CV - Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: DENİZ GÖKÇE MERAL
Unvanı: Doç. Dr.
Öğrenim Durumu
Derece
Üniversite
Alan
Yıl
Yüksek Lisans
Diş Hekimliği
Hacettepe Üniversitesi
1992
Doktora
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve
Cerrahisi Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi
1999
Doktora Tezi: ND-YAG Laserin Oral Florada Bulunan Mikroorganizmalar Üzerindeki
Bakterisidal Etkilerinin Deneysel Laboratuar ve Klinik Olarak İncelenmesi /
Danışman: Prof. Dr. Ferda Taşar
Akademik Unvanlar
Unvanı
Anabilim Dalı
Üniversite
Doçent
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve
Cerrahisi Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi
Doçent
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı
Okan Üniversitesi
Yıl
2006 2009
2014
Ziyaretçi Öğretim Görevlisi Olarak Yapılan Çalışmalar
1. Hebrew University Hadassah, School of Dental Medicine, Department of Oral
and Maxillofacial Surgery, Ocak-Mart 1988, Kudüs, İsrail.
2. University of Basel, School of Dental Medicine, Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, Mart-Nisan 2007, Basel, İsviçre.
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI ve SCI Expanded
Kapsamında)
1.
Şençift K, Taşar F, Ceritoğlu G. A mandibular radiolucency in a 9 year old. Oral
Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology 1997;
84(3): 231-3.
2.
Ertuğ E, Meral G, Saysel M. Cemento-ossifying fibroma: A case report.
Quintessence International 2004; 35: 808-10.
3.
Meral G, Tasar F, Kocagöz S. Factors affecting the antibactericidal effect of
Nd:YAG laser in vivo. Lasers in Surgery and Medicine 2003; 32: 197-202.
4.
Saysel MY, Meral DG, Kocadereli İ, Taşar F. The effects of first premolar
extractions on third molar angulations. Angle Orthodontist 2005; 75(5): 604-7.
5.
Meral G, Tasar F, Sayın F, Saysel M, Kır S, Karabulut E. Effects of lidocaine
with
and
without
epinephrine
on
plasma
epinephrine
and
lidocaine
concentrations and hemodynamic values during third molar surgery.
Oral
Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology 2005;
100: e25-30.
6.
Kan B, Tasar F, Korkusuz P, Ersoy O, Cetinkaya A, Gur C, Celik H, Meral G.
Histomorphometrical and radiological comparison of low-level laser therapy
effects on distraction osteogenesis: Experimental study. Lasers in Medical
Science 2014; 29(1): 213-20.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
1.
Taşar F, Tümer C, Ayhan A, Şençift K, Ceritoğlu G. Using an allogenic bone
graft in the treatment of an ameloblastic fibroma: A case report. European
Association for Cranio-Maxillofacial Surgery Jubilee Congress, 3-7 Eylül 1996,
Zürih, İsviçre.
2.
Şafak T, Tümer C, Şençift K, Meral G, Türkeş Ö, Usubütün A. Reconstruction
of mandibular ameloblastoma with vascular bone graft. 4th Mediterranean
Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 Mayıs 1997, Antalya,
Türkiye.
3.
Taşar F, Şençift K, Meral G, Usubütün A. Cemento-ossifying fibroma: A case
report. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31
Mayıs 1997, Antalya, Türkiye.
4.
Sencift K, Meral G, Usubütün A, Tuncer M. Unicystic ameloblastoma: A case
report. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31
Mayıs 1997, Antalya, Türkiye.
5.
Taşar F, Şener BC, Ceritoglu G, Kocagöz S. Factors affecting the antibacterial
effects of Nd: YAG laser in vivo. 13th International Conference on Oral and
Maxillofacial Surgery, 20-24 Ekim 1997, Kyoto, Japonya.
6.
Şençift K, Taşar F, Meral G, Başal N, Uğur T. Clinical effects of Etodolac and
Tiaprofenic acid in impacted third molar surgery. 13th International Conference
on Oral and Maxillofacial Surgery, 20-24 Ekim 1997, Kyoto, Japonya.
7.
Tasar F, Sener BC, Meral G, Kocagoz S. Antimicrobial effect of ND: YAG laser
on members of oral flora. XIVth Congress of the European Association for
Cranio-Maxillofacial Surgery, 1-5 Eylül 1998, Helsinki, Finlandiya.
