close

Enter

Log in using OpenID

Emre TAŞKIN - kbü-tıp fakültesi

embedDownload
Ünvan ve Görevler
1.
2.
3.
4.
5.
1999 - 2002 Ar.Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2010 - 2010 Misafir bilim insanı Yeditepe Üniversitesi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü – hücre
kültürü yöntemleri
2010- 2012 Doktora sonrası araştırmacı Sabancı Üniversitesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi –
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik
2012 - Halen Yrd. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.
2012 - Halen Ana Bilim Dalı Başkanı Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.
İdari Görevler
1.
2012 - Halen Ana Bilim Dalı Başkanı Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.
Eğitim
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD
Tezler
Yüksek lisans
Doktora
Bölgemiz Hipertrigliseridemi Hastalarında Genetik Polimorfizm Hastalık İlişkilerinin
Araştırılarak Genetik Yatkınlık Tarama Testlerinin Başlatılması
Tez Özeti
Yayınlar
Kitap ve Kitap Bölümleri
SCI, SCIE, SSCI kapsamındaki uluslararası dergilerde ki makaleleri
1.
Güneş, S, N. Kara, N. Günal, Ş. Küçüködük, G. Ökten, Ş. Tural ve E. Taşkın, "A Case With Down Syndrome
Presenting 21q22q Translocation",Turkiye Klinikleri J Med Sci., 27(6), 228-229 (2007).
Diğer uluslararası dergilerde ki makaleleri
Ulusal hakemli dergilerde ki makaleleri
1.
Güneş S, G. Ökten, N. Kara, S. Yiğit, Ş. Tural, E. Taşkın ve N. Karakuş, "Konjenital Malformasyonlu
Olgularda Kromozomal Anomaliler". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 22(3), 113–118 (2007).
2.
Kara, N., G. Ökten, S. Güneş, İ. Koçak, Ş. Tural, E. Taşkın ve F. Alparslan Pınarlı, Samsun ve çevresinde
2000–2005 Amniyosentez Sitogenetik Analiz sonuçları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 22(3), 119122 (2007).
1.
E. Taşkın, H. Bağcı, K. Cengiz, "APOC3 Gene -482 C>T Polymorphism and Plasma Triglyceride Levels in
a Turkish Population", The European Human Genetics Conference, 218 – P08.09, Viyana, AVUSTURYA,
2009.
H. Bağcı, S. Güneş, N. Kara, E. Taşkın, N. Karakuş, K. Özdamar, "Cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator gene mutations in patients from the Middle Black Sea region of Turkey", Göteborg,
İSVEÇ, 2010.
H. Bağcı, N. Kara, S. Güneş, N. Karakuş, E. Taşkın, M. Yüce, K. Özdamar, "FV, prothrombin and NTHFR
gene mutations in patients with thrombosis risk from Middle Black Sea region of Turkey", The European
Human Genetics Conference, Amsterdam, HOLLANDA, 2011.
Uluslararası toplantılarda sunulan bildirileri
2.
3.
Ulusal toplantılarda sunulan bildiriler
1.
2.
Güneş S., N. Kara, N. Günal, Ş. Küçüködük, G. Ökten, Ş. Turhal ve E. Taşkın. “21q22q Translokasyonu
Saptanan Bir Olgu”, IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 102, Manisa, 2005.
Güneş Özgür S., G. Ökten, N. Kara, S. Yiğit, Ş. Tural, E. Taşkın ve N. Karakuş, “Konjenital Anomalili
Olgularda Sitogenetik Analiz Sonuçları”, VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 95 , Kayseri,
2006.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ökten G., S. Güneş Özgür, N. Kara, S. Yiğit, Ş. Tural ve E. Taşkın, “Tekrarlayan Düşükleri Olan Çiftlerde
