close

Enter

Log in using OpenID

Detaylı Özgeçmiş - Elektrik ve Elektronik Mühendisligi

embedDownload
Behçet Uğur Töreyin
Elektrik-Elektronik Müh. Böl.
Çankaya Üniversitesi
Ankara, Türkiye
http:// academic.cankaya.edu.tr/~toreyin/
[email protected] cankaya.edu.tr
Tel: +90-312-2844500/318
Araştırma Konuları
İşaret İşleme, Görüntü/Video İşleme, Örüntü Tanıma
Eğitim
09/2003 – 01/2009
Doktora,
Tez Başlığı:
Danışman:
09/2001 – 08/2003
Y. Lisans,
Danışman:
Elektrik-Elektronik Müh. Böl.,
Bilkent Üniversitesi.
Moving Object Detection and Tracking in Wavelet Compressed
Video
Prof. A. Enis Cetin
Lisans,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.
Tez Başlığı:
09/1997 – 06/2001
Elektrik-Elektronik Müh. Böl.,
Bilkent Üniversitesi.
Fire Detection Algorithms Using Multimodal Signal and Image
Analysis
Prof. A. Enis Cetin
İş Deneyimi
01/2014 –
Kurucu - Ortak,
Piralev Ltd. Şti. | www.piralev.com
Çankaya Üniversitesi,
Ankara, Türkiye
01/2014 –
Y.Doç.Dr.,
Elektrik-Elektronik Müh. Böl.
Çankaya Üniversitesi
Ankara, Türkiye
07/2011 – 01/2014
Y.Doç.Dr.,
Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl.
Çankaya Üniversitesi
Ankara, Türkiye
02/2010 – 07/2011
Doktora Sonrası Araştırmacı,
Wireless Research Lab
Electrical and Computer Eng.
Texas A&M Univ.-Qatar, Doha, Katar
01/2009 – 02/2010
Doktora Sonrası Araştırmacı,
Robotic Sensor Networks Lab
Computer Science Department
University of Minnesota, MN, A.B.D.
09/2001 – 01/2009
09/2000 - 08/2001
Öğretim Asistanı,
Yarı-Zamanlı Ar-Ge Müh.,
EE Müh. Böl., Bilkent Üniversitesi, Türkiye
Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-optik
Bölümü, Lazer Sistemleri Tasarım Grubu,
ASELSAN A.Ş., Akyurt, Ankara.
06/2000 – 08/2000
Stajyer,
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik
Araştırma Enstitüsü (BİLTEN), Konuşma
İşleme Grubu, TÜBİTAK, Ankara.
07/1999 – 09/1999
Stajyer,
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik
Araştırma Enstitüsü (BILTEN), Entegre Devre
Tasarım Grubu, TÜBİTAK, Ankara.
Araştırma Deneyimi
07/2013 –
Uzman Araştırmacı
TÜBİTAK–UZAY Teknolojileri Araştırma Enst.
 Hiperspektral görüntülerin kodlanması
12/2011 – 12/2013
Araştırmacı
Ambient Assisted Living Project-Türk Telekom
08/2011 - 02/2013
Danışman
EU FP7 FIRESENSE - Project
02/2010 – 07/2011
Doktora Sonrası Ar.
Texas A&M Univ.-Qatar, Doha, Katar.
 Bilişsel radyolar için işbirlikli spektrum algılama amacıyla uyarlanır işaret işleme
tekniklerinin geliştirilmesi
 Kablosuz Algılayıcı Ağları için çevrimiçi öğrenme yöntemleri geliştirilmesi
01/2009 – 02/2010
Doktora Sonrası Ar.
University of Minnesota, MN, A.B.D.
 Otonom kara taşıtları için belirsiz ortama uygun hareket planlaması
 Görüntü tabanlı konumlandırma çalışmaları
09/2001 – 01/2009
Araştırma Görevlisi
Bilkent Üniversitesi.
03/2007 – 01/2009
Araştırmacı
Bilgisayarlı Görü Tabanlı Orman Yangını Tespit
ve İzleme Sistemi, TÜBİTAK 1007 Projesi





Orman Genel Müdülüğü ile ortak proje.
Otomatik yangın tespit ve izleme sistemi yurt genelinde 80 kadar gözetleme kulesinde
kurulu.
