maxus Türkiye’nin çalışmalarını Maxus Türkiye Ajans Başkanı
Neslihan Olcay anlattı.
G
ünümüzde medya planlama uzmanlığı sadece kitlelere ulaşmak ve
mesaj iletmekten ibaret
değil. Tüketicilerle nasıl
sürdürülebilir bireysel bir ilişki kurabileceğimize odaklanmamız gerekiyor.
Mecralar dijitalleştikçe ölçümlenebilirlikleri ve hesap verilebilirlikleri de artıyor. Medya ajansları artık daha veriye
dayalı ve analitik yaklaşımlar kullanarak, reklamı davranışsal hedefleme ile
kişiselleştirebilecek ve doğrudan satışla
ilişkilendirilebilecek durumdalar. Satın alınan, sahip olunan ve kazanılan
medya perspektifinden bakarak, hizmet
verdiği markaların iletişim planlamasını tüketiciler tarafından kolayca erişilebilen, paylaşılabilen ve onları satın almaya yönlendirebilen entegre bir kurgu
ile yapabilen medya ajanslarına her zamankinden daha çok ihtiyacı var.
Değişimin artan hızını kucaklıyoruz
Tüketicilerin mecralar ve markalar ile
ilişkisinin hızla değiştiği bu medya ortamında Maxus Türkiye olarak çalışmalarımızı, değişimi kucaklama felsefemiz, müşteri değerlendirmelerinden
10 üzerinden 10 alma vizyonumuz ve
müşterilerimizin doğru tüketicilerle
sürdürülebilir ilişkiler kurmalarının
en iyi yollarını keşfederek markalarının büyümesini sağlama misyonumuz
doğrultusunda sürdürüyoruz. Maxus,
dünyanın en büyük iletişim hizmetleri
26 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
gruplarından biri olan WPP bünyesindeki medya iletişimi ajanslarını aynı çatı altında toplayan
GroupM’e bağlı bir tam hizmet
iletişim ajansı. Geleneksel mecra, dijital mecra ya da çizgiüstü ya da çizgialtı gibi ayrımlara
girmeden tüm iletişim kanalları için medya planlama ve satın
alma hizmeti veriyoruz.
Maxus’u diğer ajanslardan ayıran en önemli özelliği, büyük,
lider ve satınalma gücü yüksek
ajans modeli ile küçük, kişisel ve
hızlı hareket edebilen ajans modelinin ideal bir karışımı olması.
Değişimin artan hızını kucaklayan,
medyanın değişen ortamında hizmet
verdiğimiz markaların yolunu aydınlatmak için sürekli yeni teknikler
bulmaya odaklı, teknolojiye ve insan
kaynağımıza sürekli yatırım yapan bir
ajansız. Müşterilerimize ihtiyaçları
değiştikçe hızla yenilenebilen, esneyebilen ve ajansın tüm kademelerinden
yüksek ilgi gördükleri bir hizmet sunuyoruz. Bu nedenle de markalarının
büyüklüğünden bağımsız olarak terzi
işi çözümler görmeyi özleyen, üst düzey ilgi ve hızlı hareket edebilme becerisi isteyen, global ve lokal bilgi birikimine sahip, geleneksel mecraları
bildiği kadar dijitali de bilen, bununla
yetinmeyip bunları gerçek anlamda
entegre edebilen ve benzersiz bir satın alma gücüne sahip bir ajans arayan reklamverenler tarafından tercih
Neslihan Olcay
Maxus Türkiye Ajans Başkanı
“Müşterilerimize ihtiyaçları
değiştikçe hızla yenilenebilen,
esneyebilen ve ajansın tüm
kademelerinden yüksek
ilgi gördükleri bir hizmet
sunuyoruz.”
MAXSUS GEÇTİĞİMİZ 5 YILIN
EN HIZLI BÜYÜYEN MEDYA AJANSI
ediliyoruz. Gerek dünyada gerekse de
Türkiye’de sektörün çok üzerindeki
büyüme hızımız, GroupM’in satınalma gücünü, bilgi birikimini ve uzmanlık birimlerini, kendi hizmet anlayışımız ile harmanlayarak yarattığımız
bu yeni ajans modelinin işe yaradığını
gösteriyor.
“Relationship Media”
yaklaşımını benimsiyoruz
Maxus Türkiye, tutkulu, dinamik, işbirliklerinin değerine inanan ve girişimci
insanların biraraya geldiği bir ajans.
