close

Enter

Log in using OpenID

Kurum K i m l i ğ i Kılavuzu

embedDownload
Kurum
Kimliği
Kılavuzu
V.01
Kurum
Kimliği
Kılavuzu
N E G M A R D E N İ Z C İ L İ K YATIRIM A.Ş. KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU A Y N A S A N A T R E K L A M T A S A R I M t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n m ı ş t ı r
İ Ç İ N D E K İ L E R
1
Giriş-------------------------------------------------- 5
5.3
Penceresiz Diplomat Zarf -----------------------27
7
Dijital Grubu------------------------------------ 54
Kurumsal Kimlik Vizyonu ------------------------- 6
5.4
Torba Zarf ----------------------------------------28
7.0
Dijital Antetli--------------------------------------55
Kurumsal Kimlik Kullanımı ------------------------ 7
5.5
Kapaklı Dosya ------------------------------------29
7.1
E-Posta İmzası -----------------------------------56
5.6
Klasör ---------------------------------------------30
7.2
Mail Yazım Formatı-------------------------------57
7.3
Sunum Şablonu ----------------------------------58
8
Kampanya Malzemeleri ------------------ 59
8.0
Şapka / Tulum------------------------------------60
2
Amblem ve Logo ---------------------------------- 8
5.7
Klasör Sırtı ----------------------------------------31
2.0
Amblem -------------------------------------------- 9
5.8
Sticker/Post-It ------------------------------------32
2.1
Logotype Oranı ----------------------------------10
5.9
Davetiye ------------------------------------------33
2.2
Logo’nun Renkli Kullanımı------------------------11
5.10 Cd/Dvd Zarfı ve Etiketi --------------------------34
2.3
Logo’nun Siyah Beyaz Kullanımı ----------------12
5.11 Katılım Belgesi ------------------------------------35
2.4 Logo’nun Minumum Kullanımı ------------------13
5.12 Unutmayınız Kartı--------------------------------36
8.1
Mont / Yağmurluk--------------------------------61
2.5
Logo’nun Alternatif Kullanımları-----------------14
5.13 Spiralli Bloknot -----------------------------------37
8.2
Balon ----------------------------------------------62
2.6
Logo’nun Yanlış Kullanımları---------------------15
5.14 Küp Bloknot --------------------------------------38
8.3
X Banner ------------------------------------------63
2.7
Logo’nun Güvenlik/Koruma Alanı----------------16
5.15 Karton Çanta -------------------------------------39
8.4
Kırlangıç Bayrak ve Flamalar --------------------64
5.16 Personel Kimlik Kartı------------------------------40
8.5
Bayraklar ------------------------------------------65
3Renkler ------------------------------------------ 17
5.17 Geçici Personel Kartı -----------------------------41
8.6
Sahne Arka Fonu---------------------------------66
3.0
Logo Renkleri -------------------------------------18
5.18 Özürlü Kimlik Kartı -------------------------------42
8.7
Bardak---------------------------------------------67
3.1
Kurumsal Renk Seperasyonu -------------------19
5.19 Ziyaretçi Kartı ------------------------------------43
8.8
İkram Seti------------------------------------------68
9
Yönlendirme Tabelaları ------------------ 69
9.0
Kurum İçi Yönlendirme Tabelası 1 --------------70
5.20 Araç Görev Kartı ----------------------------------44
4
Kurumsal Yazı Karakterleri ------------ 20
4.0
Kurum Kimliği Yazı Karakterleri -----------------21
4.1
Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakterleri -------22
5.21 Araç Giydirme-------------------------------------45
6
Matbu Evraklar ------------------------------- 48
6.0
Fatura / Sevk İrsaliyesi---------------------------49
9.1
Kurum İçi Yönlendirme Tabelası 2 --------------71
5
Basılı Malzemeler --------------------------- 23
6.1
Avans Makbuzu ----------------------------------50
9.2
Kapı İsimliği ---------------------------------------72
5.0
Kurumsal Kartvizit -------------------------------24
6.2
İzin Talep Formu----------------------------------51
9.3
Kat Levhası ---------------------------------------73
5.1
Antetli Kağıt --------------------------------------25
6.3
Yazışmalar ----------------------------------------52
9.4
Dışmekan Totem --------------------------------74
5.2
Pencereli Diplomat Zarf -------------------------26
6.4
Basın Bülteni--------------------------------------53
9.5
Piktogramlar---------------------------------------76
1
Giriş
Kurumsal Kimlik Vizyonu
Kurumsal Kimlik Kullanımı
KURUMSAL KİMLİK VİZYONUMUZ
K
urumsal kimlik bir kurumun içerde ve kurum dışında tüm ilişkilerinde
duruşunu, davranışlarını, tarzını yansıtma biçimidir. Yenilikçi ve sürekli
gelişime açık bir kurum kimliği olan firmamız bu kimliğin tutarlı ve bütüncül bir
şekilde algılanmasını ve uygulamalarını sağlamak amacıyla hazırlamış olduğu
“Kurumsal Kimlik Kılavuzu” kitabıyla toplam kalite anlayışını benimseyen bir
kurum olarak kurumsal bir stratejiyle hareket etme kararlılığındadır.