Proje teklifinin hazırlanması ve başvuru aşamalarının tümüne aktif katılım.
Dumana duyarlı görüntü işlemeye dayalı orman yangını tespit sisteminin geliştirilmesi.
Sistem tüm dünyada, A.B.D. Enerji Bakanlığı ile Kaliforniya Eyaleti’nde yerleşik bir
Enerji Santrali’nde de olmak üzere toplam 250 farklı bölgede kullanımdadır.
06/2007 – 08/2007
Misafir Araştırmacı
Univ. of Minnesota ECE Dept., MN, A.B.D.
 Prof. Ahmed Tewfik’in Laboratuvarı’nda hareket vektörlerine dayalı video doğrulama
metriklerinin geliştirilmesi
06/2006 – 06/2008

Araştırmacı
Ortalama Değer Kayması tabanlı imge ve video analizi
projesi TÜBİTAK San-Tez Projesi.
Kızılberisi kameralar için alev tespiti yöntemlerinin geliştirilmesi.
06/2005 – 07/2005
Misafir Araştırmacı
TELECOM ParisTech/TSI, Image-Signal Dept., Fransa.
 Prof. Beatrice Pesquet-Popescu’nun Laboratuvarı’nda uyarlanır 3-boyutlu dalgacık
dönüşümü tabanlı video kodlaması yöntemleri geliştirilmesi.
04/2004 – 03/2008




Araştırmacı
MUSCLE, Multimedia Understanding Through
Semantics, Computation and Learning,
EU FP6 Network of Excellence
http://muscle.ercim.eu/
Görünür ve kızılberisi bantta çalışan kameralardan, pasif kızılberisi (PIR)
algılayıcılardan, akustik ve vibrasyon algılayıcılarından gelen işaretlerden anlamlı bilgiler
çıkarılması.
Videoda olağandışı olay tespiti ve dinamik dokular üzerine çalışmalar.
Çok-kipli algılayıcı çözümlemesi ile düşen kişiyi tespit edebilen yordam geliştirilmesi.
Videoda yangın ve duman tespit edilmesi
(http://signal.ee.bilkent.edu.tr/VisiFire
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/TOREYIN1/). Geliştirilen
yazılım Syspro adlı bir Singapur şirketine satılmış ve Singapur’da bir enerji santraline
kurulmuştur (http://www.syspro.com.sg/ ).

Videoda uçucu organic bileşik dumanlarının tespit edilmesi için yöntemler geliştirilmiştir.
Bu çalışmalar Florida, A.B.D.’de yer alan Delacom adlı şirket tarafından
desteklenmektedir: http://www.delacomdetection.com/ .
08/2002 – 10/2003
Danışman
visiOprime Ltd., Surrey, İngiltere
 Güvenlik kamerası (CCTV) sistmleri için sıkıştırılmış videoda hareketli nesne tespiti, takibi ve
bırakılan nesne tespit yordamlarının geliştirilmesi. Geliştirilen yazılım İngiltere’deki visiOprime
şirketini akıllı video yönetimi sistemlerince kullanılmaktadır ( http://www.visioprime.com/ ).
12/2001 – 08/2002
 EKG işaretlerinin dalgacık dönüşümüyle sıkıştırılması konusunda araştırmalar.
Öğretim Deneyimi
09/2011 –
Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl., EE Müh. Böl,
Çankaya Üniversitesi, Ankara.
İş Yükü: Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde istatistiksel işaret işleme ve makine öğrenmesi alanlarında
dersler önerilmesi/verilmesi. Son sınıf öğrencilerinin sanayinin sorunlarına yönelik proje çalışmalarının idâre
edilmesi. İki doktora ve iki y.lisans öğrencisinin tez danışmanlığı.
ECE 650
ECE 576
ECE 408
ECE 307
ECE 435
ECE 593
ECE 585
Y.Doç.Dr.
Machine Learning
Adaptive Signal Processing
Introduction to Statistical Signal Processing
Probability and Random Processes
Detection, Estimation and Modulation Theory
Digital Filters
Remote Sensing
Bahar 2011-12, Bahar 2013-14
Bahar 2011-12, Bahar 2012-13
Bahar 2011-12
Güz 2011-14, Yaz 2012-13
Güz 2011-12, Güz 2012-13
Bahar 2013-14
Güz 2012-13, Yaz 2012-13
09/2001 – 06/2008
Öğretim Asistanı
EE Müh. Böl., Bilkent Üniversitesi, Ankara.
