close

Enter

Log in using OpenID

CUPROGOLD 1 lt

embedDownload
Üretim Tarihi
Son Kullanma Tarihi
Þarj No’su
Lisans No
Tescil No
:
: Üretim tarihinden itibaren 3 yýldýr.
:
: 564
: 16 600
EC FERTILIZER
CUPROGOLD
UYGULAMA ÞEKLÝ VE DOZLARI
Bitki
Uygulama Zamaný
Bað
Çiçek öncesinden baþlamak üzere 15
gün ara ile toplam 2-3 uygulama
Narenciye
Meyve tutumundan itibaren 15 gün ara
ile 2 uygulama
Zeytin
Çiçek öncesi ve sonrasý olmak
üzere 2 uygulama
Yapraktan Uygulama
Dozu
200-400 ml /100 lt su
BAKIR OKSÝKLORÜR SÜSPANSÝYONU
Garanti Edilen Ýçerik w/w
Toplam Bakýr ( Cu )
% 25
100-150 ml / 100 lt su
pH : 7- 9
200-300 ml /100 lt su
UYARILAR
Elma, Armut, Kiraz,Viþne, Çiçek öncesi ve sonrasý olmak
Þeftali, Kayýsý, Nektarin, üzere 2 uygulama
Erik
Domates, Biber,
Hýyar, Patates
Patlýcan
Bitkiler 3-4 haftalýk iken 15 gün ara ile
2-3 uygulama
Meyve aðaçlarý, zeytin, bað ve narenciye kýþ
uygulama dozu : 400-600 cc / 100 lt su
200-300 ml / 100 lt su
150-250 ml / da
* Asla Uygun Doz oranýný aþmayýnýz.
* Sadece gerekli olan yerlerde kullanýnýz.
* Çocuklardan uzak tutunuz
* Gübrenin deriye ve elbisenize bulaþmamasýna
dikkat ediniz.
* Göze ve deriye temas etmesi halinde en az
15 dakika bol su ile yýkayýnýz.
* Týbbý yardým alýnýz.
* Yutmayýnýz. Teneffüs etmeyiniz.
* Yutulmasý ve teneffüs edilmesi halinde zarar
verici olabilir.
* Kullanýmdan önce iyice çalkalayýnýz.
* Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanýnýz
* Kullanýmdan sonra kýyafetlerinizi ve ellerinizi
yýkayýnýz.
* Güneþ ýþýðýnýn güçlü olduðu saatlerde uygulama
yapmayýnýz.
*Yiyecek , içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
Depolama :
Depolama sýcaklýðý -4 / + 35° olmalýdýr.
Karýþabilirlik :
Cuprogold bir çok insektisit ve Fungisit
ile karýþabilir.
Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle
karýþtýrýlmamalýdýr.
Firma Beyaný :
Firma Cuprogold 'un bileþim formulasyon ve
içeriðini garanti eder.
Firma kendi kontrolu dýþýndaki faktörlerden ve
ürünün uygun olmayan þartlardan dolayý doðabilecek
zararlardan sorumlu deðildir.
Üretici Firma :
Herogra Especiales. S.L
Polig. Juncaril, Calle Loja. s/n
18220 Albolote ( Granada). Spain
Ýthalatçý:
Sanagro Gýda Tarým Kimya Haþere
Ýlaçlama San ve Tic.Ltd.Þti.
1671 Sokak No:2/1 Emin Önal Apt.
A Blok Kat : 1 D:2
35600-Bahçelievler -Karþýyaka / ÝZMÝR
Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17
8
Net Aðýrlýk : 1500 gr
Hacim
: 1 Lt
6
9
7
4
5
2
8
0
5
2
9
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content