close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Program - Ardahan Üniversitesi

embedDownload
KAFKASYA’YA
GENÇ
BAKIŞLAR II
Doğumunun 108. Yılında Muhammet Hüseyin Şehriyar
ve
Kafkasya Edebiyatları
Uluslararası Lisansüstü Öğrencileri Sempozyumu
Tebriz Üniversitesi
İnsani Bilimler Fakültesi
Konferans Salonu
15-17 Eylül, 2014
Tebriz - İRAN
KAFKASYA’YA GENÇ BAKIŞLAR II
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Turan Karataş
Atatürk Kültür Merkezi Bşk.
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Ardahan Üniversitesi Rektörü - KÜNİB Başkanı
Prof. Dr. Mohammadreza Pour Mohammadi
Tebriz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Gürkan Doğan
Ardahan Üniversitesi Rektör Yrd.
Prof. Dr. Orhan Söylemez
Ardahan Üniversitesi Rektör Yrd.
Prof. Dr. Mohammad Moghaddam Vahed
Tebriz Üniversitesi Rektör Yrd.
Prof. Dr. Mohammad Taghi A'lami
Tebriz Üniversitesi Rekör Yrd.
Prof. Dr. Hossein İmamalipour
Tebriz Üniversitesi Rektör Yrd.
Prof. Dr. Hamidreza Ghassemzadeh
Tebriz Üniversitesi Rektör Yrd.
Prof. Dr. Mohmmadreza Hosseinzadeh
Tebriz Üniversitesi Rektör Yrd.
Prof. Dr. Ghadir Golkarian
Ardahan Üni. Öğr. Üyesi & KÜNİB İran Koord.
Prof. Dr. Roin Kavrelishvili
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mitat Durmuş
Ardahan Üni. İBEF Dekan Yrd.
Yrd. Doç. Dr. Kutay Üstün
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mohammad Moghaddam Vahed
Prof. Dr. Farahmand Farrokhi
Prof. Dr. Mohammad Mehdipor
Prof. Dr. Ahmad Farshbafıan
Prof. Dr. Ebrahim Eghbalı
Prof. Dr. Gürkan Doğan
Prof. Dr. Orhan Söylemez
Prof. Dr. Gülşen Seyhan
Prof. Dr. Roin Kavrelishvili
Prof. Dr. Ghadir Golkarıan
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun
Prof. Dr. Nihat Öztoprak
Prof. Dr. Sami Özcan
Prof. Dr. Celil Naghiyev
Prof. Dr. Emel Kefeli
Prof. Dr. Funda Toprak
Prof. Dr. Fuat Bozkurt
Prof. Dr. Sadık Ülker
Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak
Doç. Dr. Ülkü Eliuz
Doç. Dr. Hossein Sabouri
KAFKASYA’YA GENÇ BAKIŞLAR II
Sekreterya
Doç. Dr. Hossein Sabouri
Dr. Sahebali Bolandnazar
Öğr. Gör. Arif Cem Topuz
Öğr. Gör. Chinara Sasykulova
Arş. Gör. Fatih Ege
Arş. Gör. Volkan Özkan
Arş. Gör. Şeyma Karaca
Grafiker Sezer Aydın
Zülfikar Hemmati
Fatih Kartal
Said Peymanfar
Jafar Pour Salehi
Dadashzadeh Amiri
KAFKASYA’YA GENÇ BAKIŞLAR II
Doğumunun 108. Yılında Muhammet Hüseyin Şehriyar
ve
Kafkasya Edebiyatları
Uluslararası Lisansüstü Öğrencileri Sempozyumu
08:30
10:00
15 Eylül 2014, Pazartesi
Açış Konuşmaları
Kuran-ı Kerim Telaveti ve İran İslam Cum. Milli Marşı
Prof. Dr. Ghadir Golkarian
Doç. Dr. Hossein Sabouri
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Prof. Dr. Mohammadreza Pour Mohammadi
Prof. Dr. Turan Karataş
Dr. İsmail Jabbarzadeh
10:15
10:40
Çay-Kahve Arası
10:40
12:00
Açılış Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Turan Karataş
Prof. Dr. Mohammadreza Pour Mohammadi
Ahmet Harid Fedai
“Şeyh Sa’dî’ye Âid Pend-nâme’nin Kıbrıs Tercümesi”
Dr. Aliasgar Sherdoust
“Şehriyar’ın Sanatsal ve Edebi Kişiliği, Yönü ve Eseri”
Prof. Dr. Necati Demir
“Türk- Fars Dil, Edebiyat ve Kültür İlişkisine Genel Bir Bakış”
Prof. Dr. Mehri Bagherı .......