İş Yükü: Laboratuvar asistanlığı, ödev hazırlanması, çözümü ve notlandırılması, laboratuvar raporları
hazırlanması, değerlendirilmesi, ders verilmesine yardım. Son sınıf lisans öğrencilerinin projelerinin tasarımı ve
gerçeklenmesine yardım edilmesi (4-6 öğrenci/dönem).
EEE 539 Detection and Estimation
Bahar 2007- 08
EEE 491,492 Senior Project
Güz 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04
Bahar 2006-07, 2005-06, 2004-2005, 2003-04
EEE 521 Intr. Radar Signal Processing
Bahar 2005-06
EEE 424 Digital Signal Processing
Güz 2003-04, 2008-09
EEE 321 Signals and Systems
Bahar 2006-07, Güz 2006-07, Güz 2005-06, Bahar 2001-02
EEE 212 Microprocessors
Bahar 2005-06, Bahar 2004-05, Güz 2004-05, Bahar 2003-04
Güz 2003-04, Bahar 2002-03, Güz 2002-03, Güz 2001-02
EEE 102 Digital Design
Güz 2007-08
İdârî Görevler
05/2014 04/2013 – 05/2014
08/2011 –
08/2011 – 04/2013
Bölüm Başkanı
Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Çankaya Üniv.
Başkan Yardımcısı
Elektronik ve Haberleşme Müh.Böl.(EHMB), Çankaya Üniv.
Doktora Program Koordinatörü
EHMB, Çankaya Üniv.
Staj Koordinatörü
EHMB, Çankaya Üniv.
Meslekî Etkinlikler
Program Komitesi Üyesi:
The 6th Asian Conf. on Intelligent Inf.&Database Systems, 2014
European Conference on Signal Processing - EUSIPCO 2012-2014,
WebSys’2013 –Collective Intelligence in Web Systems,
International Conf. on Computer Vision – ICCV 2011,
IEEE International Conf. on Image Processing – ICIP 2011,
3DTV-Conference – 2011, IEEE GCC-Conference and
Exhibition – 2011 IEEE Signal Processing and
Communications Application Conference 2009 and 2010,
24th International Symposium on Computer and
Information Sciences - ISCIS 2009.
Hakemlik (SCI):
Elsevier Pattern Recognition, Signal Processing, Digital Signal
Processing;
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing;
Springer Signal Image and Video Processing, Machine Vision
& Applications Journal, GeoInformatica;
IEEE Transactions on: Image Processing, Instr.&Meas.,
Knowledge & Data Engineering, Circuits and Systems for Video
Technology, Aerospace and Electronic Systems.
Konferans ve Çalıştay Hakemliği:
IEEE ICASSP’09-’13 , IEEE ICRA’10, IEEE IROS’09,
IEEE ICIP’06-’13, EURASIP Eusipco’06,’12-’14, IAPR
MRCS’06, IEEE SIU’06-’09, ISCIS 2009,
IEEE GLOBECOM 2010, ICPR 2010, IEEE ICC 2011,
ICT 2011, IEEE VTC-2011-Spring.
TÜBİTAK 1001, 3501; TEYDEB, KOSGEB programları ile Katar Ulusal Araştırma Kurumu (Qatar
National Research Foundation -QNRF) proje başvuruları hakemlikleri ve panel üyelikleri.
Ödüller, Başarılar
2014
2013
2013
2009-2014
2007
2007
2007
2006
2003
2001
1997 – 2001
1997
1997
Marquis Who’s Who in the World, yayınına özgeçmişin kabûlü.
Int. Biographical Centre of Cambridge, Leading Engineers of the World in 2013.
Marquis Who’s Who in the World, yayınına özgeçmişin kabûlü.
Doktora Tezinin, Avrupa İşaret İşleme Birliği (EURASIP – The European
Association for Signal Processing) sayfasından en çok indirilen 10 doktora tezi
arasında yer alması.
Marquis Who’s Who in Science and Engineering, 10th Anniv. Edition,
yayınına özgeçmişin kabûlü.
Int. Biographical Centre of Cambridge, England, TOP 100 Scientists in 2007.
Int. Biographical Centre of Cambridge, England, Outstanding Scientists of the
21st Cent. Inaugural Edition, inclusion of biographical profile.
