close

Enter

Log in using OpenID

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AD SOYAD KATILDIĞI KURUM

embedDownload
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
AD SOYAD
KATILDIĞI KURUM
Adem POLAT
Kafkas Üniversitesi
Alper BAHTİYAROĞLU
Kafkas Üniversitesi
Azer YAVUZ
Kafkas Üniversitesi
Duygu BETER
Ebru ÇETİN
Ardahan Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Elif KÖSE
Ardahan Üniversitesi
Ferhat ÇİFTÇİ
Güven ARIKLI
Muş Alparslan Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Kayhan İNAN
Gazi Üniversitesi
Kübra CESUR
La Ormotsadze
Ardahan Üniversitesi
Ivane Javakhishvili Tbilisi
Üniversity
Muş Alparslan Üniversitesi
Mehmet ABUKAN
Muhammed ÇİTGEZ
Kafkas Üniversitesi
Nazmiye ÖZTÜRK ÇALAR
Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi
Nilüfer AKA
Ardahan Üniversitesi
Osman TÜRK
Girne Amerikan Üniversitesi
Serdal IŞIKTAŞ
Girne Amerikan Üniversitesi
Yavuz SİNAN ULU
Ardahan Üniversitesi
BİLDİRİ BAŞLIĞI
Totaliter Komünist Devlet
Modelinin Başarısızlığı Olarak
Ölüm Hükmü Romanında Siyasal
Nesneleştirme ve Üretim
Anarşizmi
Bahtiyar Vahabzade’nin Gara
Saçlar, Ağ Saçlar Şiiri Üzerine Bir
Söylem Çözümlemesi
Fichte’nin Tarih Algısının Alman
Ulusuna Söylevleri Bağlamında
Âşık Şenlik’in Şiirinde Ben
Öznesinden Biz Bilincine
Şehriyarın Şiirinde Anne
L. Denisenko’nun “Böyle Bir
Kars” Adlı Eserinde Rusların
Yaşadığı Kars
Şehriyarın Şiirinde Milli Değerler
Tolstoy’un Hacı Murat Romanında
İnsan ve Mekân İlişkisi
İmparatorlukların Çöküş Romanı:
Kurt Seyit ve Shura
Dil Öğretimi Bağlamında Temel
Bir Eser Olan Aleksey
Çernyayevski’nin “Vatan Dili”
Kitabı Üzerine Bir İnceleme
Muhammed Hüseyin Şehriyâr’da
Aşk ve Sevginin Tipolojisi
Semantic Changes Of English
Words From Shakespearse To
Modern English
Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın
Şiirlerinde Türk Şairlere
Göndermeler
Şehriyar’ın Şiirlerinde Sözcük
Sıklığı Bağlamında “Dağ”
Kavramı
XIX. Yüzyıl Gürcü Edebiyatı'nda
Milli Uyanış ve İlia Çavçavadze
Şota Rustaveli’nin “Kaplan Postlu
Şövalye” Adlı Eserinin Réne
Girard’ın “Üçgen Arzu Modeli”
Çerçevesinde İncelenmesi
Şehriyar’ın Şiirlerinde Türk Dili
Edebiyatı Tesirlerine Dair Tespitler
Şehriyar’ın Türkçe Divanı Olan
Haydar Baba’ya Selam Şiiri’nin
Türkçe Deyim ve Atasözleri
Üzerine Bir Değerlendirme
Kafkas Coğrafyasını Samed
Vurgun’un Şiirlerinden Okumak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content