close

Enter

Log in using OpenID

(CİK KATİP)Aday Tespit Listesi 16.03.2015

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Deniz ERGEÇ
2.
Doğum Tarihi: 13.06.1977
3.
Unvanı: Dr.
4.
İletişim Bilgileri: [email protected]
0 506 293 13 08
5.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
6.
7.
Alan
Biyoloji
Biyoloji
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Üniversite
ODTÜ
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıl
1999
2002
2009
Akademik Geçmiş:
2001-2009
Araştırma Görevlisi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dalı
2009-2010
Öğretim Görevlisi, Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
2010-2011
Yardımcı Doçent, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü
Tezler:
Doktora Tezi: “Mitokondriyal DNA Mutasyonlarının Mesanenin Yüzeyel Transizyonel Hücreli
Karsinomu ile İlişkisinin Araştırılması”, 2009. Danışman: Yrd.Doç.Dr.İlter Güney
Yüksek Lisans Tezi: “İnsan Y Kromozomu Mikrodelesyonlarının Sperm Morfolojisi ile İlişkisi”,
2002. Danışman: Prof.Dr.Ahmet Zehir
8.
Yayınlar
8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Kiraç D., Guney A.İ.,Akcay T., Guran T., Ulucan K., Turan S., Ergec D., Koc G., Eren F., Kaspar
E.Ç., Bereket A.: The frequency and the effects of 21 hydroxylase gene defects in congenital
adrenal hyperplasia patients. Annals of Human Genetics. Article in Press.

Ulucan K., Akçay A., Aksoy B., Boyraz M., Kıraç D., Ergeç D., Taşkın N., Özçelebiler Ö., Konuk
M., Akçay T., Guney A.İ.: Coding Regions of MSX1 do not Contribute to Non-SyndromeCleft Lip
With/Without Palate in Turkish Patients. Int J Clin Pediatr. 2014; 3(1): 12-15.

Guney A.İ., Ergeç D., Kiraç D., Ozturhan H., Caner M., Koç G., Kaspar C., Ulucan K., Ağırbaşlı
M.: Effect of ACE polymorphisms and other risk factors on the severity of coronary artery
disease. Genet. Mol. Res. 2013 Sep; 12(4): 6895-6906.

Güney A.İ., Ergeç D., Tavukçu H.H., Koç G., Kıraç D., Ulucan K., Javadova D., Türkeri L.:
Detection of Mitochondrial DNA Mutations in Nonmuscle Invasive Bladder Cancer. Genet Test
Mol Biomarkers. 2012 Jul;16(7):672-8.

Güney AI, Javadova D, Kırac D, Ulucan K, Koc G, Ergec D, Tavukcu H, Tarcan T.: Detection of
Y chromosome microdeletions and mitochondrial DNA mutations in male infertility patients.
Genet Mol Res. 2012 Apr 27;11(2):1039-48.

Agirbasli M, Guney AI, Ozturhan HS, Agirbasli D, Ulucan K, Sevinc D, Kirac D, Ryckman KK,
Williams SM.: Multifactor dimensionality reduction analysis of MTHFR, PAI-1, ACE, PON1, and
1
eNOS gene polymorphisms in patients with early onset coronary artery disease.
Cardiovasc Prev Rehabil. 2011 Dec;18(6):803-9. Epub 2011 Feb 22.
Eur J
8.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Koç G., Ulucan K., Kiraç D., Ergeç D., Tarcan T., Güney İ.: “Molecular and cytogenetic
evaluation of Y chromosome in spontaneous abortion cases” JCellMolBiol., 7(2) & 8(1): 45-52,
2010 .

Caner M., Bircan R., Sevinç D., Benli F., Güney İ., Kurtoglu N.: "MTHFR, prothrombin and
Factor V gene variants in Turkish patients with coronary artery stenosis", Genet. Mol. Biol., 31:4
(2008).

Öztürk G., Akbulut G., Afrasyap L., Sevinç D.: “Effect of melatonin treatment on liver and
thymus zinc levels in young and middle-aged rats”, The Journal of Trace Elements in
Experimental Medicine, 17 (2004): 75-80.
8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler

T. Avcilar, D. Kirac, D. Ergec, G. Koc, K. Ulucan, Z. Kaya, E. C. Kaspar, L. Turkeri, A.I.Guney.:
Detection of p53 gene mutations and ATPase6, Cytb, ND1 and D310 mtDNA mutations in
bladder carcinomas. European Journal of Human Genetics 21(Supp. 2), 271, 2013.

Kirac D, Ulucan K, Ergec D, Guran T, Akçay T, Koç G, Kaspar E.C, Bereket A, İsbir T, Guney
AI.: “Whole CYP21A2 gene analysis of congenital adrenal hyperplasia patients due to 21hydroxylase deficiency” European Human Genetics Conference, Nürnberg, Germany, June 23 26, 2012.