8.
Safak T, Tumer C, Sencift K, Erdem O, Meral G, Araz K. Combination of
microsurgical bone graft reconstruction with osteointegrated dental implants.
XIVth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,
1-5 Eylül 1998, Helsinki, Finlandiya.
9.
Şafak T, Tümer C, Şençift K, Erdem Ö, Araz K, Meral G. Ameloblastomanın
tedavisinde vaskülarize kemik greftleri (İki Olgu Nedeniyle). Türk Oral ve
Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Ekim-1
Kasım, 1998, Antalya.
10. Erdem O, Meral G, Tasar F. A double blind comparison of nimesulide and
diclofenac sodium in impacted third molar surgery. IXth International Dental
Congress on Modern Pain Control, 2-5 Mayıs 2000, Jerusalem, İsrail.
11. Meral G, Taşar F, Çekiç G, Türkoğlu Z. Çift yönlü konsültasyonun gereği ve
önemi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel
Kongresi, 5-9 Haziran 2002, Antalya.
12. Duman E, Meral G, Saysel MY. Cemento-ossifying fibroma. European
Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 3-7 Eylül 2002, Munster, Almanya.
13. Başal Z, Meral G, Kasapoğlu O, Saysel M, Taşar F, Akalın A. Glandular
odontojenik kist: 2 olgu sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 10-13 Ekim 2004, İstanbul.
14. Meral G, Akalın A, Saysel M, Taşar F. Yaygın peripheral dev hücreli granüloma:
Bir olgu nedeni ile. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası
Bilimsel Kongresi, 10 -13 Ekim 2004, İstanbul.
15. Tulunoglu İ, Dini FM, Hersek N, Çalış A, Meral G. Idiopatic external root
resoption and immediate implant surgery. Academy Osseointegration Annual
Meeting, 10-12 Mart 2005, Orlando, Florida, ABD.
16. Hersek N, Meral G, Tasar F, Gümüş H, Ünlü L. Patient satisfaction with
mandibular ball attachment implant-retained complete overdentures and
conventional dentures. Mediterranean Dental Implant Congress, 20-24 Haziran
2006, Korfu, Yunanistan.
17. Hersek N, Calıs A, Taşar F, Meral G, Kocadereli İ. Preservation of esthetics in
the anterior maxilla with implant dentistry: Case reports. Astra Tech World
Congress, 6-8 Nisan 2006, New York, ABD.
18. Dülger B, Demircan Ş, Sayın F, Başçı N, Meral G, Saysel MY. Determination of
lidocaine hydrochloride in plasma by HPLC. 4th Aegean Analytical Chemistry
Days, 29 Eylül-1 Ekim 2006, Aydın, Türkiye.
19. Kiris S, Hersek N, Calis A, Meral G. Implant-supported fixed restorations in
partially edentulous maxilla: Case reports. Astra Tech World Congress, 4-7
Haziran 2008, Washington DC, ABD.
20. Sener BC, Meral G, Taşar F, Tuncer HY. Nd: YAG laser application following
root resection with Er: YAG laser. WFLD World Congress, 28-30 Temmuz 2008,
Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti.
21. Tasar F, Günhan Ö, Yıldırım B, Meral G, Saysel M. Karaca Ç. Hereditary
gingival fibromatosis in two brothers: A case report. 19th International
Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, 23-27 Mayıs 2009, Şhangai, Çin.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.
Giray B, Taşar F, Ceritoğlu G. Odontojenik kistlerde ayırıcı tanının önemi.
Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi 1995; 3: 17-21.
2.
Tuncer M, Er N, Meral G, Usubütün A. Aktinomikozis ile birlikte maksiller
osteomyelit: Bir olgu raporu. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
1997; 24: 87-90.
3.
Şençift K, Meral G, Usubütün A, Tuncer M. Unicystic ameloblastoma: A case
report. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1997; 21: 63-5.
4.
Tasar F, Tümer C, Şençift K, Meral G. Yaygın oral lökoplaki tedavisinde Nd:
YAG laser: Bir olgu raporu. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
1997; 31(2), 65-8.
5.