Birbirinden bağımsız çalışan departmanlar ve katı yapılar yerine, ihtiyaca
göre tasarlanan topluluklara, entegrasyona ve işbirliklerine değer veriyoruz.
Farklı deneyimlere sahip, kendilerine
ait uzmanlıkları ayrı ayrı uygulamak yerine, derinlemesine tüketici içgörülerini baz alan iletişim fikirlerini mecradan
bağımsız entegre bir platformda bütünleştirebilen bireylerden oluşan, aynı
soruya farklı perspektiflerden bakarak
en etkili çözümü geliştirebilen bir ekip
kurgumuz var.
Medya planlama disiplini ile daha tüketici odaklı ve veriye dayalı müşteri
ilişkileri pazarlamasını birleştiren
Relationship Media (İlişkisel Medya)
yaklaşımını benimsiyoruz. Veriyi demokratikleştiren bir ajansız. Tüm çalışanlarımızı birbirine bağlayan sosyal
ağımız iammaxus.com, farklı bakış açılarına gereksinim duyduğumuzda aklımıza takılan sorulara tüm dünyadan
yanıt alabilmemize, medya ortamındaki yeniliklere dair rapor ve analizlere
anında ulaşabilmemize imkan sağlıyor.
Iconoculture, emarketer ve Global
Web Index ile yaptığımız iş ortaklıkları
“Metalworks’ün tüm dünyada
yer alan beyingücünü kullanarak
müşterilerimizin iletişim
ihtiyaçlarına teknolojiyi
kullanarak çözümler üretiyoruz.”
sayesinde tüketici ve medya trendlerini
yakından takip edebiliyoruz. Ayrıca,
tüm dünyada Maxus ofislerinin kullanımına açılan DigiFaces kalitatif araştırma platformu da ekiplerimize ve
reklamverenlerimize tüketicilerle markalar arasındaki ilişkiler, tüketicilerin
motivasyonları ve davranışları konusunda değerli veriler sağlıyor. DigiFaces sayesinde markalarımızın hedef
de kullanılabiliyor. Türkçe’nin de dahil
olduğu 21 dilde kullanılabilen bu platforma mobilden de erişmek mümkün.
Böylelikle katılımcıların düşünce ve
deneyimlerini istedikleri an ve istedikleri yerden paylaşabilmeleri mümkün
hale geliyor.
Dünyada ilk ve tek olan teknoloji ve
AR-GE birimimiz Metalworks, yeni teknolojileri ve bunların tüketici ve medya
üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmemizi sağlıyor. Metalworks’ün tüm
dünyada yer alan beyingücünü kullanarak müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarına teknolojiyi kullanarak çözümler
üretiyoruz.
Özetle, Maxus Türkiye olarak medyanın
geleceğine ve değişimine bugünden hazırız ve bu değişimi kucaklıyoruz.
9
2
3
6
4
İLİŞKİ HARİTASI
5
7
1
8
10
ÇÖZÜMLEMEK
BELİRLEMEK
ÜRETMEK / YARATMAK
HAYATA GEÇİRMEK
kitlelerini temsil eden bireylerle online topluluklar oluşturuyor ve 1-2 haftalık bir süreyle bu tüketicilerin belli
temalardaki görüş ve düşüncelerini
bizimle paylaşması sağlıyoruz. Elde
edilen içgörüler, tüketicinin satın alma
yolculuğu, ihtiyaçları, motivasyonları
ve inançları konusundaki sorularımızı yanıtlayarak, Relationship Media
planlama sürecimizi besliyor ve yaratıcı iletişim stratejileri oluşturmamıza
ilham veriyor. Bu platform ayrıca kavram geliştirmesi, yaratıcı materyal değerlendirmesi ve benzeri konular için
Firma Adı: Maxus Turkey
Kategori: Dijital Medya Planlama Ajansları
Ajans Başkanı: Neslihan Olcay
web: www.maxusglobal.com.tr
t.: +90 (212) 282 83 41
e-posta: [email protected]
f.: www.facebook.com/maxusglobalmedia
t.: twitter.com/MaxusTurkey
| 27
Sadakat pazarlamasında
“360DRC” destek!