Kurumsal Kimliğimiz şirketimiz için özel bir öneme sahiptir. Kimliğimizin kullanımı
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. ile ilgili algı, fikir ve hisler üzerinde doğrudan
etkilidir.
Kurumsal Kimlik Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. için yol gösterici bir rehber
olacak, şirketimizin çalışma prensiplerini, vizyonunu anlatan bir tasarım
anlayışının nasıl olması gerektiği hususunda bilgiler verecektir.
6
KURUMSAL KİMLİK KULLANIMI
N
egmar Denizcilik Yatırım A.Ş. firması bünyesindeki tüm yapılanmalar,
kurum içi ve kurum dışı ile yapılan tüm yazılı, görsel ve işitsel çalışmalarda
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bilgilerini esas alır.
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. bünyesinde yer alan tüm alt birim ve
departmanlara ait basılı, görsel ve işitsel iletişim çalışmalarının Negmar
Denizcilik Yatırım A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile koordineli bir şekilde
yapılması gerekir.
Bu kılavuzda sunulan tüm malzeme ve uygulama örneklerinin şablonu
(template) ve kurumsal yazı karakterleri ekteki CD’de ve www.negmar.com
adresinde bulunmaktadır.
Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda belirtilen ölçü ve kurallara uygun olmayan
tasarımlar doğru kabul edilemez.
7
2
Amblem ve Logo
2.0 Amblem
2.1 Logotype Oranı
2.2 Logo’nun Renkli Kullanımı
2.3 Logo’nun Siyah Beyaz Kullanımı
2.4 Logo’nun Minumum Kullanımı
2.5 Logo’nun Çeşitli Kullanımları
2.6 Logo’nun Yanlış Kullanımları
2.7 Logo’nun Güvenlik/Koruma Alanı
2.0
Amblem
Amblem aşağıdaki gibidir ve hiçbir koşulda yeniden çizilip üretilemez.
Hiçbir şekilde deforme edilemez ve oranları bozulamaz.
Kılavuz kitapçığıyla ek olarak verilen Cd’den çoğaltılarak kullanılabilir.
Pantone 2945 C
Pantone 186 C
9
2.1
Logotype Oranı
Logo, amblem ve yazı istifinin birliğinden oluşur. Logo ve amblem ilişkisinde logodaki “negmar” harflerinin
yüksekliğinin katlarıdır. Amblem ile yazı istifi arasındaki boşluk yazıdaki harf aralıkları kadar bırakılmıştır.
26 x
7x
3x
10 x
3x
0.8 x
17.8 x
3x
10
2.2
Logo’nun Renkli Kullanımı
Logo’nun renkli kullanımları aşağıda gösterilen örneklerde olduğu gibidir.
Aşağıda gösterilen örneklerin dışında farklı zeminlerde kullanımı önerilmez.
A Logo’nun zeminsiz kullanımı. Zorunlu olmayan hallerde
kesinlikle beyaz zeminde kullanılması öncelikli olmalı.
C Logo’nun zeminli Pantone 186 C dişi kullanılmış örneği.
B Logo’nun % 30 black tramlı zeminde kullanılmış örneği.
D Logo’nun zeminli Pantone 2945 C dişi kullanılmış örneği.
11
2.3
Logo’nun Siyah/Beyaz Kullanımı
Logo bazı zorunlu hallerde örnegin faks mesajı formunda, siyah tek renk olarak kullanılabilir.
Logo’nun Siyah / Beyaz kullanımının gerektiği durumlarda zemin kullanılacaksa % 30 Black
ve 100 Black zeminlerden uygun olan tercih edilmelidir.
A Logo’nun siyah kullanımı
B Logo’nun dişi kullanımı
C Logo’nun % 30 siyah tramlı kullanımı
12
2.4
Logo’nun Minimum Kullanımı
Logo’nun basılı malzemelerde kullanılabilecek minimum ebatları aşağıdaki
ölçülerde belirtildiği gibidir. Bu ölçüler dışında daha fazla küçültülemez.