Saysel MY, Giray B, Araz K, Meral G. Ameloblastik fibroma. Hacettepe
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1998; 22(2): 6-8.
6.
Erdem Ö, Meral G, Taşar F. A double-blind comparison of Nimesulide and
Diclofenac sodiumin impacted third molar surgery. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği
Bilimleri Dergisi 2002; 8: 20-4.
7.
Oğanbilen Ö, Meral G, Araz K. Oral lipomalar. Hacettepe Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2004; 28: 47-50.
8.
Meral G, Akalın A, Saysel M. Erken yaşta agresif gelişim gösteren peripheral
dev hücreli granüloma: Olgu raporu. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi Dergisi 2005; 29(4): 7-10.
9.
Meral G, Akalın A, Saysel M, Taşar F. Glandular odontojenik kist: Olgu Raporu.
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 22(2): 12-5.
10. Meral G, Cakacı M, Er N. Florid cemento-osseous dysplasia: A case report.
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 29(4): 104-7.
11. Meral G, Saysel M, Ökten S. Gömülü yirmi yaş dişlerinin cerrahi çekimi: Hasta
profili ve preoperatif parametreler. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dergisi 2005; 29(4): 56-61.
12. Meral G, Başal Z, Saysel M, Karabulut E. Gömülü yirmi yaş cerrahisinde
hastaların operasyon ve iyileşme dönemi beklentilerini etkileyen faktörler.
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 29(4): 51-5.
13. Er N, Meral G, Akalın A, Bayramov İ. Gömülü dişler, malpraktis ve mandibula
fraktürü: 2 olgu raporu. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
2005; 29(4): 89-93.
14. Meral G. Lazerin tarihi ve oral maksillofasiyal cerrahi uygulamaları. Dişhekimliği
Dergisi 2006; 63: 57-9.
15. Er N, Meral G, Öktemer K, Aktaş A. Gömülü 3. molar cerrahisinin önemli bir
komplikasyonu: Submandibular locaya yer değiştirme. Hacettepe Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 29(4): 85-8.
16. Giray B, Meral G. Allogenic bone grafts in oral surgery: Clinical findings and
follow-up. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 31(2): 317.
17. Tümer C, Meral G. Unicystic ameloblastoma: Implant supported reconstruction
and long-term follow-up. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
2007; 31(2): 49-53.
18. Giray B, Aktas , Öktemer K, Taner T, Akcan C, Meral G, Ökten S. Condylar
hyperplasia in an adult patient. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dergisi 2008; 32(3): 45-50.
19. Meral G, Aktas A, Tasar F, Yildirim B, Gunhan O. Surgical management of
Maxillary sinus mucosel. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
2008; 32(3): 51-5.
20. Meral G, El AS, Tasar F, Usubutun A. Maksiller ortokeratinize odontojenik kist.
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2009; 33(2): 60-3.
21. Meral G, Kan B, Tasar F, Akipek S. Oral kavitede Helikobakter Pilori varlığının
araştırılması: Olası gastrointestinal sistem hastalıkları ve ağız sağlığı ilişkisinin
saptanması (Pilot çalışma). Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dergisi 2009; 33(4): 2-10.
22.
Meral
G,
Kan
B.
Diabetus
mellitus, osteoporozis ve
radyoterapinin
osseointegrasyon aşamaları üzerindeki etkileri. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği
Bilimleri Dergisi 2010; 16(2): 155-63.
23. Meral G, Adiloğlu I, Kan B, Karaca Ç. Mandibulada yaygın tutulum gösteren
eozinofilik granulomanın tanı ve tedavisi: Bir olgu raporu. Türkiye Klinikleri Diş
Hekimliği Bilimleri Dergisi, Yayına Kabul Edildi; Basım Aşamasında.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1.
Taşar F, Tümer C, Şençift K, Ceritoğlu G. Yaygın oral Leukoplakinin
tedavisinde Nd - YAG laser. Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8
Mayıs 1995, Antalya.
2.
Giray B, Taşar F, Bulut E, Ceritoğlu G. Odontojenik kistlerde ayırıcı tanının
önemi. Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
3.