Bilindik sadakat kartı uygulamaları dönemi çoktan kapandı. Tüketicileri elde tutmak artık hiç de kolay değil. Sadakat
programları ise giderek önem kazanıyor. Kendi alanında 360 derece bakış açısıyla, firmaların tüm ihtiyaçlarını tek noktada
karşılayan ajanslar öne çıkıyor. “360DRC Marketing” de dünyadaki uygulamaları yakından takip ediyor ve Türkiye’deki müşteri
beklentilerine en uygun sadakat çözümlerini sunuyor. Ajans, Loyalty Magazine tarafından düzenlenen “The Loyalty Awards”
yarışmasında aldığı “Sadakat Programlarında En Başarılı İletişim Kullanımı” ödülüyle de dikkat çekiyor.
S
adakat Pazarlaması”nı nasıl tanımlıyorsunuz?
Türk Dil Kurumu “Sadakat” kelimesini “sağlam güçlü bağ” olarak tarif ediyor. Aileye
olan sadakatimiz, vatana olan sadakatimiz gibi, her şart ve koşulda kopmayacak bir bağ “sadakat bağı”. Ne yazık
ki pazarlamada kullandığımız “Müşteri
Sadakati” ise etimolojik anlamından çok
farklı. Günümüzde birbirine çok yakın
marka ve ürün teklifleri ile neredeyse
sınırsız alternatiflere sahip bir dünyada yaşıyoruz. Hal böyleyken koşulsuz
bir müşteri sadakatinden bahsetmek
tatlı bir rüyadan öteye gidemiyor. Akıllı firmalar ve markalar artık müşterinin
sürücü koltuğunda oturduğu bu çağda,
değerli müşteriyi elde tutabilmenin her
zamankinden farklı yaklaşımlar, çabalar
gerektirdiğinin bilincinde.
“
360DRC Marketing’in sadakat konusuna yaklaşımı nedir?
Biz müşterilerimize özel çaba alanında
devreye giriyoruz. “Müşteri Sadakat
Programları” çerçevesinde müşterileri
derinlemesine analiz ederek, ihtiyaçlarını anlayarak, kişiselleştirilmiş öneriler, fırsatlar ve özel kampanya kurgularıyla sadık ve kârlı müşteriler haline
getirmek için firmalara destek olmaya
çalışıyoruz. Daha önceleri, müşterilerin
sadece satın alımları ödüllendirilirken
artık farklı kavramlar da programlara
dâhil oldu. Şu an sadakat dünyasında
en popüler başlıklardan birisi “Engagement Loyalty”. Bunu, müşterilerin
sadece satın alımlarının ödüllendirildiği klasik müşteri sadakat kurgusunun
yanı sıra firma ve markaya ayırdıkları
zaman, ilgi ve paylaşılan bilginin de
28 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Özgür Şahin
360DRC Marketing
Managing Partner
ödüllendirildiği yeni bir karma yaklaşım olarak düşünebiliriz. Katmadeğeri
yüksek müşteriyi elde tutmanın giderek
zorlaştığı günümüz dünyasında, müş-
teri sadakat stratejileri artık firmaların
taleplerinden öte ihtiyaç haline dönüşmüş durumda.
360DRC Marketing bu konuda neler yapıyor peki?
360DRC Marketing’i; sadakat programları alanında 360 derece bakış açısı ile
firmaların tüm ihtiyacını tek noktada
sunan, dünyadaki uygulamaları takip
edip, Türkiye şartlarına göre hızla adapte eden, müşterilerinin öncelikleri doğrultusunda belirlenen hedeflerle çalışan,
hedef gerçekleşmelerini rakamlarla destekleyen, program sürecinde hizmet verdiği firmalara kârlı, bağlı, mutlu müşteriler kazandıran uzman pazarlama ajansı
olma vizyonu ile kurduk ve bu doğrultuda, her firmanın kendine özel dinamik-
360DRC Marketing,
Loyalty Magazine
tarafından organize
edilen “The Loyalty
Awards” yarışmasında
“Sadakat Programlarında
En Başarılı İletişim
Kullanımı” ödülünü aldı.
