close

Enter

Log in using OpenID

(Erzincan) Endemik Bitki Taksonları

embedDownload
PB–248
Ergan Dağı’nın (Erzincan) Endemik Bitki Taksonları
Mustafa Korkmaz, Zeynettin Alparslan, Nevzat Turgut, Veli İlhan
Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan,
[email protected]
Amaç: Bu çalışmada Erzincan sınırları içerisinde bulunan ve ülkemizin önemli bitki alanlarından
olan Munzur Dağları’nın kuzeydoğusunda bulunan Ergan Dağı’nın endemik bitkilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Endemik bitkiler bir ülkenin biyolojik zenginliklerinin başında
gelmektedir. Bu bakımdan endemik bitkilerimizi iyi tanımak ve yok olma tehlikesi yüksek olanlar
için koruma tebdirleri almak nesillerinin devamı için çok önemlidir.
Gereçler ve Yöntemler: Bitki numuneleri, 2011 yılının Nisan‑Ağustos ayları arasındaki vejetasyon
dönemlerinde Ergan Dağı’ndan toplanmıştır. Dağın farklı lokalitelerine ait değişik habitatlardan
toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine göre preslenerek kurutulmuştur. Daha sonra “Flora
of Turkey’’adlı eserlerden yararlanılarak örneklerin familya, cins ve tür adları teşhis edilmiştir.
Ayrıca bu bitkilerin tamamı TÜBİVES (Türkiye bitkileri veri tabanı sistemi)’den kontrol edilmiştir.
Herbaryum kartonlarına yapıştırılan ve etiketlenen örnekler, kurulum aşamasında olan Erzincan
Üniversitesi Herbaryumu’da muhafaza altına alınmıştır. Bitkilerin tehlike kategorileri Türkiye
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan yararlanarak belirlenmiştir.
Bulgular: Erzincan’nın yaklaşık 7 km güneyinde, Tunceli ve Erzincan arasında yer alan Ergan
Dağı, B7 karesinde bulunmakta ve İran-Turan fitocoğrafik bölgesi içerisinde yer almaktadır.
Alanda yapılan çalışma sonucunda 20 familyaya bağlı 49 cinse ait 71 endemik bitki taksonu tespit
edilmiştir. Endemik türler açısından en zengin familya 14 türle temsil edilen Asteraceae, en zengin
cins ise 6 türü bulunan Astragalus cinsidir. Bu bitkilerin 4 tanesi EN, 3 tanesi VU, 2 tanesi DD, 60
tanesi LR kategorisinde olup bunların 50 tanesi (lc), 6 tanesi (nt), 4 tanesi (cd) alt kategorilerinde
yer almaktadır.
Sonuç ve Tartışma: Erzincan ilinde floristik anlamda çok az çalışma vardır. Bu çalışma sonucunda
alanda endemik olarak 71 takson belirlenmiştir. Endemik takson sayısı bakımından ilk üç familyanın
sırasıyla Asteraceae, Fabaceae ve Lamiaceae olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada türlerin mevcut
tehlike kategorileri de verilmiştir. Bitkilerin genellikle İran-Turan fitocoğrafya bölgesi elementi
olduğu tesbit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Ergan Dağı, Endemik bitkiler, Tehlike kategorileri
Teşekkür: Bu çalışmayı TRA1/10/TTS/01-016 no.lu proje ile finansal olarak destekleyen DPT/
KUDAKA başkanlığına teşekkür ederiz.
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
655
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
283 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content