Taşar F, Tümer C, Ayhan A, Şençift K, Ceritoğlu G. Ameloblastik
fibromanın tedavisinde allojen kemik grefti uygulaması (Bir Olgu). Oral Cerrahi
Derneği III. Bilimsel Toplantısı. 26-31 Mayıs 1996, Antalya.
4.
Şençift K, Taşman U, Ceritoğlu G, Türkeş Ö, Giray B, Tümer C. Kemik içi
kavitelerin doldurulmasında yeni bir biomateryalin (Biocoral Gel) klinik,
radyografik ve histopatolojik değerlendirilmesi (İki Olgu Raporu). Oral Cerrahi
Derneği 3. Bilimsel Toplantısı, 26-31 Mayıs 1996, Antalya.
5.
Saysel M, Giray B, Araz K, Meral G. Ameloblastik fibroma (Bir olgu). Oral
Cerrahi Derneği III. Bilimsel Toplantısı, 26-31 Mayıs 1996, Antalya.
6.
Taşman U, Tümer C, Ceritoğlu G, Usubütün A, Araz K. Unikistik
ameloblastoma (Olgu raporu). Oral Cerrahi Derneği III. Bilimsel Toplantısı, 2631 Mayıs 1996, Antalya.
7.
Şener BC, Meral G, Çekiç G, Usubütün A, Eset A. Pleomorfik adenoma ve
prognozu yönünden önemi. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Toplantısı, 25-30
Mayıs, 1998, Antalya.
8.
Erdem Ö, Meral G, Şençift K, Usubütün A. Nonodontojenik kist / Odontojenik
kist (Histopatolojik Yaklaşım). Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Toplantısı, 2530 Mayıs 1998, Antalya.
9.
Şençift K, Meral G, Şahin E, Canay Ş, Çiftçi Y. Calcitek implant uygulaması –
Farklı diagnostik ve protetik yaklaşım. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel
Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998, Antalya.
10. Taşar F, Şener BC, Özgen Ş, Meral G, Başal N. Oral cerrahide Nd:YAG laser
kullanımı. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998,
Antalya.
11. Er N, Meral G, Çakacı M. Florid semento-osseoz displazi’ye sekonder
osteomyelit. Oral Cerrahi Derneği 6. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 7.
Ulusal Bilimsel Kongresi, 23-28 Mayıs 2004, Antalya.
12. Togay B, Meral G, Turgut M, Altay AN. Süt dişi enfeksiyonunun daimi diş çevre
dokularında yarattığı dentigeröz kist benzeri hasar: Bir olgu sunumu. Türk
Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Antalya.
13. Aktaş A, Meral G, Taşar F, Bayramov I, Kan B. Diabetes mellitus hastasında
dentigeröz kistin ısrarcı infeksiyonu. Oral Cerrahi Derneği VII. Ulusal Bilimsel
Kongresi, 27 Mayıs - 2 Haziran 2006, Bodrum.
14. Akalın A, Meral G, Saysel M. Herediter gingival fibromatozis: İki olgu nedeni ile.
Oral Cerrahi Derneği VII. Ulusal Bilimsel Kongresi, 27 Mayıs - 2 Haziran 2006,
Bodrum.
15. Taşar F, Meral G, Akalın A, Ökten S. Etken diş pozisyonu ve geniş
lokalizasyonu ile ilginç bir dentigeröz kist olgusu. Oral Cerrahi Derneği VII.
Ulusal Bilimsel Kongresi, 27 Mayıs-2 Haziran 2006, Bodrum.
16. Meral G, Taşar F, Öktemer K, Güler N, Aksoy S, Ünlü L. Maksillada santral dev
hücreli granülomun bifosfanat ve cerrahi küretaj ile tedavisi: Olgu sunumu. Oral
Cerrahi Derneği VII. Ulusal Bilimsel Kongresi, 27-Mayıs- 2 Haziran 2006,
Bodrum.
İdari Görevler
1.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim
Dalı Başkanı, 02.06.2014-
2.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 04.09.2014-
3.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi,
04.09.2014-
4.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Kalite Komisyonu Üyesi, 05.09.2014-
5.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Enfeksiyon Kontrol Komisyonu
Başkanı, 05.09.2014-
6.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Organizasyon Komisyonu Üyesi,
05.09.2014-
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1.
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
2.
İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO)
3.
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
4.
Oral Cerrahi Derneği