leri, hedefleri olduğu gerçeğiyle şablon
uygulamalar yerine firmalara özel stratejilerle kurgular hazırladık. Stratejileri
belirlemek adına detaylı araştırmalar
yaptırdık. Uzman analistlerimizle ham
datalardan doğru çıktılar üretmek üzere her gün binlerce satır veri üzerinde
çalıştık. Her projenin ihtiyaçlarına özel
teknoloji alt yapısı kurduk. Yaratıcı ve
dijital ekiplerimizle programlara özel
web siteleri hazırladık, filmler çektik, organizasyonlar düzenledik, oyunlar tasarladık. En doğru ödülleri en iyi fiyatlarla
en hızlı ve sorunsuz şekilde kazananlara
teslim edebilmek için tedarik zincir yönetimi platformları kurduk. Bu alt yapıyı
uzman lojistik, kargo partnerlerimize,
tedarikçilerimize entegre ettik. Tüm bu
çabanın sonunda da müşterilerimize ölçülebilir gerçek verilerle ne başardığımızı gösterdik. “Türkiye bize yetmez” dedik
ve merkezi Londra’da bulunan Loyalty
Magazine tarafından her yıl organize
edilen Avrupa, Asya ve Afrika’yı kapsayan “The Loyalty Awards” yarışmasına
ilk katılımımızda “Sadakat Programlarında En Başarılı İletişim Kullanımı”
ödülünü ülkemize getirdik.
Sizce Türkiye’deki markalar, sadakat pazarlamasını doğru bir şekilde kullanabiliyor mu?
Türkiye’de özellikle bankacılık ve finans
alanında dünya çapında başarılı örnekler olmasına rağmen genele baktığımızda bu iş henüz tam anlaşılmış değil. Pek
çok proje, “Rakipten geri kalmayalım,
biz de yapalım” denilerek hayata geçiriliyor. İhtiyaç analiz edilmeden, hedefler
tespit edilmeden yapıldığı için de çoğu
başarısız oluyor. Firmalarımızı doğru
yönlendirecek uzman pazarlama ajansları daha yeni yeni ortaya çıkıyor.
Yurtdışında nasıl yapılıyor peki?
Avrupa ve Amerika’da, Müşteri Sadakati pazarlaması büyük bir sektör olmuş
durumda. Sadece Londra’da sadakat
programları özelinde çalışan uzmanlaşmış onlarca ajans var. Sektöre özel aylık dergiler, kitaplar basılmış. Sadakat
programları özelinde ödül veren prestijli yarışmalar var. “Loyalty Marketing”
adı altında çok çeşitli sektörlerden firmaların ve global servis sağlayacıların
katıldığı fuarlar düzenleniyor. Sadakat
pazarlamasının ne kadar hayati bir
konu olduğunu gelişmiş dünya fark
etmiş durumda. Henüz Türkiye’de bu
alanda gidilecek çok yolumuz, yapacak
çok işimiz var.
Markalar, sadakat pazarlamasını
uyguladıklarında nasıl sonuçlar
elde ediyor?
Yeni müşteri kazanmanın maliyeti mevcut müşteriyi elde tutmanın maliyetinden kat be kat fazladır. Oranlar, yüzdeler değişir ama gerçek değişmez, kârlı
müşterileri elde tutmak değerlidir. Elbette sadakat programlarının nihai hedefi, kârlı müşterileri elde tutmak, daha
fazla satış yapmak ve kâr maksimizasyonu sağlamaktır. Doğru kurgulanan bir
sadakat programı bu amaca ulaşmanız
için birçok fırsat sunar.
En başta müşterinizi tanımanız için
size anlamlı datalar sağlar. Müşterinizi
tanımadan onlar için değerli, kişiselleştirilmiş teklifler sunmanız, bugünün
pazarlamasında karanlıkta yol bulmaya
benzer. Katma değeri yüksek ve değerli
müşterilerinizle, diğer müşterilerinizi ayırmanıza böylelikle katma değeri
yüksek müşterilerinizi daha fazla ödüllendirerek, hem sadakatlerini hem de
kârlılıklarını artırmanızı sağlar. Özel-
likle Kanal Sadakat Programları’nın en
büyük etkilerinden birisi, firmaları artık
fayda yerine bir hak ediş olarak görülen,
kemikleşen, fatura altı iskonto, bedelsiz ürün temini gibi fiyat savaşlarından
kurtarır. Yine Kanal Sadakat Programları daha kolay raf payı kazanmanıza,
tanzim teşhir uygulamaları yapmanıza
destek olur. Mevcut müşterilerin harcama bandını yükselterek satış artışı sağlamanıza yarar. Müşterileri daha kârlı
ürünlerinizi almaya, satmaya teşvik
eder. Markalarınızın, ürünlerinizin, firmanızın daha iyi tanınması için iletişim
imkânı yaratır. Müşterilerinizle bire bir
ilişki kurarak önce memnuniyetlerini
artırıp sonrasında da marka elçileri yaratmanıza destek olur. Firmaların bir
sadakat programına başlamadan önce
gerçekten ne istedikleri ve neye ihtiyaç
duyduklarını tespit etmesi çok önemlidir. İşte bu yüzden en baştan beri bahsettiğimiz bir strateji ve bu stratejiye
uygun planlanmış bir sadakat programı
tasarımı hazırlanması gerekir.