Güney AI, Akçay T, Kıraç D, Ergeç D, Ersoy B, Çelebiler Ö, Koç G, Ulucan K.: “MSX1 gene, as
a candidate gene, is not a risk factor for nonsyndromic cleft lip and palate formation in Turkish
population” European Human Genetics Conference, Amsterdam, Netherland, May 28-31 2011.

K. Ulucan, F. Çiloğlu, C. Sesal, D. Ergeç, D. Kıraç, İ. Şahin, E. Suel, A.İ. Güney. ACTN3 gene
R577X polymorphism in Turkish sprint/power athletes. Mediterranean Medical Genetics
Meeting, Ankara, Turkey, June 28-July 1, 2009.

Ergeç D, Tavukçu H, Özyürek M, Koç G, Javadova D, Ulucan K, Kıraç D, Türkeri L,
Güney İ.: " Investigation of the relationship between mitochondrial DNA and transitional cell
carcinoma of the bladder" European Human Genetics Conference, Vienna, Austria, May 23-26,
2009.

Kıraç D, Ulucan K, Ergeç D, Güran T, Akçay T, Eren F, Koç G, Javadova D, Kaspar E, Özden
İ, Bereket A, Güney İ.: The frequency of 21 hydroxylase gene defects, phenotypic effects and
other molecular mechanisms in congenital adrenal hyperplasia patients in turkish population"
European Human Genetics Conference, Vienna, Austria, May 23-26, 2009.

Javadova D, Koç G, Ulucan K, Ergeç D, Ergunsu S, Özyürek M, Kıraç D, Tavukçu H, Tarcan
T, Güney İ.:" The relationship between sperm mtDNA mutations, sperm parameters and genetic
testing results in male infertility" European Human Genetics Conference, Vienna, Austria, May
23-26, 2009.

Ulucan K, Kıraç D, Akçay T, Javadova D, Koç G, Ergeç D, Güney İ.:" Infant C677T genotype of
the MTHFR gene as a risk factor non-syndromic cleft lip with/ without palate" European Human
Genetics Conference, Vienna, Austria, May 23-26, 2009.

Agirbasli M, Ozturhan HS, Ulucan K, Agirbasli D, Sevinc D, Ryckman K, Williams SM, Guney
AI.: “Interaction among MTHFR, PAI-1, ACE, PON and e-NOS gene polymorphisms can predict
2
the presence and severity of early onset coronary artery disease” American College of
Cardiology Meeting, Orlanda, USA, March 29-31, 2009.

Kasımay O, Sevinç D, Iseri S.O, Ulucan K, Unal M, Güney A.İ, Kurtel H.: “Skeletal Muscle
Gene ACTN3 and Physical Performance” European Human Genetics Conference, Barcelona,
Spain, May 31-June 3, 2008.

Ulucan K, Ozturhan H.S, Sevinç D, Ağırbaşlı D, Kıraç D, Javadova D, Ağırbaşlı M, Güney A.İ.:
“Frequency, significance and association of ACE I/D and MTHFR C677T gene polymorphisms
in Turkish patients with early onset coronary artery disease” European Human Genetics
Conference, Barcelona, Spain, May 31-June 3, 2008.

Sevinç D., Özkaynakçı, A.E., Özkara Ç., Uzan M., Koçer A., Aker R., Özyurt H., Güney İ., Onat
th
F.: “CYP2C9 Polymorphism in Patients on Phenytoin Therapy”, 26 International Epilepsy
Congress, Paris, France, 28 August- 1 September, 2005.

Özkaynakçı, A.E., Güney İ., Özkara Ç., Sevinç D., Koçer A., Aker R., Onat F., Özyurt H.:
“CYP2C9 Polymorphism in Turkish Epileptic Patients”, European Human Genetics Conference,
Munich, Germany, May 7-10, 2005.

Caner Ş.M., Bircan, R., Sevinç D., Kurtoğlu N., Aksungar F., Güney İ.: “Genetic Predisposition
to Coronary Artery Disease in Turkish Population- Preliminary Findings”, European Human
Genetics Conference, Munich, Germany, June 12-15, 2004.
8.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 Sevinç D., Zehir A., Biricik A., Sertyel S., Kahraman S., Güney İ.: “The Relation between
Human Y Chromosome Microdeletions and Sperm Morphology”, Marmara Medical Journal,15
(2002): 227-232.
 Ersoy B., Ulucan K., Akçay T, Kıraç D, Ergeç D., Koç G, Çelebiler Ö., Güney İ.: “Türk
popülasyonunda izole dudak-damak yarıkları ile MSX1 geni arasındaki ilişki”, Turk Plast Surg,
18(3) 2010: Ek.
8.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Guney AI, Ergec D, Kıraç D, Özturhan H, Caner M, Ulucan K, Koç G, Kaspar EÇ, Ağırbaşlı
M.: “ACE Polimorfizmleri ve diğer risk faktörlerinin koroner arter hastalıklarının oluşumuna
th
etkisi” 10 National Medical Genetics Conference, Bursa, Turkey, December 19-23, 2012.