KAFKASYA’YA GENÇ BAKIŞLAR II
12:30
Öğle Yemeği
15:00
16:40
I.Oturum
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Prof. Dr. Ghadir Golkarian
Elif Köse
“Şehriyar’ın Şiirinde Milli Değerler”
Meriam Jalalı
“Şehriyar’ın Şiirlerini Nostalojik Yönden Değerlendirmek”
Osman Türk
“Şehriyar’ın Şiirlerinde Türk Dili Edebiyatı Tesirlerine Dair Tespitler”
Hossein Khoshbaten
“Şehriyar Şiirinde Gizli Dil”
Mehmet Abukan
“M. H. Şehriyar’ın Şiirinde Türk Şairlere Göndermeler”
16:40
17:00
Çay-Kahve Arası
17:00
18:40
II.Oturum
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İsmail Hakkı Yılmaz
Prof. Dr. Mohammad Moghaddam Vahed
Kübra Cesur
“M. H. Şehriyar’da Aşk ve Sevginin Tipolojisi”
Duygu Beter
“Şehriyar’ın Şiirinde Anne Kavramı”
Musa Kazemzadeh
“Şehriyar’ın Şiirlerinde Sosyo-Kültürel Düşünceler”
Muhammed Çitgez
“Şehriyar’ın Şiirlerinde Sözcük Sıklığı Bağlamında Dağ Kavramı”
Ebrahim Gheble Arbatan“Şehriyar’ın Şiirlerinde Sosyal ve Toplumsal Değerler”
19:00
Akşam Yemeği - Kültürel Etkinlik
16 Eylül 2014, Salı
08:30
10:10
III.Oturum
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Gürkan Doğan
Prof. Dr. Mohammad Taghi A'lami
Robabeh Chenar
“Leyla ve Mecnun Manzuması ile Şehriyar’ın Şiirlerinde Aşık ve
Mâşuk Kavramı Karşılaştırması”
Sarina Bayatı
“İran ve Ermenistan Tiyatro Metinlerindeki Mitolojik Objelerin
Değerlendirilmesi”
Alper Bahtıyaroğlu
“Bahtiyar Vahabzade’nin (Gara Saçlar, Ağ Saçlar) Şiiri Üzerine
Bir Söylem Çözülmesi”
Cavid Mövsümlü
“Bahtiyar Vahabzade’nin –Gülüstan- Divanında Azerbaycan’ın
Yakın Çağ Tarihi Edebi Dilde İfadesi”
Azer Yavuz
“Fichte’nin Tarih Algısının Alman Ulusuna Söylevleri Bağlamında
Aşık Şenlik’in Şiirinde (ben) Öznesinden (biz) Bilincine”
10:10
10:30
Çay-Kahve Arası
10:30
12:10
IV.Oturum
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hossein İmamalipour
Prof. Dr. Roin Kavrelishvili
Azam Jamal Ghashtı
“Hazer Denizi Kıyısındaki Türkülerin Doğuşunu İnceleme ve Yorumlama”
Nilüfer Aka
“Şota Rustaveli’nin -Kaplan Postlu Şovalye- Adlı Eserinin Réne
Girard’ın -Üçgen Arzu Modeli- Çerçevesinde İncelenmesi”
Shota Ivanıdze
“Friendship as a Basis of Relationship Between the Two Main Heroes
of The Knight in The Panter Skin”
Gela Guniava
“Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun –Yaban- ve Ilia Çavçavadze’nin
-Otaraşvili’nin Dulu- Adlı Romanlarının Sosyal Tabakalar Arasındaki
Kırılma Bakımından Karşılaştırılması”
Ia Ormotsadze
“Shakespeare’s Idioms and Phrases in Modern English”
KAFKASYA’YA GENÇ BAKIŞLAR II
13:00
Öğle Yemeği
17:00
18:40
V.Oturum
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İrfan Aslan
Prof. Dr. Hamidreza Ghassemzadeh
Nurzhamal Ermekbaeva “Parmak Çocuk Adlı Masalında Yutulup - Kusulma Motifi”
Mariam Kıanı Pour
“Devletabadi’nin “Kelider” Romanındanki Asıl Kadın Karakteri”
Gholamreza Esfahanı
“Sadık Hedayet Eserlerinde Çeşitli İroniler”
Rasim Memmedov
“Kafkasların Acılı Topluluğu Ahıskalıların Sürgün Yıllarında
Söyledikleri Sözlü Kültür Ürünleri”
Fatemeh Sukut Jahromı “Neden Yazmak Gerek? Yazılı Edebiyatta Çok Mazmunluluk Konusu”
19:00
Akşam Yemeği
17 Eylül 2014, Çarşamba
08:30
10:10
VI.Oturum
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sami Özcan
Prof. Dr. Mohmmadreza Hosseinzadeh
Ebru Çetin
“L. Denisenko’nun -Böyle Bir Kars- Adlı Eserinde Rusların Yaşadığı Kars”
Ferhat Çiftçi
“Tolstoy’un –Hacı Murat- Romanında İnsan ve Mekan İlişkisi”
Güven Arıklı
“İmparatorlukların Çöküşü Romanı: Kurt Seyit ve Şura”
Yavuz Sinan Ulu
“Kafkas Coğrafiyasını Samet Vurgun’un Şiirlerinden Okumak”
Adem Polat
“Totaliter Komünist Devlet Modelinin Başarısızlığı Olarak (ölüm Hükmü)
Romanında Siyasal Nesneleştirme ve Üretim Anarşizmi”
10:10
10:30
Çay-Kahve Arası
10:30
Değerlendirme Oturum
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Turan Karataş
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Prof. Dr. Mohammadreza Pour Mohammadi
12:00
Plaket ve Ödül Töreni
12:30
Öğle Yemeği
14:00
Tebriz Gezisi
KAFKASYA’YA GENÇ BAKIŞLAR II
Not:
KAFKASYA’YA GENÇ BAKIŞLAR II
“Burası sevgililerine canını feda eden;
misafirin ayakkabı tozunu gözüne sürme yapan Tebriz’dir.”
M. H ŞEHRİYAR
https://www.ardahan.edu.tr/kunib_sempozyum/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
4 665 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content