Firma Adı: 360DRC
Ajans Başkanı: Özgür Şahin
web: www.360drcpazarlama.com
t.: +90 (216) 510 12 52
e-posta: [email protected]
t.: twitter.com/360DRC
| 29
Video çözümlere
yeni bir soluk:
Tooplay
Reklamverenlere, ajanslara ve medya şirketlerine, programa dayalı video reklam çözümleri sunan Tooplay, Türkiye
pazarına hızlı bir giriş yaptı. Marka, müşterilerine birden fazla ekranda, kullanıcı davranışlarını anlamlandırarak
daha akıllı reklam kararları almalarını sağlıyor.
Teknoloji ve reklam çözümleri sağlayıcısı Tooplay, hızla büyüyen Türkiye pazarında faaliyetlerini başlattığını duyurdu.
Merkezi İstanbul’da bulunan Tooplay;
reklamverenlere, ajanslara ve medya
şirketlerine, programa dayalı video reklam çözümleri sunmakta ve böylece birden fazla ekranda, kullanıcı davranışlarını anlamlandırarak daha akıllı reklam
kararları almalarını sağlıyor. Dünyanın
en büyük global video reklam teknoloji
şirketlerinden biri olan Videology tarafından desteklenen Tooplay, alanında
en iyisi olan bu teknoloji sayesinde birinci ve üçüncü parti verilerini harmanlayarak analitik sonuçlar sunuyor. Bu
sayede reklamverenler ve medya ajansları, farklı platformlar arasında datalara
dayalı olarak, video reklam kampanyaları düzenleyebilecekler. Türkiye’deki
diğer reklam çözümlerinin aksine Tooplay; medya ajanslarının satın almasına,
yönetmesine, ölçümlemesine ve dijital
video ve TV reklamlarını otomatik olarak düzenlemelerine olanak sağlayan
tamamen programlanabilir efektif bir
platform sunuyor. İsterseniz Tooplay’in
neler yaptığına bir göz atalım:
RTB
Belirli bir anda siteyi ziyaret eden belli
bir kullanıcıya reklamını göstermek isteyen birçok reklamveren arasında bir
açık artırma platformunda gerçekleşir.
Platformda en iyi teklifi veren reklamverenin reklamı kullanıcıya gösterilir.
DSP
Çoklu parametreler ve veri kaynaklarına dayalı reklam alanında karar verme
yöntemlerini kullanarak medya satın
30 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
almasını kolaylaştıran görüntüleme
sisteminin teknoloji katmanıdır. Reklamverenler, DSP sayesinde anlık satın
almaları gerçekleştirirler.
SSP
Tooplay altyapısı uluslararası SSP platformları ile tam uyumluluktadır. SSP,
brokerlar gibi çalışan online reklam
platformudur. Yayıncıların envanterlerini ve ücretlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olurlar.
Video reklam satışı
Reklamverenler ile hedef kitlelerini en
uygun video içeriklerinde buluştururken, yayıncıların reklam envanterlerinin tamamının değerlendirebilmelerini
sağlıyoruz.
Kreatif çözümler
Kampanyalarımızda kullanılan krea-
tif materyallerin, maksimum erişim ve
performans yakalayabilmesi için kullanıcı dostu kreatif çözümler üretiyoruz.
Video reklam sunucusu
Reklamverenlerin ihtiyaçlarına göre
özelleştirilebilir hızlı ve esnek arayüzü ile
Türkiye’nin ilk video reklam sunucusunu
reklamverenlerin hizmetine sunuyoruz.
Firma Adı: TOOPLAY
Kategori: Video reklam
web: www.tooplay.com
t.: +90 (212) 280 73 33
e-posta: [email protected]
f.: www.facebook.com/TooplayTR
t.: twitter.com/TooplayTR
BUSE
on the
G
Türkiye’nin moda ve kişisel blog alanında
ilk mobil uygulaması olan Buse on the Go,
şimdi tüm dünyada iOS ve Android
işletim sistemli cihazlarda online!