Sitogenetik Analiz Sonuçları”, VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 99, Kayseri, 2006.
Kara N., G. Ökten, S. Güneş, İ. Koçak, S. Yiğit, Ş. Tural, E. Taşkın, F. Pınarlı ve A. Kökçü, “Samsun ve
Çevresinde 2000-2005 Yılları Arasında Amniyosentez Örneklerinde Sitogenetik Analiz Sonuçları”, VII.
Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 133, Kayseri, 2006.
S. Gunes, E. Taşkın, S. Sarikaya, H. Bagcı . “Prostat Kanserli Hastalarda Androjen Reseptörü Geni G1733A
Polimorfizmi”, X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 2007.
E. Taşkın, D. Durmuş, N. Karakuş, K. Cengiz, F. Cantürk, H. Bağcı, “Ankilozan Spondilitli Bireyleri Olan
Geniş Bir Ailede MEFV Geni Mutasyonları Geçişi ve bu Geçişlerin Kliniğe Etkisi”, X. Ulusal Tıbbi Biyoloji
ve Genetik Kongresi, Antalya, 2007.
H. Bağcı, S. Güneş, N. Kara, N. Karakuş, E. Taşkın, Kazım Ö., “Orta Karadeniz Bölgesinden 205 Hastanın
kistik fibroz mutasyonları açısından analizi”, XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 114, Nevşehir,
2009.
S. Güneş, R. Aşçı, G. Ökten, E. Taşkın, Ş. Tural, M. N. Mercimek, M. Elbistan, H. Bağcı., “Azoospermik ve
şiddetli oligoospermik infertil olgularda sitogenetik ve moleküler genetik analiz sonuçları”, XI. Ulusal Tıbbi
Biyoloji ve Genetik Kongresi, 142, Nevşehir, 2009.
H. Bağcı, N. Kara, S. Güneş, E. Taşkın, N. Karakuş, K. Özdamar. “Orta Karadeniz bölgesinde tromboz riski
bulunan hastalarda faktör V, protormbin ve MTHFR gen polimorfizmleri.” XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve
Genetik Kongresi, 119, Nevşehir, 2009.
Yayın kurulunda yer alınılan dergi ve konferanslar
Hakemlik yapılan dergi ve konferanslar
Projeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beyin Anevrizmaları İle İnterlökin-6 geni Polimorfizmlerinin Türk Populasyonunda İlişkisinin İncelenmesi,
OMU Araştırma Fonu Projesi, araştırmacı, 2009.
Mesane Kanserinde Epidermal Büyüme Faktörü Ailesi ve Ligandlarınının mRNA Düzeylerinin Real-Time
RT-PCR ile Ölçülmesi, OMU Araştırma Fonu Projesi, araştırmacı, 2007.
Mesanenin Üretelyal Karsinomunda, SOX4 geni mRNA Düzeylerinin Real-Time RT-PCR ile Ölçülmesi,
OMÜ Araştırma Fonu Projesi, araştırmacı, 2008.
Bölgemiz Hipertrigliseridemi Hastalarında Genetik Polimorfizm Hastalık İlişkilerinin Araştırılarak Genetik
Yatkınlık Tarama Testlerinin Başlatılması, doktora tez projesi.
Ciddi Oligozoospermik ve Azoospermik İnfertil Erkeklerde Y Kromozomu Mikrodelesyonlarının
Araştırılması, OMÜ Araştırma Fonu Projesi, T-387, Proje yöneticisi, 2007.
Tübitak doktora sonrası araştırmacı desteği kapsamında "IPEX Hastalığı, Treg Lenfositler, FoxP3 ve IL-7R
Bağlantısının Araştırılması." konulu proje.
Ödül ve destekler
1.
"IPEX Hastalığı, Treg Lenfositler, FoxP3 ve IL-7R Bağlantısının Araştırılması." başlıklı Tübitak doktora
sonrası 24 aylık araştırma bursu.
Mesleki üyelikler
Dersin Adı
Mikrobiyoloji
Temel Bilgisayar
Teknolojileri
Bilgisayar Programlama
Bu Güne Kadar Verdiği, Devam Ettirdiği Dersler
Açıkama
Sağlık Yüksek Okulu
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content