Marquis Who’s Who in Science and Engineering, 2006-2007 Edition,
yayınına özgeçmişin kabûlü.
IEEE Öğrenci Topluluğu En İyi Sunum – 2.’lik Ödülü– Bilkent Üniversitesi.
Lisans Mezuniyet Proje Fuarı, Yazılım Ödülü, ODTÜ.
Lisans Eğitimi süresince “ODTÜ başarı bursu”, ODTÜ.
Türkiye İş Bankası “Altın Genç Ödülü” Üniversite Giriş Sınavı Başarı sebebiyle
Üniversite Giriş Sınavı Türkiye 5.’liği - 1.5 milyon aday arasında
Yayınlar
Dergi Yayınları (SCI)
* A. Enis Çetin, Kosmas Dimitropoulos, Benedict Gouverneur, Nikos Grammalidis, Osman Günay,
Y. Hakan Habiboǧlu, B. Uǧur Töreyin, Steven Verstockt, Video fire detection – Review, Digital
Signal Processing, Volume 23, Issue 6, December 2013, Pages 1827-1843, ISSN 1051-2004,
http://dx.doi.org/10.1016/j.dsp.2013.07.003.
* Ahmet Yazar, Furkan Keskin, B. Ugur Töreyin, A. Enis Çetin, Fall detection using single-tree
complex wavelet transform, Pattern Recognition Letters, Volume 34, Issue 15, 1 November 2013,
Pages 1945-1952, ISSN 0167-8655, http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2012.12.010.
* Fatih Erden, B. Ugur Toreyin, E. Birey Soyer, Ihsan Inac, Osman Gunay, Kivanc Kose, A. Enis
Cetin, Wavelet based flickering flame detector using differential PIR sensors, Fire Safety Journal,
Volume 53, October 2012, Pages 13-18, ISSN 0379-7112,
http://dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2012.06.006.
* O. Gunay, B.U. Toreyin, K. Kose, A.E. Cetin, ``Entropy Functional Based Online Adaptive
Decision Fusion Framework with application to Wildfire Detection in Video,’’ IEEE Trans. on Image
Processing, vol. 21/5, pp. 2853-2865, May 2012, DOI:10.1109/TIP.2012.2183141.
*S. Yarkan, B.U. Toreyin, K.A. Qaraqe, A.E. Cetin, ``An Online Adaptive Cooperation Scheme for
Spectrum Sensing Based on a Second-order Statistical Method,’’ IEEE Trans. on Vehicular
Technology, vol. 61/2, pp. 675-686, Feb. 2012, DOI: 10.1109/TVT.2011.2179325.
*O. Gunay, B.U. Toreyin and A.E. Cetin, ``Online Adaptive Decision Fusion Framework Based on
Projections onto Convex Sets with Application to Wildfire Detection in Video,’’ SPIE Optical
Engineering, Volume: 50, Issue: 7, Article Number: 077202, July 2011.
*O. Gunay, K. Tasdemir, B.U. Toreyin and A.E. Cetin, “Fire Detection in Video Using LMS Based
Active Learning,” Fire Technology, vol. 46, pp. 551-577, July 2010.
*O. Gunay, K. Tasdemir, B.U. Toreyin and A.E. Cetin, “Video based wild fire detection at night,”
Fire Safety Journal, vol. 44, pp. 860-868, 2009.
*B. Ugur Toreyin, E. Birey Soyer, Ibrahim Onaran, A. Enis Cetin, “Falling Person Detection Using
Multi-sensor Signal Processing'', EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2008.
*B. Ugur Toreyin, R. Gokberk Cinbis, Yigithan Dedeoglu, A. Enis Cetin, “Fire Detection in Infrared
Video Using Wavelet Analysis”, SPIE Optical Engineering, vol 46, June 2007.
*B. Ugur Toreyin, Yigithan Dedeoglu, Ugur Gudukbay, A. Enis Cetin, “Computer Vision Based
System for Real-time Fire and Flame Detection”, Pattern Recognition Letters, 27 (2006) 49-58.
*B. Ugur Toreyin, A. Enis Cetin, Anil Aksay, M. Bilgay Akhan, “Moving Object Detection in
Wavelet Compressed Video”, Signal Processing:Image Communication, EURASIP, Elsevier, vol. 20,
pp. 255-264 (2005).