Download on the
App Store
Get it on
DİJİTAL, SOSYAL MEDYA
VE MOBİL AJANSLAR
REHBERİ
41?29!
Alemşah Öztürk
Ajans Başkanı
[email protected]
www.41-29.com
+90 212 245 85 30-31
twitter.com/41_29
www.facebook.com/4129agency
Kategori
Dijital
Banner Ofisi
İzzet Arpacı
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 281 19 00
www.bannerofisi.com
www.facebook.com/BannerOfisi
twitter.com/bannerofisi
Kategori
Dijital
360plusmedia
Zehra Öney
Ajans Başkanı
[email protected]
www. 360plusmedia.com
+90 212 327 60 16
twitter.com/360plusmedia
www.facebook.com/360plusmedia
Kategori
Dijital
Base İletişim
Banu Erdi
Kurucu ve Yönetici Ortak
[email protected]
Sema Güvenç
Kurucu ve Yönetici Ortak
[email protected]
+90 212 352 92 62
www.baseiletisim.com
facebook.com/baseiletisim
twitter.com/baseiletisim
Kategori
Sosyal medya
0101
Özge Günaydın
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 282 64 00
www.0101.com.tr
www.facebook.
com/0101DigitalandSocial
twitter.com/0101digitals
Kategori
Sosyal medya
AdMingle
Arman Acar
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 223 23 90
www.admingle.com
www.facebook.com/AdMingle
twitter.com/ad_mingle
Kategori
İnternet ve mecra pazarlama
Alafortanfoni
Demir Çilingir
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 285 25 27
www.alafortanfoni.com
facebook.com/alafortanfoni
twitter.com/Alafortanfoni
Kategori
İnteraktif ve mobil
34 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Boomerang İstanbul
Çağıl Yüzer
Yönetici Ortak
[email protected]
+90 212 231 45 63
www.boomerangistanbul.com
www.facebook.com/boomerangistanbul
twitter.com/boomerangist
Kategori
Sosyal medya
Bono Digital
Canan Sanalan
[email protected]
www.bonadigital.com
+90 212 273 20 63
twitter.com/bonadigital
www.facebook.com/BonaDigital
Kategori
Dijital ve mobil pazarlama
Brandpark Digital
Tuna Pınar
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 282 72 74
www.brandpark-digital.com
www.facebook.com/brandparksocial
www.twitter.com/brandparksocial
Kategori
Dijital
Buzz 2.0 Digital
Devrim Altaylı
[email protected]
www.buzzinteraction.com
0 212 243 80 40
twitter.com/buzzinteraction
www.facebook.com/buzzinteraction
Kategori
Sosyal medya
Bumads
Haymi Behar
Hürriyet Dijital Pazarlama Çözümleri
Koordinatörü, Boomads Kurucu
Yöneticisi
[email protected]
+90 212 449 61 97
www.bumads.com.tr
www.facebook.com/Bumads
twitter.com/bumads
Kategori
İnternet mecra ve pazarlama
Cereyan
Alper Biçaco
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
+90 212 310 05 00
www.cereyan.com.tr
www.facebook.com/cereyan-medya
twitter.com/cereyanmedya
Kategori
Mobil planlama
Cohous
Uğur Tuncel
Yönetici Ortak
[email protected]
+90 212 296 21 65
www.cohous.com
www.facebook.com/Cohous
twitter.com/cohous
Kategori
İnteraktif ve mobil
Clockwork
Serkan Arı
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 275 10 84
www.clockwork.com.tr
www.facebook.com/clockworkagency
twitter.com/clockworkagency
Kategori
Dijital
Cool Shark
Barış Doğan
Genel Müdür
[email protected]
+90 212 324 26 65
www.coolshark.com
www.facebook.com/coolsharktr
twitter.com/coolsharktr
Kategori
İnternet mecra ve pazarlama
digiMucit
Hakan Genç
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 381 87 56
www.digimucit.com
www.facebook.com/digiMucitDigital
twitter.com/digiMucit
Kategori
Dijital ve sosyal medya
Krombera
Alper Afşin Özdemir
Kurucu Ortak & Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 215 58 85
www.krombera.com
www.facebook.com/krombera
twitter.com/krombera
Kategori
Dijital
Creasoup
Eray Endeş
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 216 478 42 00