Ergeç D, Tavukçu H, Özyürek M, Koç G, Javadova D, Ulucan K, Kıraç D, Türkeri L,
th
Güney İ.: "Detection of Mitochondrial DNA Mutations in Bladder Tumors" 9 National
Medical Genetics Conference, İstanbul, Turkey, December 01-05, 2010.

D. Kıraç, K. Ulucan, D. Ergeç, T. Güran, T. Akçay, F. Eren, G. Koç, D. Javadova, E. Ç.
Kaspar, İ. Özden, A. Bereket, İ. Güney. 21-hidroksilaz enzim eksikliğine bağlı konjenital
adrenal hiperplazi vakalarında CYP21A2 analizi. Endokrin Hastalıklar ve Genetik
Sempozyumu, Abant, 8-10 Ekim 2009.
 Güney İ, Sevinç D, Karakoç E, Turan S, Ulucan K, Güran T, Akçay T, Save D, Bereket A.:
“The Investigation of Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms in Children with Idiopathic
th
Hypercalcemia” 8 National Medical Genetics Conference, Çanakkale, Turkey, May 06-09,
2008.
 Sevinç D, Çelikkol B, Ulucan K, Gürer O, Tuygun A, Şenocak M, Aydın S, Yapıcı F, Özler A,
Güney İ.: “The Role of Genetic Diversity in Adjustment of Dosage of Anticoagulants used for
th
Thromboemboli or Thromboemboli Risk”, 8 National Medical Genetics Conference,
Çanakkale, Turkey, May 06-09, 2008.
3
9.
Projeler

Mitokondriyal DNA Mutasyonlarının Mesanenin Transizyonel Hücreli Karsinomu ile İlişkisinin
Araştırılması, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2007-2009), Araştırmacı.

İnfertil Erkeklerde Sperm Mitokondriyal Dna Mutasyonları ile Sperm Parametreleri ve
Genetik Test Sonuçları İlişkisinin Araştırılması, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi
(2007-2008), Araştırmacı.

Koroner Yavaş Akım Olan Hastalarda ACE Gen Polimorfizmi ile Endotel Disfonksiyonunun
Periferik Bulgularının İlişkisinin Araştırılması, Maltepe Üniversitesi Projesi (2008) , Araştırmacı.

İskelet Kası Geni ACTN3 ve Fiziksel Performans: Genotip-Fenotip İlişkisi, Marmara
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2007-2009) , Araştırmacı.

Tromboembolik Olay veya Tromboemboli Riski Nedeniyle Kullanılan Oral Antikoagülanların
Etkin İdame Doz Ayarlamasında Genetik Çeşitliliğin Rolünün Araştırılması, Türk Kardiyoloji
Derneği Araştırma Fonu Projesi (2007) , Araştırmacı.

Türk Populasyonunda Erken Koroner Ateroskleroz ile İlişkili Gen Polimorfizmlerinin
Araştırılması, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2006-2007), Araştırmacı.

İdiyopatik İnfantil Hiperkalsemide Vitamin D Gen Polimorfizmlerinin Yerinin Araştırılması,
Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2006), Araştırmacı.

Fenitoin Tedavisi Gören Hastalarda CYP2C9 ve CYP2C19 Polimorfizmlerinin Araştırılması,
Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2004-2006), Araştırmacı.

Türk Populasyonunda Koroner Arter Hastalıklara Genetik Yatkınlığın Araştırılması, Maltepe
Üniversitesi Projesi (2004-2005), Araştırmacı.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Tıbbi Genetik Derneği, Türkiye

Tıbbi Biyoloji Derneği, Türkiye
11. Verdiği Dersler
Akademik
Yıl
2012-2013
Lisans
2010-2011
Lisans
2009-2010
Lisans
2009-2010
Yüksek
Lisans
Dönem
Güz
Dersin Adı
Genel Biyoloji
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
Öğrenci
Sayısı
13
İlkbahar
Güz
Genel Biyoloji
3
6
Hücre Moleküler Biyolojisi I
Kanser Biyolojisi ve Genetiği
Hücre Moleküler Biyolojisi II
İnsan Genetiği
İleri Kanser Biyolojisi
4
3
4
3
3
34
26
34
20
2
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content