Konferans ve Çalıştay Bildirileri ve Sunumlar (Uluslararası - Hakemli)
* B.U.Töreyin, O.Yılmaz, Y.M.Mert, ``Evaluation of On-board Integer Wavelet Transform Based
Spectral Decorrelation Schemes for Lossless Compression of Hyperspectral Images,’’ in Proc. of
IEEE-WHISPERS, 6th Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing : Evolution in
Remote Sensing, June 2014, Lausanne, Switzerland.
* J.G. Alaydın, S.H.Gülen, M.Trocan, B.U.Töreyin, ``Graph-cut Based Compression Algorithm for
Compressed-Sensed Image Acquisition,’’ in MUSCLE Int. Workshop on Comp. Int. for Multimedia
Understanding, Oct. 2013, Antalya.
* O. Haliloğlu, U. Sakarya, B.U.Töreyin, ``Subband Decomposition Based Supervised Feature
Extraction for Hyperspectral Image Classification,’’ in MUSCLE Int. Workshop on Comp. Int. for
Multimedia Understanding, Oct. 2013, Antalya.
* A.Yazar, B.U.Toreyin and A.E. Cetin, ``Fall Detection Using Vibration and PIR Sensors,’’ in
EUSIPCO-2012.
* S. Yarkan, K.A.Qaraqe, B.U.Toreyin and A.E. Cetin, ``An Experimental Setup for Performance
Analysis of an Online Adaptive Cooperative Spectrum Sensing Scheme for Both In-Phase and
Quadrature Branches,’’ in the Proc. of IEEE VTC-Fall-2011.
*S. Yarkan, B.U.Toreyin, K.A.Qaraqe, A.E.Cetin, ``An Experimental Validation of An Online
Adaptive Cooperation Scheme for Spectrum Sensing,’’ in the Proc. of the International Conference on
Telecommunications (ICT) – 2011.
* A.H. Gholamipour, A. Gorcin, H. Celebi, B.U. Toreyin, M. Saghir, F. Kurdahi, A. Eltawil
``Reconfigurable Filter Implementation of a Matched-filter Based Spectrum Sensor for Cognitive
Radio Systems,’’ in the Proc. of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems,
(ISCAS), 2011, Rio de Janeiro, Brazil.
*Fatih Erden, E. Birey Soyer, B. Ugur Toreyin, A. Enis Cetin, “VOC Gas Leak Detection Using
Pyro-Electric Infrared Sensors”, in the Proceedings of the IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and
Signal Processing (ICASSP), 2010, Dallas, Texas, USA.
*B. Ugur Toreyin, A. Enis Cetin, “Wildfire Detection Using LMS Based Adaptive Learning”, in the
Proceedings of the IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2009,
Taipei, Taiwan.
*B. Ugur Toreyin, A. Enis Cetin, “Shadow Detection Using 2D Cepstrum”, SPIE Symposium on
Defense, Security and Sensing, Visual Information Processing Conference XVIII, April 2009, Florida,
USA.
*B. U. Toreyin, E. Soyer, O. Urfalioglu, A.Enis Cetin, “Flame Detection System Based on Wavelet
Analysis of PIR Sensor Signals with an HMM Decision Mechanism”, 16th European Signal
Processing Conference EUSIPCO 2008, Lausanne, Switzerland.
*B. U. Toreyin, A.E.Cetin, “Volatile Organic Compound Plume Detection Using Wavelet Analysis
of Video”, IEEE Int. Conf. On Image Proc., ICIP 2008, San Diego, CA, USA.
*B.U.Toreyin, A.E.Cetin, “Real-time Fire and Smoke Detection in Video”, 2008 IEEE Int. Conf. on
Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP’08 -Show and Tell-, Las Vegas, NV, USA.
*B.U.Toreyin, Y.Dedeoglu, A.E.Cetin, S.Fazekas, D.Chetverikov, T.Amiaz, N.Kiryati, “Dynamic
Texture Detection, Segmentation and Analysis”, ACM International Conference on Image and Video
Retrieval (CIVR 2007), Amsterdam, The Netherlands, July 2007.
*Istvan Petras, Zoltan Szlavik, Levente Kovacs, Tamas Sziranyi, Csaba Beleznai, Yigithan Dedeoglu,
B. U. Toreyin, Ugur Gudukbay, A. Enis Cetin, Montse Pardàs, “Flexible Test-bed for Unusual
Behavior Detection”, ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2007),
Amsterdam, The Netherlands, July 2007.
