close

Enter

Log in using OpenID

Proje Hesapları-I

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Proje Hesapları - I
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Ön Koşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
YY
PRH-1SH
1
Teori
Uygulama
Y. Kredi
AKTS
2
1
2,5
5
Türkçe
Zorunlu
Ön lisans
Yüz Yüze
Dersin Amacı
Proje hesapları - I dersinde, mekanik tesisatla ilgili genel tanım ve kavramları
öğretmek, bir binanın sıhhi tesisat projesinin nasıl hazırlandığını kavratmak, sıhhi
tesisat projelerinde kullanılan kat ve kolon şemalarının çizimini göstermek, temiz
ve pis su tesisat boru çaplarının hesaplamasını yapmayı kavratmak, tesisat
malzemelerinin bina içinde uygun yerleşimlerinin nasıl olması gerektiğini
açıklamak, tesisat kesitlerinin çizimlerini göstermek, cihazların yerleşimini, kolon
ve kiriş detay çizimlerini, temiz su tesisatı tasarımını, pis su tesisat boruları
tasarımını, sızdırmaz fosseptik yeri tasarımını, detayı ve çizimini, yağmur suyu
yerini, hesabı ve çizimini, yangın tesisatı tasarımı, hesabı ve çizimini, hidrofor
hesabının yapılması ve yazılmasını, sıhhi tesisat cihazlarının detay çizimlerini
yapılmasını, sıhhi tesisat proje raporlarının hazırlanmasını göstermek, öğretmek
ve kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenim
Kazanımları
•
•
•
•
•
Dersin İçeriği
Derste, bir binanın komple sıhhi tesisat proje hesaplamalarının yapılması,
projesinin çizilmesi ve detaylı raporunun hazırlaması uygulamalı olarak
öğretilecektir.
Temiz ve pis su tesisatı boru çaplarının hesaplamasını yapabilir.
Kat ve kolon şemalarını çizebilir.
Tesisat malzemelerinin bina içinde uygun yerleşimlerini yapabilir.
Temiz ve pis su tesisatı borularının tasarımını yapabilir.
Sıhhi tesisat cihazlarının detay çizimlerini yapabilir.
Katkı Düzeyi
2 3 4 5
S
ÖNLİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında temel bilgilere sahip olurlar ve Yapı Tesisat
Teknolojisi alanındaki temel kavramları tanımlayabilirler,
X
2
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için
gerekli olan verileri toplayarak problemleri bilimsel yöntemlerle çözebilirler, pratik
uygulamalar için gereken teorik bilgileri açıklayabilirler,
X
3
Yapı Tesisat Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma
arkadaşlarına, üstlerine, hizmet verdiği kişi ve gruplara anlatırken uygun yöntem ve
teknikler kullanabilirler ve takım çalışması yapabilirler,
4
5
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak
alanındaki güncel teknoloji ve araçların kullanımını öğrenebilirler ve öğrendiklerini
uygulayabilirler,
Öğrendikleri temel alan bilgileri ve becerileri ile Yapı Tesisat Teknolojisi alanında
kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları, teknik dokümanlar ve diğer ilgili
kaynaklarını kullanabilir, toplanan verileri analiz ederek yorumlayabilir ve
problemleri çözebilirler,
1
1
X
X
X
6
7
8
Yapı Tesisat Teknolojisi sistemleri, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz ederek,
sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler ve bu amaçla
kullanılması gerekli olan cihaz ve makineleri kullanabilirler,
X
Yapı Tesisat Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen
sorunlar için çözüm önerileri geliştirebilir, bireysel ve grup olarak sorumluluk
alabilirler,
Sorumluluğu altında çalışanların Yapı Tesisat Teknolojisi alanıyla ilgili
gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir ve gelişmelerini objektif olarak
değerlendirebilirler,
9
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında kazandığı temel bilgi ve beceriler ile kendi
kendine öğrenme becerisi kazanarak öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme,
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleyebilme ve kendini sürekli olarak yenileyerek alanındaki güncel teknoloji ile
üretilmiş makine teçhizat alet, avadanlık, cihaz ve araçları kullanabilme,
11
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında çalışan personelle, çalışma arkadaşlarıyla ve iş
nedeniyle iletişimde bulunduğu kişilerle sağlıklı ve etkili iletişim kurabilme,
12
Yapı Tesisat Teknolojisi alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ile
birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
X
X
X
X
X
Öğrendikleri Türkçe ve yabancı dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda düşüncelerini
13 ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle
paylaşabilirler,
Yapı Tesisat Teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve
sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olurlar,
Yapı Tesisat Teknolojisi ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma
15
bilgisi ve bilincine sahip olabilirler.
14
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
Yükleme Birimi Yöntemi.
2
Yükleme Birimi Yöntemi.
3
Musluk Birimi Yöntemi.
4
Pis Su Boru Çapları Hesabı.
5
Sıhhi Tesisat Proje Uygulaması.
6
Sıhhi Tesisat Proje Uygulaması.
7
Uygulamalı yarıyıl ara sınavı.
8-9
Yarıyıl ara sınavı.
10
Sıhhi Tesisat Proje Uygulaması.
11
Sıhhi Tesisat Proje Uygulaması.
12
Sıhhi Tesisat Proje Uygulaması.
13
Sıhhi Tesisat Proje Uygulaması.
14
Sıhhi Tesisat Proje Uygulaması.
15
Sıhhi Tesisat Proje Uygulaması.
16-17
Yarıyıl sonu sınavı.
2
X
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
1. Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları (M.M.O. Yayınları No : 260-2)
Yardımcı
Ders Kitabı
Sıhhi Tesisat Proje Hesapları Yardımcı Ders Kitabı
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Temrin Notu
1
16
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam İş Yükü
Ders saati
13
3
39
Sınıf dışı ders çalışması
10
3
30
Ödev
8
2
16
Ara sınav çalışması
4
3
12
Ara sınav
1
3
3
Yarıyıl sonu sınavı çalışması
4
3
12
Yarıyıl sonu sınavı
1
3
3
TOPLAM
121
AKTS
5
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content