1.5 cm
0.59 cm
1.5 cm
0.59 cm
2 cm
1 cm
13
2.5
Logo’nun Alternatif Kullanımı
Bazı zorunlu hallerde logo aşağıdaki biçimlerde kullanılabilir.
Logo’nun zorunlu durumlar dışında kullanılması gereken biçimi
Logo’nun İngilizce ünvanlı kullanımı
Logo’nun ünvansız kullanımı
Logo’nun 7/2 kullanımı
14
2.6
Logo’nun Yanlış Kullanımları
Logo her durumda orantılı büyütülüp küçültülmelidir.
Orantısız ölçülerde kullanımı kesinlikle kabul edilemez, açıları değiştirilemez.
Karışık zeminlerde logo kullanılmamalıdır. Logonun renkleri dışına çıkılamaz.
15
2.7
Logo’nun Güvenlik/Koruma Alanı
Her türlü basılı ve görsel malzemede kullanılan Logo’nun çevresine 4 yönden de kullanılan
Logo’nun dikey yükseklik ölçüsünden daha fazla hiç bir grafik eleman yaklaşamaz.
16
3
Renkler
3.0 Kurumsal Renkler
3.1 Kurumsal Renk Seperasyonu
3.0
Kurumsal Renkler
Kurum kimliğinin 2 temel rengi vardır. PANTONE 2945 C ve PANTONE 186 C.
Kurumsal kimlik kapsamında yer alan hiç bir çalışmada bu renklerden farklı bir renk kullanılamaz.
Renklerin değerleri aşağıdadır.
Pantone 2945 C
Pantone 186 C
C 100 M 45 Y 0 K 14
RAL 5010
C 0 M 100 Y 81 K 4
RAL 3020
R 0 G 106 B 168
Folyo M7 142
R 224 G 31 B 59
Folyo M7-152
18
3.1
Kurumsal Renk Seperasyonu
Renk seperasyonu kurum kimliği pantone renginin alt tonlarının basılı işlerde kullanım opsiyonlarını gösterir.
Renk seperasyonları ana renk haricinde Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’de kesinlikle kullanılmamalıdır.
Pantone 2945
Pantone 2945
C 100%
M 45%
Y 0%
K 14%
C 0%
R 224%
M 100% G 31%
Y 81%
B 59%
K 4%
R 0%
G 106%
B 168%
19
4
Kurumsal
Yazı Karakterleri
4.0 Kurum Kimliği Yazı Karakterleri
4.1 Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakterleri
4.0
Kurum Kimliği Yazı Karakterleri
Kurumsal yazı ailesi Neosans olarak belirlenmiştir.
Kurumsal kimlik kapsamında yer alan hiç bir çalışmada bu karakterin
eğimiyle oranlarıyla oynanamaz.
Neosans
Neosans Italik
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
Neosans Light
Neosans Light Italik
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
Neosans Medium
Neosans Medium Light
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
Neosans Bold
Neosans Bold Italik
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz 01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
Neosans Black
Neosans Black Italik
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
21
4.1
Kurum Kimliği Yardımcı Karakterleri
Kurumsal yardımcı yazı ailesi Georgia olarak belirlenmiştir.
Georgia ailesi kurumsal basılı materyaller haricinde, özel çalışmalarda, VIP yazışmalarda,
kültürel ve sanatsal uygulamalarda kullanılabilir.
Georgia Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
Georgia Italik
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
Georgia Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
Georgia Bold Italik
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvyz
01234567890.,:;-!?/’”()*+-=%
22
Basılı Malzemeler
5
5.0 Kurumsal Kartvizit
5.1 Antetli Kağıt
5.2 Pencereli Diplomat Zarflar
5.3 Penceresiz Diplomat Zarflar
5.4 Torba Zarf
5.5 Kapaklı Dosya
5.6 Klasör
5.7 Klasör Sırtı
5.8 Sticker/Post-It
5.9 Davetiye
5.10Cd/Dvd Zarfı ve Etiketi
5.11Katılım Belgesi
5.12Unutmayınız Kartı
5.13Spiralli Bloknot
5.14Küp Bloknot
5.15Karton Çanta
5.16Personel Kimlik Kartı
5.17Geçici Personel Kartı
5.18Özürlü Kimlik Kartı
5.19Ziyaretçi Kartı
5.20Araç Görev Kartı
5.21Araç Giydirme
5.0
Kurumsal Kartvizit
Kullanılacak kağıt 380 gr. mat kuşe, ön/arka baskı ve her iki tarafa termal selefon uygulanmalıdır.