*B. Ugur Toreyin and A. Enis Cetin, “Online Detection of Fire in Video”, 2007 IEEE Comp. Soc.
Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2007), Online Learning for Classification
Workshop, MN, USA, June 2007.
*B. Ugur Toreyin, Yigithan Dedeoglu, A. Enis Cetin, “Contour Based Smoke Detection in Video
Using Wavelets”, 14th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2006, Florance, Italy.
*B. Ugur Toreyin, Maria Trocan, Beatrice Pesquet-Popescu, A. Enis Cetin, “Linear and Nonlinear
Temporal Prediction Employing Lifting Structures for Scalable Video Coding”, EUSIPCO 2006.
*B. Ugur Toreyin and A. Enis Cetin, “Wavelet Based Detection of Moving Tree Branches and
Leaves in Video”, 2006 IEEE Int. Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2006, Kos, Greece.
*B. Ugur Toreyin, Maria Trocan, Beatrice Pesquet-Popescu, A. Enis Cetin, “LMS Based Adaptive
Prediction for Scalable Video Coding”, 2006 IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal
Processing, ICASSP’06, Toulouse, France.
*Yigithan Dedeoglu, B. Ugur Toreyin, Ugur Gudukbay, A. Enis Cetin, “Silhouette-based Method for
Object Classification and Human Action Recognition in Video”, Int. Workshop on Human-Computer
Interaction, Graz, Austria, (in conjunction with ECCV 2006). Lecture Notes in Computer Science,
vol. 3979, pp. 64-77, Springer-Verlag GmbH, 2006 (SCI).
*B. Ugur Toreyin, Yigithan Dedeoglu, A. Enis Cetin, “HMM Based Falling Person Detection Using
Both Audio and Video”, IEEE Int. Workshop on Human-Computer Interaction, Beijing, China, (in
conjunction with ICCV 2005), Lecture Notes in Computer Science, vol. 3766, pp. 211-220, SpringerVerlag GmbH, 2005 (SCI).
*B. Ugur Toreyin, Yigithan Dedeoglu, A. Enis Cetin, “Flame detection in video using hidden
Markov models”, IEEE Int. Conf. On Image Proc., ICIP 2005, Genoa, Italy.
*B. Ugur Toreyin, Yigithan Dedeoglu, A. Enis Cetin, “Wavelet Based Real-Time Smoke Detection
in Video”, 13th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2005, Antalya, Turkey.
*Yigithan Dedeoglu, B. Ugur Toreyin, Ugur Gudukbay, A. Enis Cetin, “Real-time Fire and Flame
Detection in Video”, IEEE 30th Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP’05,
Philadelphia, USA, 2005.
*B. Ugur Toreyin, A. Enis Cetin, Anil Aksay, M. Bilgay Akhan, “Moving Region Detection in
Compressed Video”, 19th Int. Symposium on Computer and Information Sciences, Kemer-Antalya,
2004. Lecture Notes in Computer Science, vol. 3280, pp. 381-390, Springer-Verlag Heidelberg (SCI).
*B. Ugur Toreyin, Y. Ziya Ider, A. Enis Cetin, “Compression of ECG Signals Using Wavelet
Transform and Lower Order Statistics”, IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image
Processing, Grado-Trieste, Italy, 2003.
Konferans ve Çalıştay Bildirileri ve Sunumlar (Ulusal -Hakemli)
* Mollaköy, A.; Çimen, S.; Yengel, E.; Töreyin, B.U., “Bilgisayarlı Görü Yardımıyla Rulman
Hatalarının Denetimi,” EMO 2. İlk Bildiriler Konferansı, TOBB ETÜ, Ankara, Haziran 2013.
*Çimen, S.; Mollaköy, A.; Yengel, E.; Töreyin, B.U., “Video Tabanlı Rulman Denetimi,” 6.
Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Nisan 2013.
*Selçuk, M.; Etikan, B.; Töreyin, B.U.; Schmidt, K.W., “Çoklu Algılayıcı Tabanlı Uykulu Sürücü
Tespit Sistemi,” 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Nisan
2013.