www.creasoup.com
www.facebook.com/Creasoup
twitter.com/creasoup
Kategori
Dijital, sosyal medya ve mobil
Gri Creative
Onur Özdamar
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 216 450 02 30
www.gricreative.com
www.facebook.com/gricreative
twitter.com/gricreative
Kategori
Dijital
Limonsocial
Cem Uçan
Yönetici Ortak
[email protected]
+90 216 340 85 57
www.limonsocial.com
www.facebook.com/limonsocial
twitter.com/limonsocialtr
Kategori
Sosyal medya
D4D Digital
Murat Canbaz
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 291 54 76
www.d4d.com.tr
www.facebook.com/D4DDMC
twitter.com/d_4_d
Kategori
Dijital
Hiperaktif
Metin Karaşahin
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 216 335 52 52
www.hipersosyal.com
www.facebook.com/hipersosyal
twitter.com/hipersosyal
Kategori
Sosyal medya
Manifesto
Ozan Özkan
Ajans Başkanı
[email protected]
Selin Bozkurt
CEO
[email protected]
+90 212 352 91 91
www.manifestodijital.com
www.facebook.com/Manifesto.tc
Kategori
Dijital
DBİstanbul
Uğur Şeker
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 268 09 68
www.dbistanbul.com
www.facebook.com/clockworkagency
twitter.com/dijitalburo
Kategori
Dijital medya planlama
Katu
Ahmet Kıvanç Tanrıkulu
Yönetici Ortak
[email protected]
+90 212 366 02 30
www.katu.com.tr/
www.linkedin.com/company/katu
www.facebook.com/KATU
Kategori
Dijital iletişim ve mobil uygulama
DFİstanbul
Demet Kütükçü Safçı
Yönetici Ortak
[email protected]
+90 216 700 11 89
www.dfistanbul.com
www.facebook.com/dfistanbul
twitter.com/dfistanbul
Kategori
Sosyal medya
Karbonat
Cenk Gümüşçüoğlu
Ajans Başkanı
[email protected]
www.karbonat.com
+90 212 243 04 50
twitter.com/karbonat
www.facebook.com/karbonatistanbul
Kategori
Sosyal medya
Mavera İnteraktif
Önder İkiz
Kurucu Ortak
[email protected]
+90 212 233 55 39
www.maverainteraktif.com
www.facebook.com/maverainteraktif
twitter.com/maveracreative
Kategori
İnteraktif ve mobil
Maxus Global
Neslihan Olcay
CEO
[email protected]
+90 212 282 83 41
www.maxusglobal.com
www.facebook.com/maxusglobalmedia
twitter.com/MaxusTurkey
Kategori
Dijital medya planlama
| 35
Media Vodvil
Ahmet Ukşal
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 216 562 15 62
www.mediavodvil.com
www.facebook.com/MediaVodvil
twitter.com/MVodvil
Kategori
İnteraktif ve mobil
Pharos Digital
Emrah Salih Fakir
Genel Müdür
[email protected]
+90 212 285 09 20
www.pharos.com.tr/
www.facebook.com/PharosDigital
twitter.com/pharosdgtl
Kategori
Dijital
Promoqube
Korhan Kurt
Kurucu Ortak
[email protected]
+90 212 245 13 33
www.pharosmedia.com.tr
www.facebook.com/Promoqube
twitter.com/promoqube
Kategori
Sosyal medya
Mobilike
Volkan Biçer
Kurucu Ortak
+90 212 281 33 55
www.mobilike.com
twitter.com/themobilike
www.facebook.com/mobilike
Kategori
Mobil
Pixelplus Interactive
Giray Kavazoğlu
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 283 00 99
www.pixelplus.net
www.facebook.com/pixelplus
twitter.com/Pixelplus
Kategori
Dijital
Publik
Selçuk Büyükbayrak
Kurucu Ortak
+90 212 373 25 00
www.publik.com.tr
www.facebook.com/publiktr
twitter.com/PublikTR
Kategori
Dijital
Netbook Media
Emre Tümer
Yönetim Kurulu Üyesi
[email protected]
+90 212 324 00 60
www.netbookmedia.com
www.facebook.com/netbookmedia
Kategori
Medya planlama
Nexum
Filiz Behrendt
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 328 19 29
www.nexum.com.tr
www.facebook.com/nexumcreative
twitter.com/nexumcreative
Kategori
İnteraktif ve mobil
Nokta
Tümay Asena
CEO
[email protected]
+90 212 325 4738
www.izlesene.com
www.noktamedya.com
www.facebook.com/izlesene