Kartlar özel yaptırılmış bıçak ile kesimi yapılmalıdır. Kartvizit boyutu 8.5x5.3 mm’dir.
Kartın ön yüzündeki logo ve halkaya kısmi lak uygulanabilir.
85 mm
4.5 mm
55 mm
20 mm
4.5 mm
24
5.1
Antetli Kağıt
Antetli kağıt boyutu DIN A4 normudur (210 x 297 mm). Ölçülendirme ve düzenleme aşağıdaki gibidir.
Papeterie rieder (30.000 maia paper white 120 gr/m2 collesia 30305 tuale çiftyüz beyaz 120 gr/m2
ya da 90 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.
35 mm
15 mm
15 mm
210 mm
15 mm
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
297 mm
5 mm
15 mm
25
5.2
Penceresiz Diplomat Zarf
Alt birimler için penceresiz diplomat zarf örnekleri aşağıdaki gibidir. Ölçülendirme 24x10.5 cm olmalıdır.
Papeterie rieder (30.000 maia paper white 120 gr/m2 collesia 30305 tuale çiftyüz beyaz
120 gr/m2 ya da 90 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.
35 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
5 mm
15 mm
26
5.3
Pencereli Diplomat Zarf
Alt birimler için pencereli diplomat zarf örnekleri aşağıdaki gibidir. Ölçülendirme 24x10.5 cm olmalıdır.
Papeterie rieder (30.000 maia paper white 120 gr/m2 collesia 30305 tuale çiftyüz beyaz
120 gr/m2 ya da 90 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.
35 mm
15 mm
15 mm
5 mm
15 mm
27
5.4
Torba Zarf
Alt birimler için torba zarf örnekleri aşağıdaki gibidir. Ölçülendirme 24x32 cm olmalıdır.
Papeterie rieder (30.000 maia paper white 120 gr/m2 collesia 30305 tuale çiftyüz
beyaz 120 gr/m2 ya da 90 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.
40 mm
15 mm
20 mm
5 mm
15 mm
28
5.5
Kapaklı Dosya
A4 kapaklı dosya özel kesimdir. Yapıştırma yoktur. Baskı için 380 gr mat kuşe
kullanılmalıdır. Dosyanın ön ve arkasına komple termal mat selefon uygulanmalıdır.
Baskı sonrası logo üzeri kısmi lak uygulanmalıdır.
32 cm
40 mm
30 mm
32 cm
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
20 mm
29
5.6
Klasör
Mekanizmalı klasör 170 gr. mat kuşe kağıda basılmalı, komple termal selefon uygulanmalı
ve 2.5 mm mukavva kartona sıvanmalıdır.
Klasör, yatay (35x28 cm) ve dikey (25x32) olarak iki farklı ebatta basılabilir.
4 cm
25 cm
40 mm
30 mm
32 cm
40 mm
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
30 mm
30
Klasör Sırtı
Klasör sırtlığı 250 gr. karton kullanılarak yapılmalıdır. Baskı iki renkten oluşturulmalıdır.
3.2 cm
5.5 cm
BİRİM KODU
BİRİM KODU
DOSYA NO
DOSYA ADI
5.7
19 cm
DOSYA NO
19 cm
DOSYA
ADI
31
5.8
Sticker/Pos-it
Sticker ve Post-it aşağıda ölçülendirilmiş şekilde basılmalı ve iki renkten oluşmalıdır.
3 cm
7.5 cm
6 cm
7.5 cm
32
5.9
Davetiye
Davetiye örneği aşağıdaki gibidir. Davetiye zarfında logoda gofre uygulanmalıdır.
Davetiye içi; fantazi kağıda basılmalıdır.
22 cm
21 cm
22 cm
13. Genel Kurul Toplantımıza
teşriflerinizi bekleriz.
İmza
21 cm
İsim Soyisim
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. Genel Müdürü
33
CD / DVD Etiket ve Zarfı
9.3 cm
CD / DVD Etiketi ve zarfı ölçüleri ve özellikleri aşağıdı belirtilmiştir. Cd zarfının
açık hali 12.6x30.5 cm’dir. Etiket ölçüsü 12x12 cm’dir. İki renkten oluşmalıdır.
Zarf baskısı için 350 gr. mat kuşe kağıt kullanılmalıdır, baskı sonrası termal mat
selefon uygulanmalıdır. CD üzerine serigraf baskı yapılmalıdır.