*Gunay, O.; Toreyin, B.U.; Kose, K.; Cetin, A.E., "Entropy functional based adaptive decision fusion
framework," Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2012 20th , vol.,
no., pp.1-4, 18-20 April 2012.
* Yazar, A.; Cetin, A.E.; Toreyin, B.U. , "Human activity classification using vibration and PIR
sensors," Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2012 20th , vol.,
no., pp.1-4, 18-20 April 2012.
* Erden, F.; Toreyin, B.U.; Soyer, E.B.; Inac, I.; Gunay, O.; Kose, K.; Cetin, A.E., "Wavelet based
flame detection using differential PIR sensors," Signal Processing and Communications Applications
Conference (SIU), 2012 20th , vol., no., pp.1-4, 18-20 April 2012.
*B.U.Töreyin, S. Yarkan, K.A.Qaraqe, A.E.Çetin, ``Akıllı Radyo Sistemleri İçin Uyarlanır Veri
Birleştirme Tabanlı İşbirlikli Spektrum Algılama Yöntemi’’, IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim
Uygulamaları Kurultayı, SİU-2011, Antalya, 2011.
*Kasim Tasdemir, Osman Gunay, B.Ugur Toreyin, A.Enis Cetin, “Videoda Gece Yangını Tespiti”,
IEEE 17. Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi, SIU-2009, 2009.
*B.Ugur Toreyin, A.Enis Cetin, “Bilgisayarla Goru ile Orman Yangini Tespit Yontemi”, IEEE 16.
Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi, SIU-2008, Didim, 2008.
*O. Urfalioglu, E. Soyer, B.Ugur Toreyin, A.Enis Cetin, “Insan Hareketlerinin PIR Sensor Tabanli
Bir Sistemle Siniflandirilmasi”, IEEE 16. Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi, SIU2008, Didim, 2008.
*B.Ugur Toreyin, E. Soyer, O. Urfalioglu, A.Enis Cetin, “PIR Sensoruyle Alev Tespiti”, IEEE 16.
Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi, SIU-2008, Didim, 2008.
*B.Ugur Toreyin, A.Enis Cetin, “Sakli Markov Modellemeye Dayali Dinamik Doku Tespiti”, IEEE
15. Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi, SIU-2007, Eskisehir, 2007.
*B.Ugur Toreyin, E.Birey Soyer, Ibrahim Onaran, A.Enis Cetin, “Coklu Sensor Sinyallerinin
Islenmesiyle Dusen Kisi Tespiti”, IEEE 15. Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi, SIU2007, Eskisehir, 2007.
*B. Ugur Toreyin, Yigithan Dedeoglu, A. Enis Cetin, “Ses ve Video Isaretlerinde Sakli Markof
Modeli Tabanli Dusen Kisi Tespiti”, IEEE 14. Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi,
SIU-2006, Antalya, 2006.
*Yigithan Dedeoglu, B. Ugur Toreyin, Ugur Gudukbay, A. Enis Cetin, “Videoda Nesne
Siniflandirmasi icin Siluet Tabanli Yontem”, SIU-2006, Antalya, 2006.
*B. Ugur Toreyin, Yigithan Dedeoglu, A. Enis Cetin, “Videoda gercek zamanda duman ve alev
tespiti”, IEEE 13. Sinyal Isleme ve Iletisim Uyg. Kur., SIU-2005, Kayseri, 2005.
*Yigithan Dedeoglu, Behcet Ugur Toreyin, Ugur Gudukbay, A. Enis Cetin, “Yapay Gormeye Dayali
Gercek Zamanda Ates ve Alev Tespiti”, URSI-Turkiye’2004 Ulusal Kongresi, s: 264-266, Bilkent
Univ., 2004.
*B. Ugur Toreyin, A. Enis Cetin, Anil Aksay, M. Bilgay Akhan, “Dalgacik Donusumuyle
Sikistirilmis Videoda Hareketli Bolge Tespiti”, IEEE 12. Sinyal Isleme ve Iletisim Uyg. Kur., SIU2004, s: 676-679, Kusadasi, 2004.
*B. Ugur Toreyin, Y. Ziya Ider, A. Enis Cetin, “EKG Isaretlerinin Dalgacik Donusumuyle Modele
Dayali Sikistirilmasi”, 11. Sinyal Isleme ve Iletisim Uyg. Kur., SIU-2003, s: 480-482, Koc Univ.,
Istanbul, 2003.