twitter.com/izlesene
Kategori
İnternet mecra ve pazarlama
36 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Poligon Interactive
Alper Güçer
Proje Yönetmeni
[email protected]
+90 216 527 96 65
www.poligoninteractive.com
www.facebook.com/poligoninteractive
twitter.com/poligoninteract
Kategori
Dijital
Project House
Cüneyt Devrim
Yönetici Ortak
[email protected]
+90 212 328 06 00
www.ph.com.tr
www.facebook.com/projecthouseagency
twitter.com/projecthouse
Kategori
Dijital, medya planlama, mobil ve sosyal
medya
Positive
Caner ISTI
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 251 77 03
www.positive.com.tr
www.facebook.com/positive.social
twitter.com/positive_social
Kategori
Dijital
Publicis Modem
Elif Tözge
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 225 50 35
www.publicismodem.com.tr
www.facebook.com/PublicisModemTR
twitter.com/PublicisModemTR
Kategori
Dijital ve sosyal medya
Quisma
Oya Yaşayan
Genel Müdür
[email protected]
+90 212 270 78 86
www.quisma.com
www.facebook.com/QUISMA.
Performance.Marketing
twitter.com/quisma_uk
Kategori
Dijital
Rhino Runner
Arda Sayıner
Ajans Co-founder & CEO’su
[email protected]
+90 212 265 43 20
www.rhinorunner.com
www.facebook.com/rhinorunners
twitter.com/RhinoRunners
Kategori
Dijital
19.000.000.000
*
*2009-2013 yılları arasında online video reklamlarının izlenme sayısı.
TECHNOLOGY
VIDEO
SALES
NETWORK
www.clipkit.com.tr
/clipkitturkey
/clipkit_turkey
/clipkit.turkey
SesliHarfler
Özgür Karaçak
Ajans Başkanı
[email protected]
www.sesliharfler.com.tr
+90 212 224 73 30
twitter.com/SesliHarfler
www.facebook.com/SesliHarfler
Kategori
İnteraktif pazarlama
SGA İletişim
Elif Öztürk
Ajans EşBaşkanı
[email protected]
+90 216 317 10 33
www.sgailetisim.com
www.facebook.com/sgailetisim
twitter.com/sgailetisim
Kategori
Dijital
Vodaco Agency
Mehmet Subaşı
Ajans Başkanı
www.vodacoagency.com
+90 212 296 3390
twitter.com/vodacoagency
www.facebook.com/vodacoagency
Kategori
Dijital
Wanda Digital
Burak Günsev
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 276 87 87
www.wandadigital.com
www.facebook.com/wandadigital
twitter.com/wandadigital
Kategori
Dijital
Synergy İstanbul
Evren Kacar
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 240 82 04
www.synergyistanbul.com
www.facebook.com/synergyistanbul
twitter.com/synergyistanbul
Kategori
Dijital
Web Studio Digital
Taşkın Dönmez
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 216 450 02 72
www.ws.com.tr
www.facebook.com/
WebStudioDigitalAgency
twitter.com/webstudioagency
Kategori
Dijital
Turkline
Alp Gümüş
CEO
[email protected]
+90 212 270 90 99
www.turkline.com
www.facebook.com/turkline
twitter.com/turkline
Kategori
Dijital
Xuxu Digital
Yiğit Karakış
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 224 89 37 - 38
www.xuxudigital.com
www.facebook.com/XUXUsocial
twitter.com/xuxusocial
Kategori
Dijital
Voden Digital
M.Kurtuluş Eker
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 216 385 58 00
www.voden.com.tr
www.facebook.com/voden
twitter.com/vodenagency
Kategori
Dijital, sosyal medya ve mobil
Zadaca Digital
Cüneyt Devecigil
Ajans Başkanı
[email protected]
+90 212 231 06 43
www.zadaca.com
www.facebook.com/zadaca
twitter.com/zadaca
Kategori
Dijital
38 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Hedef Kitlenizi 12’den Vurun!
Hedefli
Tanıtım
Hedefli
Mailing
Banner
Reklamı
40 |
Marketing Türkiye IP Katalog 2014
Kariyer Dergi
Reklamı
Detaylı bilgi için: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
117
File Size
10 399 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content