V.01
K
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
12 cm
Kılavuzu
12.9 cm
2014
V.01
8.23 cm
5.10
K
Kılavuzu
2014
12.6 cm
34
5.11
Katılım Belgesi
Katılım belgesi 14.8x21 cm ebatlarında aşağıdaki formda basılmalıdır.
KATILIM BELGESİ
Sayın, .......................................................................................................
......../ ......./ ......... tarihleri arasında Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. tarafından
düzenlenen ................................................................................................................................
başarı ile bitirerek Katılım Belgesi almaya hak kazanmıştır.
Mehmet KOÇ
35
Unutmayınız Kartı
Unutmayınız kartı için ölçüleler ve tasarım aşağıdaki gibidir. Kartın standı 350 gr. mat kuşeye
basılmalı, mat selefonla kaplanmalı ve logo üzeri kısmi lak uygulanmalıdır.
Unutmayınız kartları 110 gr. 1. hamur iki renkten oluşmalıdır.
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
12 cm
21.5 cm
23 cm
5.12
8 cm
36
Spiralli Bloknot
Bloknot ölçüleleri ve tasarımı aşağıdaki gibidir. Kapak 350 gr. mat kuşeye basılmalı,
mat selefonla kaplanmalı ve logo üzeri kısmi lak uygulanmalıdır. İçi 110 gr. 1. hamur.
20.5 cm
14 cm
20.5 cm
5.13
www.negmar.com
37
Küp Bloknot
Küp Bloknot 350 gr mat kuşeye basılmalıdır. Açık ölçüleri aşağıdaki gibidir.
Baskı sonrası mat selefon uygulanmalı ve logo üzeri kısmı lak yapılmalıdır.
Bloknotun içi 110 gr. 1. hamur kağıda basılmalıdır.
31 cm
www.negmar.com
41 cm
www.negmar.com
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
9 cm
9 cm
5.14
38
5.15
Karton Çanta
Karton çanta aşağıda belirtilen örneklere bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Karton çanta için kullanılacak kağıdın kalınlığı kağıdın cinsine göre belirlenir. Amerikan Bristol’de 210-230 gr., kuşe’de
300 gr., Triplex’de 250 gr., Kraft’ta 140 gr., 1. Hamurda 190 gr., otomasyon poşette 110 gr. beyaz kraft olmalıdır.
39
5.16
Personel Kimlik Kartı
Personel Kartları PVC veya PVCA’dan yapılmalıdır.
Baskıda kurumsal Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
9 cm
6 cm
Bu kartın mülkiyeti NEGMAR DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş.’ne
aittir. İstenildiğinde iade edilmesi zorunludur. Kartın
kaybolması halinde www.negmar.com sitesindeki irtibat
adreslerine gönderilmesi veya haber verilmesi rica olunur.
40
5.17
Geçici Personel Kartı
Geçici Personel Kartları PVC veya PVCA’dan yapılmalıdır.
Baskıda kurumsal Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
9 cm
6 cm
Bu kartın mülkiyeti NEGMAR DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş.’ne
aittir. İstenildiğinde iade edilmesi zorunludur. Kartın
kaybolması halinde www.negmar.com sitesindeki irtibat
adreslerine gönderilmesi veya haber verilmesi rica olunur.
41
5.18
Özürlü Kimlik Kartı
Personel Kartları PVC veya PVCA’dan yapılmalıdır.
Baskıda kurumsal Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
9 cm
ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI
Bu kart sağlık kurulu raporu ve nüfus cüzdanı
bilgileri çerçevesinde düzenlenmiştir.
6 cm
Doğum Tarihi
•
Bu kimliğin kullanım hakkı yalnızca özürlü bireyin kendisine aittir.
•
Bu kart sahibi, mevzuat çerçevesinde özürlü vatandaşlara tanınan hak ve
hizmetlerden yararlanır.
•
Bu kart bulunduğunda NEGMAR DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş’ne veya en yakın
emniyet birimine teslim edilmelidir.
•
Kimlik kartının içerdiği bilgilerin değişmesi, kartın kaybedilmesi, çalınması
veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda NEGMAR
DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş.’ne müraacat edilmelidir.
•
Üzerinde tahrifat, silinti veya kazıntı olan kartlar geçersizdir.
Özür Oranı
Verildiği İl
42
Ziyaretçi Kartı
Ziyaretçi Kartı teslin kağıda basılarak mat PVC ile kaplanmalıdır.
1 mikron ara ile birlikte özel kesim uygulanmalıdır. Ölçü 8.5x5.5 cm’dir.