Kitap Bölümü
*Y. Dedeoglu, B.U.Toreyin, U. Gudukbay, A.E.Cetin, “Surveillance Using Both Video and Audio”,
“Multimodal Processing and Interaction: Audio, Video, Text”, Eds. P. Maragos, A. Potamianos,
P.Gros.
Atıflar
* “Web of Science” verilerine göre 04/07/2014 tarihi itibariyle yayınlarımıza toplam 294 kez atıf
yapılmıştır; h-indeks = 8.
* “Google Scholar” verilerine göre 04/07/2014 tarihi itibariyle yayınlarımıza toplam 1158 kez atıf
yapılmıştır; h-indeks = 14.
Davetli Konuşmalar
Ormancılıkta Görüntü İşleme ve Uzaktan Algılama Uygulamaları – Hiperspektral Uydu Görüntüleri,
Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarında Teknoloji Kullanımı, Antalya, Nisan 2013
Signal Processing for Unusual Event Detection, In2Societies – The International Brokerage Event in
Inclusive, Innovative and Secure Societies, co organized by EU and Turkish Republic, Brussels,
Belgium, Oct. 2012.
Bilgisayarlı Görüye Dayalı Orman Yangınlarının Tespiti ve Akıllı Radyolar için Çevrimiçi Öğrenme,
TÜBİTAK BİLGEM-İLTAREN, Ankara, Haziran 2012.
Overview of Data Fusion Techniques -An Online Fusion Application for Cooperative Spectrum
Sensing-, Wireless Research Laboratory, Texas A&M Univ. – Qatar, Doha, Katar, Ocak 2011.
Fire Detection Algorithms Using Multimodal Signal and Image Analysis, Center for Distributed
Robotics, University of Minnesota, Minneapolis, MN,A.B.D., Şubat 2009.
Dynamic Texture Detection in Video, Philips Research, Eindhoven, Hollanda, Ağustos 2008.
Wildfire Smoke Detection using Visible Range CCTV Cameras, MUSCLE Conference-Showcase
Demos, Cannes, Fransa, Şubat 2008.
Real-time Smoke and Flame Detection in (infra-red) Video - A Special Case for Dynamic Texture
Detection, CS Robotics Lab, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, A.B.D., Ağustos 2007.
Sensor Signal Processing Applications, Center for Distributed Robotics, University of Minnesota,
Minneapolis, MN, A.B.D., Ağustos 2007.
Tezler
*B. Uğur Töreyin, “Fire Detection Algorithms Using Multimodal Signal and Image Processing”,
Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Ocak 2009.
*B. Uğur Töreyin, “Moving Object Detection and Tracking in Wavelet Compressed Video”, Yüksek
Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Ağustos 2003.
Patent
1. Ahmet Enis Cetin, Behcet Ugur Toreyin, “Method, Device and System for Determining the
Presence of Volatile Organic Compounds (VOC) in Video”, USPTO Patent No: US 8432451 B2,
Date of Patent: Apr. 30, 2013.
Patent Başvuruları
1. Ahmet Enis Çetin, Fatih Erden, Behçet Uğur Töreyin, “Diferansiyel pasif enfraruj sensör (PIR)
kullanan yangın bulma sistemi ve cihazı”, Türk Patent Enstitüsü, Başvuru Tarihi: Kasım 2012.
2. Ahmet Enis Cetin, Behcet Ugur Toreyin, “Sismik sensör kullanan yangın bulma sistemi ve
cihazı”, Türk Patent Enstitüsü, Başvuru Tarihi: Eylül 2011.
3. Ahmet Enis Cetin, Behcet Ugur Toreyin, Yigithan Dedeoglu, “Videoda Ates ve Duman Tespit
Cihazi ve Sistemi” Türk Patent Enstitüsü, Başvuru Tarihi: Mart 2006.
4. Ahmet Enis Cetin, Mehmet Bilgay Akhan, Behcet Ugur Toreyin, Anil Aksay, “Characterization
of Motion of Moving Objects in Video”, US Pat. 10840817 - Filed May 7, 2004.
5. Ahmet Enis Cetin, Mehmet Bilgay Akhan, Behcet Ugur Toreyin, Anil Aksay, “Movement Detection and
Estimation in Wavelet Compressed Video”, US Pat. 10768606 - Filed Jan 29, 2004.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
45
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content