Baskı iki renkten oluşur.
8.5 cm
3.5 cm
5.5 cm
5.19
ZİYARETÇİ KARTI
NO. 0001
3.5 cm
ZİYARETÇİ KARTI
NO.: 0001
•
Bu kart Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’ne giriş için kullanılır.
•
Kart, ziyaretçi haricinde başkası tarafından kullanılamaz.
•
Kartın kaybedilmesi halinde, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’ne yazı ile
bildirilmesi rica olunur.
•
Bu kartın mülkiyeti Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’ne aittir ve istenildiğinde
iade edilmesi zorunludur. Bu kartın bulunması halinde www.negmar.com
adresindeki iletişim alanlarına haber verilmesi veya gönderilmesi rica olunur.
43
5.20
Araç Görev Kartı
Araç görev kartı örnek ve orantıları aşağıdadır.
Baskı iki renk olup kurumsal Pantone değerlerine dikkat edilmelidir.
15 cm
1.5 cm
8 cm
ARAÇ GÖREV KARTI
0001
1.
Araç sahibi şahıs ruhsatnamesini göstererek bu kartı Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’nden alacaktır.
2.
Bu kartın Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. içerisinde aracın görülecek bir yerinde muhafaza
edilmesi gerekmektedir.
3.
Bu kartın kaybedilmesi halinde, gerekli işlem yapılmak üzere Negmar Denizcilik Yatırım
A.Ş.’ne yazı ile başvurulması rica olunur.
4.
Bu kartın mülkiyeti Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’ne aittir ve istenildiğinde iadesi
zorunludur. Bu kartın bulunmusı halinde www.negmar.com adresindeki irtibat
numaralarının aranması rica olunur.
44
5.21
Araç Giydirme
Negmar Denizcilik A.Ş. bünyesinde çalışan araçların kurumsal giydirmeleri
aşağıdaki örnekde gösterilmiştir. Folyo renk değerlerine sadık kalınmalıdır.
45
6
Matbu Evraklar
6.0 Fatura / Sevk İrsaliyesi
6.1 Avans Makbuzu
6.2 İzin Talep Formu
6.3 Yazışmalar
6.4 Basın Bülteni
6.0
Fatura / Sevk İrsaliyesi
A4 (21x29.7)
A5 (14.8x21)
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza A Blok
N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
Erenköy V.D. 630 039 0240
[email protected] www.negmar.com
Sayın,
Sayın,
FATURA
Müşteri V.D.
MİKTAR
Seri A Sıra No.
İrsaliye No.
Düzenleme Saati
Düzenleme Tarihi
Düzenleme Tarihi
Müşteri V.D.
FİYAT
Kdv % :
Müşteri V.D. No.
AÇIKLAMA
TUTAR
Toplam :
Yalnız,
SEVK İRSALİYESİ
Seri A Sıra No.
Müşteri V.D. No.
AÇIKLAMA
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza A Blok
N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
Erenköy V.D. 630 039 0240
[email protected] www.negmar.com
Teslim Eden
MİKTAR
FİYAT
TUTAR
Teslim Alan
Bsmv :
TL..’dir.
Genel Toplam :
47
6.1
Avans Makbuzu
A5 (14.8x21)
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza A Blok
N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
Erenköy V.D. 630 039 0240
[email protected] www.negmar.com
AVANS MAKBUZU
Düzenleme Tarihi
Yukarıda yazılı
TL..’yi
bedeli olarak
NEGMAR DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş.’den nakden aldım.
Adı/Soyadı
İmza
Adresi
48
6.2
İzin Talep Formu
14.8x17.8 cm
İZİN TALEP FORMU
Tarih: ......................./ ....................../ .20.............
Adı Soyadı
Birimi
Ünvanı
İzin Sebebi
İzin Şekli
Yıllık İzin
Mazeret İzni
Ücretsiz İzin
İznin Ait Olduğu Dönem
İzin Başlangıç Tarihi
İzin Bitiş Tarihi
İzin Süresi
İzinde Bulunacağı
Adres
İrtibat Kurulacak Tel.
Talep Eden Personel
İmza
Birim Yetkilisi
İmza
Onaylayan Yetkili
İmza
49
Yazışmalar
Yazışmalarda kullanılacak yazı formatı Georgia’dır. Paragraf araları 1 satır boşluk, metin
soldan blok, sağdan serbest kullanılmalıdır. Yazının bir sayfada bitmediği durumlarda
devam kağıdı kullanılmalıdır.
21 cm
6 cm
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
2.5 cm
2.5 cm
29.7 cm
3.5 cm
6.3
Yazının bir sayfada bitmediği durumlarda metin ile
sayfa sonu arasında 35 mm boşluk bırakılmalı ve
devam kağıdı kullanılmalıdır.
Antetli devam kağıdı
50
Basın Bülteni
Basın bülteni aşağıdaki formda hazırlanmalıdır.
1.5 cm
1.5 cm
1.5 cm
8 cm
BASIN BÜLTENİ
3 cm
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse venenatis purus nec blandit
adipiscing. Donec eget sapien dolor. Sed porttitor ipsum vitae turpis rutrum bibendum. Nam sed nunc
quis libero pharetra aliquam. Vestibulum mattis id felis mollis convallis. Fusce vestibulum elit massa,
ut dictum lectus venenatis non. Fusce velit ante, venenatis pretium odio eget, faucibus lobortis
tellus. Donec sagittis posuere elementum. Duis convallis, est ac cursus scelerisque, augue ipsum
tincidunt metus, at vestibulum eros neque id est. Cras at dictum dolor.
3 cm
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean sed dolor non quam porta
bibendum bibendum sed nisi. Nullam et urna iaculis, viverra turpis eget, commodo lacus. Etiam vitae
tincidunt magna. Cras elementum augue vulputate ipsum lacinia, in iaculis felis dapibus. Duis lorem
nisl, hendrerit a tortor eu, adipiscing aliquet nulla. Sed vehicula aliquet massa vel vulputate. Nam
bibendum elit vitae libero adipiscing, a iaculis odio laoreet. Donec aliquet, ligula ut volutpat pulvinar,
nibh ante posuere nisi, sed consectetur enim justo at orci. Interdum et malesuada fames ac ante
ipsum primis in faucibus. Suspendisse a pulvinar justo, eu facilisis metus.
Mauris vitae vehicula augue. Ut non posuere velit. Nam sed luctus dolor. Proin auctor nibh nec ipsum
accumsan sollicitudin. Vestibulum feugiat magna neque, eu laoreet nunc interdum vitae. Donec
sodales arcu nibh, non feugiat libero pretium vel. Cras sed dolor placerat nibh commodo auctor a et
nunc. Etiam non dapibus mauris. Morbi lobortis augue non eros laoreet semper sit amet eget nibh.
Cras vehicula id mauris ut viverra. Mauris magna odio, porta in mauris eget, condimentum imperdiet
nunc. Praesent sagittis tempor lectus. Nulla iaculis est viverra mollis volutpat. Cras eu mollis orci,
volutpat cursus turpis.
Ekler
1. Fotoğraf/Döküman Adı
2. Fotoğraf/Döküman Adı
1.5 cm
6.4
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
İrtibat :
Telefon :
E-mail :
1.5 cm
51
7
Dijital Grubu
7.0 Dijital Antetli
7.1 E-posta İmzası
7.2 Mail Yazım Formatı
7.3 Sunum Şablonu
7.0
Dijital Antetli
Format Microsoft Word
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza
A Blok N.18 K.3 Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul
T. +90216 373 25 07 F. +90216 373 20 49
www.negmar.com
53
7.1
E-posta İmzası
Tüm birimler için kullanılacak e-posta imzası
54
7.2
Mail Yazım Formatı
Mail yazım formatı aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.
Kurumsal yardımcı font Georgia kullanılmalıdır.
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tortor sem, pellentesque eu gravida eget, porttitor nec ipsum.
Aenean iaculis et leo id ornare. Nunc ultricies congue justo, vel pellentesque est vehicula sed. Praesent dapibus ante id
tempus accumsan. Duis nunc nunc, tempus a consequat vel, cursus quis sapien. Aenean vehicula vel diam ac auctor. Integer
gravida quam in mi imperdiet rutrum. Pellentesque sodales aliquam justo in convallis. Etiam ac diam consectetur, luctus
lorem id, aliquet dolor. Morbi consequat at ante in placerat. Vivamus eget dignissim sem. Curabitur leo sapien, convallis id
tristique nec, consectetur sed elit. Curabitur sed pulvinar sapien. Nunc a neque id purus commodo tincidunt vel eget risus.
Lorem ipsum.
55
7.3
Sunum Şablonu
Format Microsoft PowerPoint
NEGMAR
DENİZCİLİK
YATIRIM
SUNUMU
GÜNDEM 13 Kasım 2014
Yönetici Özeti
56
8
Kampanya
Malzemeleri
8.0 Şapka / Tulum
8.1 Mont / Yağmurluk
8.2 Balon
8.3 X Banner
8.4 Kırlangıç Bayrak ve Flamalar
8.5 Bayraklar
8.6 Sahne Arka Fonu
8.7 Bardak
8.8 İkram Seti
8.0
Şapka / Tulum
Kurum içinde kullanılacak şapka ve iş elbisesi aşağıdaki gibi uygulanmalı,
kurumsal renklere dikkat edilmelidir.
58
8.1
Mont / Yağmurluk
Personel için kullanılacak mont ve yağmurluk aşağıdaki gibi uygulanmalı,
kurumsal renklere dikkat edilmelidir.
59
8.2
Balon
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. organizasyon veya açılışlarda kullanılacak
balon örnekleri aşağıdaki gibi uygulanmalıdır.
60
8.3
X Banner
80 x 200 cm
Tasarım değişkenlik gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken
kurumsal renklerin doğru kullanımıdır.
80 cm
180 cm
61
8.4
Kırlangıç Bayrak ve Flama
Yatay ve düşey flamalar Etis Lojistik logosunun kurumsal renk ve oranlarıyla
kullanmalıdır. Yatay flamaların ölçüleri 100x150 cm, düşey flamalar 50x200 cm
veya 100x300 cm oranında, uç kısımları düz veya kırlangıç formunda kullanılabilir.
200 cm
300 cm
50 cm
100 cm
62
Bayraklar
Bayraklar aşağıdaki ebatlara göre uygulanmalıdır. Logo zeminli bayrakta
tek renk, beyaz bayraklarda iki renk olmalıdır.
35 cm
22.5 cm
30 cm
5 cm
5 cm
8.5
15 cm
150 cm
100 cm
63
8.6
Sahne Arka Fonu
Sahne arkası tasarımları aşağıdaki gibidir. Tasarımlar etkinliğe göre
değişebilir, dikkat edilmesi gereken unsur oranlar ve kurumsal renklerdir.
64
8.7
Bardak
Kupa bardak tasarımları aşağıdaki gibidir. Bardak formu değişebilir
fakat kurumsal renk ve tasarımlar muhafaza edilmelidir.
65
8.8
İkram Seti
İkram setleri 1. sınıf porselen malzemeden aşağıdaki formlarda yapılmalıdır.
66
9
Yönlendirme
Tabelaları
9.0 Kurum İçi Yönlendirme Tabelası 1 9.1 Kurum İçi Yönlendirme Tabelası 2
9.2 Kapı İsimliği
9.3 Kat Levhası
9.4 Dışmekan Totem
9.5 Piktogramlar
9.0
Kurum İçi Yönlendirme Tabelası 1
Kurum içi yönlendirme tabelaları aşağıdaki gibi tasarlanmalıdır.
Yönlendirmeler sol tarafta, açıklama ve kat bilgisinden önce gelmelidir.
GİRİŞ
DANIŞMA
1.KAT
TOPLANTI ODASI
68
9.1
Kurum İçi Yönlendirme Tabelası 2
Kurum içi ana yönlendirme tabelaları aşağıdaki gibidir.
Yönlendirmelere LED uygulanabilir.
GİRİŞ
Danışma
ZEMİN
Yemekhane
1. KAT
Başkan
2. KAT
İnsan Kaynakları
3. KAT
Yönetim Kurulu
69
9.2
Kapı İsimliği
Kapı isimlikleri tasarımları aşağıda örneklendirilmiştir.
Malzeme olarak kurumsal renklerde pleksi kullanılmalıdır.
Genel Müdür
Muhasebe
İsim Soyisim
İsim Soyisim
Ünvan
İsim Soyisim
Ünvan
İsim Soyisim
Ünvan
70
9.3
Kat Levhası
Kat levhası tasarımları aşağıda örneklendirilmiştir.
Malzeme olarak kurumsal renklerde pleksi kullanılmalıdır.
2
kat/floor
1
3
4
İsim Soyisim
İsim Soyisim
İsim Soyisim
kat/floor
İsim Soyisim
İsim Soyisim
İsim Soyisim
Erdal
KILIÇ
kat/floor
İsim Soyisim
İsim Soyisim
İsim Soyisim
kat/floor
İsim Soyisim
İsim Soyisim
71
9.4
Dışmekan Totem
Dışmekan totem örnekleri aşağıdaki gibidir.
72
9.5
Piktogramlar
Piktogramlar kurum içerisinde yönlendirme amaçlı kullanılan sembollerdir.
73
n e g m a r . c o m
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 728 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content